Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. január havában


 

 

Január, Boldogasszony, Fergeteg havának első hat napja a karácsonyi, télközép időszakot záró periódus. A növényzet még pihen, erre van szüksége; különösen a hosszúra nyúlt meleg ősz miatt, amely a szerves természet szokott rendjét kissé megzavarta. A közelünkben telelő madarak számítanak adakozásunkra. A tájakhoz hasonlóan az üzemek, intézmények most kevésbé idillikus képet mutatnak. Az évkezdet és a válságjelek miatt még lassú munkatempó alkalmat teremt a tavalyi évvel való számvetésre, a tervezésre. Egyedül is, de inkább közösen.

 

Az évkezdet horoszkópja arra utal, hogy önvizsgálatra, elmélyült szellemi munkára, önmérsékletre van szükség annak érdekében, hogy képességeit mindenki hasznosíthassa önmaga, környezete, a nemzet érdekében. Hosszú, az egész évet átfogó, szorongató periódus következhet. A Vízöntő jegy urainak, a Szaturnusznak és az Uránusznak szembenállása az év elejétől ismét egyre pontosabbá válik. Megmérettetünk: meg tudunk-e válni azoktól a bénító, visszahúzó erőktől, gondolatoktól, elvárásainktól, tárgyaktól stb., amelyek lehetetlenné teszik, hogy szabad akaratunkból megújuljunk? Az uránuszi energiák villámcsapásszerűen, de a tavalyi bevezető miatt már nem váratlanul hozzák a felismeréseket. A felesleges terhektől megszabadultan, nyitottabbá válunk az új lehetőségekre, megoldásokra, a szükséges változásokra, látókörünk bővül. A Szaturnusz és az Uránusz "kijózanító" szerepe mégis szinte eltörpül a Plútó most kezdődő - és tizenhat évig tartó - sorsfordító hatása mellett. Ez a hosszan tartó hatás számunkra, a Kárpát-medencében élőkre fel- és megrázó erejű lesz. Feltartóztathatatlanul formálódik az új világrend. A gazdasági erőviszonyok, a környezeti hatások átrendeződnek. Ez a folyamat csak azok számára lesz kedvező, akik tudnak előre tekinteni, alkalmazkodni a változásokhoz, részt venni a változásokban.

 

(Mi zajlott Magyarországon, amikor a Plútó ezt megelőzően 1762-1778 között járta útját a Bakban, akkor sokkal kevésbé szövevényes élettérben? A török elvonulása és a Rákóczi-szabadságharcok után a Habsburg Mária Terézia volt hatalmon (1740-1780). A hagyományokat figyelmen kívül hagyva, polgári jellegű reformmódszerekkel, bürokratikus rendszerben, országgyűlés nélkül uralkodott. Jobbágyfelkelések leverése, a megfogyatkozott népességű vidékekre főként németajkúak, Erdélybe románok betelepítése zajlott. Felrázó erejű, akkor már elkerülhetetlen változás volt pl.: a mezőgazdaságot élénkítő vámrendszer, a 6-12 éves korú gyermekek tankötelezettségének bevezetése. Mire a Plútó Bak-béli útjának vége felé közeledett, az ország fejlődésnek indult, de nem volt önálló.)

 

Népünk és a Kárpát-medence hagyományosan a Nyilas csillagkép szellemi analógiáját viseli. Küldetésünk az, hogy a szeretet, a "minden egy" szellemiségének fényét terjesszük a Földön, életvitelünkkel, moralitásunkkal mutassunk példát. A Plútó, miután elhagyta a Nyilas zodiákust, a Nyilas csillagkép előtt halad tovább. A Nyilas csillagkép fokra pontosan ott kezdődik, ahol a Bak jegy: a realitások, a bölcsesség, a mértéktartás, a megfontoltság, a felelősségvállalás, a kitartó, konok küzdelem zodiákusa. A Plútó többek között a (sorsfordító) pénz, az alvilág, a visszafordíthatatlan változások ura. Szükség lesz arra, hogy minden felnőtt tudatosan vegye kezébe sorsát, hogy ne legyen a pénzvilág játékszere.

 

Januárban a bolygók a Bak és a Vízöntő, a céltudat és a megtisztulás jegyeiben tömörülnek (első ábra). Az égitestek "összetartása" arra int, hogy a nemzetnek is össze kell fognia, ha fokozatosan mérsékelni akarja kiszolgáltatottságát. Így van esély, hogy erőt kapunk az égiektől is, reális céljaink eléréséhez.

 

Az újesztendő hajnalán különösen erős, közösen átélhető akarati, érzelmi, és intellektuális energiákat kapunk, a Mars-Plútó, a Hold- Vénusz és a Merkúr-Jupiter párosan együtt álló égitestek szellemiségétől. Az energiák jobban hasznosulnak, ha konstruktív szellemi formát ölthetnek. Sok helyen a hogyan tovább tervezése lesz az évforduló fő témája.

 

4-5-én a Vénusz és a Plútó kellemes, szextil kapcsolatba kerülnek egymással. Erősítik érzelmi elmélyülésünket és igényünket, hogy barátok, szeretteink között legyünk. Figyeljük meg, hogyan hatunk másokra; erősebben, mint egyébként. Ezen a napon viszonylag könnyű új kapcsolatokra szert tenni, ezek elmélyítése azonban majd még sok odaadást igényel.

