Arcképcsarnok

Szvámi Nirandzsanananda Szaraszvatí - Satyananda Jóga

Szimpózium 2008

A Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány szervezésében különleges program zajlott május végén Balatonföldváron. A több száz fő részvételével létrejött rendezvényre Kolumbiától Ausztrálián át Izlandig a világ közel harminc országából érkeztek mindazok, akik gyakorlati irányelveket és inspiráló jövőképet szerettek volna kapni Szvámi Nirandzsanananda Szaraszvatí jógamestertől, aki világszerte ezrek spirituális vezetője. Tíz európai ácsárja, azaz tanár, kiemelkedő mester is elkísérte a jógamestert Magyarországra, akik hozzá hasonlóan az általuk vezetett gyakorlatokban és előadásaikban a hangsúlyt a jóga gyakorlásán és helyes megértésén keresztül megvalósítható fizikai, mentális, érzelmi és spirituális jólét és harmónia elérésére helyezték. A program arra is, hogy a résztvevők részesüljenek, melynek szunnyadó képességeik felébresztésében mantrájukat a mestertől. elkötelezett gyakorlásuk eredményeként szerzetessé szenteltek. A eseménye mégis talán a Balaton Szólád faluban a következő kelet-európai bentlakásos területének szertartásos felszentelése tervezett központnak és az Baktananda.


Az ásram

 

- Hogy találtál rá a Satyananda jógára, mit ad neked? Miben más ez a jógairányzat, mint a többi?

 

- A Satyananda jógához az iskola egyik könyve vezetett, amelyet sokan a világ legjobb és legátfogóbb kézikönyvének tartanak a hatha jóga témájában. A könyv kiadóját kerestem az interneten, amikor rábukkantam a Bihar School of Yoga honlapjára. Megláttam a Ganga Darsan képét és abban a pillanatban azt éreztem, hogy oda kell mennem. Ez nem volt tudatos döntés, inkább belülről fakadó érzelmi elhatározás. Fél évvel később már utaztam is egy tanfolyamra, aminek a különlegessége, hogy a résztvevők bent élnek az ásramban, azon a helyen, ahol a jógik élnek és dolgoznak, és ugyanazt az életmódot követik, mint az összes bent lakó szannjászin. Számomra ez volt a legfontosabb. Mert a jóga nem elméleti tudomány, hanem nagyon is praktikus. Ugyanis hiába olvas el valaki tucatnyi könyvet a jóga különböző ágairól, hiába vágyakozik a megvilágosodás után, hiába vesz részt megannyi elméleti tanfolyamon, ha nem gyakorol, nem változtathatja meg a negatív szokásait, beidegződéseit. Nagyon egyszerű életmódot folytattunk az ásramban, ami sok elemből állt. Természetesen gyakoroltunk ászanákat, légzőgyakorlatokat, meditációt, relaxációt és voltak elméleti előadások is, de legalább ugyanannyi munka is a napirend része volt. Ez persze sokakat meglepett, és amikor megkérdezték, mi az oka a sok munkának, azt a választ kapták, hogy a világon mindenhol dolgoznak az emberek, akár a munkahelyükön, akár otthon teszik a dolgukat, miért éppen az ásramban ne tennék ezt a jógik? Számomra értelmesnek tűnt a válasz, és kezdtem megérteni, miért nevezik a Satyananda jógát a "józan ész jógájának".

 

- Kíváncsivá tettél…

 

- Ez egy olyan rendszer, amelyben minden fajta személyiségű ember megtalálhatja a számára legmegfelelőbb gyakorlatokat. Ebben a jógában vannak gyakorlatok azok számára, akik az intellektus felől közelítik meg a dolgokat, azoknak, akik inkább az érzelmeikre hallgatnak, és azoknak is, akik dinamikus jelleműek. Az iskola alapítója, Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí átfogó rendszert alkotott, amiben a hétköznapok során alkalmazható egyszerű, ősi technikákat és módszereket tisztán, eredeti formájukban és hiteles módon adja át, ugyanakkor kiemelten hangsúlyozza a szeretet, az együttérzés és a szolgálat fontosságát. Ez az iskola rengeteget tett azért, hogy a jógát ma ilyen sokan ismerjék a világon.

 

 

- A jógikus életmód elsajátítása mellett még egy nagy jelentőségű dolog történt veled az ásramban: rátaláltál a gurudra, aki a Satyananda tradíció jelenlegi vezetője, Szvámi Nirandzsanananda Szaraszvatí.

