Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. április havában


Tavaszhó, szelek hava, Sárkányölő Szent György hava, április. Megkésett költöző madaraink továbbra is érkeznek afrikai téli szállásaikról költőhelyeikre, hogy gondoskodjanak fajfenntartásukról. Ha békén hagyjuk őket, élvezhetjük hívogató és riogató munkadalaikat.

 

Mondhatnánk: ez a hónap jól kezdődik! Hiszen boldogabb időkben április elseje az ugratások, bolondozások napja. Az idei elsejét viszont kellemetlen bolygóhatások zavarják. Továbbra is érvényesülnek a március végére kialakult feszítő fényszögek, mint például a Kosban együtt álló Nap-Merkúr. Ezek arra ösztönöznek, hogy köntörfalazás nélkül képviseljük véleményünket. Mellettük azonban kétértelmű hatások is működnek. Egyfelől a Hold- Vénusz-Plútó átmenő úgynevezett T-kvadrátot alkot egymással, és a nap vége felé összekapcsolja a Bak-Kos-Rák kardinális jegyeket (első ábra). Ettől sokkal érzékenyebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, mint egyébként lennénk. Másfelől a Hold és a Neptunusz jó kapcsolata gondoskodik arról, hogy félreértsünk helyzeteket. Tréfálkoznak vagy szemtelenkednek velünk? Játék ez, vagy komoly valóság? Igaznak tűnhet a hamis, és hamisnak az igaz. Lesz, akinek látását a Kos-indulat mellett "rózsaszín köd" is elhomályosítja. Akik az élet sűrűjében töltik ezt a napot, legyenek fokozottan éberek, elővigyázatosak. Hirtelen belekeveredhetnek zűrzavaros, balesetveszélyes helyzetekbe. (Az április elsejei bolondjárás-szokás több hagyományra is visszavezethető. E különleges dátum egyik lehetséges, kézenfekvő forrása az, hogy IX. Károly francia király 1564-ben a világon elsőként rendeletileg áttért a Gergely-naptárra, amelyet a pápa csak 1582-ben vezettetett be. A király így az újesztendőt az addigi április 1-jéről január 1-jére tétette. A rendelet híre akkoriban lassan terjedt, sokakhoz nem jutott el időben, és ők továbbra is vidámkodtak április elsején, amint addig illett újév ünnepén. Akik az új rend szerint ünnepeltek, azok bolondnak tartották őket. Az április elsejei bolondozási kedv fennmaradt, és határokon át egyre messzebbre jutott. Érdemes megjegyezni, hogy az idő "ura", a Szaturnusz, valamint az Uránusz 1564-ben, a király rendelete idején éppen uralmi helyzetben volt, és az egymással részben fedésben lévő Bak és Vízöntő csillagképek előtt a komolyságot és a vidámságot is kedvelő Vízöntő jegyében haladtak.) Végül is jól jár az, aki a tavaszi megtisztulás, újjászületés jegyében jól "kineveti magát", ezzel is javítva vére oxigénellátását.

 

Április 2-án, a Kos jegyében hátráló Vénusz és a Bakban éppen hátrálni készülő Plútó kerülnek egymással feszítő, pontos kvadrát viszonylatba. Nem jó hír ez az olyan párkapcsolatok számára, amelyekben megoldatlan, eleddig takargatott nézeteltérések, érzelmi feszültségek vannak. A rendezetlenségek most előjönnek, és ha nem sikerül kölcsönösen elfogadva tisztázni azokat, akkor végső megoldásként szakításhoz vezetnek. Az "álmegoldások", a "mást mondok, mint amit érzek vagy gondolok" csak rontanak a helyzeten. Ilyen bolygókapcsolat esetén a hatósággal, az intézményes hatalom képviselőivel való ütközések is zajosabban végződnek.

