Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. november havában


Mindszent, Őszutó, Enyészet és Szent András havában egyre sietősebben közeledik az alkony. Vidéken esteillatúak már a délutánok is, a nagyvárosokra korán rátelepszik és nehezen oszlik fel a szmog. Kimerülten érkeznek a nálunk áttelelő vándormadarak. A vadludak csapatokban szállnak, és a rendezett V alakokat megbontva, nagy hangzavarral ereszkednek le a vizekre. Új életet kezdenek. A hideg vizes Skorpió, a halál és újjászületés, az átalakulások, a megújulások, a mélységek szimbolikus jegyében vagyunk. A jegy ura, a Plútó (az alvilág, az átváltozások, a pénz ura) most a Nyilas jegy és a Skorpió csillagkép végén van. Hatása rendkívül erős. Itt az ideje, hogy mi is felkészüljünk az eddigiekhez képest sok szempontból új életvitelre, „téliesítsük” gazdálkodásunkat, magunkat és közvetlen környezetünket. Fogékonyabbak is vagyunk az új kihívások iránt, de a felfázások, ízületi, altesti bántalmak, a pénzhiány jelzik, hogy az alkalmazkodás minősége még javítható.

November első hét napja a halottak emlékének hete. A hozzájuk fűződő emlékeinket, képzeleteinket felelevenítve átérezhetjük a Skorpió tartalmát, élők és holtak összefüggő világát. Ami az ország, világ gazdaságát illeti, arra az egész hónap folyamán rányomja bélyegét a Szaturnusz és az Uránusz szembenállása. Ennek hatása - a korábbi ilyen időszakok tanúsága szerint - elhúzódó pénzügyi, tőzsdei, gazdasági bizonytalanságban, kockázatos intézkedésekben mutatkozik meg. Most azonban, a Jupiter hatásának köszönhetően, remény van arra, hogy elkerüljük a nagyobb válságot. A hónap első két hetében csak a Skorpió jegy társurai, a Mars és a Skorpió csillagképben lévő Plútó vannak "otthon", ők a legerősebbek. Az első héten a Marsnak a Szaturnusszal és az Uránusszal alkotott kapcsolata ösztönöz, szinte fanatizál, hogy hajtsuk végre - akár régóta halogatott - elhatározásainkat. Ami az időjárást illeti, nincs kizárva, hogy 1-jén és 2-án, mindenszentek és halottak napján, a sírok rendezgetése közben már szállingózni kezd a hó; a régiek még azt mondták, hogy ha ez így van, az márciusig tartó telet jelez.

 

3-án a Vénusznak a Szaturnusszal és az Uránusszal alkotott fényszöge azt eredményezi, hogy gondolkodásunkat, szabadidőnket a legtágabb értelemben vett (személyi, tárgyi, szellemi stb.) kapcsolataink kötik le. Élvezetes időtöltés lehet az is, ha a médiában megjelenő vélemények, értékelések kavalkádjára figyelünk. A közszereplőkről, művészekről, tudósokról, helyzetekről, a magyar tudományról, közgondolkodásról, a tudásközpontú értékrendről kaphatunk színpompás képet. Közben jobban megismerhetjük önmagunkat is, abból, ahogyan minderről gondolkodunk. Időszerű, hogy ma a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának évfordulóján felidézzük azoknak a nagy magyaroknak az emlékét, akik hazánk felemelkedésén munkálkodtak.

 

November 4-e az úgynevezett "rendteremtés" napjának évfordulója, és ezen a napon választják meg az USA polgárai 55. elnöküket. A Mars és a Neptunusz feszült viszonya és a Merkúr Skorpióba lépése bizonytalan helyzeteket indíthat el, amelyekből később konfliktusok alakulnak ki. A bizonytalanságot, a tétova tenni akarást az is gerjeszti, hogy a Mars még a Mérleg jegyében jár. Ez a hatás 8-án és 9-én, a Szaturnusszal szemben létrejövő, Hold és Uránusz együttállás idején kulminál. Egyesek érzelmei mélypontra kerülnek; ők tehetetlennek érzik magukat helyzetük rendezéséhez. A negatív érzelmek rossz döntéseket szülhetnek. Legjobb várni a döntésekkel, amíg a Hold 12-én a Bika jegyébe nem ér, és ha kell, akkor hozni komolyabb döntéseket. Ekkor ugyanis a Holdnak a Vénusz–Plútó együttállással létrejövő kitűnő kapcsolata segíti, hogy helyzetünkben felfedezzük a pozitívumokat, kibontakozási lehetőségeinket, új kapcsolatokat teremtsünk és vegyünk igénybe dolgaink rendezéséhez.

 

13-án úgy alakul ki a telihold, hogy közben a Nap kitűnő kapcsolatban van a Jupiterrel, a Szaturnusszal, az Uránusszal. Nem lenne meglepő, ha ezen a napon, a Földet érő erőteljes kozmikus szellemi hatás folyományaként nagy horderejű találmány, intézkedés, esemény, természeti jelenség tanúi lehetnénk, vagy egyetlen személy, csoport kerülne reflektorfénybe. Ilyenkor a közbiztonságiak erősebb ügyeletet tartanak, hiszen a telihold emberek, állatok "vérnyomását", ingerlékenységét egyaránt fokozza. Sokan alvászavarral küzdenek. Ráadásul 14-15-én a Hold Föld-közelbe és a Plútóval szembe is kerül. Hatása még erőteljesebb lesz, próbára téve érzelmi stabilitásunkat, önuralmunkat. 16-án saját jelébe, a Rákba ér a Hold. Elősegíti azt, hogy mélyebben együtt érezzünk környezetünkkel, jóindulattal, békességgel közeledjünk egymáshoz. Ez a "tolerancia" világnapja. Kezdeményezői azt szeretnék, ha a tolerancia három kritériuma: a konfliktustűrő képesség, a jogegyenlőség elfogadása, az erőszak elutasítása együttesen nagyobb hangsúlyt kapna a Föld lakóinak, szervezeteinek, népeinek egymással szembeni magatartásban. Az viszont csorbíthatja az általános megértést, hogy a Mars a Nyilasba lép, ad és kap "tüzet", és ha szalmaláng jelleggel is, de ez kihat ránk.

