Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. március havában


Az első ábra a bolygók 2008. márciusi haladását mutatja. A zodiákusgyűrűn belül az égitestek március 1-jei, kívül a március 31-i helyzete látható, jelezve az egyes princípiumok egy hónapi útját.

A hónap bolygóhatásai fokozzák egymás iránti érzékenységünket, empátiakészségünket; még akkor is, amikor majd 20-án a Nap a Kosba lép. Nyugtalanítónak tartjuk a rászorulók, a kiszolgáltatottak, a védtelenek rovására történő ügyeskedéseket. Erősödik bennünk az egymás iránti szolidaritás, az adakozó-, védelmezőkészség. Valakinek szüksége lesz alkalmi segítségünkre, és ha lehet, segítsünk is neki. Ez a lelki állapot - jóllehet segítőkészségből, együttérzésből fakad - lovagias harcossá, küzdővé, összefogásra késszé tehet bennünket. (A Halak zodiákus azonos a keleti Kakas állatövi jeggyel. Az önzetlen és küzdelmekhez vezető igyekezetet fejezi ki "A kiskakas gyémánt félkrajcárja" című népmesénk.)

 

Korábbi terveink megvalósítása késedelmet szenvedhet, mert egyre újabb és újabb szempontok késztetnek megfontolásra. A hónap elején a Jupiter és a Nap tartós, tíz napig érvényesülő jó kapcsolata felfokozza spiritualitásunkat, szellemiek iránti érdeklődésünket, magasabb perspektívából szemléljük ügyes-bajos dolgainkat, átértékeljük korábbi elhatározásainkat. A Merkúr és a Vénusz szoros egymás mellett haladása előbb a Vízöntőben, majd a Halakban fogékonnyá tesz mások véleménye, érzései iránt is. Kifejezésmódunk harmonikusabbá, szelídebbé válik, művészi élmények iránti igényünk megnő. Régóta halogatott múzeumlátogatás, klasszikus zenehallgatás kerülhetnek most napirendre. Ugyanakkor fokozódik bennünk a szellemi bizonyosság és a materiális biztonság iránti igény. Naprendszerünk bolygóinak túlnyomó többsége szellemi jegyekben (Bak, Vízöntő, Halak) halad, és velük szemben a Szűzben a Szaturnusz. Ez arra késztethet bennünket, hogy szívvel áthatott gondolatainkat a gyakorlat talaján valósítsuk meg.

 

A Halak, mint a lábfej ura, megérezteti velünk, ha nem állunk szilárd talajon, ha lépteink bizonytalanok, közvetlenül és átvitt értelemben is. A biztos alapokra pedig igen nagy szükség lesz, amikor majd a Nap a Kos jegyébe lép, és jelentős változtatásokra szánjuk el magunkat.

 

Március első két dekádja kiváló alkalom lábunk, bokánk, talpunk kényeztetésére, kezelgetésére, karbantartására. Kellemetlen pillanatokat szerezhetünk magunknak, ha trenírozatlan lábbal fogunk hozzá a kerti munkákhoz és indulunk majd neki tavaszi túráinknak. Célszerű – mindig, amikor csak alkalom nyílik, de most különösen – kézbe venni és jól átmasszírozni, felmelegíteni talpunkat, elindulások előtt megforgatni bokáinkat.

 

A Merkúr és a Vénusz együttállása a Halakban egyeseket hajlamosít arra, hogy véleményüket magasztos szólamokkal, hatáskeltéssel adják elő. Kifinomult, diplomatikus, manipulatív érvekre, olykor zavarba ejtő, de mindenképpen gondolkodásra késztető fejleményekre számíthatunk a hónap folyamán.

 

A március 7-i újhold a Halakban önmagában harmonizálhatná lelki és szellemi életünket a nap folyamán. Ám ekkor létrejön a Mars és a Plútó pontos szembenállása, ami energiatolulásokat okoz, és kizökkenthet lelki békénkből. Ez a szembenállás március 7-10. között érezteti hatását, és mindvégig megfontoltságra kellene, hogy késztessen, mert az indulat és erőszak most pár napig reváns indulatot és erőszakot szül.