 

 

Április 3-7-re elsősorban a szemben álló Halak-Mars és Szűz-Szaturnusz nyomja rá bélyegét, de fokozza e napok súlyát a Nap és a Szaturnusz (melyet a babiloniak az éjszaka Napjának tartottak) 150 fokos, tanító fényszöge is. Aki most megérti a Szaturnusz üzenetét, az tiszteli és a szerencséjét köszöni neki, aki félreismeri, az "az akadékoskodót" látja benne. Vasárnap, 5-e, Vince napja jól időzített enyhülést mutat e kemény napok sorában. A Kos- Nap és az Oroszlán-Hold trigonnal kapcsolja össze e tüzes jegyeket, segítve, hogy tevékeny harmóniába kerüljünk önmagunkkal és ennek eredményeként másokkal is. Megérezzük, hogy végleg itt a tavasz. A 3-7-re jelzett hatások összességükben tudatos helyzetfelismerésre, helyzetértékelésre és a környezethez fűződő empatikus magatartás szükségességére figyelmeztetnek, fokozzák érzékenységünket, gyengítik tűrőképességünket. Előfordulhat, hogy egyszerre akarunk elfogadók és határozottak lenni. A sértődékenység civakodások elindítója lehet. Az ember ilyenkor akaratlanul megmutatja gyengeségeit, céltáblává válhat. Nehéz megtalálni a megfelelő viselkedésmódot.

 

Nem jó időpont ez vitákba bocsátkozásra, még ha találkozunk is vitára késztetőkkel, kellemetlenkedőkkel, különösen akkor, ha nem vagyunk hiteles tudás, biztos adatok, tények birtokában, vagy nem ismerjük a másik fél lelkületét, vérmérsékletét.

 

Annál alkalmasabbak viszont ezek a napok meditációra, önmegfigyelésre, rejtett energiáink alaposabb megismerésére, esténként a napi események felidézésére, és annak átgondolására, hogyan hasznosítsuk felismeréseinket a jövőben.

 

Április 9-én, különösen a Mérleg telihold idején, majd 10-11-én furcsa érzelmi és fizikai feszültségekben lesz részünk. Nehéz ilyenkor álomba merülni. Energiáink ki akarnak törni, tevékenységre késztetnek, érvényesülni akarnak a telihold és a Nap-Jupiter kitűnő kapcsolata folytán. Ugyanekkor a Merkúr és a Vénusz elhagyják a Kos jegyét, nyugalomra, higgadtságra intenek. A Merkúr a Bikába lép, míg a Vénusz, hátrálva, a Halakba érkezik. Összességében nagy és jól hasznosítható fizikai, lelki, szellemi energiákkal rendelkezünk. Rajtunk múlik, mihez kezdünk velük. 11-én, a magyar költészet napján, József Attila születésnapján eltölthetünk néhány kellemes órát a versek világában. Mintha annak a feltételeit teremtenék meg az égiek, hogy ebben a pár napban lelkiismeretesen, alaposan elvégezzük minden feladatunkat, hogy majd közösen, teljes szívvel és figyelemmel élhessük át húsvét ünnepét 12-13-án.

 

Április 15-én a déli órákban pontos együttállásba kerül a Hold a Plútóval a Bakban, és a Mars az Uránusszal a bizonytalanságot és áldozatvállalást jelentő Halakban. Most, amikor sok embert sújt a válság, az Uránusz olyan rendhagyó ötleteket sugallhat, amelyek hatásai igazolhatatlanok. Ezek megvalósítását ingatag és zavaros környezetben sürgeti most a spontán és ösztönös Mars. Két nap múlva a fogyó Hold a Nappal alkot feszítő, kvadrát fényszöget, mielőtt még aznap a Vízöntőbe lép. A Bika Merkúr és a Szűz Szaturnusz között viszont jól hasznosítható, a gyakorlatiasságot és a józan észjárást segítő fényszög, trigon jön létre. Mindezek következtében 15–18-án a bolygók hajlamosító hatásai különböző módokon jutnak kifejezésre, az egyéni idegállapottól, érettségtől, társadalmi léthelyzettől függően. Egyrészt azok, akik idegileg kimerültebbek vagy izgágábbak, vagy már kilátástalannak érzik helyzetüket, elveszthetik önuralmukat. Mély, indulati ösztönerők törhetnek ki belőlük. A türelem elvesztése balesetet okozhat munkahelyeken, a szárazföldi, vízi és légi közlekedésben, otthonokban, de kifejeződhet összetűzésekben is. Másrészt a jobb helyzetben lévők alkotókedve, hatékonysága felerősödik, ők lépéselőnyre tehetnek szert feladataik végzésében. Akinek éppen élő zenekari programon van szerencséje részt venni, az a "bolygók jóvoltából" érdekes hangzásokra figyelhet fel; a Vénusz, a Neptunusz és a Mars-Uránusz kapcsolata megzavarhatja az összhangzást.

