Arcképcsarnok

Farkas Andrea - Gyógyít a tánc szent ereje

Beszélgetés a szakrális körtáncok hazai oktatójával

A tánc egyik legismertebb modern kori jelképes alakja Zorba, a görög, akinek önfeledt, „földöntúli” táncában testet öltenek az ember zsigereiben rejlő érzései, az öröm ugyanúgy, mint a legmélyebb fájdalom. Zorba megmutatja, hogy a tánc segítségével az ember hogyan léphet túl saját határain, hogy a mozgásban föloldódva már ne egyszerűen egy táncoló ember legyen, hanem„ ő maga legyen a tánc”.A Zorbánál is kifejeződő„határ átlépés” révén lehetett a tánc ősidőktől fogva a szakralitás eszköze, s ugyan ennél az erőnél fogva fejtheti ki gyógyító hatását. Farkas Andrea a szakrális, azaz szent körtáncok egyik első oktatója Magyarországon.


– Hol és hogyan ismerkedtél meg a körtáncokkal?

 

– A szakrális körtáncokkal való találkozás életem egyik legfontosabb, meghatározó élménye, időszaka volt. Világéletemben nagyon szerettem táncolni, és gyerekkoromtól kezdve mindig is táncoltam vagy valamilyen hozzá kapcsolódó mozgást végeztem. A néptánctanulás és a dzsesszbalett után tizennyolc évesen találkoztam a szakrális körtáncok hagyományával a három évre Angliából hazatelepült Walker Zsuzsa által. A foglalkozásokon nagyon megragadtak a különböző népek csodás zenéi és táncai, a baráti és elfogadó légkör. Az első diplomámat az idegenforgalmi főiskolán szereztem, ott is részben már azért tanultam, mert a tánc mellett mindig vonzott a kultúrák megismerése. Akkoriban kezdtem el önismereti foglalkozásokra is járni. Ebben a hagyományban, táncformában mindenesetre megtaláltam a számomra fontos dolgokat és a „kijelölt utamat”: a táncolást és a lélekkel való „munkát”. Két és fél év tanulás után úgy hozta az élet, hogy az elsők közt kezdtem el tovább adni ezeket a táncokat Magyarországon.

 

– Milyen archaikus gyökerei vannak a szakrális körtáncnak?

 

– A szakrális körtáncok „mozgalma” az 1970-es évek elején indult útjára Skóciából, a nemzetközi Findhorn Alapítványtól. Bernard Wosien német balettmester, táncos, koreográfus gyűjtötte össze és tanulmányozta az európai körtánchagyományokat, és sokat tanult e táncok lélekre gyakorolt hatásairól. Tapasztalatait és hatalmas tudását saját müncheni iskoláján kívül a findhorni spirituális közösségre hagyományozta. Innen indult útjára és jutott el a világ számos országába ez a szép hagyomány, melyben lányának, Gabrielle Wosiennek a mai napig is nagy szerepe van. A körtáncmozgalom ősi hagyományokhoz nyúlik vissza, abba az időbe, amikor az emberek életének szerves része volt a tánc, táncoltak olyan fontos események kapcsán, mint a születés, halál vagy szerencsés vadászat. Tánccal köszöntötték a napfelkeltét és kértek esőt. A táncuk nem a közönségnek szólt. A tánc e régi szerepéhez nyúlik vissza ez a hagyomány, segítve a modern kori embert abban, hogy újra a természet, az univerzum részének érezhesse magát, és a mozgáson, zenéken keresztül visszaállíthassa belső egyensúlyát. A módszer az európai népek táncain kívül már számos egyéb nemzet zenei és tánckultúrájából merít, és a tanárok által mindig születnek újabb és újabb táncok is.

 

– Hogyan hat az emberi lélekre és a testre a tánc, a körtánc?

