Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. június havában


Június a hónapok között talán a legtöbb hagyománynévvel büszkélkedhet. Régi magyar neve: a Rák hava. Hívták, hívják még Szent Iván havának, Nyárelő havának, Napisten havának is. Számos neves ünnep és közösségi esemény gazdagítja. Érdemes minél több odaadással, átéléssel, közösségekben megélni e jeles időszakot. A Nap, a Földről nézve, hosszan halad júniusban a Tejút, az ősi tudás útja előtt. Mindenki saját érzékenysége szerint fogja a fentről érkező és tudata mélyéről felelevenedő élményeket, és részesíti abból a mellette lévőket.

 

Budapest, 2008. június 21. 1 óra 43 perc, a Rák havának kezdete 

 

Június elseje, vasárnap, a kora reggel és az egész délelőtt a mély érzelmek kibontakoztatására, lelki érzékenységünk megtapasztalására, intim egységérzés átélésére késztet, a Hold, a Szaturnusz és a Plútó átmenő Föld-trigonjának jóvoltából. Sokan álmukból térnek vissza ma reggel a földi valóságba. Az ilyen álmot jó visszaidézni, megőrizni, elemezgetni, mert fontos üzenet van benne, valamely múltban megélt eseménynek a jövőre utalásáról, következményéről. A hónap első vasárnapján emlékezünk meg - 1952 óta - pedagógusaink áldozatos munkájáról. Ők arra tették fel életüket, hogy tudásukkal, szívükkel felkészítsenek bennünket a mindennapokban való helytállásra. Az időpont kijelölése nem a véletlen műve, hiszen most is - mint eddig oly sok évben ezen a napon - a Nap (a tanár), a Merkúr (a diák) és a Vénusz (a szeretet) egyaránt az Ikrek jegyében, a tudás átadásának, a tanulásnak, az érdeklődésnek a jegyében tartózkodik. A magyarság számára különösen kedves és fontos az égboltnak ez a szeglete, ahol most a Nap látható. Ez az a pont, ahol a Nap a Földről nézve eléri az Ikrek zodiákus feletti Orion, azaz Nimród csillagképet, és a Tejút (más neveken: a Harcos, az Angyalok, Szent Péter stb.), a tudás útjának peremét. A magyar mitológia szerint Nimród, a magyarok ősapja mutatott példát Hunornak és Magyarnak a kozmikus egyensúly földi lehetőségének megteremtésére. A fentről érkező sugallatok befogadására testi, lelki, szellemi felkészüléssel, megtisztulással tehetjük magunkat alkalmassá.

 

Június 4-én az Ikrek Nap-Hold-Merkúr-Vénusz csoportosulás ún. tanító, 150 fokos fényszöget kap a Bak-Jupitertől, és belső munkára késztető kvadrát éri a Halak-Uránusztól. Közvetlen, napi ügyeink szervezgetése mellett érdemes visszatekinteni például az 1920. június 4-i trianoni diktátum (akkor az Ikrek Vénusz az Uránusz-Vénusz-Szaturnusz "T" kvadrát feszítésében állt) időpontja körüli történelmi eseményekre.

 

Június 5., csütörtök, jupiteri nap, a környezetvédelem világnapja. Az Ikrekben együtt álló Nap-Vénusz, a szépség teremtése, élvezete, és az Oroszlánban tartózkodó Mars, a túlfűtött ambíciók pontos szextilbe kerülnek egymással. Ez a konstelláció kreatív megoldásokra, önbecsülésből is fakadó közös, esetleg családi munka keretében történő környezetszépítésre készteti azokat is, akiknek egyébként nincs magasabb szintű művészi érzékük.

 

Június 7-én, az Ikrekben pontosan együtt álló Nap-Vénusz-Merkúr szextil kapcsolatba kerül az Oroszlánban álló Marssal. Az egyéni bölcsességek, érvek belső konfliktusoktól sem mentes termékeny vitákká dagadhatnak. Szépítgetjük, igazgatjuk, "szalonképesebbé", eladhatóbbá tesszük saját véleményünket. Ettől talán változik valamelyest a közösség aktuális véleménye is, ahová tartozunk, és hozzájárulhatunk egy lassan kibontakozó új közösségi vélemény kialakításához.

 

Június 8-a, Medárd napja az időjóslásról, azon belül is az eső latolgatásáról nevezetes; talán ezért lett ez a nap az "óceánok napja" is. Idén ezen a napon csupán az Uránusz tartózkodik vizes jegyben. Inkább számíthatunk ezen a héten meleg, szeles, esetleg száraz, szélviharos, néhol rövidebb jégzáporos esetekre, semmint tartós esőzésekre. Kellemes napok jönnek a szénakaszálásra, zöldségfélék vetésére, gyógynövények gyűjtésére és más mezőgazdasági, kertészeti munkákra. Ezt az időjárási előképet az idei szép borok reményének is tekinthetjük.

 

 

Június 13., péntek, Vénusz és a szerencse napja, az életöröm olyan üzenetét közvetíti, amelynek testi, lelki, szellemi energiáiból még további hosszú ideig töltekezhetünk. A Nap/Vénusz-Hold-Neptunusz átmenő levegő trigonja, a Nap/Vénusz-Mars-Hold szextilsora és a Nap/Vénusz-Uránusz kvadrátja az időt megállító rácsodálkozások, rátalálások, heurékák napja lehet, amennyiben nyitottan, éberen éljük át ezt a napot. Önmagunkkal és a másik nemmel vagy alkalmi közösségünkkel harmóniában, készek vagyunk a váratlan, a "most" által kínált lehetőségek közös megélésére. Ellenben ha figyelmünket teljesen lekötik megszokott teendőink, a rutinfeladatok, akkor elvesztegethetjük e nap frissítő adományait. Hajdan különösen az asszonyok számára tartották dologtiltónak ezt a napot, Páduai Szent Antal napját.