 

– Első látásra tudtam, hogy ő az, akiben feltétel nélkül megbízom, és akire rábízom az életemet. Az ásramból való távozás előtt engedélyt kaptam tőle az iskola gyakorlati kézikönyve, az Ászana, Pránájáma, Mudrá, Bandha lefordítására és kiadására. Így történt, hogy amikor fél év után 2003-ban hazajöttem Indiából, elkezdtem képviselni, illetve bevezetni Magyarországon a Satyananda jógarendszert. Jógaórákat tartottam, amelyeken, követve a gurum utasításait, szinte csak az ízületlazító, emésztőrendszeri és energiablokk-oldó gyakorlatsorokat tanítottam. Ezek a Satyananda jógarendszer alapgyakorlatai, amelyekre minden más épül. Mi azt valljuk, ha erős az alap, akkor stabil lesz a felépítmény. Ennek a jótékony hatásait már ismerik azok, akik kitartottak és végigcsinálták a hosszú előkészítő szakaszt. Az elejétől fogva szemináriumokat is szerveztem, amelyeket két angol nemzetiségű szannjászin, akik a Bihar School of Yoga képviselői, Sannyasi Attmatattwa és Achyutananda tartottak. Az azóta eltelt öt évben számos alkalommal voltak itt programot tartani, míg végül tavaly ideköltöztek, hogy személyes jelenlétükkel is segítsék a rendszer működését. 2003-ban létrejött a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, amely keretet biztosít a tevékenységeinkhez. Az alapítvány kiadta magyarul az Ászana, Pránájáma, Mudrá, Bandha című könyvet, és egy magyar nyelvű Jóga Nidrá - jógikus mélyrelaxáció - CD-t is. A Satyananda tradícióban a jóga nem ér véget a fizikai gyakorlatoknál. Műveljük a jóga szinte valamennyi ágát, így például a mantrajógát, ami a hangot, a hang rezgéseit használja. Rendszeresen tartunk kirtanokat is, ahol mantrák éneklését végezzük. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az igazi jóga iránt érdeklődők a tanításokat eredeti formájukban, tiszta forrásból kapják. Ezért évente spirituális célú utazást szervezünk Indiába. Az út során a résztvevők valódi jógaásramokba látogatnak el, ahol szannjászinok között élve és dolgozva megtapasztalhatják a jógikus életmódot és találkozhatnak a Satyananda tradíció spirituális mestereivel. Ilyenkor lehetőség nyílik arra is, hogy az aspiráns beavatást kapjon a gurutól. A tapasztalat szerint ezek az alkalmak sorsfordító lehetőséget jelentenek a résztvevők számára.

 

Az ásramban mindenki dolgozik, szőnyegeket tisztítanak, illetve adományokat készítenek elő, csomagolnak

 

- Mindebből érezhető, hogy az életed alaposan megváltozhatott az elmúlt öt évben...

 

- A Satyananda jóga értelmet és célt adott az életemnek. Szannjászin lettem, akinek a célja, hogy mások fizikai, mentális, lelki és spirituális jólétéért dolgozzon. A célom, hogy hozzájáruljak a gurum küldetésének sikeréhez, vagyis, hogy a jóga kultúrája ismét virágozzon a világon. Az emberek kezdik felismerni, hogy van valami, amivel sikerülhet megteremteniük a belső harmóniát és egyensúlyt. Kezdik tudni, hogy a harmónia elérésének eszköze a jóga, egy olyan ősi rendszer, amelynek célja, hogy a gyakorló tudatosítsa és megismerje a fizikai testet, annak tulajdonságait, korlátait, majd ugyanígy tudatosítva és megismerve a gondolatokat és az érzelmeket képes legyen uralni az elmét, és e folyamatokon keresztül harmóniába kerülve önmagával és a környezetével, kifejlődjön a spirituális tudatossága is. Nekünk, a Satyananda tradíció követőinek nagy szerencsénk van. Míg több más jógarendszernek nincs élő guruja, nekünk van két élő spirituális mesterünk. Ez azért fontos, mert a világ változik és vele együtt változik az emberek szükséglete. A mi rendszerünk vezetői folyamatosan figyelik a változásokat, és kor igényeihez igazítják a tanításokat. Ma nem lehet már bizonyos dolgokat ugyanúgy tanítani, mint például húsz évvel ezelőtt, mert az elmúlt két évtizedben teljesen megváltozott az emberek célja, beállítottsága, az igényeik és a társadalom szerkezete. Ezért tartom fontosnak, szerencsésnek és elengedhetetlennek az élő guru jelenlétét. És ugyanezért jelentett számunkra hatalmas megtiszteltetést, hogy a szimpóziumot Szvámi Nirandzsanananda tartotta személyesen. Ő korunk egyik legnagyobb hatású jógija. Óriási erőfeszítéseket tesz, hogy a jóga világkultúrává váljon.

