Arcképcsarnok

Szatmári L. Miklós - Kvantumszemlélettel érhető el a teljesség

A tudat teremti a valóságot - A technikai robbanást szellemi és mentális fejlődésnek kell követnie

Hogyan lesz egy tisztes történelemtanárból kvantumgyógyító? Mi köze a békekutatásnak az elme és a  tudat kiegyensúlyozásához? Szatmári L. Miklós szerint a válaszok roppant egyszerűek. Mindennek a  kíváncsiság az eredője, és a magyarázat logikus. A jövő a kvantumtudaté.***


Szatmári L. Miklós, akit ma a kvantumszemlélet egyik legjelesebb hazai gyakorlati alkalmazójaként tartanak számon, eredetileg biztonság- és védelempolitikai szakértőnek tanult. Szakterülete a békekutatás volt, elsősorban az etnikai és vallási konfliktusok hátterét vizsgálta. Így került szorosabb kapcsolatba a pszichológiával és a filozófiával, így kezdett tanulmányozni különböző kultúrákat és vallásokat. Közben történelemtanári diplomát is szerzett,

 

– Tanulmányaim és kutatásaim során felfigyeltem arra, hogy a különböző civilizációkban olyan párhuzamok és egyezések vannak, amiket egyszerűen nem lehet a véletlen számlájára írni – emlékszik a kezdetekre. – A meditációk, önmagam megfigyelése és a csöndes elvonulás során megtapasztaltam, hogy tényleg létezik a belső béke, amit a belső egyensúlyi állapot teremt meg, és az ember képes sokkal harmonikusabban hatni önmagára és a világra.

 

A kvantumfizikával akkor találkozott, amikor felismerte azt a mérhetetlen bölcsességet és tudást, ami a keleti (szufi, zen, advaita) misztikus hagyományokban létezik, de nincs hozzá megfelelő nyelvezet a nyugati kultúrkörben nevelkedett ember számára, mellyel a
nem anyagi valóságokról szóló tapasztalatokat át lehet adni. A kvantumfizika tökéletes nyelvet és keretet ad ehhez.

 

– Iskoláinkban életünk során valamennyien azt tanuljuk, hogy a szellemiséget és az anyagi világot szét kell választani. Descartes és Newton hatására a nyugati fejlődés egészen más irányt vett, mint a keleti kultúrák. A materiális gondolkodás elindított egy dinamikus technikai fejlődést. Ami azonban akkor hasznára volt az emberiségnek, ma gátjává vált a fejlődésnek. Ma már nem tekinthetünk a fizikai világra valamilyen tőlünk függetlenül létező dologra, hiszen nyilvánvaló tudományos ténnyé vált, hogy az anyag létrejöttében nagy szerepe van az emberi tudatosságnak és figyelemnek.

 

Mit mond a kvantumfizika? A kvantum latin szó, jelentése: mennyiség, valami mérhetőnek az alapvető egysége. A kvantum a fizikában a legkisebb adott energiamennyiség, amivel egy mérhető mennyiség növelhető. Az energia kvantuma például a foton, egy adott frekvenciájú hullámszerű csomag.

 

– A kvantumszemlélet arról szól, hogy valaki felismeri – akár csak pillanatokra is – a személyiségén túli részt a teljesebb lényében, és újra létrehozza a belső egyensúlyt a létezésben. Ez a tudatállapot-változás mindig egy gyökeres belső minőségi változással jár együtt, aminek mintegy „mellékes” hatása lehet az öngyógyító folyamatok aktivizálódása, a kreativitás vagy éppen az intuitív tudás megjelenése.

 

A kvantumszemlélet a feje tetejéről a talpára állítja a világot: nem az anyagi létből eredezteti a szellemit, hanem éppen fordítva: a fizikai valóság a tudatunk által jön létre. Dr. Amit Goswami, a nemzetközi hírű fizikusprofesszor nevezte először az ezen alapuló szemléletmódot „tudat alapú tudománynak".