 

Június 15-e, vasárnap, az apák napja (1910 óta). Túlsúlyban vannak most a planéták között a kemény, feszítő, tettekre, akciókra késztető fényszögek. A Nap, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az "apás" planéták mindegyike kap ma valamilyen segítő fényszöget. Nem lesz nehéz ezt a napot a jövőt is gazdagító szeretet és tisztelet magasabb szintjein megélni. A túlfokozott ünnepelgetés, az "eszem-iszom, dínom-dánom" azonban kellemetlenné válhat a nap végére.

 

Legyünk óvatosak - nem csak ezen a napon júniusban - a szabadtéri tűzgyújtásokkal, a tűz, a föld és a levegő elemek túlsúlya miatt. Június 17. (1994. június 17. óta) az elsivatagosodás elleni küzdelem világnapja. E küzdelem hazánkban is egyre sürgetőbbé válik az egész év folyamán, de az idei nyár kezdetén különösen.

 

Június 18-a, szerda, a Merkúr a Földről nézve, visszafelé haladtából most készül "megállni" az égen, hogy rövidesen elindulhasson előre. Ebben a pillanatban nincs jelentősebb fényszögkapcsolata. Amit most megtapasztalunk, átélünk, az katartikus, megrendítő, emelkedett, tisztító lelkiállapotot eredményezhet. Ehhez segít hozzá a Nap/Vénusz-Hold/Plútó, valamint a Mars-Neptunusz szembenállása és a Mars-Uránusz kvinkunxa, a kora esti telihold. Egyéniségünk legmélyéből feltörő érzelmi energiák munkálnak bennünk, amelyekből rossz esetben félelmek, elbizonytalanodások, összetűzések, uralkodásvágy, balesetek, jó esetben viszont ragyogó ötletek, tőlünk szokatlan, nagy teljesítmények fakadhatnak. Ezek a pillanatnyi érzelmek nem állják ki a hétköznapok próbáját, néhány nap alatt alább hagynak, kiégnek. Hasznosíthatjuk viszont ezeket az alkalmi nagy energiákat olyan teendőink elvégzésére, változtatások beindítására, amelyeket már jó ideje meg kellett volna tennünk. A hatalmas energiák most nemcsak az emberek egészségét teszik próbára, de hatással lesznek a háziállatok, sőt a műszaki berendezések működésére is. A Nap ekkor már a Tejút előtt halad. Egyes mitológiák szerint Phaethón, Héliosz fia a Tejúton akart végigszáguldani a napszekérrel, bizonyítandó, hogy ő a Nap fia. Ám karja gyenge volt még a szilaj lovak tartásához. A tüzes szekér zuhanni kezdett a Föld felé. Közelében már kigyulladtak a fák, lángolt a mező. Zeusznak villámával kellett lesújtania rá, hogy így óvja meg a Földet az égéstől, a pusztulástól.

 

21-én, szombat hajnalban a Nap belép a nyári napforduló, a Rák jegyébe (második ábra), ahol a jegy ura a Hold. Megkezdődik az év leghosszabb nappala (4ó45’-20ó46’), és ezzel a csillagászati nyár. A Hold hatásának kivételével érvényesülnek még a 17-20-i bolygóhatások. A hőséget talán a Nap előtt haladó Vénusz képes lesz kissé mérsékelni, és hoz enyhébb esőket. A verőfény, a meleg mellett érdemes figyelni a Mars-Neptunusz szembenállásának hatásaira is. Most sokkal érzékenyebbek vagyunk minden természetellenes anyaggal és más támadásokkal szemben. Ezekben a napokban sokkal intenzívebben hatnak a drogok, a szeszes italok, miközben testünket amúgy is megviseli az időjárás. A szemben álló Mars-Neptunusz hatásából fakadóan szellemi, lelki támadásoknak, (valós vagy igaztalan) vádaknak is ki lehetünk téve. Viszont fogékonyabbak vagyunk a zene, a művészetek - Vénusz és Neptunusz - iránt. Ma van a zene ünnepe.

 

Még Keresztelő Szent János vagy (szláv nyelveken) Szent Iván napján, június 24-én sem érezzük a nappalok rövidülését. Létrejön a Nap/ Vénusz-Hold trigonja vizes jegyekben, a Rákban és a Halakban, valamint a Nap/Vénusz szextilje a Szűzben járó Szaturnusszal. Körültekintő gondossággal, önfegyelemmel tudjuk végezni munkánkat. Érdemes figyelni az idősebb, tapasztaltabb emberek, az apák, a világlátottabbak tanácsaira, módszereire. Ezek nem a semmittevés napjai, most még pihenni is aktívan érdemes. Mire alábbhagy a Nap/Vénusz-Szaturnusz kapcsolatának érvényessége, büszkén tekinthetünk majd vissza az elvégzettekre.

 

Június vége felé megszakad a búza töve, nemsokára elkezdődhet az aratás. Az aratást és más emberpróbáló tevékenységeket egyaránt segíti az Oroszlán Mars és a Nyilas Plútó tűztrigonja. Legjobb ezt a tettekre késztető energiát munkába és bármilyen szükségesnek ítélt életmód- vagy munkakörülmény-változtatásba fektetni; "erőfitogtatás" helyett. A Plútó a közösséget, a Mars az egyén ambícióit is jelképezi, arra utal, hogy hosszú távú egyéni sikereket is csak a közösség érdekeit tiszteletben tartva lehet elérni.

Gázmár László
XIV. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.