 

– A szakrális körtánc jellegében különbözik az átlagos körtáncoktól, abban a spirituális szándékban, mely mögötte áll. Ilyenkor a tánc a dinamikus meditáció szerepét tölti be, s ezáltal szent teret teremt. A szakrális tánc során befelé irányul a figyelem, a mozdulatok nem töltenek be esztétikai funkciót, és ahogy az archaikus időkben sem, így most sem közönségnek, hanem maguknak a táncolóknak szólnak. A foglalkozások is többnyire valamilyen esemény, téma vagy ünnep köré rendeződnek. A körtánchagyományban nagyon fontos, hogy semmilyen elvárás nincs a tánctudást illetően, nem jelenik meg a vallási vagy kulturális hovatartozás kérdése, a körben mindenki egyenrangú, és önmagának, önmagáért táncol.

 

 

– Milyen szimbólumok ragadhatók meg a körtáncban? Már maga az alapforma, a kör is nagyon kifejező...

 

– A körben való táncolásnak fontos szimbolikus és energetikai szerepe van. A kör, mint a legősibb forma, a teljesség, az egység, a végtelen kifejeződése minden kultúrában. Megjelenik még benne a harmónia, a tökéletesség, az egyszerűség, a megosztottság és különbségtétel hiánya is. A körben való tánc során erőteljesen hat ránk a kör ereje, és a közös mozgás során tudatos vagy tudattalan szinten részesei, tapasztalói leszünk e hatásnak. Fizikai és érzelmi szinten válik tapasztalhatóvá, hogy mit is jelent igazán a kör, mint archaikus szimbólum.

 

– Mit mozgat meg a körtánc a lélek mélyén?

 

– A körtáncok táncolása segít feloldani a napi feszültségeket, a stresszt. Örömöt, felszabadulást, kiegyensúlyozottságot ad. Átélhető a közösség megtartó ereje, támogatása és a különbözőségeinken túli „egységérzés” megtapasztalása. Észlelhetjük a körben elfoglalt helyünket, hogy részei vagyunk egy közösségnek, egy nagyobb egésznek. Ez idővel szintén pozitív személyiségfejlődéshez vezet, hiszen a modern kori ember lelki problémáinak jelentős része elszigeteltségélményéből, magányából fakad. A körtánchagyomány segít minket a különböző kultúrák be- és elfogadására, így könnyebb meglátni a mindenhol jelen lévő értékeket.

 

- Mindez hogyan támogatja a testet?

 

– A körtáncok táncolása során tudatosan megfigyeljük, átéljük, hogy milyen hatással van a testünkre és lelkünkre az adott zene és mozgás. Ez segít abban, hogy a jelen pillanat adta lehetőségeket átéljük, ahelyett hogy a múlt sérelmein vagy a jövő kérdésein merengnénk. Sokszor hangsúlyozom, hogy „a mozgás során vagy a nyugalmi szakaszban csak észleld belső kommentár nélkül a testi érzeteket és legyél tudatában az érzéseidnek!”. A tánc a meditatív állapotban született belső csendben segít fölvenni és elmélyíteni a testtel való kapcsolatot, s a többi művészeti ághoz hasonlóan segít abban, hogy kifejezzük és megéljük érzelmeinket.

 

– Csakhogy az érzelem kifejezésében gátolhatnak az önmagunkról alkotott ítéletek, az a sokszor hamis kép, amit saját hibáinkról, testi „fogyatékosságunkról” dédelgetünk.

 

– A tánc a maga ösztönös, szavakon túli világával testi tudatosságra tanít. Ugyanakkor arra is tanít minket, hogy fogadjuk el, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy hibázhatunk és a gyengeségeinkkel együtt is szerethetőek vagyunk!

 

– Azon túl, hogy elfogadóbbak leszünk saját testi valónk iránt, mindez hogyan támogatja a testet?