 

Március 9-re kialakul a Halak Nap-Uránusz együttállás, a Vízöntő Merkúr eléri a Neptunuszt, a Rák Mars pedig szembeáll a Bak Plútóval, a nap vége felé a Kos Hold kemény fényszöget alkot a Bak Jupiterrel. Ez a bonyolult hatásrendszer megnehezíti világos helyzetfelismerésünket. Zavar, figyelmetlenségek, akaratosság, balesetek játszódhatnak le a közlekedésben. Párbeszéd helyett inkább elbeszélünk egymás mellett, saját érveinket hajtogatva. Túlzott érzékenységünk zavarossá teheti gondolkodásunkat. Képzelgésünk illúziókba, reménytelen vállalkozásokba, manőverekbe sodorhat. Elbűvölnek, izgalomba ejtenek a titokzatosságok. Véleményünk, magatartásunk hirtelen megváltozhat, váratlan események, új emberekkel találkozások, egymásra találások, indulatok, kétes döntések ingatag kuszaságában találhatjuk magunkat, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

 

Ezek a napok rugalmasságot, nyitottságot, figyelmet, önkontrollt, alkalmazkodó- odaadó akciókészséget, és mindenekelőtt tudatosságot kívánnak tőlünk. Érdemes kísérletet tennünk arra, hogy "kívülről" figyeljük magunkat; így fenntarthatjuk józan ítélőképességünket, felügyelhetjük indulatainkat. A dolgok valószínűleg másként indulnak, mint ahogy szeretnénk, vagy elképzeltük, de jobb, ha nem próbálunk meg elmenekülni előlük, hanem megtesszük, amit legjobb tudásunk szerint tehetünk magunkért, egymásért.

 

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a Rák jegyében lévő növő hold és a Mars együttállására ébredünk. A Mars és a Hold szemben állnak a Plútóval. A Halak jegyében ekkor már négy bolygó, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és az Uránusz tartózkodik. Fontos lesz az önkontroll, a józan ítélőképesség. Kettős hatás érvényesül. Érzelmi, izgalmi állapotunk labilissá válhat. Belső feszültségeinktől függően az apró igaztalanságok, nézeteltérések is kihozhatnak sodrunkból, meggondolatlan cselekedetre késztethetnek. Másfelől ez az időminőség, közösségalkotó hatása révén, bátorítást adhat olyan akciókhoz, amelyeket máskor és egyedül nem lenne elég lendületünk, vállalkozó kedvünk, elszántságunk, erőnk megtenni.

 

Március 17-én a Halak Merkúr szembekerül a Szűz Szaturnusszal. Ezért a szokottnál is komolyabban vesszük és szeretnénk gyakorlatiasan megoldani feladatainkat. Ám amikor elképzelésünket elmondjuk másnak, ő nehezen tud azzal azonosulni; sőt nem is látja, hogy valódi problémával foglalkozunk. Ne adjuk fel, mert mi látjuk jól a helyzetet, talán csak elsőre nem sikerült közérthetően kifejezni magunkat.

 

Március 20-án, csütörtökön, budapesti idő szerint reggel 6 óra 44 perc 20 másodperckor a Nap eléri a Kos zodiákus 0º-át. A felkelő horizont, az aszcendens is még a Kosban, annak 26,5 º-án tartózkodik. Beköszönt a csillagászati tavasz; és az asztrológiai hagyomány szerint elkezdődik a Jupiter éve. Ez a valódi új év kezdete. Az időpont különlegessége abban áll, hogy a Nap (tüzes jegyben) és a Neptunusz (levegős jegyben) kivételével a többi bolygó és a Hold vizes és földies jegyekben van. Ez a konstelláció egy inkább meleg, csapadékos, remélhetőleg valóban termékeny, jupiteri évszakot vetít elénk. A Jupiter most a Bak jegyében halad, ami józanságunk "bőségére" ad reményt.

 

Március 21-én este 7 óra 50 perckor, teliholdkor, a Kos Nap, a Bak Plútó és a Mérleg Hold egzakt kvadrátokat alkotnak, sőt, még az aszcendens jegye is a Mérlegben, és a Plútó az égbolt legmélyebb területén tartózkodik. Fizikai és eddig elfojtott ösztönenergiáink váratlan hévvel törhetnek elő, különösen a társkapcsolat, a kommunikáció, a közlekedés terén. Nehezen tudjuk türtőztetni magunkat. Talán már egész nap a szokottnál feszültebb légkör uralkodott a munkahelyen, bosszantó feszültségek halmozódhattak fel bennünk. Ügyeljünk arra, hogy az ebben a két-három esti órában kitörő indulatokat ne értékeljük túl. Az indulat hamarosan lecseng. Legyenek defenzívek azok, akik ebben az időben gépkocsit vagy motorkerékpárt vezetnek. Az időminőség átélésének egyik legjobb módja a megfelelően előhangolt intim együttlét lehet.

 

Március 30-án, vasárnap, hajnali 2 órakor állítjuk át óráinkat a nyári időszámításra. A Kos Nap "áldozatot" kíván tőlünk, ezúttal azt, hogy - legalábbis hétfőtől - egy órával korábban keljünk.

Gázmár László
XIV. évfolyam 3. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.