Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. október havában


Az idei mindszent hava, őszhó vagy magvető hava, azaz október színes, feszültségekkel tarkított élményeket ígér. Az időjárást illetően nagy hőingadozásokra és szárazságra számíthatunk, hiszen a bolygók közül egyedül a kaotikus állapotokat generáló Uránusz marad mindvégig vizes jegyben, a Halakban. Esetleg akkor jönnek hirtelen záporok, zivatarok, amikor a Hold futtában kapcsolatba kerül vele, vagy amikor előbb a Rák Marssal, majd a Skorpió Nappal és Merkúrral teremt kapcsolatot. A természet ereje javát ilyenkor az energiák elraktározására fordítja. Most már jönnek olyan reggelek, amikor a hőmérséklet fagypont közelébe süllyed, és ezzel együtt jelentkeznek a megfázások, fertőződések, ízületi bántalmak és egyéb nyavalyák. A Merkúr, a madarak bolygója előbb uralomban van a Szűzben, majd továbbra is erőben marad a Mérlegben. A madárvonulások csúcsidőszakában vagyunk. Jóllakottan húz el tőlünk többek között a szürke és az éjjeli gém, az éneklő rigó, a szalonka, a barázdabillegető, a seregély és a fokozottan védett vörös és barna kánya. A "hivatalos" októberi madármegfigyelő napokhoz kitűnő feltételeket biztosít az aprólékos kutatásra, regisztrálásra is jó feltételeket teremtő Szűz Merkúr és Szaturnusz (1. ábra).

 

Még 23 napig van a Nap a Mérleg, a békülékenység, az előzékenység, a szépség jegyében, de képtelen megfékezni azokat az ellentéteket, feszültségeket, amelyek ebben a három hétben a közéletben várhatóak. Ugyanekkor a Merkúr, a Mars és az Uránusz jó kapcsolata révén (szextil, trigon, oppozíció) hatékony égi támogatást kapnak munkájukhoz az alkotók. Közel egy héten át igen jó hatásfokkal foghatunk új feladatokba, találékonyságuk folytán többen találnak új munkát, aminek meg is tudnak felelni. Kedvez az idő az újításoknak, az átszervezéseknek, az eddig bátortalanság miatt nem kamatoztatott képességek hasznosításának. Sokan új színben tűnnek fel környezetük előtt.

 

4-én, vasárnap, az állatok világnapján gyorsan ébredünk, a Kos telihold segítségével. Az ünnep célja az, hogy elmélyítse az ember és állat közötti barátságot, emlékeztessen egymásrautaltságunkra. Ezen a napon mégis bánjunk óvatosan az állatokkal és egymással is. Kos telihold idején az ingerlékenyebb, érzékenyebb emberek és állatok - különösen a marsikus kutyák - még az ártatlan tréfát, a játszadozást is félreérthetik. 4-5-én a Merkúr-Neptunusz és a Mars–Neptunusz alkotnak százötven- százötven fokos, úgynevezett ördögujja fényszöget. Bár az intellektus bolygója, a Merkúr a Szűzben most uralomban van, a neptunuszi fantázia átlépheti a józan ész határait. Időzavaros, kivitelezhetetlen elképzelések születhetnek. A csökkent realitásérzék veszélyhelyzeteket idézhet elő.

 

7-e, szerda merkúri nap, a gyaloglás világnapja. A Szűzben együtt álló Merkúr-Szaturnusz szextilje a Rák Marssal és a Bikában járó Hold a természetbe, a földekre, a kertekbe hív. Aki teheti, engedjen a csábításnak. Az együtt álló Merkúr és Szaturnusz 7-9-én észreveteti azokat az apró részleteket, szépségeket, akadályokat, tennivalókat, amelyeket máskor figyelmen kívül hagyunk. Jó hatással van a precíz munkavégzésre is.

 

10-e a lelki egészség világnapja. Célja az egymás iránti figyelem és felelősség hangsúlyozása. Ezen a reggelen viszont sokak számára kifejezetten nehéz másokra figyelni, az irántuk való felelősséget átérezni. A Hold hazatér uralmi helyére, a Rákba, és szembekerül a Plútóval, miközben a Merkúr a kapcsolatok jelölője, a Mérleg jegyébe lép, és így kardinális, ún. T-kvadrát alakul ki köztük. Ugyanekkor létrejön az egót is jelképező Nap "kitűnő", trigon aspektusa az éppen előreinduló, dolgokat felnagyító Jupiterrel, és a Mars-Szaturnusz szextil fényszöge. Így 10-11-én azok az egoisták kerülnek nehéz helyzetbe, akik úgy gondolják, csak amit ők akarnak, az a helyes, annak kell teljesülnie. Ők a szokottnál is rámenősebbek. Bajba sodorhatják magukat, és bajt okozhatnak másoknak. Másfelől ez a 10-11i erős jelegyüttes kitűnő alkalmat teremt egyrészt annak megfigyelésére, hogyan próbál irányítani minket és másokat ösztönös, tudatalatti világunk, másrészt arra, hogy összefüggéseiben értékeljük törekvéseinket: valóban arra használjuk-e életünket, amit adottságaink, körülményeink lehetővé tesznek? Aktuális feladatainkat azonban körültekintően, az apróbb akadályokra figyelve, hatékonyan tudjuk megoldani.