 

6-án, Vízkereszt, a háromkirályok napján fejeződik be a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsang; ami február 4-ig, hamvazószerdáig tart. A Jupiter a Vízöntőbe lép; és 2010. január közepén hagyja el azt. Szabadságvággyal kísért optimizmus kezd derengeni bennünk. Fogékonnyá válunk, érdeklődünk az oldottabb, a rendkívüli események iránt. Egyre jobban átlátunk azon, ami van, azt nézzük, aminek lennie kell, aminek lennie kellene, ami a dolgokat a háttérből mozgatja. Sok mindent ki tudunk hozni magunkból mostantól azért, amit megvalósíthatónak látunk.

 

A magyarság ezen a napon emlékezik meg a Szent Korona 30 évvel ezelőtti hazatéréséről. 1978. január 6-án a Jupiter, a Nyilas, a magyarság vezérbolygója éppen hátráló helyzetben volt, a Nimród (Orion) csillagkép előtt. A mitológiai Nimród, a magyarok ősapja vezérelte útján Hunort és Magyart a haza megtalálásában. A Nimród égi egyenlítőn látható övcsillagait a magyarság Szent István, Szent Imre és Szent László örökségének feleltette meg. A Szent Korona, a haza, a magyarság folytonosságának jelképe éppen ilyen bolygóállásnál tért vissza az Országházba.

 

8-13-án a Nap és az egymással szemben álló Szaturnusz-Uránusz, valamint a Szaturnusz és a Neptunusz között alakul ki olyan kapcsolat, amelynek hatását hasznosíthatjuk, nem egoista, hanem közösségi szintű önmegvalósításunkhoz, és ahhoz, hogy közben mélyebb önismeretre tegyünk szert. A 12-ei eseményeket, tapasztalatokat érdemes feljegyezni, mert a Merkúr ezen a napon akkor kezd hátrálni, amikor reggel pontosan szembe kerül a Holddal. Aktuális - kapcsolatot érintő - teendő, esemény vagy döntés okozhat most belső feszültséget a hozzá fűződő érzelem és ráció ellentéte miatt. A mai esemény következménye február végére érlelődik meg, valószínűleg az érzelmi alapú döntés helyességét igazolja.

 

A Merkúr és a Jupiter 18-i, vasárnapi találkozását követő egy hónapos időszak új egymásra találásokat, barátságok kibontakozását segíti. 19-én éjfélkor, amikor a Nap belép a Vízöntő jegyébe (második ábra), együttállásba kerül Merkúrral és a Jupiterrel. Figyelmünk azok felé irányul, akikkel lelkileg, szellemileg szívesen vállalunk közösséget, akik társaságában felszabadultak vagyunk. A visszahúzódás most veszteséget jelent, amit magunknak okozunk. Az önkéntes közös tevékenységeknek, az együttműködésnek kedvez ez a periódus; feltéve, ha a társaság minden tagját hagyjuk érvényesülni, és nem akarunk rajtuk "uralkodni". Ebben az időszakban, ha arra mód van, jó megérzésekkel és ésszerűen korrigálhatjuk a korábbi, kétséges elhatározásokat, pontosíthatjuk céljainkat, mert képesek vagyunk felülemelkedni a dolgokon és nem túlértékelni apró akadályokat. A dolgokat összefüggéseiben, távlataiban láthatjuk, érzékelve azok célszerűségét.

 

22-e a magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Az 1822-es esztendő feszült bolygókapcsolatai, köztük a Plútó jegyváltása a Halakból a Kosba, arra utalnak, hogy ez az időszak mélyben lappangó feszültségekkel volt már terhes. Mire a Plútó a Kos végére ért, kitörtek az Európát átalakító forradalmak.

 

24-én a Nap a Jupiterrel a Vízöntőben, a Vénusz az Uránusszal a Halakban áll együtt. Optimista hangulat, váratlan, de kellemes találkozások napja lehet ez, mindazok számára, akik nyitottak ezekre az érzésekre.

 

27-én reggel létrejön az újhold, a Jupiterrel még érvényes együttállásban. Volt idő, amikor az év első, a Bakban létrejövő újholdjának időpontját tartották az év kezdetének. Ekkor a szellem és a lélek egyesül. A Nap energiája elárasztja a lelket, megújulást, új életérzést, a testi erő növekedését eredményezi. Ilyenkor kiegyensúlyozottabbak, harmonikusabbak vagyunk. Kellemetlen érzéseink akkor lehetnek, ha sok megoldatlan problémát, bűntudatot halmoztunk fel magunkban. Ma a családi és a személyes életviteli ügyek kerülnek érzéseink, gondolataink előterébe, az ezeket illető mélytudati tartalmakkal együtt.

 

A hónap utolsó napjaiban ismét pontosan szembekerülnek egymással a Szaturnusz és az Uránusz. Megismert globális hatásuk mellett ebben az évszakban testi, fizikai feszültségkeltő hatásuk is erősödik, amelyet fokoz a két bolygó pályája között keringő Chiron nevű - az egészségi állapot jelzőjének tartott - kisbolygó. A Chiron most a Vízöntőben, 150 fokra van a Szaturnusztól és 30 fokra az Uránusztól. Jelzés ez arra, hogy célszerű minél jobban feszültségmentesíteni magunkat, ha el akarjuk kerülni az időszerű megbetegedéseket.

 

Itt is jelezzük, hogy az UNESCO kezdeményezése nyomán az ENSZ 2009-et a csillagászat nemzetközi évének nyilvánította. A csillagászok számos rendezvénnyel, kiadvánnyal teszik lehetővé, hogy az érdeklődők, segítségükkel közelebb jussanak égbolt rejtelmeihez. A csillagászat évezredekig az asztrológia tudományán belül, annak képi háttereként fejlődött.

Gázmár László
XV. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.