Arcképcsarnok

Michaela Riedl - Szexualitás: az egészség forrása

Beszélgetés Michaela Riedllel, a jóniban rejlő titkok tudójával

Nemrégiben egészen különös könyvet jelentetett meg a Bio­energetic Kiadó. A kötet címe: Jóni-masszázs. A végén bárki úgy teheti le a könyvet, hogy ez bizony hiánypótló mű. Hiánypótló, mert olyasmire irányítja rá a figyelmet, ami sokszor még ma, mondhatni évtizedekkel a nyugati világot átható szexuális forradalom után is: tabu. Ezt a tabut törte át Michaela Riedl, a könyv szerzője, aki őszinte és teljes nyitottsággal fordult a jóniban rejlő titkok és varázslatos örömök felé. Ugyanakkor mégis különös lehetett számára, hogy egy férfi készített vele interjút. De miért is ne, hiszen mint a legtöbb férfi, én is tisztelettel és csodálattal állok a "nő misztériuma" előtt.


 

- Azt olvastam a könyve bevezetőjében, hogy élete egyik korai szakaszában "késztetést érzett arra, hogy felfedezze jónija valós dimenzióját". Mit jelent ez a "valós dimenzió"?

 

- Én úgy értettem, hogy egyfajta bátorság ébredt fel bennem, és nagyon erős intuícióval éreztem, hogy a szexualitás sokkal fontosabb, mint az, ami pillanatnyilag akkor kívülről ért hozzám ezen a téren. Beigazolódott a megérzésem. A társadalom többnyire nagyon leegyszerűsíti a szexualitást. De a szexualitásom a teljes személyiségemhez kapcsolódik, a spiritualitásommal, az egészségemmel és az életörömömmel. Számomra a szexualitás nem más, mint a testi egészség és a lelki gyarapodás legősibb forrása. Létünk elválaszthatatlan része, hogy újra megtaláljuk benne emberi mivoltunkat. A nőknél különösen fontos ez, hiszen olyan hosszú időn keresztül elhallgatták, nem beszéltek a női szexualitásról. És ezzel bizony a nőket megfosztották valami nagyon fontostól - de a férfiakat is. Ezért gondolom tehát azt, hogy a jónimasszázs az egész társadalom érdekében történik, és nem csak a nőkért.

 

- Melyek azok a társadalmi és egyéni gátak, amelyek miatt most újra fel kell fedeznünk a jónival kapcsolatos természetes tudást? Hová tűnt? Miért veszítettük el?

 

- Nem egyszerű kérdés. Azt gondolom, hogy minden időben jelen van, létezik bennünk egy alapvetően intuitív tudás. Ezt elfedik, feltöltik azok az információk, amelyek folyamatosan érnek minket kívülről. Lépésről lépésre feloldhatjuk ezt a gátat. Számomra elválaszthatatlan ez attól is, hogy a természetes lényünket kell a szexualitáson keresztül újra felfedezni. Nem sok olyan társadalom volt, ami a maga komplexitásában engedte megélni a szexualitást. Ha megnézem azokat az embereket, akik a tantrával foglalkoztak, arról gondolkodtak, gyakorolták vagy írtak is róla, mindig nagyon szűk kört találok csak egy nagy közösségen belül. Hogy miért van ez így? Talán a sérülékenységhez van köze. Mert semmi nem tud olyan sérülést okozni, mint a szexualitás, és semmivel sincs az embernek olyan hatalma, mint a szexualitással. Az emberek szinte minden korban féltek ettől a hatalomtól és sérülékenységtől, ezért volt ez gyakran az első, amit valahogy blokkolni próbáltak. Szabad megélése nagyobb önállóságot, szabadságot ad az embereknek. Azt, aki szabadon éli meg a szexualitását, nagyon nehéz korlátozni. Ilyenkor teljesen mezítelenek vagyunk, és bizonyos körülmények között ez nagyon veszélyes lehet. Bátorságra van szükség, hogy megéljük ezt a mezítelenséget. Ezért nagyon fontos, hogy tudatában legyünk, hogy ehhez megfelelő közeget, teret kell találnunk. Nagyon pontos társadalmi szabályozásra van szükség, hogy a szabad szexualitást megélhessük és a társadalomba integrálhassuk.

 

- Mit hozhat az embereknek testi, lelki, szellemi szinten, ha megismerkednek ezzel a témával, konkrétan, ha a nők szorosabb, elmélyültebb kapcsolatot alakítanak ki a jónijukkal?

