Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. május havában


Május elsején tizedik napja vagyunk a Bika havában. A jegy ura, a Vénusz most kap igazán erőre, miután április 30-án belépett otthonába. Egyedül e bolygó van uralmi pozícióban a tíz, asztrológiai jelentőségű égitest közül. Nyugodtan gondoljuk át, mivel gazdagíthatjuk magunkat, és hogyan lehetünk hasznosak mások számára, a szó legtágabb nemes, nem pusztán materiális értelmében. A tetszelgésre, feltűnésre szánt pénz, idő, fáradság most kellemetlen érzéseket, másokban visszatetszést kelthet.

 

 

A Vénusz uralma kedvez minden pozitív szándéknak, a kapcsolatok rendezésétől a kertek, gépkocsik gondozásán át az üzleti teendőkig. (A fogyó Hold egyidejűleg az elmélyülést segíti.) A szunnyadó művészi képességek most ébredeznek. A profi művészek új alkotói sugallatot kapnak múzsájuktól. A római mitológiában Vénusz a szép kertek, a lankás, szelíden domboruló, derűs tájak istennője. Aphrodité a görög mitológia szépség és szerelem istennője. Ő ébreszti fel a szerelmi vágyat, hatalmának senki sem tud ellenállni. A Vénusz tudatunk mélyén is működő hatását igyekszik meglovagolni számos vállalkozás cégnévválasztásával: hiteliroda, társkereső szolgálat, műkörömkészítő, vendégfogadó. De sajna tőlük is csak azt kapjuk, amit megérdemlünk. A Bika-Vénusz segíti, hogy kapcsolataink, elsősorban a párkapcsolatok, mély gyökeret eresszenek.

 

1-től 3-ig, a Vénusz kitűnő, segítő fényszöget, trigont vet a Szaturnuszra és a Plútóra, a lelkünk mélyrétegeit jelképező bolygókra. Segítséget kapunk ahhoz, hogy tudatos tettekre szánjuk el magunkat környezetünk még szebbé, harmonikusabbá tétele érdekében. A bennünk lévő ősi "kötelességrend"-érzékünk gyengéden figyelmeztet, hogy részei vagyunk a természetnek; ha kárt teszünk benne, azzal magunkban teszünk kárt. Leljük hát örömünket a legnagyobb művész, a természet alkotásaiban. Ahogy Kopátsy Sándor írja saját aforizmáinak Kopp című gyűjteményében: "A május azért a legszebb hónap, mert addigra a természet felöltözik, a nők pedig levetkőznek."

 

Harmadikától a semleges, levegős, aktivitásra késztető Merkúr a Bikából belép saját jegyébe, az Ikrekbe. Így a Vénusz mellett a Merkúr (azaz Hermész) is a saját jegyében fejtheti ki pozitív hatását. Uralkodásuk kedvez új harmonikus kapcsolatok kialakulásának, a meglévők színesítésének, minden olyan tevékenységnek, ahol szerepet játszik az ügyesség, a gyors és jól kifejezett észjárás. (Hermészről jó tudni, hogy már gyermekkorától az ügyeskedő szónokok, a kereskedők, a tolvajok, a hazudozók csalafinta istene is volt. Alighogy megtanult járni, máris ellopta Apolló marhacsordáját. Elcsípték, jóllehet úgy menekült, hogy megtévesztésül fordítva húzta fel cipőit, mintha nem ment, hanem jött volna. Majd gyorsan kiengesztelte Apollót. Egy lantot ajándékozott neki. A lant csodálatos hangja úgy fellelkesítette Apollót, hogy megbocsátott Hermésznek, sőt néhány marhával meg is ajándékozta. Hermész, érettebb korára az isteni bölcsesség közvetítője, a mulandó és a halhatatlan világok közti utak "túravezetője" is volt.) Merkúrt, Hermészt minden érdekli, szinte hontalan és mindenhol otthonos nomád. A Merkúr a beavatás bolygója, jele az egyetlen, amely a szellem, a lélek és a test szimbólumát egyaránt tartalmazza: "A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja, ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. A lélek jele a félkör, illetve a héj, ez a fogékonyságot, a felvevőképességet, a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja, míg a testnek a kereszt a szimbóluma. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi szimbólum jelét." A földi létben a merkúri tartalmak ma még csak keveseknél kapcsolódnak össze a szív bölcsességével. Tisztelet a kivételeknek, de felerősödtek a Merkúr és az Ikrek negatív vonásai: a ravaszság, az okosság, a mélyebb bölcsesség rovására. A Vénusz és a Merkúr együttes uralma elősegíti, hogy földi szinten visszaemeljük Merkúrt magunkban lelkünk pozitív vezetőjének rangjára.

 

A Merkúr május 3-tól 6-ig úgy halad uralmi helyén, hogy kihívó fényszögeket kap a Szaturnusztól (kvadrát) és a Plútótól (kvinkunsz). Önfegyelemre, önkritikára, önmegtartóztatásra, tudatos nyugalomra vagyunk késztetve. Ennek kényszerítő jelét tapasztalhatjuk a közlekedésben, baleseteknél (hétvégi csúcs), vitáinkban, gondolataink kevésbé meggyőző kifejezésében. Az időminőség pozitív mellékhatása az, hogy megismerhetjük olyan rejtett tulajdonságainkat, amelyekkel máskor majd tudatosan gazdálkodhatunk. Az ehhez szükséges mély belső átérzéseknek kedvez a május 5-én délben létrejövő Nap-Hold együttállás, az újhold is.