 

 

– A kvantumgyógyítás voltaképp ennek az új világképnek a gyakorlati felhasználása, a belső egyensúly fellelése és helyreállítása – adja meg a definíciót a kvantumgyógyító.

 

Felmerül a kérdés: miben különbözik ez más, az elmét segítségül hívó eljárásoktól, mint például az agykontroll vagy a meditáció?

 

– Mindegyiknek meghagyva a maga érdemeit, azt mondhatom, a kvantumgyógyítás kicsit más, kicsit több, mégpedig azzal, hogy beiktatja az elengedés fázisát. Vannak, akiknek azért nem működik az agykontroll, mert túlságosan is akarják, és begörcsölnek. A kontroll mellett a belső elengedés is fontos. Fókusz – kontroll – elengedés, fókusz – kontroll – elengedés, ez a mi munkánk ritmusa. Természetesen része a meditáció, de van egy aktívabb szakasza. Voltaképp az extrém sportok szerelmesei is meditálnak, hiszen éppen azért űzik ezt a hobbit, mert az minden mást kisöpör az agyukból, és megélhetik a jelen pillanat örömét, de közben nem kell egy helyben üldögélniük. Mi ugyanezt tesszük, csak nem ugrunk le hozzá a magasból.

 

A kvantumszemlélet a problémamegoldásra is jól alkalmazható.

 

– Megtanítjuk, mekkora ereje van a figyelmünknek és a szándékainknak. Valamennyien meghatározott sémák, sablonok, szokások és protokollok szerint éljük az életünket, hiszen ez, akár az autóvezetésnél a sebességváltás automatikussága, megkönnyíti, hogy bizonyos helyzeteket felismerjünk, és megfelelően cselekedjünk. Ám ugyanez az automatizmus problémákat is okoz, amikor egy új, megváltozott helyzetben a régi sémák szerint viselkedünk. Különösen jól tetten érhető ez az alkalmazkodást kívánó válsághelyzetekben. A kvantumszemlélet segít abban, hogy felismerjük belső sablonjainkat, mintáinkat, amik gátolnak a fejlődésben.

 

Szatmári L. Miklós kidolgozott egy módszert az önismeret és intuíció fejlesztésére: a Kvantum Tükör nevet adta neki. Az eljárás játéknak tűnik, de nagyon is komoly, ezt e sorok írója is megtapasztalhatta, saját kérdésére keresve a választ. Az eljárás lényege, hogy az ember elcsöndesíti a lelkét, lényegében meditatív állapotba hozva magát, majd fölteszi a számára fontos kérdését. Ezután a Kvantum Tükör lapjai közül kiválaszt kettőt vagy ötöt, és a könyvből kikeresi az adott kártyákhoz tartozó válaszokat. A kártyák szimbólumrendszere könnyen értelmezhető és a könyv segítségével jól magyarázható, ennyiben egyszerűbb és konkrétabb a jóskártyáknál, kevésbé van kitéve használója annak, hogy valamit félreért. Ugyanakkor itt is szükség van az intuícióra.

 

– Ha valaki megtanulja az alkalmazását, másoknak is tud vele segíteni. A kártyák az élet legfontosabb területeit fedik le: a személyiség, a munka, pénz és karrier, a párkapcsolat és általában az emberi kapcsolatok, a vágyak megvalósítása az anyagi világban, ideértve a szexualitást, valamint a spiritualitás, a világhoz való hozzáállás témaköreit.

 

