Asztrológia

A Barna Medve (augusztus 22. - szeptember 21.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 9. rész


 

 

Az észak-amerikai indiánok mindennapjait a természethez, annak lényeihez való szoros kötődés jellemezte, ezért gondolkodásmódjuk, világképük a mai értelemben vett igazi holisztikus jellegű volt, illetve az mind a mai napig.

 

Ennek a mentalitásnak a leképezése az úgynevezett életkerék. Ez az alakzat a világidő és az azokhoz kötődő jelenségek, emberi tulajdonságok mindegyikét hivatott ábrázolni. A történések, tulajdonságok, életfeladatok, az élőlények, az ásványok 12 csoportban hatnak egymásra, de az örök körforgásban természetesen a többi csoport működési folyamatait is befolyásolják.

 

Az életkerék segítséget nyújt ismerőjének, hogy mélyebben megismerhesse a világmindenség és a földi lét összefüggéseit ugyanúgy, mint saját magát s persze embertársait is. Legfontosabb feladata talán mégis az, hogy segítsen eligazodni az univerzummal, a természettel, a többi élőlénnyel való kapcsolatrendszerben, s a lehető legteljesebb mértékben tegye mindenkinek ellenőrizhetővé a saját életét.

 

Az életkereket kövekből bárhol ki lehet rakni, jelezvén ezáltal, hogy a természet törvényei időtől, helytől függetlenül mindenütt ugyanazok, s mindenkire, mindenre hatást gyakorolnak.

 

Tudnunk kell, hogy minden időszakot - így a Barna Medve időszakát is, amely a mi horoszkópunkban a Szűz jegyének felel meg - a makro- és mikrouniverzum számos eleme tartja befolyása alatt. Ezek a következők: a Nap tevékenységéből adódó energiák, a Föld behatásai, a meghatározó égtáj, az irányadó széljárás, az általános totem, a születési totemállat, a növényi és az ásványi totem, a "polaritástotem" és az ún. "elemi klán".

 

A három nyári periódusnak közös, ún. általános totemállata van, a parányi Egér. Ő határozza meg ezen időszak szülötteinek kreatív erőit, a sikert, a vadászszerencsét. Bizonyára nevetségesnek tűnik első hallásra, hogy egy hatalmas állat periódusában ilyen parányi lény befolyásolhatja az eseményeket. Az Egeret azonban az indiánok az intimitásokhoz, a finom megérzésekhez való különleges érzéke miatt megbecsülték. Az Egér az emóciók, az érzelmek nagy megérzője és megértője, aki a bizalmat és az ártalmatlanságot testesíti meg az indián elgondolás alapján. Az Aratás időszakában ez különösen fontos, mivel a megkülönböztetéseknek, a lényegesnek a lényegtelentől való elválasztásában a Barna Medvének sok segítségre van szüksége.

 

A Nap energiájának befolyása

Ebben az időszakban a Nap energiája már túljutott a zeniten, a támogatást leginkább azon gyakorlati munkákhoz nyújtja, amelyeket sürgősen el kell végeznünk. Ez pedig az aratás, mert az ilyenkor jelentkező hanyagság, felelőtlenség vezethet a szűkös időszakokhoz.

 

 

A Föld befolyása

Ebben a periódusban a Föld pazarlón kínálja kincseit annak, aki megfelelő időben vetett és gondját viselte a jövendő termésnek. A jegy szülötteinek ez azt hangsúlyozza ki, mennyire fontos, hogy felfedezzék, ápolják és továbbfejlesszék azokat a pozitív energiákat, adottságokat, amelyekkel rendelkeznek, mert enélkül csak félsikerekben reménykedhetnek. A Föld emlékeztet arra is, hogy az életben csak annyira számítsunk, mint amennyit mi adtunk másoknak.

