Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. április havában


A Kos havában pezsegnek ösztönerőink, meg akarjuk mutatni magunkat a világnak. Április elején különösen így van ez, hiszen a bolygók hosszú sora nyolctagú karéjt alkot, amely az "álló" helyzetű (stacioner) Plútóval, a legmélyebb ösztönerők, a visszafordíthatatlan folyamatok, a reprodukció urával kezdődik, és a sor végén a teremtést, a kreativitást, az önmegvalósítást jelképező Nap halad. A köztük levő bolygók együttese sok egyéni és csoportérdekű törekvést, elszántságot, sikervágyat gerjeszt, ami előbukkan és nyomul felénk az élet legkülönbözőbb területein.

 

A Rák jegyében tartózkodó Mars hatása megnyilvánulhat abban, hogy az önmegvalósító törekvéseinkből fakadó feszültségek megterhelik gyomrunkat. Erre akkor kerül sor, ha egoizmusunk egy bizonyos mértéken túl szembekerül másokéval. Ha az önérvényesítő küzdelmekben elveszítjük önmérsékletünket, annak következménye kiábrándulás, csalódás lehet barátságok, családok, különböző egyesülések területén. Érdemes figyelni és tudatosan uralni akcióinkat és reakcióinkat, mert most nagyot léphetünk előre önismeretünk útján, és abban, hogy állásfoglalásainkat ne indulataink, hanem szívünk és tudásunk vezéreljék.

 

 

A hónap első napjának legpontosabb fényszöge a Bak Jupiter és a Halak Uránusz szextilje. Váratlan, "bolondító" meglepetésekkel, tréfákkal találkozhatunk, és ilyeneket magunk is elkövethetünk, híven az április elsejei bolondok napjához. A hagyományokat követve, azokat a kisebb kellemetlenségeket is hajlandóak vagyunk könnyű szívvel fogadni, amelyeken egyébként bosszankodhatnánk. A Jupiter fényszögének köszönhetően szellemi nyitottságunk, élénkségünk (Halak Uránusz) most még elfogadóbb és improvizatívabb. Nem botránkozunk meg a mégoly vaskos tréfákon sem, akkor sem, ha azt velünk szemben követik el. Magasabbról nézve, testi-lelki-szellemi újjászületésünket modellezhetjük ezen a napon. Elősegíti ezt a teremtő nevetés, a megnevettetés, amelynek hátterében a megtisztulásra késztetés, a haladást gátló egyéni szokások, gondolkodásmódok (Bak Jupiter) pellengérre állításának szándéka húzódik meg.

 

Április 3-án a Napot követő Merkúr is belép a Kos jegyébe és létrejön pontos kvadrátja a Plútóval. Hatására könnyen elveszíthetjük józan ítélőképességünket, lecövekelhetünk véleményünk vagy egy valakitől átvett nézet, esetleg egy lényegtelen ügy mellett, anélkül, hogy a megvizsgálnánk, érdemes-e foglalkozzunk azzal. Nem jó időpont ez a vitákhoz, még ha találkozunk is vitára késztetőkkel, kellemetlenkedőkkel. Annál inkább alkalmas viszont ez a nap meditációra, önmegfigyelésre, rejtett energiáink alaposabb megismerésére, és annak átgondolására, hogyan hasznosítsuk majd azokat különböző helyzetekben. Április 6-án reggel, újhold idején már négy planéta, a Nap, a Hold, a Merkúr és a Vénusz is a Kosban lesz. A Vénusz kvadrátot alkot a Plútóval. Dacára a Kos energiáknak, belső harmóniánkat nehezen tudjuk megőrizni. Ezt a napot szintén jobb belső szemlélődésre, békítő, baráti megbeszélésekre, semmint keményebb tárgyalásokra, vitákra fordítani. Szellemünk, lelkünk, testünk most feltöltődhet a következő napok nagyobb igénybevételeire. Soron következő teendőinket körültekintően megtervezhetjük, előkészíthetjük.

 

A következő napon, április 7-én, amikor a föld elemű jegyekben létrejön a Hold-Szaturnusz-Plútó átmenő trigonja, már eredményesen, a szükséges és elégséges kompromisszumokra is készen, energiával telten léphetünk a tettek mezejére.

 

Április 11. délelőttje - a Nap–Jupiter kvadrát, a Hold-Plútó szembenállás és a Merkúr-Mars kvadrát miatt - különösen esemény- és energiadús, élénk időszak. 12-én reggel a Hold eléri a Marsot. Akciókészségünk magas fokra hág, de belső egyensúlyunkból könnyen ki is billenhetünk, fölényessé, szeszélyessé válhatunk, megsérthetünk másokat, de ezáltal magunk is sebezhetők, támadhatók leszünk. A feszültségeket mégis jobb kiadni, semmint elfojtani; azoknak valamikor úgyis ki kell törniük. A tavaszi "kirajzásra", a természet élvezetére késztető hétvégén, a bolygók hatására is tekintettel, tanúsítsunk fokozott elővigyázatosságot a közúti közlekedésben.