 

- Akkor én is egészen konkrétan megnevezem: hihetetlen öröm megismerni a jóni egyes sarkait, részleteit, kanyarulatait és azt, milyen hatalmas mező, terület ez. A jónimasszázsnál nem tudok közvetlenebb utat számunkra, nők számára, hogy megismerkedjünk saját jóninkkal. De ez nem mindig könnyű. Bizonyos körülmények között sok bátorság kell hozzá, és néha fontos, főleg a kezdetekben, hogy tényleg csak apró lépéseket tegyünk. Nagyon izgalmas, sok örömöt, kéjérzést adó felfedezés ez, olyan katartikus örömérzés, ami egészen megrázza a bensőnket, felszabadítja a bennünk lévő szentséget. Különösen a jóni esetében tartom nagyon fontosnak, hogy leszögezzük, a spiritualitás nem azt jelenti, hogy mindez olyan szentséges bennünk, hogy hozzá sem lehet érni. Számomra a spiritualitás egy folyamat, ami elindul, mozgásba lendül bennem. A jónink az energiaforrásunk, minden innen indul, itt kezdődik, innen fakad az erőnk. Tele van ez a terület energiával, és ha megtanuljuk ezt az energiát a testünkkel és a szellemünkkel használni, akkor beáramlik a szívünkbe. Ha meg tud nyílni a szívünk, abban a pillanatban, ha rád nézek, egy egészen új emberként jelenhetsz meg a számomra. Nekem ez jelenti a spiritualitást. Ha megszűnnek a válaszvonalak, a különbségek, és ez csak akkor történhet meg, ha az energia áramlani kezd bennünk. Ez azt is jelenti, hogy figyelnem kell arra, hogy a testem olyan edény legyen, amely átengedi az energiát. Erre sok lehetőségem van, sokféle módon érhetem ezt el.

 

- A könyvét lapozgatva óhatatlanul szöget ütött a fejemben, hogy vajon miért nem láthatunk benne férfit? Vagyis a képeken nő foglalkozik nővel, és az előadásán is csak ilyen képeket vetített. Miért?

 

- Nincs valódi magyarázat erre se pró, se kontra. Egyáltalán nincs különbség a tekintetben, hogy férfi vagy nő végzi a jónimasszázst. Annak, hogy csak nők szerepelnek ebben a könyvben, az az egyetlen oka, hogy ez a könyv igazából nőkről és nőknek szól. Ugyanakkor csodálatosnak tartom, ha egy férfi kérdez engem a jónimasszázsról. A jóni témájába igazából megkerülhetetlenül mindig belevonom a férfit is, mert nagyon fontos, még akkor is, ha első lépésben csak a nőről beszélünk.

 

- Nem volt abból gond, amikor először megjelent a könyv, ugye németül, hogy nők foglalkoznak nőkkel? Megértettem, hogy a jónimasszázst tanítási-tanulási folyamatnak is nevezhetjük, hiszen nők tanulnak új megközelítésben a jónijukról, mégpedig nőktől, akik már felfedezték a sajátjukat. Mégis felmerülhet a kérdés, hogy abban a központban, amit létrehozott, nem támadják azzal, hogy ez valamiképpen mégis egyfajta szexuális szolgáltatás?

 

- Ez a kérdés mindig felmerül, akkor is, ha nőként nőt vagy férfit masszírozok. Mert ha a szexualitással foglalkozom, rögtön a piroslámpás negyed témája jelenik meg az emberek fejében. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy elmagyarázzuk, mivel foglalkozunk a központunkban és mivel nem. S akkor valóban nincs különbség, hogy egy nő masszíroz nőt, vagy egy nő masszíroz férfit. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy a nők szívesen kapnak jónimasszázst egy nőtől, kevésbé félnek, ilyenkor ugyanis nincs annyira a középpontban az erotikus energia, és sokkal jobban tudnak saját magukra figyelni. Igazából az is a célunk a jónimasszázzsal, hogy a nők biztonságban érezzék magukat. Ebben a biztonságban megtapasztalható, hogy a női szexualitás végtelen tér, amely annál nagyobb, intenzívebb és örömtelibb távlatait fedi fel előttünk, minél mélyrehatóbban foglalkozunk vele. Az AnandaWave - amit úgy is nevezünk, hogy "az érzéki élmények otthona" - célja az, hogy a felkínált masszázsok, szemináriumok és tanácsadás segítségével a nők és férfiak egészséges úton közelíthessék meg saját szexualitásukat.

 

- Mi történik egy ilyen foglalkozáson?

