Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. december havában

 


Télelő, karácsony, álom, advent, eljövetel hava. Ez a hónap maga az Ünnep. Márai Sándor írja: "Mintha mindig harangoznának nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött." A Hold és a Szaturnusz kivételével az összes planéta a hónap folyamán a zodiákus gyűrű szellemi jegyeiben tartózkodik. A hónap uralkodó - és a gazdaságot befolyásoló - bolygói, a Szaturnusz, a földi korlátok és az Uránusz, a rávilágítás, a kozmikus értelem bolygói a labilis Szűz és Halak jegyekben, egymással szemben állva befolyásolják a Bakban és a Vízöntőben csoportosuló többi égitestet. A Szaturnusz és Neptunusz "tanító" kapcsolata illúziókat táplál és lerombol, sokakban szorongást kelt. Érzékeny, nyugtalan, bizonytalan hangulat árad. A felélénkülő zsiványság, ügyeskedés, pozícióvédelem megnehezíti a morál és a felelősség dolgát. Az égiek önvizsgálatra késztetnek, tanítanak és vizsgáztatnak is bennünket. Feszültségek, izgalmak terhelik szervezetünket, ezáltal fogékonyabbá válunk a fertőző betegségekre. Az ünnepekhez közeledve Rudolf Steiner arra int: "legyünk alázatosak, hogy felemelkedhessünk Krisztus születésének megértéséhez." Ez nem a meghunyászkodás, hanem a közös földi sors átérzéséből fakadó, cselekvő szeretet. Jobb, ha nem várunk csodákra, hanem hasznosítjuk jó energiáinkat. Tétlenséggel csak rontunk helyzetünkön. A Hold a Bakból indulva és a hónap végén a Vízöntőbe érkezve végigvonul az égbolt színpadain, minden állatövi jegyen. Most emelkedettebb szinten, mint máskor, ismét eljátszatja az aktuális színdarabokat, és azokban színvallásra készteti a Naprendszer bolygószereplőit. A szerepek, a szereplők hatnak ránk, befolyásolják hangulatunkat, de nem határozzák meg döntéseinket, azokért magunk vagyunk felelősek.

 

 

A Plútó, a feltartóztathatatlan átalakulások, a sorsfordítás ereje bevonul a szigorú rend, a korlátozások, a bölcsesség jegyébe, a Bakba; és 16 évig ott is marad. Rákényszeríti, megedzi az embereket, hogy megbirkózzanak körülményeikkel. A plutonikus átalakulással való szembeszegülés, de a passzivitás is lelki betegségeket okozhat, és ez súlyosbítja az amúgy is nehéz időszakot. Minél inkább megpróbálunk ellenállni a változásoknak, annál pusztítóbbak a következmények. A félelmeket, a hiú reményeket sugalló, a balsikerekről szóló hírek megingatják a döntéshozók iránti bizalmat. Tudatosságra, egymásrautaltságunk felismerésére, az egymás iránti bizalom és szeretet érvényesítésére lesz szükségünk.

 

1-jén és 2-án a Nyilasban járó Nap, Merkúr és Mars éppen a Skorpió csillagkép szívének csillagával, az Antaresszel (a világ és a Tejút oszlopa) áll együtt. Többeken erőt vesz az önigazolási hajlam, az önvédelem, a félelem szülte hatalmi helyezkedés. Fals törekvések is érvényesülni vágynak. A tisztesség álruhájába bújtatva ideig-óráig talán palástolni lehet azokat. Lehet divatos az ilyenek öltözete, viselőjük mégsem mutat jól benne. Az Antaresz a vezeklés kényszerét, a bölcsesség, a megújulás lehetőségét sugározza.

 

6-án, szombaton, Szent Miklós (aki vagyonát a rászorulók között osztotta szét) napján, 7-én, advent második vasárnapján és 8-án, a szeplőtelen fogantatás napján önuralomból vizsgázhatunk. Előbb a növő Hold az Uránuszszal áll együtt, szembenállásban a Szaturnuszszal, és vitára, impulzivitásra, türelmetlenségre, fölényeskedésre késztető kapcsolatot alkot a Nyilas Merkúrral. Lesznek, akik éppen e feszítő bolygóhatások segítségével kimondják azt, ami régóta nyomasztja lelküket, így áll helyre belső békéjük. Közben 7-én, vasárnap a Kosba lép a Hold, ahonnan kedd hajnalban távozik. Még ekkor is fokozottan érzékenyek, ingerelhetőek vagyunk. Emellett számítani kell arra, hogy megszaporodnak a kisstílű bűncselekmények; figyeljünk értékeinkre.

 

