Arcképcsarnok

Manfred Magg - Amint fent a bolygókban, úgy lent a tenyerünkben

Beszélgetés a német asztrológus-kézelemzővel

Magazinunk decemberi természetgyógyász-fesztiváljának egyik külföldi vendége, előadója volt Manfred Magg, aki a Bioenergetic Kiadó meghívására érkezett Magyarországra. Többek között azért, mert a kiadó tavaszra egy szemináriumot szervez a tanácsadó-előadónak, de azért is, hogy tovább népszerűsítse az évekkel ezelőtt, 2006-ban megjelent és nagy sikert aratott könyvét. A tenyér és a horoszkóp című kötet méltán vált a magyar olvasók kedvencévé is, hiszen két olyan témát kapcsol össze, amelyek mondhatni évezredek óta az ezoterikus gondolkodás és önismereti gyakorlat fókuszában állnak, ám néhány jellegzetes érintkezési pontjaiktól eltérően megmaradtak külön jellem­ feltáró és sorsértelmező szellemi útnak. Pedig Manfred Magg szerint e két terület tökéletesen kiegészíti egymást, „kendőzetlenül megmutatják gyenge pontjainkat és erősségeinket”.


 

- A könyvében található rövid életrajzából megtudhatjuk, hogy ön eredetileg mérnök, később művészeti és antropozófiai-pedagógiai tanulmányokat folytatott. Hogy jutott el a tenyérelemzésig és az asztrológiáig?

 

- A tenyér-, pontosabban a kézelemzés jött előbb. Valóban, először természettudományi stúdiumokat folytattam, később tanár lett belőlem egy stuttgarti Waldorf-iskolában. Nagyon sok balkezes gyerek volt az osztályomban, egyharmada a tanulóknak, a harmincháromból tizenegy. Ez szöget ütött a fejembe, elkezdtem keresni az okát, üzenetét, jelzését és azt, hogy miként kell bánni a balkezesekkel. Előbb általában a kezekkel foglalkoztam, majd belenéztem a tenyerekbe, s egyre mélyebben fedeztem fel ezt a csodálatos mintázatú, mindenkinél teljesen egyedi világot. Nagyon kevés szakirodalmat találtam a tenyérelemzésről, s amiket olvastam, azokat a könyveket sem találtam elég alaposnak. Tanfolyamokra jártam, később magam is tanítottam, egyszer pedig megkérdezték tőlem, nem akarom-e a kézelemzést hivatásosan is űzni. Azóta, pontosan tizenöt éve dolgozom asztrológusként és tenyérelemző tanácsadóként.

 

- Mikor és hogyan társult a kézelemzéshez az asztrológia?

 

- A kíváncsiságom vezetett odáig, hogy egy másik elemző módszerrel is megismerkedjem. Önmagában teljesnek találtam a kézelemzést mint módszert, mégis azt tapasztaltam, hogy nagyon hasznos, ha az asztrológiát is alkalmazom mellette, mert nagyon jól lehet párosítani e két rendszer klasszikus szimbólumait. Elmentem tehát asztrológusképzésre is, és olyannyira sikerült elmélyítenem ebbéli tudásomat, hogy ma már a Német Asztrológus Szövetség elnökségi tagja vagyok.

 

- Voltaképpen mindkét módszer horizontális analógiás kapcsolatban van egymással, ezért nem is lehet egymásból magyarázni azokat. De a mélyebb ok ezek szerint mindkettőből látható, és megerősíthetik a mélyebb összefüggések meglátását?

 

- Amit a kézben látunk, az valóban megerősíti azt, ami a horoszkópban van és viszont. Ha dolgozom, mindig a kézzel kezdem. A kézelemzés inkább beleérzésre, intuícióra hagyatkozó, míg az asztrológia inkább intellektuális megközelítés. Ha nagyon erős pozícióban van egy bolygó a képletben, az látható a tenyéren is, és persze ez fordítva is igaz.

 

- Akkortájt, amikor elkezdett tanácsadóként dolgozni, magam épp tanultam a kézelemzést és az asztrológiát. Többek között az vésődött mélyen belém, s ez engem akkortájt nagyon megragadott és segített összekapcsolni a két területet, hogy a kézben természetszerűleg ugyanazok a kozmikus sorserők hatnak, mint egy képletben. Előbbinél viszont konkrétan látható, ahogy a tenyér és az ujjak jellegzetes, bolygóprincípiumokhoz kapcsolt erői a tenyér és az ujjak különböző részei felől gyűrik, alakítják ki a különböző vonalakat, gyűrődéseket, illetve ezek mélységét.