 

 

A Föld egyébként - mint az Aratás periódusának befolyásoló eleme - komoly energiát ad a családi, rokoni kapcsolatok szeretetteljes ápolásához. A jegy szülötteinek ugyanis nagyon szükséges képességeik kibontakoztatásához a stabil és harmonikus környezet. A rájuk ható irány a délkeleti, valamint a déli szél. A hagyomány szerint a dél ereje és szelleme erősíti a bizalmat, a lelkiismeretességet, segít felhasználni a velünk született megérzés rendszerét. Ezek a gyermeki ártatlanságra hajazó képességek segítenek visszautasítani a cinizmust, a becstelenséget és a külvilág által diktált hamis értékeket. Az észak-amerikai indiánok mentalitása szerint a bizalom és az ártatlanság (értsd ártani nem akarás!) teszik lehetővé azt, hogy meg tudjuk becsülni és élvezni tudjuk az élet kis örömeit. A bizalom ebben a periódusban szinte védőpajzsul szolgál a túlzott kritizálási hajlam és az életkörülmények csepülése, vagyis az önmérgezés ellen, de más negatív viselkedési formáknak is elejét veszi. Az ártatlanság pedig náluk nem valamilyen botor naivitást jelent, hanem egy nem röghöz kötött gondolkodásformát, azt, hogy nem "fagyunk le" egyfajta életfelfogásnál, dogmarendszernél, sztereotípiás viselkedésmódnál, hanem képesek vagyunk az EGÉSZ szemléletére, az új könnyű befogadására, a bennünk lévő képesség teljes körű kibontakoztatására. Mindezek kibontakoztatásában segít a Medvének.

 

 

A Dél totemállata, az Egér

Az indián kultúrában az egér testesítette meg a "közelről megismerés" képességét, annak nyomán, ahogy az kis bajuszkájának finom beidegzésével kikutatja közvetlen környezetét. Az Egér náluk az érzelmek és a megérzések hordozója, és ez a Dél irányítása alatt születetteknek egyik fő jellemvonása. Az Egér sugallja az Aratás szülötteinek azt is, hogy merész vágyakat és pozitív érzelmeket vigyenek gyakorlati munkájukba, miáltal a munka gyümölcse, amelyet mindez eredményez, édesebb, jobb minőségű lesz.

 

 

Az elemi klán: a Teknős

A Föld elemhez kötődő Teknős-klán erősíti azt a cselekvési irányt, hogy biztos alapokon, mély gyökerekkel ellátva vezesse éltét az Aratás periódusának szülötte. Ők ugyanis szeretik magukat biztos dolgokkal, ügyekkel, szolid családi környezettel körülvenni, és nagyon nem szeretik a vad, hirtelen változtatásokat, látványos fordulatokat. A Teknőc tanít meg óvatosan, megfontoltan, kitartással, következetességgel előrehaladni. Megtanulhatjuk tőlük, miként legyünk hű barátok, társak, megbízható kollégák, kialakítva magunk körül egy olyan emberi közeget, amely segít átvergődni az ellenségeskedés, a gáncsoskodás, a rosszindulat sokszor elemi erejű zúgóin.

 

 

A Teknősnek nagy affinitása van a természethez, szereti a kertészkedést, a földművelést. Imád csatangolni a hegyekben és a völgyekben - sokkal inkább, mint a sík vidéken.

 

 

A születési totem: a Barna Medve

Ez a mindenevő, kétméteresre is megnövő, mégis jámbor állat néha annyira emberi módon tud viselkedni, hogy nem véletlenül vált címerállatává az oroszoknak, a berlinieknek, de nagy becsben tartották az észak-amerikai indiánok is.

 

Totemjükhöz hasonlatosan a nyárvég szülöttei is szeretnek maguk boldogulni, s kevéssé számítanak mások segítségére. Igaz, néha hosszabb időbe telik, míg hozzászoknak a változásokhoz, mivel a biztonság és a komfortérzés a lehető legkevesebb megrázkódtatást kívánja. Mindamellett konstruktívak, ügyesek, jó képességük van ahhoz, hogy elrendezzék a dolgokat maguk körül. Ez lehet, hogy abban nyilvánul meg, hogy könnyen megjavítanak valamilyen elromlott készüléket, autót, motort, de kedvességükkel, megértésükkel gyógyírt hozhatnak ismerőseik lelki szenvedéseire is.

 

 

Az indiánok a Medvét nagy álmodozónak tartották, következésképp ezt gondolták a jegy szülötteiről is, még ha tulajdonítottak nekik gyakorlati érzéket is. Olyanoknak vélték őket, akik el tudták ragadtatni magukat álmaikkal olyannyira, hogy azt valóságként éljék meg, s ezért bocsánatosnak tartották füllentéseiket is.

 

 

A növényi totem: az Ibolya

Ez a szerény kis virágú, szív alakú levelekkel ékes növényke sok tavaszi társát megelőzve ontja finom illatát.

