Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. június havában


Június, Szent Iván hava, nyárelő hó, Rák és Napisten hava. Pezseg ez a hónap az ünnepektől, a mély gondolatoktól, a tettvágytól, az időjárási meglepetésektől. Zsong az állatvilág. Színpompás pillangók, szitakötők, méhek és ezernyi más rovar táncolva serénykedő életében gyönyörködhetünk, és hessegethetjük magunkról a kellemetlenkedőket.

 

A következő harminc nap eseményeit és viselkedésünket mindvégig befolyásolja a Vízöntőben együtt álló Jupiter és Neptunusz. Ehhez kapcsolódik az egymással uralmi cserében lévő Uránusz és Neptunusz hatása. A Mars elsején a Bikába lép, és ebben a jegyben is marad. Az amúgy is mozgalmas napok felszíni történéseit áthatják a tudatunk mélyéről érkező, néha zavarba ejtő szellemi, lelki sugallatok. A sokféle hatás fokozza feszültségünket, indulatokat gerjeszt. Olyanok is lesznek, akiknek gondolatai kissé összezavarodnak, vagy sűrűbben nyúlnak a pohárhoz. Szenvedélyes erkölcs- és érdekvitákra, hazardírozásokra számíthatunk az egész hónap során.

 

Elseje Pünkösd másnapja. A Pünkösd számos vallás ünnepe. A zsidó hagyomány szerint Isten ezen a napon égette törvényeit Mózes kőtábláiba. A keresztény egyház tanaiban Krisztus mennybemenetele után a Szentlélek e napon szállt le az apostolokra. A csíksomlyói zarándoklat résztvevői a napfelkeltére várakozva a Szentlelket remélik megpillantani a kelő Napban. A népszokásokban ez az ünnep a nyárköszöntő vígságokról, a természet kegyeinek elnyerése érdekében végzett szertartásokról szól. Az együtt álló Jupiter és Neptunusz segítenek, hogy magunkat átadva, átszellemült lélekkel és átlelkesült szellemmel, spirituális energiákkal töltődve, aktívan vegyünk részt a közösségformáló ünnepeken.

 

2-án, az ünnepi könyvhét kezdetén, a Bikában addig egy helyben álldogáló Merkúr - többek között az írás, a könyv szimbóluma - előreindul, de különösebb támogatást nem kap bolygótársaitól, viszont számos feszítő fényszög gátolja az energiák szabad áramlását. Izgalmas, felkavaró kiadványokra, de visszafogott vásárlási kedvre számíthatunk. A következő napokban viszont a Plútó és a Mars között alakuló egyre pontosabb trigon kapcsolat meghozza a vásárlási kedvet is. 5-én már mindkét bolygó tüzes csillagképekben, a Nyilasban, illetve a Kosban tartózkodik. Több égitest együttes hatásának és a növő Holdnak is köszönhetően energikusabbá válunk, a hőmérséklet hirtelen emelkedésére is számíthatunk. A napokig érvényesülő Nap-Szaturnusz kvadrát ugyanakkor a nagy igyekezetek közben arra figyelmeztet, hogy csak a közösségekkel összehangolt célok megvalósítása lehet sikeres. 6-án, szombaton, a lakáskultúra napján a Vénusz a Kosból a Bika, a Hold a Skorpióból a Nyilas jegyébe lép. A lelkekből derűsen előbújik a szépség- és élvezetvágy, előhozva az otthonok csinosításának igényét. A nagyon eltérő ízlésű együtt lakók is megegyezhetnek otthonuk szépítésének, praktikusabbá tételének teendőiben. A most kezdődő ismeretségek tartósnak és gyümölcsözőnek ígérkeznek, a szokottnál befogadóbb lelkületnek, nyitottságnak, empátiának köszönhetően.

 

 

7-e, vasárnap igazán eseménydús: EU-parlamenti választások, "kispünkösd", a Szentháromság napja, pedagógusnap és építők napja ez egyszerre. Tart még a kvadrát kapcsolat a Nap és a Szaturnusz között, a Hold közelít a Szaturnusz, a Merkúr pedig a Jupiter-Neptunusz kvadrátjához. Feszítő a fényszög a Szaturnusz és a Vénusz-Mars között is. Túlpörgethet az is, hogy este nyolc óra tizenkét perckor, naplemente idején ránk köszönt a telihold. A Szaturnusz hangsúlyos szerepvállalása arra figyelmeztet, hogy az egyéni felelősségérzetnek és erkölcsi érzéknek tartós, komoly következményei lesznek a közélet alakulására. A túlterhelt idegek váratlan helyzeteket produkálnak, ezért az esti órákban úton lévők legyenek különösen elővigyázatosak. Az első hét önújraértékelő időminősége aktivizálja kreatívabb énünket. A növények energizáltságának mindig kedvező hatása miatt érdemes a természetben is elidőzni, és értően gyógynövényeket gyűjteni. Telihold idején ez igazán aktuális.