 

- Ha az asztrológiát és a tenyérelemzést bolygóprincípiumokkal kapcsoljuk össze, természetesen indokolt az energetikai szintű megközelítés. Különböző szinten lehet elemezni valakit, ám én sosem tenném át már kezdetben az asztrológiát a tenyérre. Vannak olyan területek, amelyeknél ez könnyű, mondhatni csábító megoldás lenne, de az túl egyszerű megfeleltetés nekem, ezért én inkább különválasztom a két módszert. Tehát ha először a kézelemzést végzem, igyekszem kikapcsolni az asztrológiát, hogy ne befolyásoljon. Előfordul ugyanis, hogy a kézen, a tenyéren nagyon gyorsan meglátok valamit, amit viszont nem vennék észre, ha az asztrológiát is egyidejűleg használnám az elemzés érdekében. Lehet, hogy valami nagyon jól látható a kézben, de az asztrológiában sokkal rejtettebb. Megeshet, hogy egy képletben nem is látnám, vagy csak a házrendszer, a fényszögek, a holdcsomópontok és felezési pontok együttes rendszerén keresztül tudnám felfedezni.

 

 

- Tanácsadóként ezek szerint nem együtt, egyszerre alkalmazza a kétféle tudását?

 

- Összekötöm azért a kettőt, de kérésre külön-külön is használom ezeket. Nagyon érdekes a kézelemzésben a karakterológia, véleményem szerint gyorsabban és könnyebben felismerhető, mint az asztrológiával, mert az asztrológiában inkább a lehetőséget látjuk, a tenyérben pedig azt, hogy az a valóságban hogyan jelenik meg. Az asztrológiával való összefüggésben elmondható, hogy a kézben a hosszabb időre szóló prognózist lehet látni, annak figyelembevételével persze, hogy nem kőbe vésett sorstendenciákról van szó. Lehet látni a változásokat is, rövid időszakon belül, például ha valaki a foglalkozásában, hivatásában más feladat felé indul. 

 

- De ezt mégsem tekinti jóslásnak, ugye?

 

- Valóban nem. Azok közül, akik hozzám jönnek, sokan azt gondolják, hogy a kézelemzés valójában jóslás. Ez keletre, például Indiára és korábbi időszakokra érvényes, de a mai Európára nem. Azt gondolom, hogy a tenyérben a tudattalan előzetes lenyomatát láthatjuk. Egy gyakorlott, képzett kézelemző egyértelműen látja a gyenge és erős oldalakat, viszonylag könnyen felismerhető a gondolkodásmód, az érzelemvilág. Ezt összefüggésbe lehet hozni a párkapcsolattal is, vagyis hogy két ember miként, mennyire illik össze. A foglalkozás, hivatás, munka területén pedig azt lehet látni, hogy egy embernek a képességei inkább csapatmunkában vagy egyénileg érvényesülnek, illetve akár azt is, hogy valaki szívesen áll-e nyilvánosság elé.

 

- Olyan előfordul-e, hogy vállalatoknál a megfelelő munkatárs kiválasztását segíti egy tanácsadó?

 

- Igen, hiszen egyes konkrét képességeket is meg lehet vizsgálni, például hogy kinek milyen kommunikációs készsége van, vagy ha a kreativitás a fontos, akkor kimutatható, hogy fantáziája, esetleg művészi adottságai vannak-e az illetőnek, vagy inkább éppenséggel emberekkel kellene foglalkoznia. Gyakran rákérdeznek a bejelentkező kliensek arra is, hogy külföldre menjenek-e dolgozni. Ezt is lehet ugyanis látni, mert ott vagy nagyon sikeres lehet, vagy olyan kapcsolatokra tehet szert, amelyek előrelendíthetik szakmai pályafutását. Ha egy vezető kéri, viszonylag könnyen meg lehet állapítani, hogy valaki mennyire megbízható, és a különböző képességek alakulását is végig lehet követni. Összességében tehát viszonylag jól le lehet írni a bensőnket, azt, hogy mi mivel van összefüggésben, milyen sorserők nyilvánulhatnak meg, és mindezt nagyon hasznosnak tartom.

 

- Leghosszabb ideig mégis gyerekek mellett tanult a tenyérelemzésből. Számukra mennyiben nyújthat segítséget egy tapasztalt, gyakorlott tenyérelemző?

 

- Rendkívül sokat adhat a kézelemzés olyan gyerekeknél, akiknek a hajlamait, akár betegséghajlamait szükséges megismernünk, ugyanakkor gyengédebb elemzésre van szükség, mintsem hogy például gépeket alkalmazzunk. Arról nem is beszélve, hogy ha egy gyerek vagy akár felnőtt nem képes összpontosítani, annak testi okai is lehetnek. Ez elég gyakori probléma, ezért még egyetemi hallgatóknak is érdekes lehet megtudni, hogy a koncentrációs képesség hiányának esetükben vajon fizikai szinten keresendő-e az oka, és ha igen, mi lehet az? Ilyenkor az orvosi diagnózis fontos kiegészítő része lehet egy kézelemzés. Meg lehet nézni azt is, hogy mi az, ami gátat jelent, és az hajlamként inkább az anyai oldalról jön vagy az apai oldalról? Ha ezt látom a tenyérben, meg lehet kérdezni, hogy a családban volt-e esetleg örökletes probléma, körül lehet járni, hogy körülbelül melyik szerv területéről lehet szó. Vagyis a stresszterületeket is látni lehet, azt, hogy a stressz milyen testi területeket, szerveket érint, támad, és ilyenkor, a diagnózis után következhet a terápia, vagyis javaslatokat lehet tenni, hogy milyen életvitellel, táplálkozással lehet elkerülni a feszültséget generáló helyzeteket.

