Arcképcsarnok

Földes László - A hívószó: Mantra

Van egy iskola Magyarországon, ahol még vidéki emberek is olykor meglepődve üdvözlik egymást: - Te is ide jársz? Van egy iskola Budapesten, amelynek elég a nevét olykor kiejteni egy társaságban, és valaki rögvest felkiált: - Nem mondod! Te is ott végeztél? Van egy iskola a Thököly út elején, amelynek a neve már fogalommá vált. Elég legtöbbször csak annyit mondani: Mantra. A Mantra tehát - eredeti jelentéséhez híven és ezúttal egy nagyon modern, de nagyon ősi tudást is közvetítő iskola nevében - varázsszó. Hívószó, amely megszólít, összegez, erőket szólít meg. Lelkeket hív, akik tanulni, tudni szeretnének, összefüggéseket látni, gyógyítani, segíteni tanulni. Földes László ennek az iskolának, teljes jelenlegi nevén: a Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetemnek a főigazgatója, egyben tanára, s a kínai orvoslás mestere.


- Miben különbözik a Mantra a többi alternatív iskolától, ahol természetgyógyászatot, asztrológiát vagy éppen összehasonlító vallásbölcseletet lehet tanulni?

 

- Ez a legelső ilyen típusú képzés Magyarországon. Valójában a szükség hívta életre tizennégy évvel ezelőtt, amikor egy természetgyógyász-egyesület lelkes hallgatói jelezték, hogy jó lenne, ha az addigi hétvégi előadásokat összefognánk, tematikus sorrendbe állítanánk és egyáltalán szerveznénk egy "hosszabb lélegzetű" iskolát. Tehát a Mantra nem a profitszerzésre, hanem a hallgatók kérésére jött létre. Jóformán az összes többi hasonló képzést ezt követően voltaképpen nem mások, mint a végzett Mantra-hallgatók indították el, ami nagy büszkesége az iskolának, hiszen a szorgalmasan tanulók képesek tanítani másokat. Mégis ha valaki a leginkább autentikus forrást keresi, azt csak a Mantrán találhatja meg.

 

- Sajátos kifejezéssel élve tehát azt is mondhatjuk, a Mantra a kályha, ahonnan el lehet indulni egy - jelen esetben benső - építkezéshez. Ehhez az építkezéshez milyen "építőanyagot", azaz tudást, ismeretet nyújtanak a szép számú - mert évente százas-százötvenes létszámban jelentkező - hallgatóknak?

 

- Fontos, hogy itt nem módszereket, hanem világszemléletet, újfajta látásmódot tanítunk. Ugyanis ha valaki csupán önálló módszereket tanul, az csak ezt képes alkalmazni, és ha valamiért nem alkalmazhatja, akkor feladja. Aki viszont rendszerszemlélettel rendelkezik, mint a mantrások, az képes bármely módszert alkalmazni, és mindig azt választja ki, amelyik adott helyzetben a legalkalmasabb. Ez a fajta szemléletváltási képesség azt jelenti, hogy képesek a problémákat egészen más szinten vizsgálni, ahonnan gyakran megoldás is születhet. Ezt a másfajta gondolkodást és problémamegoldást az élet minden területén fel lehet használni, így a betegeken való segítéskor, szociális problémák megoldásakor stb. Tehát nem gyógyítókat képzünk, csak ezzel a szemléletmóddal gyógyítani, illetve gyógyulni is lehet. De ugyanígy lehet "kezelni" a környezetet, a szociális közeget, egy vállalkozást, egy tanulási folyamatot stb. Ehhez segítségképpen a Mantrán megtanulják magát a dolgot megvizsgálni speciális módszerekkel, és megtanulják a beavatkozás lehetőségeit is.

 

- Milyen tantárgyakon keresztül, milyen tanárok segítségével?

 

- A tantárgyak a tradícióról, az emberi gondolkodásmódról, vallásokról, filozófiáról, az ember testi és lelki működéséről, közeli és távolabbi kapcsolatrendszereiről szólnak, részben a hagyományos gondolkodás, részben a tudományos kutatómunka, részben a tudományos parapszichológia nyelvén. Olyan kiváló tanárok közvetítésével folyik eme tudás átadása, mint Janák Lajos, Szász Ilma, hogy csak a legismertebbeket említsem.

 

- Jelentős különbség más iskolákkal összevetve még az is, hogy itt egyfajta átfogó világképet kapnak a hallgatók...