 

A fitoterápiában leveleinek főzetét torokfájás megszüntetésre, gyökérfőzetét köhögéscsillapítóként használták. A szárított levelek forrázata a gyomor- és bélpanaszokat enyhítette.

 

 

 

Az ibolyát - valószínűleg jellegzetes illata és lila színének a hatodik csakrára, a "harmadik szem"-re való hatása miatt - a meleg és mély érzésekhez kapcsolták. Növényi toteméhez hasonlatosan a Barna Medve rendelkezik gyengéd érzésekkel,mások problémáinak átérzési képességével, bár egészében távolságtartó, sőt zárkózottnak mondható természetű. Nem szeret semmit másra kényszeríteni, vagy más ügyeibe túlságosan beavatkozni. Ez a visszafogottság azonban lelki szenvedést is jelent számára, mivel sokszor érezheti magát magányosnak.

 

 

Az ásványi totem: a Topáz

Ez az általában aranyfényűen barna, lágy drágakő - összetételét tekintve fluorozott alumíniumszilikát - gránit és egyéb kemény kőzetek zárványaként fordul elő. Az indiánok a kibontakozás segítőjének tartották, amely a belső értékeket közvetíti a külvilág felé. Ez a kő erősíti ezenkívül a reményt, hasonlóan ahhoz, amint az ember ránéz egy aranytárgyra vagy a felkelő napra.

 

A topáz hírneves volt feszültségcsökkentő hatásáról is: magába szívta és semlegesítette a negatív érzelmi vibrációkat. Ennek eredményeként viselője megszabadulhatott a depressziótól vagy az álmatlanságtól.

 

 

A gyötrő gondolatoktól úgy szabadíthatja meg viselőjét, ha a követ a harmadik szemhelyére teszik a két szemöldök közé. Különösen fontos a Barna Medve számára, hogy ily módon szabaduljon meg gátlásosságától, s készüljön fel új alkalmak kihasználására, illetve olyan örömforrásra leljen, amely segít a másokkal való kommunikálásban.

 

 

A poplaritástotem: a Farkas (február 19.-március 20.)

A Barna Medvék független egyéniségek, akik megőrzik maguknak bánataikat és csalódásaikat. Ez blokkokat okozhat energetikai rendszerükben, frusztrációhoz, elbátortalanodáshoz vezethet. Ezen segíthet a Farkas, aki felül tud emelkedni a földhözragadtságon, az anyagi világon, és a bajból a dolgok spirituális oldalának a megvilágításával húzhatja ki a Medvét. S bár a Farkasnak is lehet hajlama a befelé fordulásra, ő jó és kitartó futó, aki a legmélyebb hóban is fel tud kapaszkodni a hegytetőre. A Medvének a Farkas segítségével kell megértenie, hogy a józan ész, a materiális gondolkodás mellett a fejlődés útja a spiritualitás.

 

A gyermek Medve

A "Barna Maci" az, akit általában a "jó gyermek"-ként szoktak emlegetni: engedelmes, kevéssé fárasztja el környezetét, gyengéd természetű, boldogabb az átlagosnál. Szereti a rendet, tartja magát a szokásokhoz és ez ad számára biztonságot. Az otthoni rendetlenség vagy az iskolában uralkodó fegyelmezetlenség szorongást, sőt lelki betegségeket válthat ki nála. Nagyon szereti tudni, miként állnak a dolgok, mihez tartsa magát.

 

 

A Felnőtt Barna Medve

Dolgos, józan ésszel megáldott, óvatos, de lelkes a Medve, aki nyugodtan haladva oldja meg a felmerülő problémákat. Sokszor veszik el a részletekben, olyan, mások által kevéssé fontos részletekkel képes gyötörni magát, hogy nem látja meg az igazi problémát. Ez sajnos azzal a tulajdonságával is összefügg, hogy nem a szavak embere, nehezen tudja kifejezni magát.

 

Szívesen siet mások segítségére, s ezzel a környezete gyorsan megtanulhat visszaélni, ha nem vigyáz. Segítőkészségét az is motiválja, hogy nagy súlyt fektet arra, mit gondolnak róla mások. Mivel nagyon megbízható, lelkiismeretes, hajlamos arra, hogy több munkát vállaljon el, mint amit rendesen el tud végezni. Ilyenkor találékony a mentségkeresésben, vagy a betegségbe menekül, ahelyett, hogy érdemi tárgyalással próbálná megoldani a problémát.