 

Április 19-én, kevéssel éjfél előtt a Nap belép a Bikába (második ábra). A természet kibontakozó szépsége, sokszínűsége, élénksége figyelmünk középpontjába kerül. Ez a jegy a csodálat, a türelem, az elnéző lelkület, az ősi ritmusra hangolódás, egymás elfogadásának, szeretetének forrása. Fizikai, biológiai aktivitásunk egyre intenzívebb, követi a természet rendjét.

 

 

Április 19-25-én a Vénusz és a Mars érdekes kergetőzését követhetjük az égbolton, a Halak csillagképe előtt, a Halak és a Kos zodiákusok találkozásánál. A Vénusz megáll a Halak utolsó fokán. Jön felé a Mars, és 21-én éjfélkor, még a Halakban eléri. Rövid együttállásuk után a Mars továbbsiet, és 22-én belép a Kosba, hogy egyedül, uralomban lévőként játssza a főszerepet. A Vénusz ekkor sarkon fordul és gyorsan a Mars után ered. E két ellentétes energiájú bolygó pajkos egymásra találása megkapóan fejezi ki a Bika havának érzéki, teremtő lényegét. 24-én - a rendőrség, a boszorkányok (gonoszjárók) és Sárkányölő Szent György napján - reggel a Vénusz is belép a Kos jegyébe, a Hold és a Mars társaságába, de áprilisban már nem éri utol a Marsot. A Kos Hold, mint mindig, most is éberségre, óvatosságra kell, hogy intsen mindenkit.

 

25-én, Márk evangélista napján, kora reggel a Nap és a Hold együttállása, az újhold elősegíti az otthonok, a kapcsolatok lelki békéjét, kiváló alkalmat teremtve a nézeteltérések rendezésére; és ahol még szokásban van, a búzaszentelő körmenetre. Az áprilisból hátralévő négy napra, 26-tól 30-ig, a Bak Plútó és a Kos Vénusz–Mars váltakozó erejű, igen kemény kardinális kvadrátja nyomja rá bélyegét, amely feszültség a növő Hold mellett egyre hatékonyabban érvényesül. Megmutatkoznak a kapcsolatok mélytudati ösztönös, hevesebb, kendőzetlen tartalmai, amelyek eddig nem kerültek felszínre, vagy most a szokottnál is nyíltabbá válnak. Az önuralom, a tapintat, a tudatosság a legbecsesebb erényekké emelkednek ezekben a napokban. Aki nem képes féken tartani magát, könnyen megsért, megsebez másokat, vagy maga válik áldozattá; ettől a bolygóállástól függetlenül április 26-a a munkahelyi balesetek gyásznapja. Sok olyan ügy, amelyet eddig kerülgettek, vagy amely hirtelen keletkezik - például valamelyik hatósággal vagy közösségen belül - kényszerűen akár, de így vagy úgy rendeződik. Vigyázat, április 30-a a - marsikus - méhek napja Magyarországon. Idei ünnepükön ők is érzékenyebbek és harciasabbak.

Gázmár László
XV. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.