Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. július havában


Szent Jakab, Sarlós Boldogasszony, az Áldás hava. Ezek mind a július, a legmunkásabb mezőgazdasági hónap nevei. Nincs most idő annyit ünnepelni, mint májusban, júniusban volt. Zajlanak az aratási vásárok, kezdődik a mezőgazdasági munkák csúcsidőszaka, készülnek, vagy meg is kezdődtek a vakációs, szabadságos programok.

 

 

Tettvágy, önbizalom, így zárult június, és így indul ez a hónap, erre késztet bennünket a július 1-jén, kedden, marsikus napon még fennálló Mars és Plútó tűztrigon (első ábra). Ki-ki ambiciózusan szövi terveit, céljai, vágyai megvalósítására. A Plútó energiái azonban nem kedveznek az egoista, marsikus törekvéseknek. Azok számíthatnak sikerre, érezhetik jól magukat, akik a közösségi érdekek mentén igyekeznek megtalálni céljaikat, érvényesíteni kreatív képességeiket, együtt tudnak örülni másokkal, és így találnak rá önmagukra. Lehet, hogy a Plútó retrográd haladása az egoizmus negatív következményeit egyelőre nem mutatja ki, de számolni kell vele.

 

Ma a Merkúr a hajnali ég alján még látható. Ekkor van a legnagyobb nyugati kitérésben, 21,8 fokra a Naptól. A következő napokban lassan romlik észlelhetősége.

 

2-án a Mars már a Szűzben folytatja útját, az ott erőben lévő Szaturnuszhoz közelítve. A Szaturnusznak itt komoly elvárásai vannak, a "bevállalni" igyekvő és ezért szétszórtságra hajlamosító Marssal szemben. (A Mars és a Szaturnusz az Oroszlán csillagképben láthatók az esti órákban. 2-2,5 órával nyugszanak a Nap után.) Minél többet akarunk most végezni, annál több akadályba ütközhetünk. Ráadásul a Hold belép a Rákba, és szembekerül a Plútóval. Úgy tűnik, hogy sokkal érzékenyebbek azok, akikkel találkozunk. Ez a "tapintatgyakorlás" napja.

 

A Nap 2-tól 18-áig az Ikrek, a polaritás csillagképe előtt halad, viaskodásra készteti a bennünk élő rövid és hosszú távú vágyakat, szándékokat. A józan ész fokozott próbatételének napjai ezek. A Tejútról sugárzó bölcsesség, a földi tapasztalásokkal összevetve, segíthet megtalálni azt a helyes utat, amelyen felfedezhetjük és hasznosíthatjuk a pillanatok lehetőségeit úgy, hogy közben nem adjuk fel hosszú távú céljainkat sem.

 

3-án, a hét jupiteri napján a Vénusz és a Jupiter szembenállása fokozza étvágyunkat, kívánósságunkat és szerzési, vásárlási ösztöneinket. A Rákban (az Ikrek csillagképben) létrejövő újhold a bevitt táplálékok hatékony beépülését, a súlygyarapodást segíti. Jobb ma, és a következő napokban józan eszünkre, a merkúri és szaturnuszi energiákra hallgatni. (A Vénusz kevéssel napnyugta után, halványan még látható a nyugati horizont közelében, röviddel a Nap után nyugszik.)

 

Izgalmasnak ígérkezik a hónap első hétvégéje. Az uralomban lévő Merkúr 5-én az Uránusz kvadrátját éri el. Két-három napig tapasztalni fogjuk ennek hatását. Szellemünk felvillanyozódik. Éberebbé, kíváncsibbá, reformistábbá, közlékenyebbé válunk. A Nap a Nagy Kutya csillagkép Szíriusz csillaga előtt halad el - a Földről látható csillagok között ez a legfényesebb állócsillag - és közvetíti annak nemesítő hatásait. Nyugtalanabb embertársaink számára e napok idegileg és fizikailag is elég megterhelők, fárasztók lehetnek. Nem vagyunk hozzászokva ilyen intenzív idegi munkához. Ez kapkodáshoz vezethet. A defenzív közlekedés most még fokozottabb követelmény, mint egyébként. Az állatok nyugtalanabbak az utak mentén. Az izgágább kutyák harapóssá válnak.

 

7-én, 8-án cserbenhagyhat realitás érzékünk, felerősödik képzelgésünk, fantáziánk az Uránusz, a Neptunusz és Plútó együttes, a Napra, a Merkúrra és a Vénuszra vetülő feszítő fényszögei miatt. Egyes személyeket, lehetőségeket túlidealizálunk, túlértékelünk, aminek kiábrándulás lehet a vége.

 

Július 9-e igen színes, változatos napnak ígérkezik. A Nap és a Jupiter szembenállása villámlást és mennydörgést ígér, már a délelőtti órákban. Magunk is felvillanyozódunk, energikusabbá válunk, aminek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt lehetnek. Olyan ígéreteket tehetünk, amelyeket nehezen vagy nem is tudunk teljesíteni. (A Jupiter a Nyilas csillagképben, és egész éjszaka feltűnően látszik a déli ég alján; szemben a Nappal.)

 

10-12-én valószínűleg folytatódik a változékony időjárás, esővel, széllel kísérve. A Merkúr és a Plútó szembenállása kihozza rábeszélő, győzködő kedvünket, és magunk is bedőlhetünk mások nem igazán reális szövegeinek, reklámoknak, fals híreknek. A Vénusz jegyváltása a Rákból az Oroszlán jegyébe és a Plútóval létrejövő kvinkunxa kapcsolati gyanakvásokat, vádaskodásokat kelthet, amelyek megalapozatlanságát a másik félnek nehéz bizonyítania. A Mars-Szaturnusz együttállás váratlan akadályokat hozhat. Ilyenkor mindenki nyugtalanabb, izgatottabb, a megszokottnál kritikusabb, talán mérgelődőbb is. A méreg, a harag most különösen rossz tanácsadó. Ha ilyen a hangulatunk, legjobb azt valamilyen kemény, fegyelmet és összpontosítást igénylő fizikai munkával kioltani. Érdekes és tartalmas beszélgetésekre számíthatunk. Tudatunk mélyéről érkező elszólások, gondolatok kerülhetnek a felszínre, amelyeket érdemes lesz elemezgetni.

