Arcelemzés

Öt elem uralja az arcot

Pontos képet ad az ember jelleméről, lehetőségeiről és egészségi állapotáról a kínai elemzési mód

A kínai arcelemzés évezredek óta segíti azokat, akik értenek hozzá. Nem csak a jellem olvasható le egy arcról, hanem a sorsjegyek és a betegségre való hajlamok is. Ahogyan az ember lehetőségei, egészségi állapota és döntései alapján a sorsa változik, úgy változik az arca is. Sorozatunkban betekintést nyújtunk a kínai arcelemzés titkaiba.


 

Az arcelemzés szívből jön.” Így hangzik egy 2700 évvel ezelőtt íródott kínai könyv bölcsessége, azt illusztrálva, miszerint az arcunk soha nem hazudik. A kínaiak az arc elemzését kezdetben orvosi diagnosztikai eljárásként használták. Az arc jellegzetességei és a testfelépítés elemzése fontos adatokat szolgáltatott a betegség várható kimeneteléről és a szükséges kezelések mikéntjéről. Csak később vált belőle karakterológia, vagyis a tipikus jegyek alapján bizonyos általános megállapításokat lehetővé tevő karakterek meghatározása.

 

Az európai típusú arcelemzés ismerői joggal kérdezik: mi az, amiben más a kínai? Nos, jelentős különbség, hogy az európai módszer az arcból a jellemet igyekszik kiolvasni, míg a kínai arcelemzés a jellemvonások értelmezése mellett sorselemzést is tartalmaz.

 

A kínai gondolkodás szerint sorsunk nem csak a csillagok állásától függ. Három csoportba osztják mindazt a körülményt, ami befolyásolja életünket, és e három csoport azonos jelentőségű.

 

Az elsőt úgy hívják: a Mennyek Szerencséje. Ide tartoznak a velünk született lehetőségek, tulajdonságok, amikre nincs ráhatásunk. Ezeket a körülményeket a kínai asztrológia vizsgálja. Egy egyszerű példával élve: nem mindegy, milyen autónk van, drága luxuskocsi vagy elhasznált, öreg járgány.

 

A másodikat úgy nevezik: a Föld Szerencséje. Ezek azok a külső körülmények, amelyek körülvesznek bennünket, és így alakítják sorsunkat. Nagy részüket befolyásolhatjuk, körülményeink többségét magunk határozzuk meg. Ezeket a körülményeket a feng shui és részben az arcelemzés vizsgálja. Folytatva az előző példát: nem mindegy, milyen úton haladunk az autónkkal, tükörsima aszfalton vagy göröngyös földúton. A külső körülmények megszabják, hogyan tudjuk kihasználni a velünk született lehetőségeket.

 

A harmadik az Ember Szerencséje: ide tartozik, milyen önálló döntéseket hoz az ember, kihasználja-e a képességeit, megragadja vagy elszalasztja az élet által kínált lehetőségeket. Ez a példánk szerint a sofőr, aki vezeti az autót.

 

Az arcelemzés leginkább az Ember Szerencséje területet vizsgálja, vagyis a sofőrt, és kismértékben az utat, amin haladunk. Az arcról le lehet olvasni azokat a képességeket, tehetségeket, amikkel a vizsgált személy rendelkezik, látható, hogyan fogja kihasználni vagy elszalasztani a vele született tulajdonságokat és lehetőségeket, illetve tanácsokkal lehet segíteni, hogy életét mindig a legkedvezőbb irányba kormányozza.

 

Az arc elemzése azzal kezdődik, hogy meghatározzuk az arc uralkodó elemét. A hagyományos kínai orvoslás ugyanis az öt elem tanán alapul. Az emberi test működését teljesen másként közelítették meg a kínai gyógyítók, mint teszik azt ma a nyugati orvoslásban. Figyelembe vették, hogy minden mindennel összefügg, és az egymásra gyakorolt hatások láncolata alapján az öt természeti elemhez kapcsoltak mindent: a tűz, a föld, a fém, a víz és a fa elem különböző módon hatnak egymásra, és különböző tulajdonságokat hordoznak. Ennek megfelelően sorolták típusba az arc jellegzetességeit, az alábbiak szerint.

 

Ha az arcot a fa elem uralja, az arc egy csúcsára fordított háromszöghöz hasonlít. Az áll a legkeskenyebb, a homlok pedig a legszélesebb. A fül, de legalábbis a fülcimpa nagy, a hajzat, férfiaknál az arcszőrzet sűrű, erős, gyakran hosszú.

 

A fa elemre jellemző a növekedés, a terjeszkedés. Az ilyen ember fogékony az új ötletekre, hajlandó a fejlődésre és az élet újdonságainak megtapasztalására. A fa egyenes és állhatatos, de hajlékonyságra is képes. Nyugodtan megy az útján, gyakran szentimentális. Ragaszkodik a gyökereihez, gyakran egész életében ott él, ahol született, legszívesebben egy helyben marad. Hatalmas belső erővel és elhatározással halad előre az életben.

 

A fa gyengeségét mutatja, ha valaki elveszíti a képességét az új dolgok befogadására, csökken a kreativitása, a hajlékonysága, az újdonságok iránti igénye.

 

Ha az arcot a tűz elem uralja, szélesebb az áll, keskenyebb a homlok. A fej felső része tojás alakú, felfelé keskenyedik, hegyesedik. A koponya csúcsa kicsit kiemelkedik, hegyes. Az ilyen ember arcának a középső része a legszélesebb, előugró arccsontok jellemzik. A hajvonala mélyebben van, arcszíne pirosas, szeme nagy.

