Arcképcsarnok

Carl Johan Calleman - Vége a materiális világnak

Beszélgetés Carl Johan Calleman svéd tudóssal, a maja naptár kutatójával

Carl Johan Calleman arra tette fel az életét, hogy segítsen az embereken a rákkutatás során elért eredményeivel. Munkája közben ébredt rá arra, hogy igazi küldetése: megismertetni a modern kor emberét a maja naptár rejtélyeivel és próféciáival. (A maja naptárról részletesen e lapszámunk 56–61. oldalán olvashatnak.)


 

A 61 éves, svéd származású kutató áprilisban az esoguru.com oldalon tartott internetes előadást – melynek videója még mindig megtekinthető a weboldalon – a sokak által rettegett 2012-es évszámról és arról: hogyan kell érteni a maja kalendárium ezzel kapcsolatos megjegyzéseit. A neves szakember szerint a világvége jövőre nem abban az értelemben jön el, ahogyan azt sokan gondolják, de véget ér egy világ, és fel kell készülnünk arra az igen göröngyös útra, mely előttünk áll. Prof. Calleman szerint világunk már soha többé nem lesz olyan 2012 után, mint előtte.

 

– Neve egybeforrt a maja naptárral: ha valaki az ön tollából származó írást tart a kezében, szinte biztosra vehető, hogy abban szó esik a 2012-es évre jósolt próféciáról. Miért kezdte ez a téma érdekelni?

 

– Valójában teljesen más pályán dolgoztam hosszú ideig, mígnem megismerkedtem a maja kultúrával, s ezáltal ennek az ősi népnek a csodálatos pontosságú és az emberi fejlődésről hihetetlen részletekkel bíró naptárával. Eredetileg orvos-biológiából szereztem doktorátust, ezután pedig a washingtoni Seattle-ben a rákkutatással foglalkoztam az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szárnyai alatt. Ehhez hozzátartozik, hogy a kutató az embert körülvevő világot is vizsgálja, azt keresve, hogy milyen környezeti tényezők járulhatnak hozzá a daganatos megbetegedésekhez. Kutatásaim során gyakran kellett a világ különböző kontinenseire kitérőket tennem, hogy minden felmerült kérdésre választ kapjak. 1979-ben hosszabb időre Mexikóba és Guatemalába utaztam. Abban a pillanatban, ahogy megérkeztem, megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába. Mintha a lelkem hirtelen megnyugvást talált volna, s azt sugallta, hogy hazaértem. Azonnal tudtam, hogy sok szempontból különleges helyen vagyok.

 

– Szavaiból úgy érzem, mintha sorsa itt megpecsételődött volna. Azonnal fel is hagyott minden korábbi karrierbeli elképzelésével és törekvésével?

 

– Ennél azért hidegebb fejjel gondolkoztam, úgy vélekedtem, hogy nem szabad rögtön mindent feltenni egy lapra. Az járt a fejemben, hogy a maja kultúrával való megismerkedésemből fakadó rajongás talán csak egy nagyon intenzív fellángolás, ami később majd alábbhagy. De nem ez történt. Folyamatosan foglalkoztatott, hogyan rendelkezhetett ilyen kimagasló tudásbázissal egy civilizáció, amely időszámításunk kezdetén, illetve még azt megelőzően élte fénykorát. A maja naptár rejtélye pedig még ennél is jobban nyugtalanított, ugyanakkor a kezdeti időkben nem igazán sikerült megértenem, hogy mi is áll benne. Tizenhárom évnyi kemény munkával sikerült megfejtenem, mit is mondhat nekünk ez a misztikus kalendárium. S eközben szépen lassan beleuntam addigi, rákkutatással kapcsolatos küldetésembe, de ez nem bántott, hiszen újat találtam: elmondani a modern kor emberének, hogy mit is jelent a maja naptár.

 

– Akkor végre árulja el nekünk: mi áll a maja naptárban?

 

– Tulajdonképpen teljes egészében levezethető az a folyamat a naptárból, hogy a kozmikus evolúció mely fázisain esett már át az emberiség a világ létrejöttétől kezdődően. A maja naptár kilenc különböző fejlődési szakaszról számol be, amelyeket hullámokként jellemeznek: a kilencedik, azaz utolsó és egyben legnagyobb hullám az idei évben, március 9-én érkezett meg, és október végéig tart. 2012 végéig a naptár időszámítása véget ér. Az utolsó hullám hatásaira egy teljesen új világ születik, gyakorlatilag fenekestül felfordul az egész bolygó.

 

– Ez lesz az apokalipszis?

 

– Nem. Rengeteget lehet manapság hallani arról, hogy a maja prófécia értelmében 2012-ben búcsút mondhatunk a Földnek, de valójában nem erről van szó. Eddigi kutatásaim azt támasztják alá, hogy jövőre totális tudati és gondolkodásbeli átalakuláson esnek át az emberek: tehát a világ megváltozásának elindítói mi magunk, a fejlett civilizáció képviselői leszünk. Amióta az eszünket tudjuk, mindig is olyan társadalomban éltünk, ahol az erősebb, a domináns entitások irányították a világot, mivel e rendszer közel ötezer éves fennállása óta agyunk bal féltekéje irányított bennünket. A kozmikus energia egységes változása viszont azt fogja eredményezni, hogy a jobb agyfélteke tör majd előre. Ennek köszönhetően alakul majd újra alapjaitól kezdve minden, amit ez idáig felépítettünk. Csakhogy ez kezdetekben kaotikus lesz, hiszen egy olyan helyzettel találjuk majd szemben magunkat, amivel soha eddigi életünkben nem találkoztunk, ezért a transzformációt sokan nehezen fogják feldolgozni.

