Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2008. szeptember havában


Szeptember elsejétől 21 napig a Szűz jegyében halad a Nap, majd 22-én a Mérlegbe lépésekor bekövetkezik az őszi napéjegyenlőség. A népi kalendárium Szent Mihály, Őszelő, Szüret havának nevezi szeptembert. A 18. századi nyelvújítók a gyümölcsönös nevet akarták neki adni, a francia forradalmi naptár Fructidor elnevezésének mintájára.

 

 

Valóban, a hónap szimbóluma lehetne az érett gyümölcs. Az érzékeny termés begyűjtése, értékesítése, elraktározása minden részletre kiterjedő figyelmet, szorgalmat, fogyasztók iránti alázatot követel meg. Az aprólékos gondosság, figyelem megfelel a Szűz analógiájának. A Szűz földies jellege köszön vissza a Földanya hava elnevezésben is. Olyan embereknek kedvez ez az időszak, akiknek nap mint nap sok apró, precíz, halaszthatatlan tennivalóval kell megbirkózniuk, idejüket jól beosztva, pontos sorrendet követve a sok feladat végzésekor. A közös munkák keretében előfordulnak kicsinyesnek tűnő okoskodások, mások kritizálgatása, túlbuzoghatnak az egyéni ambíciók, hiszen mindannyian másképpen viszonylunk a rendhez. Jó, ha az egyes ember és a közösség egymás méltóságát elismerve, feladatát örömteli alázattal áthatva végzi.

 

A hónapot a Nap 22-i jegyváltásáig a Mérlegben lévő Vénusz uralja. A Vénusz elősegíti azt, hogy elfogadjuk és elismerjük egymást, meglássuk a másik emberben a szeretetre méltót, felfedezzük környezetünkben a szépet, és igyekezzünk azt szebbé tenni. Az uralkodó Vénusz javítja kedélyállapotunkat. Így azoknak sem lesz okuk panaszra, akik nyár végére halasztották pihenésüket.

 

A lehetőségek gyarapításához, a jó eredményekhez általában jótékonyan járul hozzá az egész hónap folyamán érvényesülő Szűz-Szaturnusz és Bak-Jupiter trigon. Ez a földies, gyakorlatias, önbizalmat erősítő, a programok, a munkák megszervezését, összehangolását támogató, a földeken bőséges betakarítással, szürettel kecsegtető konstelláció annak jelent pluszsegítséget, aki feladatait legjobb igyekezete szerint végzi.

 

Szeptember 1., az általános és a középiskolák évnyitója, hagyományosan az első tanítási nap. Ekkor emlékezünk meg a II. világháború kitörésének 69. évfordulójáról is. (Akkor a Bak- Mars, a Bika-Uránusz és a Szűz-Neptunusz átmenő földtrigont alkottak, "könnyű" helyzetet teremtve a káosz kirobbantásához.) Ma a Hold és a Plútó rövid idejű kvadrátja miatt előfordulhatnak ugyan erőszakos megnyilvánulások, de összességében erősebb és tartósabb a többi személyes bolygó meggondolt cselekedetekre, felelősségvállalásra, partnerségre késztető hatása. A következő pár napban a Nap és a Szaturnusz egyre pontosabb, közeledő együttállásának köszönhetően reálisabb képet alkothatunk magunkról, környezetünkről, tevékenységünkről, különösen akkor, ha kikérjük, figyeljük bölcs, tapasztalt, de még éber emberek véleményét, helyzetértékeléseit. Égi segítség ez a Nap–Szaturnusz pozíció a fokozott aktivitást, rendtartást követelő őszi feladatok megszervezéséhez, energiáink hatékony beosztásához. Azt azonban, hogy mi a dolgunk, mit akarunk elérni, a különböző vélemények ismerete mellett is magunknak kell eldöntenünk. Ha ezt más teszi meg helyettünk, ha utasítanak, akkor kellemetlenül fogjuk érezni magunkat. A Nap és a Szaturnusz együttállása 4-én válik egzakttá. Új, lényegi felismerésekre juthatunk, elsősorban magunkra, adottságainkra, küldetésünkre vonatkozóan. Ez a tekintélyes együttállás még legalább három napig érezteti megvezető, formát teremtő, rendező hatását.

 

 

7-e, vasárnap bányásznap. 1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emléke minden szeptember első vasárnapján a bányászat, a bányászok ünnepe. 8-a Kisasszony, más néven Kisboldogasszony napja, az egyházi naptár szerint Szűz Mária születésének ünnepe. A határban ez idő tájt kezdődik az őszi vetés, a fűszerpaprika szedése, a dióverés.

 

E jeles napok aktuális bolygóállásai között kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a Bak-Jupiter (a Nyilas csillagképben, a Tejút előtt haladtában) és a Nyilas-Plútó (a Kígyótartó csillagképben, ugyancsak a Tejút előtt) a Földről nézve közel egy időben fejezi be hátráló mozgását és indul előre. A teremtő, a kötelességjog szerint ítélkező Jupiter ekkor pontos kvadrátban van a Mérlegben együtt álló Vénusz–Merkúr– Mars (szeretet-tudás-ambíció) hármassal, és pontos még trigonja a Nap–Szaturnusszal (kreativitás-bölcsesség/türelem). Adott az időminőség arra, hogy a jelen és a jövő megoldandó feladatai, jogorvoslatra váró kérdései elemi erővel kerüljenek felszínre, és utat törjenek minden visszahúzó erővel, akadállyal szemben. A fals információk mögül felderülhet a leplezetlen valóság: 9-én egzakttá válik a Jupiter és a Szaturnusz trigonja. E huzamos hatás az egész 37. héten nagy jelentőségű eseményeket hozhat. Ezek és a közeli napok alkalmasak arra, hogy új, gyakorlatias, magasabb szempontokat követő terveket dolgozzunk ki, kezdjünk megvalósítani. A gyengélkedők, a tartósan betegek között régen remélt, gyors felgyógyulások kezdődhetnek el. Oldódik sok pesszimista, depressziós hangulat. Gond abból származhat, ha ebben a lelkesítő időszakban olyan nagyra törő igényeink támadnak, amelyekhez nincsenek meg az anyagi, a tudásbeli és más nélkülözhetetlen feltételeink.

