Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. augusztus havában


Kisasszony hava, Szűz hava, Nyárutó hava, Új kenyér hava, Aranyasszony hava, a kánikula hava, ez mind augusztus. Elsejétől még 21 napig vonul a Nap az Oroszlánban, ahol a zodiákusok közül a legjobban érzi magát. Itt van igazán elemében. Bőséggel, ünnepélyes hangulattal, önbizalommal ajándékozza meg az északi félteke lakóit. A nemes, játékos vetélkedések, a sportok, a szerelem, az életerő, a sikervágy, az alkotás, a szeszélyek serkentője. Az augusztus szó jelentése: szerencsés. Ilyenkor az égen megsokszorozódnak "Lőrinc tüzes könnyei", a hullócsillagok. Talán ez a látvány keltegeti mindmáig tűzijátékvágyunkat.

 

 

Az idei augusztus sajátosságát az Oroszlán és a Szűz jegyekben csoportosuló Nap, Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Mars, valamint a Bak Jupiter adja. A megfontoltan aktív, gyakorlatias, építő jellegű tevékenységre helyeződik a hangsúly. Most az ilyen hozzáállás biztosít lelki békét, fokozza önbecsülésünket. Kellemetlen érzéssé válik, amikor a jó helyett a hiábavalót, az ártót, a feleslegeset cselekedjük, ha elkapkodjuk vagy halogatjuk az időszerű feladatokat. Az Oroszlán csillagkép (az Oroszlán 14,5 fokától a Szűz 21 fokáig), a dolgokra és önmagunkra történő szeretetteljes rálátást segítő csillagkép előtt vonuló égitestek összhatásukban kedveznek az ilyen progresszivitásnak. Ilyenkor nem csak önmagunkra, de egymásra is mélyebb empátiával figyelhetünk, segíthetjük egymást.

 

Pénteken, 1-jén újholddal és Magyarországról részlegesként megfigyelhető napfogyatkozással kezdődik a hónap. Energizáló, feltöltekező hétvége ígérkezik. 2-án, 3-án, szombaton este és vasárnap érzelmi kitörésekkel találkozhatunk, amelyek akár különösen élvezetes helyzeteket is teremthetnek, a Plútó és a növő Hold, majd a Hold és a Jupiter trigonjának jóvoltából.

 

6-án egyre jobban érezhetjük a Merkúr és a Neptunusz, valamint a Vénusz és az Uránusz szembenállásának hatását. Gondolatok kusza sokasága zavarhatja meg tisztánlátásunkat. Nehéz ilyenkor megkülönböztetni, mi az igaz és mi a hamis. Hibázhatunk olyan feladatok végzésekor, amelyek fegyelmet, figyelmet követelnek. Ilyen feladat a világos beszéd és a helyes értés, a meggyőződés önkifejezésünk helyességéről, a másik fél reagálása alapján.

 

7-én a Hold kedvező fényszögei a Merkúrhoz és a Neptunuszhoz, valamint tanító, nevelő kapcsolatai a Marssal és az Uránusszal - a bizonytalan helyzetfelismerés, a belső nyugtalanság és aggodalmak dacára - döntésekre késztethet. A Hold érzelmi, indulati alapon, az Uránusz túlbonyolítva a dolgokat, olyan hirtelen, irracionális döntéseket csal ki belőlünk, amelyek következményeit azután a Nap, a Merkúr pozitív hatásait hasznosítva hozhatunk majd helyre. Ugyanekkor a Mars és az Uránusz oppozíciója türelmetlenné, harciasabbá, érdesebbé, zsörtölődőbbé tesz; mindenkit vérmérséklete szerint.

 

8-ára, a pekingi olimpia nyitányára - elsősorban a Mars aktivizáló szerepe következtében - már kellően motivált állapotba kerülnek a sportolók, a rendezők és a nézők is. Nekünk, akik megszokott környezetünkben, ugyancsak ilyen hatásoknak kitéve rójuk itt napjainkat, jó lesz egy kicsit visszafogni magunkat, megelőzendő a baleseteket, a perpatvarokat.