 

 

Különösen változatosnak, izgalmasan szépnek és mindannyiunk számára hasznosnak ígérkezik a hónap közepe, az év 16. hetének mind a hét napja. Naprendszerünk minden bolygójának és a Holdnak szembetűnően harmonikus, szemlélődésre, cselekvésre, gondolkodásra ösztönző, dinamikus kapcsolatrendszere jön létre. Ez az időszak kedvezően stimulálja képzeletünket, érdeklődésünket környezetünk és a tágabb világ rejtelmei iránt. A föld jegyek (Bika, Szűz, Bak) aktivizálódása következtében fokozódik realitásérzékünk is. Ráérezhetünk arra, hogy mivel tudunk, tudnánk a legeredményesebben foglalkozni, magunk és környezetünk javára. Érdemes önvizsgálatot tartani: nem pazaroljuk-e képességeinket olyasmire, amiben nem lehetünk eredményesek, akár a megélhetést biztosító munka, akár a kedvtelések területén, illetve, hogy amit teszünk, azt elég hatékonyan végezzük-e? Most viszonylag könnyen rájöhetünk, milyen akadályokkal, felesleges szokásokkal, tárgyakkal terheljük meg magunkat, és mely képességeink érdemelnének odaadóbb gondozást, jobb közérzetünk érdekében.

 

A második ábra azt a pillanatot mutatja, amikor a Nap, budapesti időszámítás szerint, a Bika jegyébe lép. Ha az időjárás kegyes hozzánk, érdemes lesz 19-én egy pár percet a naplemente csodálatára áldozni. A Nap ekkor este 18 óra 50 perckor (9 perccel napnyugta előtt) belép a Bak a jegyébe, és amint lebukik a látóhatár mögé, hátunk mögött feltűnik a Hold már majdnem teljesen megvilágított korongja. A természet legvirulensebb hónapjába lép. Mindenütt virágok, az erdők és mezők zengnek a madárkoncertektől, minden törekvés mögött az élet élni akarását, továbbvitelét csodálhatjuk, és közben a teremtés gyönyörködik önmagában. A 16. hét "eseménysorát" a 20-án, vasárnap délben-fél egykor bekövetkező, de csak hatásában érezhető telihold tetőzi be. A Jupiter és a Hold kvadrátban egymással kedvező, derült, tiszta időjárást hozhatnak, lágy szellő kíséretében. Viszont késő estétől és a következő napon a Jupiter Mars szembenállása, valamint a kemény (Bika Nap- Skorpió Hold) teliholdas állás már vadabb szeleket, lehűlést, csapadékot, erőszakos természetű szeleket is produkálhat.

 

Közben kialakult a Nap-Szaturnusz-Plútó pontos, átmenő föld-trigonja, valamint a Mérleg Hold, a Rák Mars és a Bak Jupiter kardinális, átmenő T-kvadrátja. Olyan belső, cselekedtető ösztönzéseket kapunk tőlük, amitől környezetünk eseménydússá válik. Lépten-nyomon elszánt embereket láthatunk, akik nem engednek, akik nem változtatnak álláspontjukon, mert most kevésbé fogékonyak mások véleményére, és úgy érzik, engedékenységük presztízsveszteséggel járhat.

 

Április 22-23-án a Rák Mars a Bak Jupiter oppozíciójába kerül, miközben egzakttá válik trigonja a Halak Uránusszal, majd távolodik attól, és még fennáll a Kos Vénusszal alkotott kvadrátja is. Ez feszültséget robbanthat ki olyan társkapcsolatoknál, ahol általában inkább a szőnyeg alá sepergetik a nézeteltéréseket, ahelyett, hogy idejekorán tisztáznák azokat. Az erős Mars miatt mindannyiunknak egy kicsit nehezebb megőriznie önuralmát. Ahol viszont rendben mennek a dolgok, ott felfokozódik az egymás iránti vágy. Új, tartósnak szánt kapcsolat indítására ez nem jó időpont, mert a vonzalom elsősorban fizikai szinten tör utat magának.

 

Rangos időpontnak számít még április 30., amikor kora délután a Vénusz, a Bika ura, belép saját jegyébe, és ezzel ideiglenesen uralma alá vonja a többi planétát. A Bikában - amint az első ábrán látható - ekkor három, igen hatásos princípium, a Vénusz, a Nap és a Merkúr tartózkodik. A Vénusz közel egzakt trigonja a Plútóval testi-lelki-szellemi szinten egyaránt felélénkíti kapcsolatigényünket. Ez nem csupán ember-ember, hanem ember és természet, valamint a művészetek, a szellemtudományok, a filozófia iránti vonzalmak vonatkozásában is érezhető lesz, mintegy előkészítve a következő, munkaszüneti nap, május 1. élménytartalmát. A Vénusz ugyanakkor olyan költekezésekre is ösztökél, amelyek az életvitel szempontjából akár felszínesnek, feleslegesnek, csillogásorientáltnak tekinthetők, és ezért - kinek-kinek pénztárcája szerint - megnehezíthetik a következő napokat. Lehetőleg csak olyan pénzhez nyúljunk, amire a mindennapi életvitelhez nincs szükségünk. Érdemesebb most költekezés helyett az otthont szépíteni, rendezgetni a kertet, finom ételeket készíteni. 

Gázmár László
XIV. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.