 

– A táncnak fontos szerepe van a „jól lét” állapotának megőrzésében, mivel a testet használja „eszközként”, növeli az állóképességet és az  öngyógyító folyamatok beindulását. Testi szinten pedig tudatosítja és feloldja a testben jelentkező  feszültségeket, életenergiával, erővel tölt fel. A  mai nyugati kultúránkban meghatározó szerepet tölt be a bal agyféltekés működés, az ész,  az elme hatalma. A körtánc összehangolja a két  agyféltekét a gyakori keresztező mozgások által.  Versenyorientált társadalmunkban elnyomjuk a  szívünk és testünk hangjait, melyek nélkül csak  félemberként működhetünk, hiszen már régen  tudjuk, hogy a test, a lélek és a szellem harmóniája elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez. Ha a megfelelő egyensúlyban tudjuk tartani a  test-lélek-szellem hármasát, az kulcsot jelent a kiegyensúlyozott, sikeres élethez.

 

– Hogyan kapcsolódhat ez a táncterápiához?

 

– A pszichológiai kutatások igazolták már  régen, hogy a test a „tudatalatti kapuja”. Ez  azt jelenti, hogy minden általunk valaha is  átélt élmény sejtszinten tárolódik a testben,  olyan korai meghatározó élmények is, mint a  magzati lét vagy a fogantatás. A test nagyon  intelligens, sok bölcsesség rejlik benne. Ez a  táncterápia módszerének alapköve is. Két éve  tanítottam a körtáncokat, amikor találkoztam a táncterápiával és elkezdtem az integrált kifejezés- és táncterápiás képzést. Itt is jó helyen és  időben voltam, hiszen az első kiképző csoportba kerültem, és a  módszer német  megalapítójától,  Wielfrid Gürtler  pszichológus,  pszichoterapeuta,  tánc- és család- terapeutától tanulhattam négy éven  keresztül.

 

– Mi a közös  és a különbség a  táncterápiában és  a szakrális körtáncokban?

 

– Az alapszemléletük és céljuk  tulajdonképpen  azonban mégis mások. Míg a körtánchagyomány a tradicionális vagy modern népi körtáncok koreografált mozgásából merít, ahol a  tanár megmondja, hogy mit lépj, addig a táncterápia elve: „Bízd magad a tested ösztönös  mozdulataira, fejezd ki benned lévő érzéseket  szabadon!” A táncterápia egy folyamatorientált  terápiás módszer. Ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre hat és segít a változásban, mivel a résztvevőknek időre van szükségük ahhoz, hogy a testükkel elmélyült, bizalmi kapcsolatba kerüljenek. Ha már levetkőzték gátlásaikat, a belső kontrollt, akkor létrejön egy tér, amelyben találkozhatnak önmaguk tudattalan érzéseivel, vágyaival. Tudatosíthatnak és feloldhatnak gátló automatizmusokat, hitrendszereket és újrateremthetik életük építőkockáit.

 

- Kinek ajánlható a körtánc?

 

– Tízéves kortól százéves korig lényegében  mindenkinek, aki szeret táncolni, akinek biztonságot jelentenek a kötött lépések, akinek  fontos a közösség és aki szeretné jobban megismerni önmagát.

 

– Hol lesznek a jövőben szakráliskörtánc programok?

 

– Az általam szervezett rendszeres Körtánc-estéknek, táncnapoknak az Andrássy  úton található Sziddhárta Közösségi Ház ad  otthont. Itt minden héten kedd este tartok  foglalkozást, ezenkívül rendszeresen vezetek  táncfoglalkozásokat, táncterápiás tréningeket  és módszertani képzést. A rendszeres programokról a www.farkasandi.hu weboldalon  lehet pontos információkat találni. 2009 óta  pedig együttműködök két daganatos betegek  rehabilitációját támogató alapítvánnyal, melyek  közül az egyik, a Tűzmadár Alapítvány a budapesti Szent László Kórházban található. Itt  kéthetente pénteken jövünk össze a betegekkel  körtáncolni, és fantasztikus élményeket, erőt  kapok vissza tőlük. Szeptemberben pedig nagy  örömömre hazánkba látogat a dalai láma, és az  ő jövetelét kísérő kulturális programokon belül  is helyet kapott a szakrális körtánc.

Csörgő Zoltán
XVI. évfolyam 0. szám

Címkék: Farkas Andrea, szakrális körtánc, tánc

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.