 

9-10-én a Merkúr trigonális kapcsolatba kerül a Plútóval. Fogékonyabbak vagyunk ilyenkor az élet misztikusnak tűnő valóságai, a külvilág és önmagunk mélységei, az óvilág iránt (augusztus 9-e 1995 óta az őslakos, bennszülött népekről való megemlékezés világnapja). Lélektani, gyógyászati, mitológiai, őstörténeti témák olvasása, kutató szándékú beszélgetések jól illenek ehhez az időminőséghez. 10-én a Merkúr uralkodói minőségében lép a Szűzbe, a már ott tartózkodó Vénusz, Szaturnusz és Mars társaságába. Most kedvező lehetőség kínálkozik arra, hogy megfelelő (ön) kritikai érzékkel világos, őszinte véleményt alkossunk dolgainkról, és elkezdjük javítgatni a javíthatót viselkedésünkben.

 

11-én a Hold-Neptunusz szextil és a Hold-Nap trigon jóvoltából estétől akár hajnalig tartó, mély átéléssel zajló élvezetes, empatikus beszélgetés élvezetére van esélye annak, akinek sikerül így alakítania programját. Egyedüllétben a klasszikus zene, az ébren álmodás, a művészi alkotás nyújthat maradandó élményeket.

 

13-án a Szaturnusz-Vénusz együttállása a Szűzben helyi záporokat hozhat. 13-16-a összességében felkavaró időszaknak ígérkezik. A Nap-Neptunusz szembenállás, a Nap-Uránusz kvinkunx a szokottnál jobban aktivizálja jobb agyféltekénket. Leginkább a jobbkezeseket bizonytalanítja el, gyengíti egóenergiájukat. (A jobb agyfélteke dominanciáját jelzi pl. a balkezesség. 1992 óta augusztus 13-a a balkezesek világnapja. Híres balkezeseink pl. Gyarmati Dezső, Petőfi Sándor, Puskás Ferenc; a lakosságnak kb. 10%-a balkezes). Az erősödő Mars-Plútó kvadrát ugyanakkor fel is paprikázza hangulatunkat. Konstruktív belső küzdelem kerekedhet ebből. Miközben megértjük mások érveit, magatartását, mérsékelhetjük diszkriminatív, önző hajlamainkat. A tudatos önmérséklet napjai lehetnének ezek. Így jön el 15-e, Szűz Mária, Nagy Boldogasszony mennybemenetelének napja (Assumptio Beatae Mariae Virginis).

 

16-án, 23 óra 10 perckor részleges holdfogyatkozás kezdődik, a Hold felszálló csomójának közelében, és a Neptunusszal még érvényesülő együttállásban, a Bak csillagképben. Földünk az egymással szemben álló Hold és Nap közé kerül. A fogyatkozás teljes hossza 3 óra 8 perc. A Hold a Föld teljes árnyékának északi szélén fog elhaladni, így a fogyatkozás Magyarországról - kedvező észlelési feltételek esetén - teljes egészében látható. Közben 23 óra 10 perckor lesz holdtölte.

 

 

17-ig tovább erősödik a Mars és a Plútó kvadrátja. Mindez együttvéve nemcsak az élőlényeket zavarhatja meg, de még a földkéreg gyengébb képződményeit is megrengetheti.

 

Augusztus 19-én egymást opponálva, a Plútóval még érvényes kvadrátban jegyet váltanak a Hold és a Mars. A Hold a Kosba, a Mars a Mérlegbe lép. Igen kemény időjárás-változásra számíthatunk.