 

 

13-a, a második vasárnap. Éppen ma rajzolódik ki az égen a Nap (összetartó, fejlesztő erő), a Hold (család, táj, nép) és az Uránusz (vasút, műszaki haladás, megújulás) átmenő trigonja, jelezve a vasút rendkívüli szerepét az ország életében. Petőfi még így méltatta a vasutat: …"Ezek a föld erei, Bennük árad a műveltség, Ezek által ömlenek szét Az életnek nedvei." … (Vasuton, Pest, 1847, dec.).

 

15-én lesz pontos az Uránusz és a Nap trigonja. Sokkal inkább önmagunkat adjuk, nyíltabbak, felszabadultabbak vagyunk, mint általában. Ez az önmegismerés, a mások viselkedése általi magunkra ráérzés, magunkra látás napja. A rutinfeladatok ma nincsenek kedvünkre.

 

A Hold-Jupiter együttállása, július 17-én, rövid időre feljavítja hangulatunkat. Kevésbé tűnnek fel az apróbb bosszantó megjegyzések, körülmények. Jobban viszonyulunk egymáshoz. Az időjárás is nyugodtnak, derültnek, enyhén szellősnek ígérkezik, fehér felhőkkel szépítve, és ettől magunk is kiegyensúlyozottabbak leszünk.

 

A telihold 18-án délelőtt fokozza energiánkat. Péntek, a hétvégét előkészítő izgalmak, rohangászások, az egymásra zúdulások fokozzák a külső, belső feszültségeket. Emlékezzünk a közmondásra: Lassan járj, tovább érsz. Ilyenkor a szokottnál több a nézeteltérés nők és férfiak között. A következő napon, amikor létrejön a Rák Merkúr és a Bak Jupiter szembenállása, már könnyebben viszonyulunk egymáshoz, rendezhetjük az előzőnapi konfliktusokat. Magasabbról tekinthetünk a múlandó történésekre. A Jupiter-Merkúr oppozíciója szeles időjárást hoz, ami egyben további változások előjele is.

 

Idén, a szökőév jóvoltából egy nappal korábban, 22-én, 12 óra 54 perckor lép a Nap az Oroszlán, az érett tűz, sugárzó, bőkezű, az életenergiától viruló, büszkén önfeláldozó nyár jegyébe (második ábra). Ebben a jegyben megérezhetjük az alkotó szellem halhatatlanságát. A teremtő Nap ekkor a Rák csillagkép befogadó, tápláló tartománya előtt jár. (A Nap egyike az állócsillagoknak, a Föld Holdja pedig egyike az univerzum holdjainak; az asztrológia ezeket mint fővilágítókat, kiemelt jelentőségű égitesteket veszi figyelembe, amelyek a többi égitesttel együtt az egyes ember vagy esemény mint központ körött járják útjukat az égen.) Az Oroszlán jegy elve a teremtő, érlelő, biztató, örömhozó Nap, halandó felfogásunk szerint a ki nem merülő energiaforrás, szívünk szimbóluma. Most a Vénusz, a női szeretetelv is az Oroszlánban jár. Ügyeljünk arra, hogy ne helyezzük magunkat túl magas pódiumra, ne értékeljük túl lehetőségeinket, és ne fogadjuk ezt el másoktól sem. Erre figyelmeztet a Nap és a Plútó aktuális kemény, tanító kapcsolata is.

 

Egyes régiókban, hajdan július 23-án a vizek urának, Neptunusznak áldoztak (Neptunália), hogy megóvja a termést a szikkasztó nyári forróságtól, amikor a Nap a nedves Rák jegyét elhagyva a tikkasztó Oroszlánba lép.

 

26-a, szombat Anna nap. Régebben Anna napja dologtiltó nap volt az asszonyok számára, ma kedvelt ünnep, amint arról a füredi Anna-bál is tanúskodik. Ilyenkor megszaporodnak a betakarítás végét jelző más aratási ünnepségek is. Délután jegyet vált a Merkúr, a Rákból az Oroszlánba, és létrejön a Szűz Mars – Bak Jupiter földtrigon. Ez mindenféle tevékenységhez - kiváltképpen a kedvünkre valóhoz - illő konstelláció. Optimisták, energikusak vagyunk, a fizikai aktivitás most nem nyűg. Nehézség olyan túlvállalásokból fakadhat viszont, ami az energiahiányosabb időkre is átnyúlik.

 

29-én a Nap és a Merkúr együttállásba kerül, és száraz időt, meleg szeleket ígér. Gondolkodásunk, figyelmünk, kifejező és ismerkedési készségünk néhány napig élénkebb a szokottnál. Utazási kedvünk már az előző hétvége óta egyre erősödik. Ezek a pozitív hatások fennmaradnak a hónap végéig. 31-én már a négy legerősebb személyi jelölő, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a végül a Hold is az Oroszlán jegyéből segítenek, hogy testi, lelki, szellemi szinten egyaránt pozitív legyen attitűdünk, világlátásunk. A Vénusz és a Neptunusz szembenállása mostanra egzakttá válik; hatására a gyenge szálakkal szőtt, túlidealizált kapcsolatok megszakadhatnak.

Gázmár László
XIV. évfolyam 7. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.