Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. augusztus havában


Augusztus a hőség, az életörömök, a felfokozott érzelmek, a szív hava. Petőfi 1847 augusztusában írta "Szivem" című versét. Földünk a Nap körül keringve e hónap első felében találkozik azzal a meteorrajjal, amelynek darabjai a légkörben a leglátványosabban, hullócsillagokként égnek el. A 31 nap során elejétől fogva egymást követik a különböző feszültségkeltő bolygókapcsolatok. Ezek vannak túlsúlyban a harmonizáló fényszögekkel szemben. Kikerülhetetlen feladatokkal szembesülünk minden szinten; de nemcsak próbára tesznek, segítséget is nyújtanak az égiek a feladatok megoldásához.

 

Elseje, másodika szombat-vasárnap. A szabadnapok megengedik, hogy dolgainkat alaposan átgondoljuk. Mire 1-jén reggel felébredünk, addigra lecseng annak a Hold-Mars szembenállásnak a hatása, amely ébrenlétben lelki sebeket tudott volna okozni (első ábra). Legfeljebb az esetleges gyötrő álom nyugtalanító érzése marad meg. Napközben az éjszakai feszültség múltával is ellentmondásos áramlatok befolyásolják gondolatainkat, érzelmeinket. A Merkúr és a vele szemben együtt álló Jupiter-Neptunusz átfogóbban láttatja körülményeinket, a velük kapcsolatos érvek és ellenérvek számát. Az egyre pontosabb Merkúr-Plútó trigon segít abban, hogy mélyrehatóan gondolkozzunk, kontrolláljuk ösztöneinket, beszélgessünk másokkal mindarról, ami foglalkoztat bennünket. Közben a 150 fokos Merkúr-Uránusz fényszög hirtelen döntésekre ösztökél. Feszült érzelmi felhangot ad e napoknak a Vénusz és a Plútó pontos szembenállása. Akinek éppen csak a hétvégéje szabad, annak a természetjárás, a kerti munka nyújthat optimális körülményeket az égiek jelzéseinek megfelelő illő helyzetértékeléshez, a munkanapok teendőinek átgondolásához.

 

A növő Hold ugyanekkor jó fényszöget vet a Kos és az Oroszlán zodiákusokra, kedvező időt teremt természetjáráshoz és olyan gyógynövények gyűjtéséhez, amelyek e jegyek, illetve a Mars és Nap uralma alatt állnak. Ilyenek például a csalán, a fekete és a vízi torma, a homoktövis, a körömvirág, a kamilla, a galagonyatermés. A begyűjtött növények gondos utókezelést igényelnek, hogy felhasználásukig megőrizhessék hatóanyagaikat.

A bolygóállások ürügyén érdemes itt megemlíteni újkori történelmünk két, augusztus elsejei eseményét. 1919-ben ezen a napon bukott meg a Tanácsköztársaság. Akkor a törvény és Magyarország uralkodó bolygója, a Jupiter 150 fokos "tanító" kapcsolatban állt az Uránusszal, a hirtelen változások hírnökével, miközben a Szaturnusz-Merkúr szemben az Uránusszal és a Nap-Neptunusz együttállás zavarossá tette a körülményeket. 1946-ban ez a nap volt a hiperinfláció vége, a forint bevezetésének napja. Ekkor viszont a Jupiter és az Uránusz pontos trigonális, szerencsés áramlatokat létrehozó fényszöget alkottak, míg az ország vezetését jelképező Nap, a kereskedelemre, a forgalomra utaló Merkúr és a pénzt is jelző Plútó szoros együttállásba kerültek.

 

3-án hajnalban a Merkúr belép otthonába, a gyakorlatias, alapos Szűz jegyébe. A Bak Plútóval meglévő jó kapcsolata így erőteljesebben érvényesül. 3-5-én gondolkodásunk fegyelmezettebb, zártabb lesz. Ilyenkor nem érdemes vitákba bonyolódni, mert mindenki inkább a saját gondolataiba merül. Jobb a tudatalatti tartalmaink megismerésére, mások viselkedésére fordítani figyelmünket. Olyan értékeket fedezhetünk fel magunkban és másokban, amelyekkel majd tudatosan gazdálkodhatunk.

 

6-án hajnalban - valószínűleg felhőtakaró mögött - létrejön a telihold, egyre erősödik az Ikrek Mars és Szűz Szaturnusz kvadrátjának, a Mars és az együtt álló Jupiter-Neptunusz trigonjának, valamint a Vénusz és a Merkúr napokig elhúzódó szextiljének hatása. Tettekre késztető erőtérbe kerülünk, miközben a kánikulai hőség és a szárazság rekordokat dönthet. Egészen 11-éig egyszerre érezzük a rohanásra, versengésre késztető Mars és a visszafogottságra, önuralomra, egészségünk óvására, önvédelemre intő Szaturnusz erejét, valamint a Vénusz és a Merkúr jó viszonyának köszönhetően egymás megértése, segítése iránti készségünket. Ez a légkör alkalmas őszinte megbeszélésekre, kölcsönösen elfogadható kompromisszumok kidolgozására, és akár a közelmúlt nézeteltéréseinek rendezésére is. Nyert ügye van annak, aki tisztában van adottságaival, erejével, és nem akar annál több lenni.