 

13-án az alkotó Nap és a változást követelő értelem, az Uránusz pontosan szembekerülnek egymással. Legyünk fokozottan éberek, önmegtartóztatóak. A belső feszültségek váratlan, rendkívüli eseményeket, ellentáborok összecsapását okozhatják. "Véletlenül" ez az elsősegélynyújtás világnapja. Remélhetően nem olyan eseményekre kerül sor, amelyek az elsősegélynyújtás jelentőségét lesznek hivatottak felnagyítani.

 

14-én a Hold és a Szaturnusz szembenállása fokozottan érzékennyé, kiszolgáltatottá tesz bennünket. A szembenállás a vasárnap délutáni csúcsforgalom idején válik egzakttá. Ezt egy még idegbizsergetőbb telihold követi hétfőn, 15-én, amelyhez az agresszivitásra, az önuralom feladására hajlamosító Hold–Uránusz együttállás is hozzáteszi a magáét. A 38. hét időminőségét, egészen a Nap Mérlegbe érkezéséig, befolyásolja a Mérlegben felsorakozó Vénusz-Merkúr-Mars együttesére a Halak Uránusztól érkező kvinkunx, 150 fokos fényszög és a Vízöntő-Neptunusztól érkező trigon. Ez az emberi kapcsolatok erőpróbája. Nehezebbé válik egymás megértése a hétköznapi dolgokban. Hajlamosak vagyunk olyan illúziókban reménykedni, amelyek valamilyen okból nem valósulhatnak meg. Bűntudatot, félelmeket, idegfeszültséget vihet a kapcsolatokba ez a huzamos konstelláció. Minden szinten és minden kialakuló helyzetben tartózkodjunk a hirtelen döntésektől. Most olyan döntéseket hozhatunk, amelyeket néhány nap múlva már szégyenkezve szeretnénk visszavonni. Üde idősziget ebben a feszült légkörben a hétvége: 20-a a gyermekek világnapja, és 20-21-e az "európai örökség napok - nyitott kapuk" hétvégéje. A Hold ezeken a napokon az Ikrek jegyéből küldi az érzelmi terheket könnyítő sugallatait. Az Ikrek Hold a gyermeknap jóvoltából a felnőtteket is emlékeztetheti gyermekkoruk gondtalanabb pillanataira.

 

22-én, hétfőn, nyári időszámításunk szerinti 17 óra 42 perckor a Nap eléri az égi egyenlítőt, és belép a kardinális Mérleg jegybe. Égövünkön ez az őszi napéjegyenlőség időpontja (2. ábra), az ősz, az év naplementéjének, "sötét" felének kezdete. A zodiákusok uralomban lévő szereplői még két napig a Vénusz a Mérlegben és a Hold a Rákban. Felidéződnek a tavasz és a nyár szívet, lelket melengető emlékei. Érdemes ezeket a maguk szépségében, tudatosan elraktározni. A növényekben lassan nyugovóra tér az élet, az energia befelé fordul, megbékél, a nyugalom harmóniájára vágyik. Fogadjuk el a természet hívogatását, gyönyörködjünk ebben a színpompás folyamatban. Nem lehet véletlen, hogy szeptember 23-át nemzetközi hulladékgyűjtő nappá nyilvánították. Így az egész Földön, összefogva elősegíthetjük a természet nyugalomba vonulását.

 

A hónap utolsó hét napján a Jupiter és a Szaturnusz továbbra is érvényes trigonja mellett az úgynevezett felsőbbrendű, szuperior bolygók, az Uránusz (az egyetemes értelem), a Neptunusz (az egyetemes érzelem) és a Plútó (az egyetemes akarat) személyes bolygókra vetett intenzív fényszögeit érdemes kiemelni. Az általuk képviselt értékeket a természetben és közösségek tagjaként, egymást erősítve, csoportokban érezhetjük át leginkább. Kiváló, együttlétekre alkalmas napok: szeptember 27-e, az idegenforgalom, a turizmus világnapja, 28-a, vasárnap, a szív világnapja, Szent Vencel, a bor, a vincellérek védőszentjének napja, 29-e, Szent Mihály, arché-rangra emelkedett arkangyal, az angyali seregek vezérének napja, és az 1848-as pákozdi csata emlékezete, a fegyveres erők napja.

 

29-én, hétfőn, a Hold napján, a Mérlegben megjelenő újholdra ébredünk, amelyben ott van valami új kezdet, emelkedés lehetősége. 30-án egy újabb csodálatos égi szimbólum jön létre, a Hold-Merkúr együttállásra vetülő Neptunusz-trigon, alkalmat teremt maradandó irodalmi élmények szerzésére. Ez egyébként a népmese - a szimbólumok, a legendák, a mitológiai mélységek és magasságok - napja.

 

Ha teheti, éljen ezekkel az időminőség-lehetőségekkel ki-ki a maga módján.

Gázmár László
XIV. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.