 

- Sok minden. Nincs a masszázsnak egy olyan meghatározott formája, amit most le tudnék írni, mert a masszázs annyira különböző, mint ahogy a nők egymástól különböznek. Általában a nők azért jönnek hozzám, mert szeretnék jobban megismerni magukat, vagy tényleges problémájuk van, például nem jutnak el az orgazmusig, nem tudják megélni az örömöt, és ezért konfliktusuk van a partnerükkel. Először rövid beszélgetés során elmondom, hogy a masszázsnak nincs meghatározott célja, amit el kellene érni. Ettől a hölgyek nagyon jól el tudnak lazítani, megkönnyebbülnek. Ezzel nagyon nagy nyomástól szabadítom meg őket, mert nincs ott egy férfi, akinek valamit be kellene bizonyítani, vagy valamit mutatni kellene. Az első lépés az, hogy igazán érezzenek. Ehhez a teljes testet felébresztjük, majd kívülről befelé irányulva, egyre beljebb, a jóni minden apró területét egészen alaposan feltérképezzük. A nőnek pedig nincs más dolga, mint hogy megnyíljon ennek az érzésnek, és ne értékelje azt, amit érez. Ez pedig nagyon különböző lehet. Fontos, hogy tudjuk, tudatosítsuk, hogy a jónimasszázs élménye akár egymást követő napokon is egészen eltérő lehet.

 

- Tanításként, beavatásként, esetleg gyógyításként él meg egy ilyen találkozást?

 

- Nem vagyok tanító. A nő tanít engem, akit masszírozok. Figyelem, hogy mit mond nekem a teste, az én feladatom, hogy megértsem és lefordítsam ezeket a jeleket. Másrészről útmutatóként is szolgálok, különböző lehetőséget mutatok a nőknek, és támogatom őket a saját utazásukban. Egyrészről teljesen kivonom magam ebből az utazásból, kívül maradok, másrészről teljesen belemegyek. Én csak akkor tudok érzékiséget közvetíteni a két kezemmel, ha bennem is teljesen megnyilatkozik ez az érzékiség. De mindvégig tudom, hogy akkor is csak róla van szó, és egy pillanatig sem rólam. Olyan ez, mintha zsonglőrködne az ember.

 

- Egy-egy ilyen találkozás, alkalom után biztos kap visszajelzéseket. Mit mondanak a nők, sokkal inkább tudják ettől kezdve, hogy mire vágynak, hogy nekik mi a jó?

 

- Nagyon fontosnak tartom, hogy leszögezzük, hogy egy jónimasszázstól még nem változik meg az egész életünk. Nem tudunk máról holnapra megváltozni, ha mondjuk negyven évig elhanyagoltuk a szexualitásunkat. Sok-sok lépésből áll ez a felfedezőút. Lehet, hogy több, egymást követő jónimasszázsra van szükség. Fontos, hogy a nő ne adja fel ezt a kutatást, hiszen az így szerzett tapasztalatokkal az önismerete is gyarapszik. Az a nő ugyanis, aki ismeri a jóniját és szoros kapcsolatban van vele, pontosan tudja, hogy mik a vágyai, igényei, és ezt a következő lépésben képes világosan ki is fejezni, idővel nemcsak a szexualitásra, hanem egész életére vonatkozóan. Az ilyenfajta öntudatosság és önismeret tehát az élet számos területére hatással van, egész lényünket meghatározza.

 

- Ön nemrég tartott előadást a témában Magyarországon, amikor is, arról beszélt, hogy a jóni és a pénisz is, a fülhöz, a kézhez, a talphoz és a nyelvhez hasonlóan, tulajdonképpen egy reflexzóna-terület. Találkozásukkor, az egyesülés során épp kiegészítik egymást, fizikai szinten az egymásnak megfelelő területek érintkezésével. Ez is egy a szó legmélyebb értelmében gyönyörű magyarázat az öröm keletkezésére, a férfi- és a női energia, mint jang és jin magas szintű találkozására.

 

- Ez a cél. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy akkor tudom a férfiakat és a nőket ilyen szintű egyesüléshez segíteni, ha a férfiak felfedezik a férfiúi, a nők pedig a női erőiket. De én arra biztatnám a nőket és a férfiakat, hogy először egymástól teljesen függetlenül szembesüljenek és éljék meg a szexualitásukat, mert akkor sokkal egyszerűbb és szebb a közös élmény. A férfiaknak és a nőknek teljesen mások a szexuális igényeik. Nagyon fontos, hogy a szexualitást a saját tempójukban, a saját ritmusukban élhessék meg. Ha a férfi ereje teljében van, akkor a pénisze nemcsak egy funkcionális szerv, hanem érzékszerv is, ami erőt sugároz, és ezzel képes érzékelni a nőt és egyúttal képes kezelni az erejét. A nő pedig megbízhat benne, mert érzékeli a tudását és ettől megnyílik. Ilyenkor a férfinak már nem kell megkötnie magát, hanem a teljes energiáját odafordíthatja. A nő táplálhatja a férfit odaadásával, szeretetével, a férfi pedig megvédi a nőt, és így összeolvadhatnak egymással. Nagyon fontos, hogy tudjuk, ez az ideális, de ne érezzünk teljesítménykényszert. Ezért jó, ha minden szexualitással kapcsolatos témát lassan közelítünk meg.

Csörgő Zoltán
XV. évfolyam 7. szám

Címkék: jóni, jónimasszázs, Michaela Riedl, szexualitás

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.