Álomfejtés

A kígyók és a madárpók kiszabadulása

Forgóajtó-álomfejtés 

A szabadban vagyok egy társasággal, piknikezünk.

Egy zárt üvegben kígyók vannak, amelyeket a társaság egyik tagja kiszabadít. Kinyitja az üveg fedelét, és a kígyók kijönnek. Nem értem magunkat, hogy egyikünk sem akadályozta ezt meg. Aki viszont kiengedte a kígyókat, azt cseppet sem érdekli az egész történet. Egy lapos, nyitott kosárba teszi a kígyókat, hogy mindenki jobban láthassa azokat. A kígyók persze a nyitott kosárból elszabadulnak, kiszökdösnek. Többen bottal próbálják terelgetni őket.

 

Egy emberre felmászik egy kígyó, mindenkiben meghűl a vér. Majd óvatosan egy bottal levezetik róla, nem történik baj.

 

Rám is  felmászik egy kígyó, mozdulni sem tudok. Valahogy rólam is lepiszkálják.

 

Nagyon dühös vagyok arra, aki kiengedte a kígyókat az üvegből. De alig menekítenek meg a  kígyóktól, érzem, hogy valami mászik a nyakamon. Valósággal kővé dermedek, amikor látom, hogy ez egy madárpók. Szerencsére ezt is lepiszkálják rólam.

 

 

Kedves Ruth!

 

Gazdag az áloméletem. Csaknem  minden éjjel álmodom és vissza is tudok emlékezni rájuk. Évek óta jegyzem az álmaimat,  többékevésbé értem is azokat.

 

Ez a sodródásjelleg, amely ebben az álomban is van, eléggé jellemzi pillanatnyi életemet. Azt gondolom, alapvetően én igen nyitott ember vagyok, lételemem a mindenféle új impulzus befogadása. És kalandvágyó is vagyok. Olyanynyira, hogy néha az egész életet egy izgalmas kalandnak gondolom, és ma már nem tudok elköteleződni egy dögunalmas harmóniának. De ez nem mindig volt így. Kilenc évig éltem egy ilyen kapcsolatban, amely a biztonságon kívül mást nemigen nyújtott és tartalmazott. Húszévesen mindketten feljöttünk Pestre, egyetemen és főiskolán tanultunk. Kilenc éven át azt játszottuk, hogy össze fogunk házasodni, gyerekeink lesznek, és hűségben együtt megöregszünk. Én körülbelül az ötödik évben beleszerettem a latin tánctanfolyamon egy dél-amerikai fiúba, de évekig nem engedtem magamhoz. Majd egy rámenősebb másik fiúval megtettem hűtlenségem első lépését, és akkortól kezdve igen nagy forgalmat bonyolítottam le a fiúk vonatkozásában. Nem volt nehéz lebuknom. Drámai szakítás után költöztünk széjjel, exbarátom évekig nem értette, hova lett az ártatlan lány, akivel ő az életét elképzelte. Ma már azt gondolom, soha nem voltam ártatlan. De mint utóbb kiderült, ő sem volt hű hozzám, de a saját hűtlenségéről másképpen vélekedik.

 

De a szakításunk és a sodródásaim közepette beleszerettem egy fekete férfiba, aki nekem az álmaim netovábbja. Csakhogy a szerelem nem kölcsönös, és nekem nehéz azzal szembenéznem, hogy én nem jelentek neki annyit, mint ő nekem.

 

Nagy a zavarodottság bennem, sokat tűrök mellette, és féltékenységi álmokban egyre tisztábban rajzolódik ki, mennyire nem pálya ő nekem. Ő naponta füvezik immáron húsz éve – tíz évvel idősebb nálam, én harmincegy vagyok – és munkája sem mindig van. Ilyenkor természetesen én segítem ki (amit lehet, soha nem fog visszafizetni), de amikor arról  beszél, milyen nehéz a feketéknek beilleszkedni egy nyugati társadalomba, teljesen belevonódom az antirasszista témába.

 

Tudom, hogy a kígyók a szexualitással kapcsolatosak, de Ön talán többet  megvilágít ezekről. Járok pszichológushoz, ő az álmaimmal nem foglalkozik, az apámmal kapcsolatos dolgokat firtatná. Apám kettősen viszonyul hozzám: csodál és lebecsül. Néha arról beszélnek, milyen nagyra hivatott vagyok, máskor pedig akaratgyenge senkinek mondanak anyámmal együtt. Három  felsőfokú nyelvvizsgám van, és valóban akkor vagyok igazán elememben, ha külföldiekkel vagyok. Külföldi állásokat pályázok most is.

 

Szeretném magamat mélyebben megismerni, homeopata orvosnál is jártam, Pulzatilla az alkati szerem. Ha publikálásra érdemesnek találja az álmomat, megköszönöm:

 

Üdvözlettel:Pulzatilla

 

 


Kedves Pulzatilla!

 

A sodródási hajlamával kapcsolatosan valóban az az érzésem támadt levele és álma elolvasása után, hogy kiszabadult a szellem a palackból és nehéz visszaterelni – ha  egyáltalán lehet. Ami kiszabadult, az a szabadjára engedett szexuális élet, miként az álom ezt igen egyértelműen jelzi. Jól tudták ezt már a régiek is, hogy az aszkézis és a  hedonizmus nem egymást kizáró tulajdonságok az emberi lélekben, hanem paradox  működésben egyenlítik ki és ellensúlyozzák egymást. Ugyanígy működik a lélekben a biztonság- és kalandvágy is, miként arra levelében utal. Ám azért az életet egy kalandnak tekinteni, ebben van valami elgaloppírozódás. Az élet szentsége nem a tét nélküli szabad szerelemnek adja a titkát, hanem az elkötelezett és sorsvállaló kapcsolatoknak. A szabad szerelmek kalandnak valóban kalandok, de nyomukban üresség, csalódás, keserűség  marad.

 

A múlt század szexuális forradalma mindenütt érezteti hatását, de sok hasadtsággal is jár: ha kettéválik a testi kapcsolat és a lelki szint, például.

 

Mint ahogyan az igazi nyitottság sem az információk válogatás nélküli bezúdulását jelenti az életünkbe. A rasszizmus rengeteg vádló és bűntudatos játszmát kavar az emberek között, és ebbe valóban bele lehet sodródni indulati szinten úgy, hogy alig értünk belőle valamit.

 

Tudjuk, hogy az álmokban minden szereplő az álmodó maga. Így az is, aki kiengedi a kígyókat az üvegből és egy nyitott kosárba teszi. Mint ahogyan a kígyók az álmodó egzotikus szerelem iránti vágyát jelentik, a madárpók pedig a női, anyai ösztönét, amelyet mérges csípésekkel tarkáz.

 

Az álomban Pulzatilla valósággal megdermed, mások szabadítják meg a támadó szenvedélyektől.

 

A valóságban másra van szükség. Ez a kapcsolat sok mindenben eltér a hosszú, kilencéves kapcsolattól szabadságfokában, műfajában, tartalmában. A  tapasztalatokat Pulzatillának kell levonnia és hasznosítania. Mert amikor elhatalmasodik rajtunk egy szenvedély, az nem szedhető úgy le rólunk, mint a kígyó a bottal és a madárpók a lepiszkálással. Az igazi hedonista aszkézissel szab határt a mértéktelen kiáradásnak, sodródásnak, mennyiségi próbálkozásoknak és burjánzásoknak.

 

Üdvözlettel:

Ruth
XIII. évfolyam 11. szám

Címkék: álomfejtés

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.