 

Az erős tűz elemre a szépség, a szenvedély, az életkedv, a vidámság jellemző. Az ilyen ember általában udvarias, hatással van mindenre és mindenkire. Csak a tűz tudja megváltoztatni más elemek formáját, így tehát az az ember, akinek arcát a tűz elem határozza meg, képes hatni mások életére. Általában szenvedélyes és feltűnő jelenség, fényt és melegséget áraszt maga körül. Természete könyörületes, meleg és barátságos.

 

Ha gyenge a tűz elem, az ember elveszíti fogékonyságát a szép és elegáns dolgok iránt. Mutatja ezt rendetlensége, rendezetlensége, piszkossága. Az ilyen ember túlságosan fel akar tűnni, mindig előtérbe helyezi magát, önző. Külső csillogása nagy belső ürességgel párosul.

 

Ha az arcot a föld elem uralja, azt a szögletes, kocka alakú arc mutatja, ami gyakran egy darab sziklára emlékeztet: széles az arc, széles a száj és az orr, vaskos a fül és kicsi a szem.

 

Az erős föld elemű ember becsületes, szavahihető, nyugalmat áraszt. Két lábbal áll a földön, stabil és sérthetetlen a jelleme. Mindig gyakorlatias. Életében az egyik legfontosabb dolog a bizalom, enélkül nem működnek a kapcsolatai, enélkül a társadalom és a világ nem kellemes hely számára. A föld típusú ember olyan, mint a hegyek: rendíthetetlen és örök védelmező, tápláló, akár az anyaföld. Az ilyen típus hűséges, de gyakorta erőszakos. Amikor csöndes, az nem jelenti azt, hogy nem gondolkodik. „A föld tízezer dolog összessége” – rengeteget tud, de nem fedi fel a titkait.

 

Ha gyenge a föld elem, akkor az ember nyugtalanná, instabillá válik. Nem tud tisztán gondolkodni, zavaros, nehézfejű és feledékeny. Kapkod, miközben hajlamossá válik az agreszszióra. A föld elem gyengeségét jelzi, ha valaki lusta, rendetlen és piszkos.

 

Ha az arcot a fém elem uralja, akkor a fej megnyúlt, az arc formája ovális, a bőre jellemzően fehér, sápadt. Az ilyen embernek markáns csontozata van, amitől erősnek, keménynek, agresszívnek látszik. Homloka magas, széles, lekerekített, álla erős, kerek. Az ilyen arcon általában nem túl sok érzelem jelenik meg.

 

Az erős fém elemű emberre jellemző az igazságosság, az önzetlenség. Jól fejlett a döntéshozó képessége, nem csak hogy jól határoz, de gyorsan is. Védelmezi a gyengéket. Kitartó a megpróbáltatásokkal szemben, a nehézségeken mindig túljut, átküzdi magát rajtuk.

 

Tisztességes, becsületes, igazi jó barát. Az ilyen típusú emberekből lesznek a jó katonák. Ha gyenge a fém elem, az ember túl gyors, kapkodó, és ezért gyakran hibázik. Képtelen dönteni, de ha mégis megteszi, akkor rossz döntéseket hoz. Túlságosan merev, szigorú, túlszabályozott. Az ilyen emberek a rendmániásak, piperkőcök, feltűnést keresők. Ezek köréből kerülnek ki az agresszív, verekedős, igazságtalan és hűtlen emberek.

 

Ha az arcot a víz elem uralja, azt a kerek, gyakran elhízott arc mutatja, ami olyan, akár egy buborék. Kerek az áll, túlhangsúlyozott a száj, kicsi a szem, és amikor az ilyen ember mosolyog, szinte teljesen eltűnik arcában a szeme. Jellemző rá a sötétebb arcszín.

 

Az erős víz elemre a tudás, a bölcsesség jellemző. Az ilyen ember mély gondolatokat és mély érzelmeket mutat, intelligens. Könnyen alkalmazkodik az új helyzetekhez, ahogyan a víz is felveszi az edény alakját. Mindig mozgásban van, még ha látszólag nyugodt is. Éles elméjével könnyen átlátja az összefüggéseket. Gyorsan dönt, ugyanakkor megfontoltan.

 

Ha a víz elem gyenge, az ember érzelmei kontrollálatlanok. Gyorsan változó érzelmek jellemzik, sőt az is elképzelhető, hogy semmilyen érzelmet nem mutat. Másrészt viszont döntéseiben kizárólag az érzelmei befolyásolják. Az ilyen ember elveszíti az éberségét, lassúvá, tompává, zavaros gondolkodásúvá válik. Gyenge, lusta, gyakran elhízott, nehézkes. Nem képes alkalmazkodni az új helyzetekhez, így gyakran lemarad.

 

Persze mint minden tipizálás esetében, itt sem arról van szó, hogy csak egyik vagy csak másik elem tulajdonságait hordozzuk. A típusba sorolás azonban eligazítást ad a hozzáértő számára azt illetően, mi az adott ember erőssége és hiányossága, milyen utat érdemes választania, hogy az megfeleljen a vele született lehetőségeinek és képességeinek. Sorozatunk következő részében egyenként górcső alá veszszük az egyes arctípusokat. (folytatjuk)

 

A szerző, dr. Földes László orvos több mint harminc éve foglalkozik kínai medicinával. Húsz évvel ezelőtt alapította meg a Mantra Szabadegyetemet és Intézetet, ahol többek között extrapszichológiát és parapszichológiát oktat, továbbá alternatív gyógymódokkal segít a hozzá forduló betegeken.

 

További információ: MANTRA SZABADEGYETEM ÉS INTÉZET Cím: 1087 Bp. Százados út 18.Tel: +36-1-216-4511, +36-20-453-7644 Web: www.mantraszabadegyetem.hu

Dr. Földes László
XVIII. évfolyam 7. szám

Címkék: kínai arcelemzés, öt elem

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.