 

8-a Medárd napja. A Holdnak a Bika-Merkúrral és a Vízöntő Jupiter-Neptunusszal, valamint a Halak-Uránusszal kialakuló fényszögei és jegyváltása hirtelen lehűlést és a délutáni óráktól helyi záporokat, zivatarokat ígér. 10-11-e már alkalmasnak ígérkezik az ekkor szokásos szabadföldi munkák végzésére. A hét elejétől a Merkúr és az együtt álló Jupiter-Neptunusz pontossá váló kvadrátja megzavarhatja tisztánlátásunkat. Ennek következtében félreérthetjük egymás szavait, vagy indokolatlan optimizmus lehet úrrá rajtunk, saját illúzióink csapdájába eshetünk. A figyelmünket elkerülő apró részletek, a kontrollálatlan tudatalattiból jövő és a szándékos félrevezetések, a fals véleményalkotások a későbbiekben visszaüthetnek. A Bika Vénusz uralmi pozíciója dacára ezek a napok nem kedveznek az üzleti tárgyalásoknak, a hosszú távra szóló megállapodásoknak, mert csorbulhat a felektől elvárható körültekintő, elemző helyzet- és hatásértékelés. 14-én reggel a Merkúr, a mozgás, a kíváncsiság, a kalandvágy bolygója is elemébe kerül, a Bikából átlép az Ikrek érdekfeszítően berendezett színpadára. Itt nagyon erősnek érzi magát. Vezényszavára szervezetünk, szellemünk felélénkül, tudásvágyunk megnő. Szaporodnak a kötelező teendők, miközben már a nyári utazási lehetőségek is foglalkoztatnak. A diákok a vakáció előtt szenvednek az iskolapadokban, otthon meg piszkálják szüleiket nyári terveikkel.

 

 

A 15-21-i héten kitör a vakáció. 16-tól a bolygóállások ismét rövid, erős felmelegedést, majd viharos szelet, végül esőket jeleznek, ami a Nap és a Jupiter trigonja, a Hold Kosba lépése, a Nap és az Uránusz kvadrátja hatására következhet be. Ezek a rendkívül erős hatások, kiegészítve a Merkúr és a Plútó százötven fokos kapcsolatával, utat nyithatnak rejtőzködő agresszivitásunknak, amire a környezet is támadással válaszol. Jobb, ha művelődésre, tudásunk gyarapítására, alkotó szellemi és fizikai munkára használjuk e becses energiákat. 20-án, szombaton este 6 órától a Múzeumok Éjszakája, majd 21-én, vasárnap a zene és az apák napja kínál az időminőségnek megfelelő társas, kulturális programokat. 21-én reggel a Nap a kardinális Rák jegyébe lép, miközben a Hold eléri a Merkúrt. Ez a nyári napforduló időpontja, az év leghosszabb nappala. A Bika közepén együttállásba kerül a Vénusz és a Mars, pontos trigont alkotva a Szaturnusszal. Jó alkalom kínálkozik a kapcsolatok komolyabbá formálására, megszilárdítására, az élet értelméről, a közös célokról alkotott nézetek egymáshoz közelítésére. A most elért nézetazonosság a távlatos tervek megvalósításának biztosítéka lehet. Tekintettel a 20-a éjszakájában és a 21-e délelőttjében rejlő kiemelkedő lehetőségekre, érdemes tudatosan előkészíteni a hétvége hangulatát befolyásoló körülményeket.

 

22-én, hétfőn este - azaz holdnapon - úgy lép a Hold a Rákba, uralmi helyére, hogy két órával ezután újhold lesz, a Hold együttállást alkot a Nappal, és a két fővilágító azonnal szembekerül a Plútóval. A Nap és a Hold együttállásakor az egyébként megvalósuló belső harmóniát olyan igen intenzív találkozások bolygathatják fel, amelyek mély lelki, szellemi rendeznivalóval terheltek. Ilyen egymásra találások vitáinak hevében, önuralom híján, összetűzésekre, kifakadásokra kerülhet sor. Az érzelmeket persze nem jó elnyomni, de a felesleges, nevetséges kitöréseken jobb úrrá lenni. Szerencsére estétől két napig három égitest, a Hold, a Merkúr és a Vénusz is saját jegyében, uralomban van, ami biztató jel az önuralom megőrzésére.

 

26-án a szóbeli vizsgákkal befejeződik az érettségi időszak. E mozgalmas hét utolsó munkanapján a bolygóhatások kifejezetten bonyolult feltételeket teremtenek a szellemi aktivitáshoz. Egyfelől a Merkúr és a Szaturnusz kvadrátja fegyelmezett, elmélyült gondolkodásra késztet, ám a feszült és kényszerű helyzetek gátolhatják a gondolatok kifejtését, nagyobb odafigyelést követelve. A Hold és a Neptunusz-Jupiter szembenállása miatt - különösen kora délután - viszont a fáradtság olyan mélytudati elemekkel fűszerezheti a gondolkodást, ami félreérthető mondatfűzésekhez vezet. Hogy kire hogyan hatnak ezek az energiák, sok mindentől függ, személyes adottságoktól, idegállapottól, témában jártasságtól stb. 27-én, Szent László királyunk ünnepén a Merkúr, a fizikai, a lelki és a szellemi szintet egyaránt képviselő, beavató bolygó, uralmi helyén együttállásba kerül a Nimród/Orion csillagkép legfényesebb tagjával, a Rigellel. Mitológiánk szerint az Orion három övcsillaga három magyar szent király, István, László és Imre jelképe. Szép lenne, ha időt szentelnénk rá, hogy történelmünk felemelő pillanataira vessük tekintetünket ezen a hétvégén. A Merkúr és a Rigel együttállása folytán "túlhevülhetünk".

 

A hónap végén az Uránusz égi haladása közben, néhány napra látszólag megáll az égen, mielőtt hátrálni kezdene. A tradícióval, a makacssággal száll szembe. Felsőbb akaratot képviselve, váratlan történések sorát idézi elő. Mindig kockázatos az Uránusz akarata ellen lázadni.

Gázmár László
XV. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.