 

- Mennyire volt Szvámi Nirandzsanananda és mennyire te megelégedve a szimpóziummal?

 

- Szvámi Nirandzsanananda a program során és utána is többször kifejezte, hogy nagyra értékeli a szeretetet és melegszívűséget, ahogyan mi magyarok fogadtuk őt és a vendégeket. Ami számomra fontos, hogy itt volt Szvámi Nirandzsanananda, így a magyar résztvevőknek lehetőségük volt megismerni egy nagy tradíció hiteles vezetőjét, aki életével és tanításaival igazi követendő példát mutat sokak számára. Végül az is nagy öröm számomra, hogy a Satyananda jóga első öt évét Magyarországon egy ilyen magas színvonalú esemény koronázta meg. A következő öt évet azzal kezdjük, hogy szeptemberben megnyitjuk Budapesten az első Satyananda Jóga Központot. Ezen a helyen és valamennyi más programunkon is szeretettel látunk minden érdeklődőt. Reméljük, hogy a második öt évet a szóládi központ átadásával fejezhetjük be.

 

 

Szólád (itt épül majd a bentlakásos jógaközpont), a képeken Szvámi Nirandzsanananda tűzszertartást tart

 

Szvámi Nirandzsanananda szinte születése óta szívja magába a jóga ősi bölcsességét. Teljes életét guruja fáradhatatlan, önzetlen szolgálatának, a jóga – a társadalom minden szintjén való – elterjesztésének és az emberiség fölemelésének szentelte. Képzését négyéves korában kezdte, majd tízévesen gurujától, Szvámi Szatjánanda Szaraszvatítól beavatást kapott a Dasnami Szannjásza tradícióba. 1971-ben a tengerentúlra utazott és a következő tizenegy évben számos országot bejárt, nyugati utazása során jógaközpontokat és ásramokat alapított Európában, Ausztráliában, Észak- és Dél-Amerikában. 1983-ban visszahívták Indiába és kinevezték a nagy hírű Bihar School of Yoga elnökévé. 1990-ben paramahamszává avatták, majd 1993-ban Szvámi Szatjánanda utódjául szentelték fel, és a következő évben megalapította a Bihar Yoga Bharatit, ami a világ első, államilag elismert jógaegyeteme a Haladó Jógatudományok számára.

 

Gánti Bence egyik este kirtant is énekelt, harmóniumon játszott. Nála egyszeriben felálltak, táncolni kezdtek a jelenlévők. – Tizenkét éve foglalkozom ilyen mantrikus dalok éneklésével, de nyilván nem ezért jöttem, hanem azért, hogy mantrabeavatást kapjak, miután elvégeztem a Satyananda jóga egyéves alapozó jógikus tanulmányok kurzusát. De nekem most mégis az az igazán fontos, hogy idejött egy guru, mivel nagyon becsben tartom azokat az embereket, mint például Szvámi Nirandzsananandát, akikről tudni lehet, hogy egy hagyományvonal vivői. Ha nem ismerném őt, az is elég lenne, hogy tiszteljek és örömtől nyíló szívvel hallgassak egy embert, aki szinte születése óta benne van egy hagyományban és ennyi időn át komolyan dolgozik magán.

 

Galkó Balázs: – Egy véletlensorozat – a véletlen pedig, mint tudjuk, isten másik neve – eredményeként veszek részt a szimpóziumon. A Művészetek Völgyében jógát szerveztünk és én elhívtam Baktanandát, akit még filmgyártásvezető korából ismerek. Azóta, tizenegynéhány éve viszonylag rendszeresen jógázom, azért, mert többet szeretnék megtudni magamról és a világegyetemről. Egyszer egy újságíró megkérdezte tőlem, mi vagyok tulajdonképpen? Színész? Rendező? Író? Szervező? Én azt mondtam, hogy komplex kutatóintézet vagyok, a Galkó Balázs Kutatóintézet, mert azt kutatom, ki is a Galkó Balázs nevű sejthalmaz. Itt a szimpóziumon is épp ezt a kutatóintézetet működtetem. Van két kisgyerekem, ott voltam a születésüknél, és az ő születésük nagyon közel vitt azokhoz a kérdésekhez, hogy mi az élet, mi a célja, vagy csak úgy céltalanul van, s ha úgy van, miért van csak úgy? Nekem ezekkel az egymás farkába harapó kérdésekkel folytatott iszapbirkózásban segít a jóga.

Csörgő Zoltán
XIV. évfolyam 9. szám

Címkék: jóga, Satyananda jóga, Szvámi Nirandzsanananda

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.