Álomfejtés

Démonok és kutyák

Forgóajtó - Álomfejtés


 

Influenzás, köhögéses, fulladásos, talán kicsit lázas állapotban oltottam el a lámpát hajnalban. Az álomban először sikerült magamba burkolóznom, mint akit egy szarkofág őriz bársonyos fekete leplekben. De a nyugalom lassan elhagyatottsággá változott, börtönné, mint az élőhalottak eltemetettsége. Rövidesen a bezártság iszonyatos és félelmetes rabsággá vált, sikoltozni próbáltam, de hangok helyett csak elfúló suttogás tört elő belőlem, amikor hirtelen karmok csaptak le rám. Valami borzasztó lény egyfajta éji sasként magával ragadott. A rajtam lévő fekete csuklyát vergődésemben letéptem magamról, így láthattam a fekete madarat, amely húzott, vonszolt, taszított, de jobban megnézve nem is madár volt, hanem egy testetlen koponya, markoló kéz és harapdáló száj lidérces látomásban. Haraptam én is a számba markoló, arcomat tépő ujjakat. Majd átfutott rajtam, hogy saját ujjaimat harapom, amikkel saját magam arcát karmolom.

 

A zuhanás és száguldás hirtelen megállt, és újabb rettenetemre gyermekkorom vidéki házának kihalt szobájában találtam magam. A jeges egyedüllét és a rémség démoni jelenlétében merev szoborként, mint egy hipnotikusan megbabonázott jártam be a szellem lakta lakást. Felfedeztem, hogy a szobákban néma csendben kutyák várakoznak, lehettek vagy öten-hatan. Indultam volna a kijárat felé, botladozva, kezemben az egyetlen megkötött kutya pórázát tartva. A tornácra nyíló ajtó kinyílt. A kutyák csaholva az udvar felé iramodtak. Akkor hirtelen megláttam, hogy a tornácot valaki éles fémcsíkokból és szögesdrótokhoz hasonló vasakból készített ráccsal lezárta. Megtorpantam. Bár láttam, hogy a kutyák egy jókora lyukon ki-bejárnak, vagyis én is megszökhetnék, valamiért mégis maradtam.

 

Igazán akkor döbbentem meg, amikor megláttam a kerítés előtt az autót, amelyből a doboló társaim szálltak ki. Ők vidámak és gyanútlanok voltak, de belőlem ki akart volna törni a jajveszékelés. Csak erőtlen motyogással próbáltam elmondani keserű és iszonyú történetemet, préselve magamból a hangokat. Sem felébredni, sem beszélni nem voltam képes. Görcsös zihálásomból barátnőm ébresztett fel.

 

 

Kedves Ruth!

 

Ez egy nem egészen friss, de annál felejthetetlenebb álom - és látomás -, amelyet úgy éreztem, le kell írnom, mert később is segíthet. Engem nemcsak érzelmileg terített le, hanem az a sejtés, hogy üzenetének lényege éppen a fogalmakon túli megmagyarázhatatlanság. Egyfelől keresés, miközben az életemet látom események furcsa és titokzatos ismétlődéseként. Sejtem, hogy mindezek már megtörténtek velem. De hogy hol és mikor? Lehet, hogy nem is velem, hanem másokkal történtek meg. De ha velem, akkor emlékeimben vannak, vagy éppen ebben az álomlátomásban születtek? Furcsamód ezek a kétségek valamiképpen teljességek is. Az ébrenlét, az álom és képzelet egymással való átszövődöttségében.

 

Fizikailag sem voltam tökéletes állapotban aznap este. Mindenem fájt, és rettenetesen köhögtem. Elalvás előtt olyan fulladozás vett rajtam erőt, hogy attól féltem, valami megpattan bennem. Majd fel-felriadva nagy nehezen sikerült álomba ringatni magam.

 

Tudom, hogy kevés a konkrétum benne. Amikor az éji sas elragadott, egy hosszú, sötét lejtő kirajzolódott, az éjszakai országút díszleteként hatott. Konkrét a gyermekkori ház is, bár a tornác kerítése és a kutyák mindenképpen új elemnek számítanak. És a doboló cimboráim is a reális életemhez kötnek. Nem kívánok inkognitóban maradni, hiszen a Bólébál óta nyitott könyv vagyok.

 

Üdvözlettel: Tamás

 

 

Kedves Tamás!

Kedves Nyitott Könyv!

 

Gondolom, Olvasóim nevében is mondhatom: szívesen olvastunk téged, és most szívesen olvasunk benned. Mert ez az álomlátomás - mi másnak is nevezhetnénk - tág térben kínál utazást. És miként a nagy Hérakleitosz is megfogalmazta, a lélek végtelen és bejárhatatlan.

- Keresni kezdtem önmagamat. Menj, és járj be minden utat, a lélek határait el nem éred, olyan kimeríthetetlen.

 

Való igaz, hogy önmagunk keresése és az egész önismereti munka eléggé a megfoghatatlan világ felségterületén zajlik, és még a démonokkal való küzdelem is a velejárója, de ma már sok mindent szavakba is tudunk foglalni ezekből az élményekből. Liszt Ferencről is feljegyezték, hogy a démonokkal való küzdelem nemcsak lelki életének, de zeneszerzésének is komoly része volt, összetevője és segítője. Valami ilyesmit érzek a te éji sasodról, annak karmairól, hogy valahol ez a repüléses, elragadásos rettenet valamiképpen a spirituális átalakulás katalizátorának mondható. Bár az álomban igen félelmetes volt, hang sem jött ki a torkodon, de mégis inkább elragadtatottságnak mondható, a szó jó értelmében. Hiszen hazavitt a repülés a gyerekkorodba, a házba, ahol olyan sok időt töltöttél. Nem mindig könnyű azt felismerni, hogy mit köszönhetünk a démonjainknak. De megéri kicsit belemélyedni, a néphittől az apokaliptikus irodalomig sokat tanulhatunk. Tudjuk, hogy Mihály arkangyal és égi seregei is állandó küzdelmet vívtak ellenük.

 

Ugyancsak sok szimbolikus jelentés társul a kutyához, helyesebben kutyákhoz. Hiszen öt vagy hat kutya is megjelenik az álomban, és ezek sem bántanak. A kutya mind a földi, mind az alvilági élet fontos szereplője. Az alvilág határának őrzője, lélekkísérő. Kerberosz Hadész kutyája.

 

Az álomban az egyik kutya pórázon van, ezt vezeted. Ez archetipális állatod is lehet, és saját magad vezeted pórázon. Ez önmagad megzabolázása.

 

Igen figyelemreméltó a kerítés a tornácon. Az álmot végigkíséri a be- vagy elzártság gondolata és érzése, pedig itt is van rés, lyuk, amelyen ki lehet menni. Vagyis te sem vagy végérvényesen gyerekkorod hatásaiba bezárva. Egy kutyahalál a könyvben is szerepel. Hűséget, éberséget jelképez a kutya. Az ember kezét és sebét nyalogató kutya az emberhez való ragaszkodás kifejezője. Az álomlátomás íve a jelenbe ér: megérkeznek a dobolók, és ezzel a rémségek távoznak.

 

Kedves Ikrek! Közelgő születésnapodon hadd gratuláljak, minden jót kívánván. Olvasóim nevében is köszönöm az álomlátomást.

 

Üdvözlettel:

Ruth
XV. évfolyam 6. szám

Címkék: álomfejtés

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.