– A kvantumszemlélet csak keret, egy világlátás, amelynek különböző aspektusai és alkalmazási területei vannak – fejtegeti a kvantumgyógyító. – Egyfajta szellemi út, ami intuitív megérzésekre tanít. A tudósok nagysága éppen a kvantumszemléletben rejlik: abban, hogy kilépnek a sémáikból, kíváncsiak és nyitottak a világra és másféle elképzelésekre. Az újdonság számunkra az, hogy mindez bárki számára elsajátítható. Az anyagi tulajdonságokat előtérbe helyező tudomány eljutott önmaga lehetőségeinek a határáig. A szubatomi világban más törvények uralkodnak, s azokat felhasználva a tudat alapú tudomány teljesen új perspektívákat tár elénk az önismeret és a gyógyítás terén is. A kvantumgyógyítás definícióját legjobban talán Deepak Chopra, a világhírű indiai-amerikai orvos és író fogalmazta meg: „A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának, az elmének azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, a testen jelentkező hibákat.” A kvantumszemlélet a tudatosság kifejezés alatt azt érti, amikor valaki felismeri – akár csak pillanatokra is – a személyiségén túli részt a teljesebb lényében, és újra létrehozza a belső egyensúlyt a létezésben. Ez a tudatállapot-változás mindig egy gyökeres belső minőségi változással jár együtt. A gyógyító feladata az, hogy segítse a felfedezést a másik ember öngyógyító képességeit illetően. Ehhez természetesen saját, egyéni tapasztalatokra, felismerésekre és egy gyökeresen megváltozott szemléletmódra van szükség. A kvantumgyógyító eljárások során az elme kapcsolódik a kollektív tudatalatti mezőhöz, és mindegy lehívja onnan a számára szükséges információkat.

 

 

Ennek egyik módszere a Mátrix Energetika alapjain nyugvó Quantum Balance Módszer, ami egyedi, sajátos gyógyítási mód, s nagyon hasonlít a kapcsolatteremtő gyógyítás által használt eljárásra. A másik, egyszerűbb módja a hatha jógából kifejlesztett Kvantum jóga, ami segíti a kitartást, az összpontosítást és az elengedést, és segít megtapasztalni a figyelem és szándék átalakító erejét.

 

– Sokan attól tartanak, hogy nem tudják megtanulni ezeket a módszereket, holott ez a képesség mindenkiben ott van, csak az a kérdés, kinyílik-e az egyén a használatára. A Kvantum jóga kis csoportokban zajlik, legfeljebb tízen vannak két oktatóval, elegendő figyelem és energia jut mindenkire. Ha valakit a kíváncsiság hoz, a felfedezés örömével fog távozni. Sokan jóga alatt csak az ászánákat, a gyakorlatokat értik, de a jóga szó valójában egységet jelent: a fizikai, a vitális, a mentális, az intellektuális és a spirituális egységet. Ha valaki ezzel foglalkozik, megváltozik az önmagához, környezetéhez, a többi emberhez való viszonya. A konfliktusok az öntudatlanságból, mások beskatulyázásából, az őszinte érdeklődés és kíváncsiság elnyomásából származnak hétköznapi életünkben és a világban egyaránt. Aki felismeri azt az egyszerű alapigazságot, hogy egy láthatatlan mezőben valamennyien egyek vagyunk, és bárkit bántanak közülünk, valamennyiünknek bántódása esik, az békére törekszik. Ha ráébredünk arra, hogy a biztonságunkat olyan előítéletektől reméljük, amelyek bizonytalanságba taszítanak bennünket, akkor képesek leszünk túllépni testi és mentális sablonjainkon. Ezzel pedig nem csak a gondolkodásunk, hanem az értékrendünk és az érzékelésünk is megváltozik.

 

Szatmári L. Miklós ma is eredeti hivatását űzi: békekutató. Csak időközben a béke szót kiterjesztette minden emberre, és nem elégszik meg a csöndes szemlélődéssel és tudományos megállapításokkal: tanítja az általa megtanult és kifejlesztett módszereket, a kvantumszemléletet annak érdekében, hogy minél többen részt vehessenek abban a folyamatban, amit a világhírű pszichológusprofesszor, Csíkszentmihályi Mihály a „kreatív evolúciónak” nevezett.

 

Hogyan ismerhető meg a kvantumszemlélet?

Aki meg akar ismerkedni ezzel a modern, érdekes gondolkodásmóddal, annak több módon is van erre lehetősége.

