Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. március havában


Böjtmás hava, tavaszelő, kikelet hava, március. A Juliánusz-naptárban ez volt az első hónap. A nyelvújítók az időjárás mintájára "olvanos" névvel illették. Március a harcok istenéről, Marsról kapta a nevét. A Mars hatása égen, földön, vízen érezhető. Lucskosan, esőáztatón is reménykeltő, rügyfakasztó, újrakezdető napok következnek. Az északi vándormadarak útra kelnek, a délen áttelelők szerencsésebbjei kimerülten visszajutnak hozzánk, költőhelyeikre.

 

Idei márciusunk vasárnap hajnali kettőkor kezdődik, amikor az égbolt keleti horizontja, az aszcendens még a szilárd, Skorpió jegyére mutat, és a bolygók közül csak a Szaturnusz van felettünk. A kora reggeli óráktól a szabad szemmel még látható bolygók közül előbb a Jupiter, azt követve az együtt álló Merkúr és Mars sorjáznak a látóhatár fölött, a Bak csillagkép előtt. 7 óra 29 perckor felkel a Nap a Halak zodiákus tizedik fokán, a Vízöntő csillagkép "jövőtisztító vízsugara" előtt. A márciusra ébredés égi szimbóluma felhívás arra, hogy tisztítsuk meg azt, aminek tisztának kell lennie, mondjuk ki azt, amit hallatni akarunk, változtassunk azon, ami tarthatatlan. Ez kell ahhoz, hogy jobban, szabadabban érezzük magunkat, jó legyen a közérzetünk. A Vízöntő csillagkép intelmének követését nehezíti az egymással uralmi cserében és 150 fokos, úgynevezett tanító, nevelő kapcsolatban lévő Szűz Szaturnusz és Vízöntő Merkúr kölcsönhatása (első ábra), amely két-három napig érezhető. Ez az aspektus többeket elbátortalanít, túlzott felelősségérzetet, önbizalomhiányt, alkalmatlanságérzést kelt, most, amikor az igazságok kimondásának, a cselekvésnek lenne itt az ideje. A Vízöntő jegy a közösségvállalás jelképe. A közösségben van az az erő, amely elősegítheti a méltányos igazságok valóra váltását.

 

6-ától 11-éig érvényesül a Halak Nap és a Szűz Szaturnusz szembenállása, a Mars-Neptunusz együttállása a Vízöntőben. Furcsa, zavaró érzések keverednek bennünk: mi fontos, mi az igazi érték számunkra? Elegendőek-e képességeink, hogy saját erőből elérjük azt, ami valóban értékes? Feldereng, hogy annak örülhetünk igazán, amiért megdolgozunk. Még az is, aki máskor gondtalan, fellengzős, most visszafogottabb, fegyelmezettebb, felelősségteljesebb lesz. Hatni kezd benne az óvatos megfontoltság. Érdeklődéssel fordul a dolgok mélyebb tartalmai felé. 9-11-én a Merkúr és a Plútó szextil kapcsolata további késztetést ad az igazságok kutatásához. Kitűnő napok ezek töprengésre, a vágyak, a lehetőségek és a célok átgondolására, de kevésbé alkalmasak döntéshozatalra. Olyan bizonyosságokhoz juthatunk, amelyek megalapozzák azt, hogy végül is megfelelő céljaink legyenek, és azokért dolgozzunk.

 

 

Az izgalmas, idegfeszítő szellemi munkát igénylő napok között üde színfolt a nemzetközi nőnap ünnepe, 8-a, amelyet a Hold, a Vénusz és a Jupiter kölcsönösen jó fényszöge igyekszik szeretetteljessé varázsolni.

 

11-én hajnalban a telihold zsigerbizsergetőn aktivitásra késztet. Majd ettől kezdve 15-éig a Halak zodiákusban és Halak csillagkép előtt létrejövő Uránusz-Nap együttállás befolyásolja leginkább a közhangulatot. Ekkor a planéták nagyobb hányada föld és víz elemű jegyekben van. Tudatunkat felrázza valami. Kellemetlen nyugtalansággal kezdődnek a reggelek. Az Uránusz és a Nap jegyei egymással szemközti, jang típusú jegyek, az Oroszlán és a Vízöntő urai, és most a jin típusú Halak vendégszeretetét teszik próbára. A Nap itt is - a minden egy, az Unio Mistica jegyében - az egyéniséget akarja érvényre juttatni, míg az Uránusz egy elvakító világvíziót akar győzelemre segíteni. Akiben az "én" elég erős, az talál lehetőséget arra, hogy adottságait most is hatékonyan a köz javára fordítsa, miközben megőrzi önmagát. Azoknak lehetnek nehézségeik, kellemetlen összetűzéseik, akik nem tudják uránikus látomásaikat, érzéseiket teremtőn formába önteni.

 

15-én, vasárnap, nemzeti ünnepünkön a Mars úgy lép be a Halakba, hogy azonnal támogatást kap az átváltozások bolygójától, a Plútótól. A Nap, a Mars, az Uránusz és a Plútó hatása - egymással "„összedolgozva" - felkavarja a Halak addig békés vizét.

 

19-e a cigányság világnapja. Boldogabb szabadságuk idején ezen a napon indultak tovább a romák téli szálláshelyükről vándorolni. Ma nemcsak ők, de mások is jobban megérzik a korlátokat, hiszen a Merkúr ezen a napon kerül szembe a korlátozás, az önuralom bolygójával, a Szaturnusszal. És ismét kialakul egy nevelő, 150 fokos fényszög, a törvényesség planétája, a Jupiter és az önfegyelem jelképe, a Szaturnusz között. Az ünneplők nemesítő események résztvevői, tanúi lehetnek.