 

Karaktere szerint inkább beosztott szeret lenni, mint vezető, de általában törekszik arra, hogy a saját maga ura legyen.

 

A Barna Medve nagy hibája, hogy alulértékeli képességeit és lehetőségeit. Ezt néha az okozza, hogy elveszik a sok kínálkozó lehetőség között, vagy gazdag fantáziája miatt hamar elfeledkezik arról az eredeti ötletről, amit meg szeretett volna valósítani.

 

Komoly nehézséget jelent számára - de ezt meg kell tanulnia -, hogy a stabilitás és függőség biztonságteremtő igénye ne alakuljon át benne merevséggé, megszállottsággá, mert ez a csapda ugyanazokat a problémákat fogja mindig rejteni és előhozni, gátolva fejlődését. Az életkeréken elfoglalt helye azt mutatja, hogy nem heves támadásokkal, hanem az idő bölcs türelmével érheti el céljait, úgy, hogy észreveszi, mi a megváltoztatható és mi nem az. Fontos, hogy csak arra pazaroljon energiát, ami álmodozásra hajlamos alkata számára reálisan elérhető.

 

A Barna Medve szülőként is nagyon szereti rendre szoktatni kicsinyeit, tisztán tartani ruhájukat. Nagyon nem szereti például, ha cipőjükkel sarat hoznak a szobába vagy leeszik az abroszt. Az apák is komolyan veszik feladatukat, s nem csak a tanulásban, hanem a gyermek szabadidőtöltésében is aktívan részt vesznek.

 

A Medve érzelmi életére jellemző, hogy igyekszik elrejteni valódi érzelmeit, sokszor dekoncentráció, szórakozottság látszatát keltve. Ezért aztán gyakori, hogy nem értik meg, vagy legalábbis ezt érzi. Másik jellemző vonása, hogy sokfajta érzés dúl benne, s ezért lesz tartózkodó vagy hűvös.

 

Viselkedése erősen moralizáló jellegű: jóllehet a nehezen megszerzett tartós kapcsolat fontos stabilitási tényező számára, valószínűleg bedobja a törülközőt, azaz különválik, ha párja kapálódzik a kapcsolat ellen, sokat zúgolódik vagy kirúg a hámból.

 

A Medve leginkább a Lúddal (december 22.-január 19.) és a Hóddal (április 20.-május 20.) tud mély érzelmi kapcsolatot kialakítani.

 

A Barna Medve egészsége

Annak következményeként, hogy a gátlások, önkorlátozások szomatizálódnak, a Medve különböző gyomor- és bélpanaszokban, bőrkiütésekben szenvedhet. Mondhatnánk szinte allergiás lesz önmagára, mivel sokszor aggódik olyan általa felnagyított problémák, nehézségek miatt, amelyet mások jelentéktelennek tartanak. Gyakoribb náluk a gyomorfekély, a bélgyulladások különböző válfajai. Vigyázniuk kell ezen kívül végtagjaikra: hajlamosak ugyanis a kéz- és lábsérülésekre.

 

Hogyan bánjunk a Barna Medvével?

Fogjuk meg őt gyakorlatias oldaláról. Emberi melegsége, segítőkészsége alapján szívesen segít a gyengébbeknek, az elnyomottaknak, örömmel elvállal olyan munkákat is, amelyektől mások viszolyognak. Mutassunk őszinte érdeklődést munkája és egészségi állapota iránt, s legyünk vele türelmesek. A Medve ugyan szenzibilis, de időt vesz nála igénybe, hogy egy mások által javasolt irányvonalat kövessen, vagy akár egy számára is nyomasztó helyzeten változtasson.

 

A Medve nagyon nem szereti a bizonytalanságot és a pontatlanságot, így jól kidolgozott terveket adjunk csak elő neki és ne várakoztassuk meg, ha tárgyalásra vagy randevúra hívjuk. Minden tervet, javaslatot óvatosan, körültekintően adjunk elő, mert ha túl erősen hatunk az érzelmeire, vagy túl gyorsan akarjuk őt rávenni valamire, nagy valószínűséggel menekülni fog - vagy másik nyugalmasabb málnásba vonul át.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 8. szám

Címkék: állattotemek

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.