 

13-tól 18-ig a Nap és a Jupiter-Neptunusz szembenállása, a lassan létrejövő Merkúr-Szaturnusz együttállása megzavarhatja gondolkodásunkat, rontja közérzetünket, miközben nehezen értünk szót egymással. Fellengzősnek tűnhetünk. Most bármilyen nagyzolás, túlzás azonnal visszaüt, mintha elkövetője falnak ment volna. Ilyen következménye lehet a tapintatlanul kimondott igazságnak is, amit a másik fél támadásnak, sértésnek érez. Ha sikerül tudatosan, pozitív oldaláról megragadni ezt az energiaadagot, úgy a szokottnál nagyobb fizikai és szellemi munkára használhatjuk azt; például egy hosszabb ünnepi szabadság előkészítése érdekében vagy távlatosabb terv kidolgozására. Ez a konstelláció segíti az önállósodást, az egyedül végzett tevékenységet, az elmélyült alkotómunkát, és kevésbé támogatja a csoportmunkát.

 

19-én, a Nap-Neptunusz zavart keltő szembenállása mellett kialakul a Mars-Uránusz kvadrátja, valamint a Nap és az Uránusz 150 fokos kapcsolata, növelve az indulati feszültséget, a hirtelen reakciókra való készséget felsőbb vezetői körökben, sok vállalkozásban és családban.

 

20-ára, Szent István, a Szent Korona ünnepére, valamint a sokgyermekes anyák napjára bonyolult, az érzelmeket felfokozó fényszögháló alakul ki naprendszerünk égitestei között. Délben létrejön az újhold az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagával, a Regulusszal közeli együttállásban. Most jobban ráláthatunk önmagunkra és az ország dolgaira is. Kérdés: itt van-e az ideje annak, hogy e helyett a tényeket, a lényeget feledtetni akaró külsőségeknek engedjük át magunkat, gondolatainkat? A Mars éppen a magyarság mitológiai "ősatyjának", Nimród királynak a csillagképében, az Orionban tartózkodik, az Ikrek jegy 26,5 fokán, onnan veti cselekvésre késztető, kvadrát fényszögeit az uralomban lévő Merkúrra és az Uránuszra, miközben jó kapcsolatban van a Nappal. Délután és a kora esti órákban érvényesül a Hold és a Plútó trigonja, tovább fokozva az érzelmek hevét. Változásigény, indulatos gondolatok, önuralomvesztések érezhetők a levegőben. A Nap és a Mars kapcsolatából adódóan nagyon sok függ attól, hogy milyen belső vagy külső vezérszellemiség határozza meg a feszítő marsikus energiák kibontakozását. Az ezen a napon átélt belső és külső történések, tapasztalatok szellemi, lelki táplálékként alakítják világlátásunkat. Ezért sem érdemes kicsinyes örömökkel törődve elherdálni ezeket a nemes energiákat.

23-án hajnalban a Nap átlép a Szűz jegyébe (második ábra), és éppen e jegy otthon tartózkodó urának, a Merkúrnak a vendégszeretetét kezdi élvezni. A vendégeskedés nem felhőtlen, mert a Merkúr ki van téve a Mars, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz összehangolt zaklatásának, továbbá egy sor más 90, 150, 180 fokos nyugtalanító fényszög hálózza be az eget. A Szűz Nap egyébként gyakorlatiasságot, szorgalmat, rendszeretetet sugalló hatása ilyen körülmények között nem érvényesül; inkább a kicsinyességet, a kötekedést, a felelősség áthárítását, a szétszórtságot, a szervezetlenséget erősíti. Ami mégis értékessé teszi számunkra ezt az időt, az a Nap és a Plútó trigonja. Segítségével intenzív tapasztalatok útján ismerkedhetünk belső hajtóerőinkkel és környezetünk mozgatórugóival. Szellemi-lelki kutatásainkhoz támogatást kapunk. Ráérezhetünk, életünk mely területeit kell megreformálnunk. És jobb, ha a szükséges reformokat végre is hajtjuk, még mielőtt a külső körülmények arra kényszerítenének.

 

25-én késő este a Merkúr elhagyja egyik otthonát, a Szűz jegyét, és belép a Mérlegbe, ahol alapjában véve jól kellene éreznie magát. Nem sokkal ez előtt viszont a Mars is új helyére, az Ikrekből a Rák jegyébe költözik. Kettejük, valamint harmadikként a Plútó részvételével igen erőteljes, a kardinális Rák, Mérleg és Bak jegyeket összekötő, úgynevezett átmenő T-kvadrát alakul ki. Ettől kezdve a hónap végéig egyik bolygó sincs uralmi helyzetben, ami a tettekre késztető fényszögek hatását még kiszámíthatatlanabbá teszi. Fizikai összetűzésekké fajuló viták tanúi vagy részesei lehetünk. A folyamatban lévő gazdasági válság lehetséges újabb, drasztikus fejleményét idézheti elő az, hogy az Uránusz pontosan szembekerül a Merkúr és a Szaturnusz felezőpontjával. Ezeket az uránikus erőket csak elfogadni, bölcsen hasznosítani áll módunkban, velük szembe nem mehetünk.

 

26-án este a Vénusz is új terepre, az Oroszlánba költözik, ahonnan emberszeretetével a hónap végéig és még néhány napig enyhíteni igyekszik az ellentéteket. Az emberi gyarlóságok ellen - mint például felelőtlen fürdőzések, közlekedési kihágások, összetűzések - az ő igyekezete kevésnek bizonyulhat. A hónap utolsó hetében a Rák Mars és a Mérleg Merkúr kvadrátja megfontolatlan és bizonytalan kimenetelű cselekedetekre sarkallja azokat, akik teljesen átengedik magukat ösztöneiknek, káros szenvedélyeiknek.

Gázmár László
XV. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.