 

- Nem különálló témákkal foglalkoznak, hanem szinte mindegyik fontossal, amiket úgy állítunk egymás mellé, hogy az egyik tudása elősegítse a másik megértését. Törekszünk tehát a szinergiára és az interdiszciplinaritásra, arra, hogy a különböző hagyományos és újszerű tudások, ismeretek és eljárások között a három éven keresztül kéthetente hétvégéken zajló előadásokon az összefüggéseket feltárjuk, felmutassuk. Tudás alatt pedig nemcsak a tudományos megismeréssel, hanem a vallási és művészi megismeréssel elérhetőt egyaránt értjük.

 

- De éppen ezért azt is mondhatjuk, hogy az a szemlélet, amelyet a tanári kar és ezáltal az egész Mantra Szabadegyetem képvisel, alapvetően holisztikus...

 

- Pontosan. A holisztikus szemlélet nem azt jelenti, hogy például egy betegséget nem Algopyrinnel, hanem gyógynövényekkel vagy akupresszúrával kezelek. Ezek így önmagukban semmivel nem holisztikusabbak, mint a jelenlegi modern orvoslás eszközei. Akkor válik valami holisztikussá, ha az ember egészét veszem figyelembe, tehát mind a diagnózis felállításához, mind a kezelés végzéséhez bekalkulálom az illető érzelmi, tudati és karakterbeli, valamint családi, szociális és egzisztenciális jellemzőit. Ezt természetesen nem csak egy emberrel, hanem például egy focicsapattal is meg tudom csinálni.

 

- A Mantra akkreditációja folyamatban van, s amennyiben sikerrel jár ez a folyamat, akkor egy egészen sajátos minőséget felmutató, államilag elismert diplomát adó felsőfokú intézményként jelenik meg a hazai iskolák palettáján.

 

- A tervezett és most folyamatban lévő akkreditáció valóban főiskolai-egyetemi akkreditációt jelent a Mantra számára, amit nem könnyű elérni, bár jelenleg már nagyon közel vagyunk hozzá. A többi iskola, amely akkreditáltként hirdeti magát, mindössze szakmai akkreditációval rendelkezik, amit nem is lehet egy lapon említeni azzal, amit a Mantra szeretne elérni. Az akkreditáció részben a hallgatók körülményeinek javulása miatt, részben amiatt fontos, hogy a hagyományok őrzése és továbbadása már hivatalos, állami feltételek mellett történhetne.

 

- Az iskolában végzettek sorsáról mit lehet tudni?

 

- Akikről tudunk, azok minden esetben arról számoltak be, hogy a képzés teljesen átalakította az életüket, világszemléletükkel párhuzamosan sorsuk is több esetben gyökeresen megváltozott, jobb lett. Többen közülük rátaláltak hivatásukra, aktívan segítenek a rászorulókon, sokan tanítanak, cikkeket, illetve könyveket írnak, riportalanyok vagy éppen műsorvezetői rádió- és televízióműsoroknak.

 

- Ön nagyon népszerű a hallgatók között, talán mert az órán átadott alapos ismeretekből és sugárzó meggyőződésből átsüt a személyes életút tapasztalata, hiszen sok hallgató is olyan nyitottan közelít ezekhez az alternatív ismeretekhez, ahogy annak idején Ön találkozott velük.

 

- Én még az orvosi egyetem előtt kezdtem megismerkedni a kínai medicinával. Mindig is érdekelt a betegségek más szinten történő értelmezése és más úton történő gyógyítása. A Mantrán immár tizennégy éve tanítok, ez idő alatt sokakat sikerült "megfertőznöm" az alternatív szemlélettel, olyannyira, hogy kínai medicinát tanítok immár a Testnevelési és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen is. Pályafutásom csúcsának azt tartom, hogy Cipruson létrejött egy kétszáz ágyas szanatórium, ahol csak alternatív betegellátás folyik, és itt az ellátás megszervezésével és irányításával engem bíztak meg. Még nem tudom, mit hoz nekem az élet, de ezt és minden ehhez vezető lépést csodának látok, közben pedig mégiscsak azt gondolom, csak egy valódi csoda létezik a világon, amikor egy ember szorgalommal és hittel megvalósítja az álmait. Meggyőződésem, hogy mindenki álmai megvalósításához a Mantra képzése nagyban hozzá tud járulni. 

- gőz -
XII. évfolyam 12. szám

Címkék: Földes László, Mantra

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.