 

 

 

– Hogyan képzeljük el önmagunkat, mi fog megváltozni az emberekben?

 

– Talán a legegyszerűbben úgy tudnám ezt leírni, mintha egy szemüvegen, vagy inkább egy szűrőn keresztül láttuk volna eddig világunk működését, és az 2012-re egyszer csak eltűnik majd a szemünk elől, és egy végletesen, alapjaiban teljesen más világ tárul fel előttünk. Azok a szempontok, amelyek alapján eddig éltük az életünket, attól a pillanattól kezdve semmit nem fognak már jelenteni. Egy egészen más tudatállapotba kerülünk, és ennek eredményeképpen gyökeresen eltérő világfelfogás jellemez majd mindenkit: például hirtelen értelmét veszti a financiális háttérből fakadó dominancia, és más tényezők fogják befolyásolni világunk működését. A legjobban talán azzal tudnánk leírni a 2012 utáni ember gondolkodását, hogy sokkal tisztább, úgymond józanabb, felelősségteljesebb és tudatosabb lesz a jövő embere. De a pontos és részletes megfejtést csak a maja naptár végéhez közeledve fogjuk megtalálni, ezért is nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az biztosnak látszik, hogy egyszerre nagyon sok, az idők során kialakult és berögződött tulajdonság és viselkedési forma változik majd meg.

 

– Említette, hogy a változás okozója, a kilencedik hullám már elkezdődött március 9-én. Ezek szerint már napjainkban is történnek olyan események, amelyek a későbbi radikális változást vetítik előre?

 

– Pontosan így van, ráadásul nem is egy ilyen eseményt láthattunk. Talán az egyik legszembetűnőbb az a hirtelen támadt forradalom, amely az arab világ országain söpört végig rövid idő alatt hatalmas intenzitással, mindent és mindenkit magába szippantva. Az emberek felálltak, és elkezdtek harcolni a hosszú-hosszú éveken át tartó elnyomás ellen: nagyon következetesen próbálják megszüntetni, és a későbbiekben el is kerülni annak még a lehetőségét is, hogy egyetlen központi figura, egy domináns személy dirigáljon nekik és hatalmat gyakoroljon felettük. Nem akarják, hogy egyetlen ember álljon minden és mindenki fölött. És ez csak a kezdet: a naptár szerint ez a „forradalom” a világ minden apró szegletébe el fog jutni, ledöntve minden korlátot és átalakítva minden rendszert. A kilencedik hullám elérkezésének másik, ugyancsak az egész világot érintő jele pedig alig egy héttel március 9. után vált láthatóvá, amikor Japánt borzalmas erejű földrengés rázta meg. A földrengés miatt bekövetkezett nukleáris katasztrófa is idetartozik véleményem szerint, ez szintén az egész világ működését érinti.

 

– Ha minden, eddig a világot irányító hatalom és rendszer összeomlik, akkor hogyan fog működni a világunk?

 

– Bárcsak tudnám, hogy miképpen funkcionál majd az újdonsült gépezet! De sajnos ezt nem lehet egészen pontosan előre megmondani. Kutatásaim és vizsgálataim azt mutatják, hogy a maja kalendárium szerint az eddigi, dominancián alapuló, a természetet leigázó és kihasználó viselkedés teljes egészében átalakul. Viszont amikor azt a bizonyos szűrőt elveszítjük, egy dolog lesz minden egyes ember számára a legfontosabb: hogy a korábbi létezés romjaiból egy vadonatúj világot építsen föl, ahol a materialista szempontok többé már nem fognak számítani. Világvége nem lesz, de arra számítanunk kell, hogy óriási káosz fog eluralkodni a Földön, mivel a változás nem lépésről lépésre, apránként, hanem nagyon is gyorsan fog végbemenni. De mindennek meg kell történnie. Hiszen ezt írja a maja naptár, és ami abban állt, minden igaznak bizonyult.

 

Carl Johan Calleman 1950. május 15-én született Stockholmban.

 

A maja naptár elismert szakértőjeként 20 országban tartott előadást. Folyamatos együttműködésben van a Maja Vének Tanácsával, illetve a maja naptár kilencedik hullámának kezdetekor a maja vének egy értékes ereklyével tüntették ki a maja tudás modern világbeli megismertetéséért.

 

Könyvei: Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar (Korunk legnagyobb rejtélyének megoldása: A maja naptár) (2001), The Mayan Calendar and The Transformation of Consciousness (A maja naptár és a tudatosság átalakulása) (2004), The Purposeful Universe – How Quantum Theory and Mayan Cosmology explain the Origin and Evolution of Life (A tervezett világegyetem – Hogyan magyarázza a kvantumelmélet és a maja kozmológia az élet eredetét és fejlődését) (2009).

Sütő Dániel
XVII. évfolyam 6. szám

Címkék: Carl Johan Calleman, maja naptár, világvége

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.