Arcképcsarnok

Deák Zsóka Krisztina és Dr. Pőcze Tibor - A delphoi jóslástól a jógáig

   

  Kezdetben volt a természetgyógyászat, s egy másik kezdetben volt a Természetgyógyászat. Idővel mindkettő meghalt egy kicsit, de ma már újból él a természetgyógyászat, és van Természetgyógyász Magazin is.  


  Sok-sok évvel ezelőtt jelent meg lapunkban egy cikk, ami egy pontnyomásos akupresszúratechnikát ismertetett ön- és párkezeléses változatban. A cikket Deák Zsóka Krisztina és dr. Pőcze Tibor közösen jegyezték. Természetesen az ő életükben nem ez volt az első találkozás a természetgyógyászattal.

   

  – Hogyan került kapcsolatba a természetgyógyászattal Deák Zsóka Krisztina?

   

  – Otthon azt tanultam, hogy az egészség óriási kincs, amire vigyázni kell. Egészséges életmódot kell folytatni, de ha mégis valami baj van, a legjobb klinikára kell elmenni. Ám később rájöttem, a legkiválóbb orvos sem tud senkit megmenteni a megbetegedéstől, ha az illető nem követi minden téren a józan ész törvényeit. Az is elgondolkodtatott – hiszen magam is nő vagyok –, amikor szép és egészséges színésznők, manökenek nyilatkozatait hallottam a természetes életmód csodás hatásairól. Így eredeti elképzelésemet, miszerint művészi pályára lépek, megváltoztattam, és a természetgyógyászat rejtelmeit kezdtem kutatni.

   

  – Mivel ön svéd származású, felmerül a kérdés, hol folytatta tanulmányait?

   

  – Valóban lehetőségem nyílt Vörishofenben, a Kneipp Intézetben vízgyógyászatot tanulni. Ezt egészítettem ki később pszichológiai tanulmányokkal. Néhány hónapja klinikai, pszichológiai doktorátust szereztem. Jelenleg is tanulok, Bécsben Eggelsberger professzor úr kurzusait látogatom. Vallom, hogy akkor válhatunk igazán értékes emberekké, ha piciny láncszemként bár, de mindig a belső, tiszta hangra figyelve betartjuk testi és lelki törvényeinket, mert akkor véd a TÖRVÉNY, ahogy a felnőtt védi a gyermeket és nem engedi kiszolgáltatottá válni.

   

  – A cikkekben legtöbbször évszakokhoz kötődő regenerációs programokkal foglalkozik.

   

  – Úgy gondolom, a számos civilizációs ártalom mellett mindenkinek csak akkor van esélye arra, hogy munkáját tökéletesen elvégezze, ha legalább évenként egyszer-kétszer feltöltődik. Nemcsak cikkeimben hívom fel a figyelmet az újjászületés fontosságára, hanem férjemmel, dr. Pőcze Tiborral együtt Zalakaroson is segítünk az idelátogatóknak egészségmegőrző és fiatalító programokkal.

   

  – Dr. Pőcze Tibornál hogyan kezdődött  a kapcsolat az alternatív gyógyászattal?

   

  – Ha az ember szinte állandóan kapcsolatban van a betegséggel és a betegekkel, már-már elkerülhetetlenül látja a bennük munkálkodó negatív erőket. Elgondolkoztam azon, törvényszerű-e, hogy az embernek, mint a földi biológiai produktumok legfejlettebb lényének, szinte kivétel nélkül nyomorultul, testi és lelki gyötrelmek, fájdalmak között kell távoznia az életből. Ha a válasz nem, akkor rögtön fölmerül a következő kérdés, miként lehet ezt a véget elkerülni. Még nagyon fiatalon és a betegséget csak mások vonatkozásában ismerve le kellett győznöm azt az önmagamról alkotott véleményemet, hogy én úgyse lehetek beteg. Sajnos az emberek többsége csak akkor döbben rá sebezhetőségére, ha már személyesen is érintett. Mivel nap mint nap szembesültem a betegség és a halál kérlelhetetlen és törvényszerű megjelenésével, arra is rájöttem, hogy a már kialakult betegség gyógyítása sokszor reménytelen vállalkozás. Adódott a feladat, meg kell előzni a betegséget. A belső kutatómunka valahol ezzel a gondolattal kezdődött.

   

  – Volt esetleg valamilyen megfogalmazott vezérelv, aminek mentén fejlesztette tudását?