 

 

A Jupiter május 6-án a Földről nézve hátrálni kezd; és hátrál szeptember elejéig. Ez késlelteti az "igazságszolgáltatást", a törvénykezést. Május 7-től 13-ig különös, vibrálóan élénk hetünk lesz. Egymás hatását élénkítve erősítő kapcsolat jön létre a Nap-Jupiter (trigon), a Jupiter-Uránusz (szextil) és az Uránusz–Nap (szextil) között, a Merkúr egyik planéta által sem befolyásolva uralkodik az Ikrekben. Ilyen pezsdítő bolygóhatások közepette ünnepeljük Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének közösségerősítő hetét (májusfaállítás, tavaszköszöntés, pünkösdikirály-választás, pünkösdikirályné-járás, basázás). Jól tudták a régiek, hogy a nagy nyári munkák előtt, a húsvét utáni ötvenedik napon meg kell állni egy pillanatra, köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Elmúlt már a tavaszi fáradtság, örömökre, élményekre készen csatlakozhatunk a szívet, lelket melengető, vidám eseményekhez. A lelkes napok sodrásában jó megéreznünk, hogy ezen a héten az univerzális szellemi üzenetek szívünkbe kívánnak hatolni, hogy az eddiginél magasabb szinten bontakoztathassuk ki örök énünket. Ha elmarad e magasabb rezgésű energiák tudatosítása, akkor banális ügyekre vesztegethetjük el nemes energiáinkat. A vigalom közepette az alázat fontosságára int az éppen Pünkösd napjára kialakuló Oroszlán-Mars (szíverő) fejlődésre, méltóságra ösztönző (kvinkunksz) kapcsolata a Bak-Plútóval (alázat). A Mars május 10-i jegyváltása - a Rákból az Oroszlánba lépése - következtében, ha nem figyelünk oda, csökkenhet a családra fordított figyelem, előtérbe kerülhetnek önérvényesítő szándékaink. A három fagyosszent idején a Mars az Oroszlán jegyében halad, így kicsi a valószínűsége, hogy 12-14-e között jelentősebb lehűléssel kelljen számolnunk.

 

Május 17-20-án a Vénusz uralma alatt kialakul a Vénusz-Uránusz, Uránusz-Jupiter szextil és a Vénusz–Jupiter trigon. Különleges, felvillanyozó élményekben lehet részünk. Akinek sikerül szabadságra mennie, kulturális úton szemlélődnie, eseményeken, baráti találkozókon részt vennie, vagy akár egy jó könyvet olvasnia, nagyon kellemes élményekkel lesz gazdagabb. A munkahely nyűgössé tesz, csalogatnak a természet, a szép látványok, a vágyott akciók.

 

Május 20-án, talán már hajnalban kimegy az álom szemünkből, nyugtalanok leszünk a telihold hatására. Még ezen a napon, kora este a Nap belép az Ikrek jegyébe, társul a Merkúrhoz. Fizikailag és gondolkodásmódban egyaránt felélénkülünk, alkalmazkodóbbá, ötletgazdagabbá válhatunk, miközben megtapasztalhatjuk a bennünk lévő magasabb szellemiséget, többet tudhatunk meg magunkról. Ha elmarad a befelé figyelés és csak a környezet villódzásaira figyelünk, akkor a felszínesség, az elhamarkodottság lesz úrrá rajtunk. Ki-ki szándékainak, érettségi szintjének megfelelően élheti meg a Merkúr és a Nap Ikrek-beli napjait.

 

Május 22-23-án a Nap–Szaturnusz kvadrát, a Nap-Plútó kvinkunksz és a Merkúr-Uránusz kvadrát hatások hirtelen olyan feladatok elé állíthatnak, amelyekkel nem is tudunk maradéktalanul megbirkózni. Nyomasztó, lelohasztó napok lehetnek ezek. Nem ízlik munkába, iskolába menni, elég lenne révedezni valahol. Ha mégis hajt a kötelesség, rádöbbenhetünk személyiségünk egyes hiányosságaira, sebezhető pontjainkra; amelyeket azután kezelésbe vehetünk.

 

25-én a Vénusz is belép az Ikrek jegyébe, de úgy, hogy 25-28-án kvadrát kapcsolatba kerül a Szaturnusszal. Ettől a még mindig borongós hangulat nemhogy javulna, de még hűvösebbé tesz. Jobb most mérsékelni a találkozások számát.

 

A hónap utolsó napjai az Ikrek kvalitások szinte zavartalan dominanciáját hozzák, és elsősorban a szangvinikus, vidám, eleven temperamentumú embertársainknak kedveznek. Olyanok ők, akikre a külső benyomások gyorsan hatnak, de nem indítják őket arra, hogy bármely témában alaposan elmélyedjenek.

 

A hónap folyamán végig megmarad a Szaturnusz és a Plútó közötti trigon, amely önfejlesztő, pozitív sorsfordulók üzenetét hordozza.

Gázmár László
XIV. évfolyam 5. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.