 

20-a a csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi napéjegyenlőség napja. A Nap 12 óra 41 perckor érkezik a Halakból a Kos állatövi jegy 0 fokára. (Négyszeresen marsikus idő veszi kezdetét. A Kos 30 napján túl marsikus évet, évszázadot és évezredet élünk az asztrológiai hagyomány szerint.) Többféle feszültséggel számolhatunk a közeli napokban. A Nap és a Plútó közel egy héten át érvényes kvadrátja folytán elsősorban a vezetők, de mások igyekezetei is vizsgáznak. A vizsgakérdés az, hogy a kialakult állapotoknak és a közösségi érdeknek megfelelően alkalmazzuk-e energiáinkat? Ha nem, abból konfliktusok keletkezhetnek az adott közösségen, szervezeten, párton belül. A Jupiter és a Szaturnusz 150 fokos kapcsolata zavart kelthet a döntéskényszerben lévők között. Van, aki ilyenkor inkább kikerüli a problémát. Van, aki döntene valami hangzatosat, de tudja, hogy az nem megoldás, csak elodázás. Van, aki dönt, de nincs tisztában a helyzet vagy döntése súlyával. Könnyű most mellényúlni. A diplomatikusabbak, ravaszabbak inkább köntörfalaznak, kivárnak. Az óvatlan nyilatkozatok a személyes kapcsolatokat is megterhelhetik.

 

 

21-e a költészet világnapja. A költészet annyi, mint élménymodelleket előállítani, lehetőleg úgy, hogy a modell a közönségnek is élmény legyen. A kifejezés bolygója, a Merkúr közeledik gyors léptekkel a szellemi, lelki látványokat villámfénnyel megvilágító Uránusz felé. Már együtt állónak tekinthetjük őket. Jó ez a konstelláció, költőnek és közönségnek egyaránt. Ilyenkor gyorsabban kapcsolunk, rácsodálkozunk szóképekre, megérezzük és alkalmazni akarhatjuk nyelvünk áradó szépségeit, kifejező erejét. Anyanyelvünk egyike azoknak, ami a miénk maradhat. Életünk végéig gazdagíthatjuk magunkat általa.

 

22-e a víz világnapja. Nem véletlen, hogy ez a két ünnep ilyen szorosan követi egymást, és a bolygóhatások mindkettőnél szinte egyformák. Csupán a Hold úszott jelentősen előbbre, hogy stílusosan, a nap végére, a Vízöntő 18. fokán elérje a Halak csillagképét. A két ünnep két termékenyítő - szellemi és lelki - áradás ünnepe.

 

24-e, Gábor (Gábriel) arkangyal napjától egészen a hónap végéig kemény idők következnek. A planétákat csupa feszítő, önálló erőbedobásra késztető és tanító fényszög kapcsolja össze. Ahhoz, hogy megbirkózzunk a körülményekkel, összpontosítva saját tudatunkhoz kell fordulnunk, nem hagyva, hogy szétszóródjon mindenféle külső inger forgatagában, és kiüresedjen, kiszolgáltatottá váljon. Belső, külső feszültségek, frusztráltság mellett a járművek, gépek, műszaki rendszerek sorozatos meghibásodására is számíthatunk. A hibák kijavítása egyre tovább várat a hozzáértők leterheltsége és technikai nehézségek miatt. A fokozódó stressz következtében egyre gyakoribbak a megbetegedések.

 

25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az erősen fogyó Hold az Uránusszal találkozik. Két napig valóban kedvező az idő gyümölcsfák metszésére, oltására. 26-án délután, amikor a Nap a Kosban nyugovóra készül, akkor éri el a Hold. Újholdas, igen sötét éjszaka következik. Ilyenkor - az ördögöt kivéve - mindenki mélyebben szokott aludni.

 

27-én, a színházi világnapon a legrangosabb méltóságok, a Nap, a Hold, a Merkúr és a Vénusz egyaránt a Kos jegyében találhatók. Összeölelkezik a Nap és a felé visszaforduló Vénusz. Az égbolt szereplői is színdarabot adnak elő. Zártkörű rendezvény ez, amiből mi semmit sem láthatunk. Este héttől hajnali négyig ugyanis a bolygók közül csak a Szaturnuszt, a küszöb őrét láthatnánk, a többiek a látóhatár alatt haladnak. Derült idő esetén mégis érdemes lesz feltekinteni égre, hiszen sötétedéstől este tízig olyan csodás csillagképeket fedezhetünk fel, mint a Kos, a Bika, az Orion (Nimród), az Ikrek, a Rák, az Oroszlán és a Szűz, hogy csak az Ekliptika konstellációit említsük.

 

29-én, vasárnap hajnali kettőkor kezdődik a nyári időszámítás; azaz egy órával korábban kellene kelni, ha nem lenne vasárnap. A Merkúr, a retrográd Vénusz és a Nap együttállása a Kosban egy kicsit segítenek majd, hogy az egyébként feszítő bolygókapcsolatok dacára jobb kedvűen fogadjuk a reggelt, és kellemes időtöltéssel készüljünk a munkanapokra. A hónap utolsó két napjának legfontosabb bolygókapcsolata a Nap és a Merkúr együttállása a Kos jegyében, a Halak csillagképben. Most elmondják véleményüket a legszótlanabbak is; amennyiben a bőbeszédűek engedik őket szóhoz jutni. Őszinte szavakat hallhatunk. Kiváló napok ezek munkahelyi, baráti, családi megbeszélésekre. Folyvást működnek a telefonok. Az égi, földi, vízi utak még jobban felpezsdülnek az ügyintézők igyekezetétől.

Gázmár László
XV. évfolyam 3. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.