 

 

Budapest 1873. november 17-én jött létre, Pest, Buda és Óbuda egyesítésével. Akkor a Bakban együtt álló Szaturnuszra és Marsra jó sugarai áradtak a Naptól és a Jupitertől, miközben az egymással szemben álló Hold és Neptunusz támadta a Szaturnuszt és a Marsot. Ez a konstelláció egyszerre mutatja a város csorbíthatatlan ambícióit, életerejét, és azt, hogy törekvései nemritkán illuzórikusak. Az idei 17-én egyedül a népet jelképező Hold van uralomban, a zodiákusgyűrű Rák jegyében, jelezve, hogy a lakosság részéről józan, a fővárosi lét anomáliáira megoldásokat kereső, kínáló javaslatokra, lelket érintő eseményekre számíthatunk. November 18-19-e a Hold intenzív közvetítő szerepe miatt rendkívül érzelemgazdagnak ígérkezik. Az érett tűz, az Oroszlán és a Tejút bölcsességét hirdető Nyilas hatásait a Mars és a Plútó erejével megsokszorozva sugározza a Hold a Földre. A hónap jelenlegi, harmadik hete a magyar népdal és népköltészet hete, melynek eseménysorozata profitálhat ebből az érzelemgazdagságból.

 

A szökőévnek köszönhetően a Nap már 21-én éjfélkor belép a Nyilasba, a "legöregebb" tűz jegyébe (2. ábra), és a Földről nézve eléri a Skorpió csillagképet. Az induló csillagászati hónapot már a nagy szellemi utazások tapasztalataival felvértezett "bölcsek" meglátásaival kezdhetjük; de legalábbis bölcsnek lenni akaró igyekezettel. Összegezhetjük az év során szerzett tanulságokat, hogy azok felhasználásával majd jó évet zárhassunk. Ez a nap, a Pedagógusok Szakszervezetének kezdeményezése alapján, a magyar közoktatás napja - amely sajnos csak négyévenként esik a Nyilas, a magyarság jegyébe - és amellyel olyan döntések megszületését kívánják elősegíteni, amelyekben kifejeződik a nemzet gondoskodása saját jövőjéről. 23-tól már négy bolygó (a Nap, a Merkúr, a Mars együttállásban, valamint a Plútó) is a frissítő Nyilasban van. Tartalmas, élvezetes beszélgetéseknek lehetünk részesei, és vehemens szónoklatokat, kinyilatkozásokat hallgathatunk egészen a hónap végéig, ameddig fennáll ez a markáns konstelláció. Dacára az egyre sötétedő napoknak, úgy érezzük, mintha agyunkat tavaszi szellő élénkítette volna fel. Gondolataink világosak, védhetőek, vitatkozókedvünk jó. 24-én este, éppen Katalin- nap előtt a "jeges" Skorpióba lép a Hold, jelezve az időjárás-változást. Hideg éjszakára, majd néhol jeges reggelre számíthatunk. Éppen 25-én lesz 55 éve annak, hogy a magyar "Aranycsapat" Londonban legyőzte az akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A Nap akkor is a magyarok jegyében, a Nyilasban volt, és lelkesítő támogatást kapott a népet jelképező, Oroszlánban lévő Holdtól. A sporttörténeti győzelem emlékére e napot a magyar labdarúgás napjává nyilvánították.

 

27-én rendkívüli újholdhatást érezhetünk. Az újhold általában visszafogottá, egykedvűvé teszi az embert. Most viszont a Nap, a Hold, a Merkúr és a Mars egy lelkesítő tűzjegyben szorosan együtt állnak. Mindez bátorságot, nyíltságot, világosságot, szókimondó hajlamot, vidámságot kölcsönöz az egyébként visszafogottabbaknak is. Ez a hét hagyományosan az év utolsó báli eseményeinek ideje, amelyek hangulatára alaposan rásegítenek a mennybéliek. És talán bátorítja ez a nap az önkéntes véradókat is - hiszen ekkor van a véradók napja. 28-a, november utolsó péntekje: nemzetközi Ne vásárolj semmit nap. A szervezők megint mintha összebeszéltek volna az égiekkel. A költekezésre leginkább hajlamosító bolygók, a Vénusz és a Jupiter a visszafogottságra, megfontoltságra intő Bakban tartózkodnak, a két napja odaért Plútóval, a pénz szimbólumával együtt. Talán nem esik majd nehezünkre, hogy féken tartsuk vásárlási kedvünket, hiszen már a karácsonyi kiadásokra is tartalékolunk. 30-án, András apostol napján, éjfélkor kezdődik a szent idő, az advent. Hajdan ilyenkor kezdődött a karácsony előtti mulatozásböjt, a befelé fordulás, a szellemi átélések időszaka. Különlegesen jó planetáris támogatást kapunk ehhez a feladathoz. A Földről nézve most naprendszerünk minden bolygója előrehalad. Mintha az egyre hosszabbodó estékkel együtt ők is segítenék szellemi felemelkedésünket. 

Gázmár László
XIV. évfolyam 11. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.