 

20-án, államalapító Szent István ünnepén, az új kenyér napján nagy élményekre vágyunk, amint azt a Nap és a Plútó - még 21-22-én is érvényes - trigonja jelzi. Érdemes magunkba mélyedni: Miért is várjuk a külsődleges ingerektől a nagy élményeket? Ez a kedvező, erőt adó fényszög segíthet felfedezni azokat a belső, személyes "reform"-lehetőségeinket, amelyek megvalósítása révén még méltóságteljesebben, példásabban, hitelesebben élhetünk. Úgy tűnik, ezeken a napokon az időjárás is ünnepi arcát ölti.

 

22-én, este 20 óra 1 perckor a Nap a földies Szűz jegyébe lép (második ábra), miközben a földről nézve együttállásba kerül a csillagkép Oroszlán "szívét" jelképező Regulus (Királyfi) állócsillaggal. Ekkor a Hold-Jupiter-Szaturnusz átmenő földtrigont alkotnak, a Halak-Uránusz és a Szűz-Merkur/ Vénusz szemben állnak egymással, továbbá érvényesül még a Nap-Plútó trigonja. Ezek a hatások jobbára még 23-24-én is érezhetőek. Ha elég érzékenyek vagyunk, rendkívül fontos, felemelő, a világ egységére utaló tapasztalatokra tehetünk szert ebben a kozmikus energiatérben, amely élményeket megjegyezve, gondosan feldolgozva alkalmazhatunk tevékeny mindennapjaink során. Gond abból származhat, ha ezekkel a nemes energiákkal csupán egoizmusunkat, önérvényesítésünket tápláljuk, lebecsülve környezetünket; hiszen ezek nem kisajátítható energiák, mindannyian profitálhatunk belőlük.

 

Bertalan augusztus 24-i ünnepe táján kezd "bőrtelenné" válni a határ, a növények zöme mostantól már nem növekedik tovább. A természet, az élet az őszre készülődve rendezi sorait, és magba, gumóba sűrűsödve, bezárkózva létezik tovább. A Bakban folyvást hátráló Jupiter arra int, hogy érdemes lesz az idei terméssel, magokkal (a 2009-es, küzdelmesebbnek ígérkező Mars év előtt) előrelátóan gazdálkodni, gondoskodni szakszerű raktározásukról. A Szűz jegyében 17-től a hónap végéig érvényes Merkúr-Vénusz együttállás remélhetőleg segíti a gazdák és az illetékesek - országérdekeket is szem előtt tartó - bölcs helyzetértékelését.

 

26-tól 30-ig a Merkúr-Vénusz haladó együttállásban, a Plútóval alkot kvadrátot. Intenzív érzelmi hatások mellett vélt vagy valós aggodalmak, pesszimizmus keríthetik hatalmukba azokat, aki hajlamosak leragadni egyetlen problémánál, és nem képesek átfogóan szemlélni a világot. Azután terjesztik is a kiúttalanságot, a megoldás keresése helyett. A megoldás mindig önmagunkban, kihasználatlan tartalékaink mozgósításában, az elfogadásban és együttműködő képességünkben van.

 

Vége a szabadságos évadnak. Közel az új tanév. Egymást keresik az osztálytársak. Hogyan hatunk egymásra, segítjük-e vagy hátráltatjuk, kihasználjuk egymást? Érdekes analógiás napok 29-én (Neptunusz-Hold szembenállás) a magyar fotográfia napja és 30-án az eltűntek világnapja (Merkúr-Vénusz kvadrátban a Plútóval). A fotózás érzelmeink megkomponálásának egyik látványos módja. A tényleges eltűnés plutónikus jelenség.

 

30-án, 22 órakor Nap-Hold együttállás, azaz újhold, valamint a Mérlegbe lépő és ezzel uralmi pozícióba kerülő Vénusz alakítják kedélyállapotunkat. A hónap méltó befejezése az érzelmeket borzoló Hold-Uránusz oppozíció és az egyre egzaktabb Jupiter-Szaturnusz trigon. Felkészülten, várakozással telt önbizalommal kezdhetjük a szeptembert.

Gázmár László
XIV. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.