 

• Megjelent Szatmári L. Miklós könyve, A bizonytalanság biztonsága – kvantumszemlélet a mindennapokban címmel. Ez az elméleti háttér mellett gyakorlati alkalmazásokat is kínál. A szerző bemutatja, miként használhatjuk a kvantummezőt (az információt, a fényt) arra, hogy működésbe hozzuk testünk gyógyító mechanizmusait, amelyek segítenek a testi, lelki harmónia megteremtésében.

 

• Részletes információkat talál a www.kvantumszemlelet.hu és a www.baraka-ter.com honlapon, továbbá a www.kvantumgyogyitas.hu oldalon.

 

• Részt vehet a Kvantum jóga programban.

 

• Tanfolyamok, tréningek indulnak a kvantumszemléletről.

 

• Részt vehet egyéni Kvantum Tükör tanácsadáson.

 

• Januárban egy éven át tartó, akkreditált, integrált hatha jógaoktatói tanfolyam indul, mely a kvantumszemléletet integrálja a jógával.

 

• Féléves kiegészítő képzés indul jógaoktatók számára a Kvantum jóga elsajátítására.

 

 

Akik már kipróbálták

A Kvantum Tükör tanácsadáson az ember megérti, hogy ő maga is oka annak a helyzetnek, amibe került, ezért neki is változnia kell, ha meg akarja oldani a gondját. A Kvantum Tükör rávilágít azokra a sablonokra és blokkokra, amelyek a tisztánlátást és a továbblépést akadályozzák. Amikor tudatosodik, mi okozza a helyzetet, sokkal könnyebbé válik a változtatás, amit kvantumugrások kísérnek: a folyamat nem egyenletes, bizonyos szakaszosságot mutat, ennek során egy intelligencia mintegy „újraírja a rossz programot”. Mindenkinek a saját útját kell végigjárnia, szakavatott „idegenvezető” segítségével. Az információs és energetikai minta átírásának következménye, mintegy „mellékterméke” a fizikai gyógyulás, ami nem is mindig úgy következik be, ahogyan azt a páciens elképzelte.

 

Egy hölgy a bemutató után azzal kereste fel Szatmári L. Miklóst, hogy szeretne megszabadulni bizonyos félelmeitől. Elvégezték az átalakítást. Később azt kérdezte a hölgy: lehetséges, hogy más gyógyult meg, mint amit ő szeretett volna? Mert a dereka mindeddig nagyon fájt, de a fájdalom teljesen megszűnt, amikor lelkileg feloldódott.

 

Szakmailag is igen érdekes volt egy pszichológus számára a kétnapos tréning. A férje már előre mondogatta neki, miféle buta dolog ez a kvantumizé, ő nem hisz ezekben, elfecsérli vele az asszony az idejét. Később ez a férj is felkereste Szatmári L. Miklóst, és bevallotta neki: nem hitt a dologban, de be kell lássa, hogy valóban megváltozott a felesége, szerencsére az előnyére. Türelmesebb lett a gyerekekkel, nyugodtabb és nyitottabb, azóta sokkal jobban élnek. A tapasztalat meggyőzte őt.

 

Egy fiatal férfi azzal a problémával érkezett a kétnapos kvantumszemlélet-tanfolyamra, hogy marketinggel és kommunikációval foglalkozó cége a padlón van, nincsenek megrendelései. A tanfolyamot követően 2-3 héttel úgy beindultak az üzleti ügyei, hogy már nem ért rá semmire. A sok munka természetesen biztosabb, jobb megélhetést is jelentett, úgyhogy hálás volt a tanfolyamért.

 

Egy másik fiatal azt fogalmazta meg problémaként, hogy nem tud kényelmesen közlekedni, túl sok időt vesz el életéből az utazás. A tanfolyamot követően nem sokkal telefonált, hogy beszámoljon róla: mindig fukar apja egy nap azzal állt elő, hogy új kocsit vett magának, és amivel addig járt, a fiának ajándékozza. A fiú maga sem hitte el, hogy ilyen csoda megtörténhet.

Zimber Szilvia, Fotó: Végh István
XVIII. évfolyam 10. szám

Címkék: kvantumfizika, kvantumtudat, Szatmári L. Miklós

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.