   

  – A delphoi jósda felirata: gnóthi szeauton, azaz ismerd meg önmagad. Mindig ez az elv vezetett. Önmagunk megismerésének folyamatát feldolgozni, leírni, közhasznúvá tenni. Természetesen ez a folyamat néha tévutakra vezet, de minden új felismerés önmagunkban a lét értelméről, feladatairól meghatározza az egyéniség helyét a családban, az adott földrajzi környezetben, az adott időben. Ez mind-mind fontos, törvényszerű és tervszerű alkotómunka eredménye kell legyen. Örökölt génjeinkben minden megtalálható, ami legbensőbb énem és a környezet közötti viszony jellemzője. Ezt a törvényt kell magunkban megkeresni, és azután szigorúan betartani.

   

  – Mi vezet el minket ennek a törvénynek a felismeréséhez?

   

  – Az önismeret, ami egyben a jövő megismeréséhez vezető út is. A törvény ismerete és betartása azt jelenti, hogy a magasabb rendű IGAZSÁG mentén végzem a dolgomat, és a nagy természeti erők biztosította lehetőségekből alakítom ki életcélomat. Én annak idején felismertem, hogy a fizikai test karbantartása sokkal fontosabb, mint azt korábban gondoltam. Ezt a felismerésemet erősítette szembesülésem az Esszénus Béke Evangéliummal és a holt-tengeri tekercsekkel. A fizikai test legmodernebb, legigazabb gondozásával, a böjt igazi értelmezésével és értelmével szembesítettek ezek az ismeretek.

   

  – Mi volt a következő nagy állomás?

   

  – A jóga. Minden benne van az életmódtól a táplálkozásig, a koncentrációtól a meditációig, a prevenciótól a terápiáig. De ugyancsak nagy fejezet volt az életemben dr. Oláh Andor személyes példája. Ő úgy fogadott bennünket, mint régi ismerőst, jó barátot. Valahogy természetesnek vette, hogy megérkeztünk, mintha már várt volna bennünket. Orvosi szemléletemben ez nagyon fontos változást hozott. Az egyetemen az élettani folyamatok változásának klinikai megjelenését tanultam meg. Ez jó, mert logikai rendszer van benne, de rossz, mert önkéntelenül is mindent ezzel a mércével mérünk. Persze téved, aki azt állítja, hogy az allopatikus orvosi gondolkodás nem rejti magában a holisztikus szemléletet. Az orvos is csak akkor nyúl a tüneti kezelés eszközéhez, ha nincs a birtokában pontos diagnózis, vagy a kínzó fájdalmat kell azonnal csökkentenie. Viszont dr. Oláh Andor tanítása abból állt, hogy beengedett minket szemlélődni a saját életébe, egy igazi guru életébe.

   

  – Mit tart fontosnak napjainkban?

   

  – Mára a természetgyógyász szakirodalom egyre bővebb terjedelemben jelenik meg a könyvkiadásban és a médiában. Polgárjogot nyert az akupunktúra, a fitoterápia, és nálunk is elindult hódító útjára a homeopátia. Ahogy múlnak az évek, lassan kikristályosodik egy egyszerű, könnyen átlátható folyamat, a visszatérés az alapokhoz. Vannak kitűnő új diagnosztikai és terápiás módszereink és technikáink. Talán kicsit félek is attól, hogy a technikára helyeződik a hangsúly és fellazul a lényeg, a páciens és a gyógyító, a két EMBER közötti gyógyító érintkezés. Ezt a közvetlen emberi kapcsolatot tartom a természetgyógyászat egyik leglényegesebb értékének. Aki eredményesen akarja alkalmazni a természetgyógyászatot, csak akkor közelítsen e gyógymódhoz, ha megérti és elfogadja, hogy tevékenysége alapját a természetes életmód, a természetes táplálkozás, a rendszeres időszaki méregtelenítés és a mozgás egyénre szabott rendszere jelenti. E négyes tartópillér nélkül minden terápia (legyen allopatikus vagy természetgyógyászati) csak átmeneti javulást hozhat, és a visszaesés elkerülhetetlen. A prevenciónak, illetve a hatékony gyógyításnak e négy tartópillér alapvető feltétele.

  Szabó Z. Levente
  IX. évfolyam 6. szám

  Címkék: Deák Zsóka Krisztina, Dr. PőczeTibor

   Aktuális lapszámunk:
   2020. augusztus

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.