A 9-től 14-ig, advent harmadik vasárnapjáig tartó hét bolygóhatásai több, eleddig halogatott, megoldásra váró eseménysort indíthatnak be természeti környezetünkben, a gazdasági, a politikai életben. E négy nap csúcspontja a 12-én, 17 óra 38 perckor létrejövő telihold ideje. Ekkor a Nyilas-Nap, a Szűz-Szaturnusz és az Ikrek-Hold - a világosság és a sötétség égitestei - 90-90 fokos, feszítő, tettekre késztető fényszöget alkotnak, amiben még az Uránusz is jelentős szerephez jut. A Hold az Orion, másik nevén Nimród (a magyarok ősatyja) csillagkép előtt vonul. Ők a Tejút tudásüzenetét közvetítik. Megérezhetjük, hogy egyszerre több hatás alatt élünk, a történéseket nem csak fizikailag bizonyítható erők mozgatják. Ha figyelmen kívül hagyjuk a magasztosat, hosszú távon csak látszateredményeink lehetnek. Akkor lehetünk elégedettek, ha a láthatót a kozmikus rendet fenntartó erőkkel összhangban tudjuk alakítani, amelyben főszerep jut a nem ártás elvének. Ebben a feszítő és feszültséglevezető késztetésben részt vesz a Nap, a Mars, a Szaturnusz és az Uránusz. Közülük egyik sincs uralomban. A hatásukra kibontakozó, bekövetkező fejlemények típusa, nagyságrendje pontosan nem határolható be. Lehetőleg kíméljük szívünket, tartózkodjunk a túlzott izgalmaktól, a szívet is zaklató táplálkozástól, italozástól. (Amikor még a Julianus-naptár volt érvényben, 1582-ig, az északi féltekén december 13-a, Luca napja - Szent Lucia a fény, a gonoszűző, a gonosz jóvátevője - számított az év legrövidebb napjának. A Gergely-naptár szerint ez december 25-nek felel meg. Az egyik időpont hagyománytudatunk, a másik a maga naptári rendje szerint féltekénken az egyre erősödő fény kezdetét jelzi. Ünnep volt ez őseink, a természetvallás hívői számára is.)

 

 

A Nap és a Neptunusz 14-re, majd 15-től 19-ig a Mars és a Neptunusz kerülnek kellemes kapcsolatba egymással. Mindhárman pozitív minőségű, tűz, illetve levegő jegyben vannak. Segítik, hogy odaadóbban figyeljünk egymásra, értékeljük a köröttünk zajló eseményeket, érdeklődően szemlélődjünk, és ha lehetőségünk van rá, élvezzük a művészeteket, a színeket, a fényeket, hallgassunk élő komolyzenét, kerüljünk közelebb a szellemtudományokhoz. Ne engedjünk a könnyű kísértéseknek, italozásnak, éberebbek legyünk cselekedeteinkben, de figyeljünk mások cselekedeteire is. Ennek az időszaknak velejárója az is, hogy fogékonyabbá válunk a fertőzések iránt. Immunrendszerünk erősítése, szervezetünk kímélete segíthet a bajok elkerülésében.

 

December 21-én, advent negyedik vasárnapján, 13 órakor a Nap belép a Bak jegyébe, és a nap folyamán eléri a Nyilas csillagképet. A Nap és a Plútó együttállása érvényesül néhány napig. Ezekben a napokban nem elégszünk meg a jelenségek felszíni látványával. Meg akarjuk ismerni, vagy kénytelenek leszünk megismerni a dolgokat, a mélyből befolyásoló erőket. Sokan be is akarnak kapcsolódni a felszínt formáló erők munkájába. Történhet ez úgy is, hogy világlátásukat, életvitelüket a most átérzett hatások szerint módosítják. Most tudatosodhat bennünk, hogy hosszú távú változásokra kell felkészülnünk. A karácsonyi készülődés közben még intenzívebben foglalkoztatnak bennünket a világot mozgató, átalakító, leromboló, újjáépítő, lefékező, felgyorsító erők.

 

25-e karácsony, Jézus Krisztus születésének - feltételezett; I. Gyula pápa által 350-ben kinyilvánított - napja, a szeretet, az alázat ünnepe. A közeli napok leghatásosabb, trigonális bolygókapcsolata a Bak-Merkúr és a Szűz-Szaturnusz között jön létre. Ha sikerül elszakadni a hétköznapok zsongásától, akkor a felismerés, a rádöbbenés pillanatait élhetjük át. Lehetőséget kapunk arra, hogy elménk feltárja, felismerje lelkünk rejtett oldalait. A bolygók összhatása a szeretetbölcsesség "működőképességére" irányítja, irányíthatja figyelmünket. Ennek fényében a tárgyi ajándékok szerepe elhalványul.

 

27-én, Szent János napján úgy jön el az újhold, hogy közben a Mars is belép a Bak jegyébe. Ezzel hat égitest: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Mars, a Jupiter és a Plútó is a Bak vendége. A jegy ura, a Szaturnusz nincs otthon, de erőteljes uralmi cserében van a Merkúrral, a Szűz urával. Ebből valami radikális, ígéretes, sorsfordító esemény kerekedhet, amelyet a belátás, a bölcsesség, a dolgok logikus rendezésének szándéka vezérel, és a helyzet tarthatatlansága kényszerít ki.

 

28-31-én a Bakban és a Vízöntőben összegyűlt nyolc égitest olyan közel van egymáshoz, hogy az már együttállásnak, történésfolyamatnak tekinthető. Most válik nagy jelentőségűvé az, hogy a két jegy ura, a Szaturnusz és az Uránusz labilis jegyben, egymással szemben vannak, sőt az erős Szaturnusz éppen áll az égen; majd január elején hátrálni kezd. Ez már a következő évre vonatkozó tervkészítés, fogadalmak időszaka. Láthatóan megnő a szellemiek, az éberség, a naprakész helyzetértékelések, a küzdelmek, az egyéni - függetlenséggel járó - felelősség szerepe. A klasszikus kötelességjognak, a szeretet (nem a ráhagyás) törvényének kellene és lehet most megfelelni, a kialakult viselkedésformákkal szemben. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a kiszolgáltatottság érzésétől, cselekednünk kell. Erőt kapunk az égiektől reális céljaink eléréséhez. Személyes asztrológiai képletünk is segít, hogy gazdálkodjunk a kozmikus időminőségekkel.

 

31-e szilveszter (I. Szent Szilveszter pápa) napja. Fogadjuk az új időt úgy, mintha gondolataink, érzelmeink és szándékaink láthatóak lennének. Ne feledjük: "a másik is én vagyok!"

 

Boldog új esztendőt!

Gázmár László
XIV. évfolyam 12. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.