 

- Mindkét módszerben végül is az a leghasznosabb, hogy nem a kliens mesél, s nem az ő szavaiból kell kibogozni a problémák gyökerét, hanem jelek, szimbólumok formájában kiolvasható a tenyeréből vagy születési képletéből.

 

- Így van, és ez azért nagyon fontos, mert rendkívül sok problémának a gyökerét verbális eszközökkel, beszélgetve nem lehet a tudatos szintre hozni, ha a kiváltó esemény egy korai életstádiumban történt. Viszont látni lehet a hatását, például ha valakinek gyerekként költöznie kellett és gyökértelennek érezte magát, később ez anélkül, hogy felismerné, magyarázatot találna rá, bizonytalanságérzésben jelentkezhet akár a foglalkozása, munkája területén. Az nagyon szerencsés helyzet egy elemző, tanácsadó számára, ha ilyenkor a kliens meg tudja mondani, mihez kapcsolódhat ez az érzés, és akkor a terápia során már lehet vele foglalkozni.

 

- Az egyik része tehát a tenyérelemzésnek a karakterológia, a másik mégis csak az lenne, hogy valaki kíváncsi bizonyos események bekövetkezésének a valószínűségére. Szinte biztos vagyok abban, hogy sokan rákérdezhetnek önnél mondjuk a gyerekek várható számára.

 

- Ez tényleg nagyon gyakori kérdés, de igen nehéz megjósolni a helyes választ. Az igazat megvallva, én sem nagyon bíznék abban a tanácsadóban vagy jósban, aki megmondaná, illetve megkísérelte volna mondani, hogy hány gyerekem lesz. Inkább lehetőségként lehet ezt érteni, mintsem tényekként kezelni.

 

- Látja-e saját tenyerében, hogyan vezetett idáig az élete és mi vár esetleg még önre? Ha valaki azt mondja gyerekkorában, hogy egyszer tenyérelemzéssel fog foglalkozni, meglepődött volna?

 

- Nagyon vallásos voltam gyerekkoromban, egyetemistaként pedig a keleti filozófiákkal, buddhizmussal, még később pedig az antropozófiával ismerkedtem meg elég behatóan. Az, hogy valamiképpen a vallással, a transzcendens világgal kapcsolatos lesz a hivatásom, nem ért volna meglepetésként.

 

- Terelte-e a gyermekei életét olyan irányba, amilyen tendenciákat felfedezett a tenyerükben vagy képletükben?

 

- Ez érdekes kérdés lehetne, de egyszerű a válaszom. Három gyermekem közül egyiknek sem tudok igazán tenyér- vagy asztrológiai elemzést végezni. Az a legjobb, ha a tanácsért hozzám forduló emberek idegenek számomra és semmit sem tudok róluk, ha nem ismerem az élettörténetüket, és persze ha sok időm van az elemzésre. Fontos, hogy válaszoljanak a kérdéseimre, de szerencsés, ha nem tudok semmit előre… A gyermekeimet egyébként nem igazán érdekli egyik módszer sem. Előfordult annak idején, amikor még kisebbek voltak, hogy magammal vittem őket előadásokra. Tulajdonképpen a játék része volt nekik négy-öt évesen, hogy ott ültek az asztalomnál és rajzolgatták a horoszkópjaikat. Volt, hogy megkérdezték őket az iskolában, mivel foglalkozik az édesapjuk, és egy idő után nem azt mondták, hogy tanár, hanem a lehető legtermészetesebben azt felelték, hogy tenyérelemző és asztrológus. Ugye mondanom sem kell, ezzel azért okoztak némi meglepetést a társaik és a tanáraik körében.

 

- Hozott-e már fontos döntéseket a tenyérvonalai alapján?

 

- Minden évben készítek a saját kezemről és a gyermekeim kezéről lenyomatot. Nagyon érdekes megnézni a változásokat. Az előrejelzést öt évnél rövidebb időszakra vállalom, annál hosszabbra nem. Ha ugyanis fontos döntéseket hozunk és ennek megfelelően cselekszünk, alakul, változik a tenyerünk is. Egyébként ugyanaz a helyzet ebben az esetben is, mint a gyermekeim esetében, vagyis hogy a saját tenyér analizálása nagyon nehéz. Ha kérdésem van, én magam is inkább elmegyek egy másik tenyérelemzőhöz. Ugyanez vonatkozik az asztrológiára is, ahhoz is értek, azaz hasznos meglátásaim lehetnek, ha mások képletét elemzem, de amennyiben fontos kérdésem lenne, egy másik asztrológushoz mennék.

 

További információ Manfred Maggról német és angol nyelven elérhető a www.handlesen.de weboldalon.

Csörgő Zoltán
XVI. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, kézelemzés, Manfred Magg

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.