 

13-án, a Szűz jegy végén a Vénusz eléri a Szaturnuszt, aminek hatása 15-éig is kitart. Ilyenkor, a párkapcsolatokban az életvitel szervezésével, a közös gazdálkodással összefüggő kérdések kerülnek napirendre. A két bolygó ura, a Merkúr a Mérleg, az okos megegyezések jegyében tartózkodik, segíti közös álláspontok kialakítását. Azok a kapcsolatok viszont, amelyekben nincs jelen a közös jövőért érzett felelősség, kérdésessé válnak.

 

15-én a Vénusz a maga békeszerető, érzéki módján asztrológiai értelemben "átveszi az uralmat" naprendszerünk többi bolygója felett, miután a Mérlegbe, otthonába lépve harmonikus hatása maximumára kerül, és marad ereje teljében a hónap végéig. 15-én azonban, uralmának első napján, rögtön feszítő, kvadrát fényszöget alkot a Plútóval. Azt kérdezi a Vénusz a Plútótól: mi legyen ezzel, azzal a kapcsolattal? Érzelmi kitörésekre kerülhet sor. Akik az elmúlt pár napon sikeresen egyezségre jutottak, most átélhetik együttműködésük érzéki jutalmát, ismerkedhetnek viszonyuk új szintjével. Ahol az egyeztetési törekvések kudarcba fulladtak, vagy továbbra sem kerültek elő a fontos kérdések, ott átmeneti vagy végleges szakítás következhet be, s ismét a kontrollálatlan tudatalatti kerül döntési helyzetbe. Bár a két bolygó, a Vénusz és a Plútó által keltett, felfokozott érzelmi állapot 18-ára, a vasárnapi újhold idejére már veszít erejéből, mégsem célszerű elhamarkodott döntéseket hozni, sem a meglévő, sem az új kapcsolatok jövőjét illetően. Többet ér a vasárnapi nyugalmasabb állapotban folytatni, de még inkább több nappal később ismét elkezdeni a dolgok mérlegelését.

 

18-án estétől 20-áig újabb próbatételnek vagyunk kitéve. A Hold a Skorpióba lép. A Skorpió urai, a Mars és a Plútó pontos, százötven fokos, nevelő fényszöget zárnak be egymással, aminek számos következménye lehet. Vannak, akik ilyenkor hozzáférhetetlenné, durcássá válnak, bezárkóznak, emésztik magukat, nem kíváncsiak mások véleményére. Olyanok is lesznek, akik anyagi nehézségeiket most nyomasztóbbnak érzik, abból nem találnak kiutat, keserűségükben árthatnak maguknak és másoknak. Akik a forgalomban vagy véleményütköztető rendezvényeken vesznek részt, szembekerülhetnek a hatósággal. Vízzel összefüggő veszélyhelyzetek adódhatnak, például csőtörés, vízi baleset. Pedig kitűnő ez az égi jel arra is, hogy a köröttünk zajló eseményeket mélyen átérezve vagy olvasmányok kapcsán a gyakorlatban hasznosítható lélektani következtetésekre jussunk.

A Nap 23-án a Mérlegből a Skorpióba érkezik. Vele egy időben lép át a Hold is a Nyilasból a Bakba, és együttállásba kerül a Plútóval (2. ábra). Az Oroszlán Mars és a Bak Plútó százötven fokos aspektusa - ők a Skorpió urai - ekkor még érvényesül. Hangulatborzoló konstelláció ez. Lehet, hogy olyasmit vonzunk be, amitől félünk. Megérezzük a lét sötét oldalát. Ezáltal érzelmileg gazdagodunk, erősödünk. E feszültségteljes időminőséget kissé elviselhetőbbé teszi az uralma teljében, a Mérlegben lévő, békítő Vénusz, a kapcsolatok körültekintő szervezője. Alkalmunk van empátiát gyakorolni a Skorpió-lelkület iránt; átérezhetjük, a magunk bőrén megtapasztalhatjuk az ő érzékenységüket. Bennük a befogadó és áradó víz elem, a harcias önvédő Mars és a mélységes egyetemes akarat, az újjászületés képviselője, a Plútó munkál nagy energiákkal, és teszi őket is csodálatos "erőművekké". Egy pillanatra átérezhetjük és megkísérelhetjük összeegyeztetni magunkban a Skorpió egyszerre kolerikus és flegmatikus vérmérsékletét.

 

26-án, hétfőn a normál időszámításra visszatérés jóvoltából egy órával tovább alhatunk. Ettől kezdve, a hónap végéig, a Skorpió Nap és az Oroszlán Mars feszítő, kvadrát fényszöge a legerősebb égi jel. Így, helycserés állapotukban mindketten erejük teljében hatnak. Energizálnak, elszánttá, munkabíróvá tesznek. A tudatosság és a tudat alatti, az ösztönerők viaskodnak bennünk. Ezek erőviszonya szerint cselekszünk. Könnyen észrevesszük, ha mások hibáznak, ők meg azt, amikor mi vétünk. A visszafogott, gátolt energiák váratlan helyzetekben, hirtelen kitörnek, balesetet, megbetegedéseket okozhatnak. Aki viszont tudatosan felhasználja ezeket az erőket, most dicséretesen oldja meg feladatait. Érdemes komolyabb fizikai és szellemi elfoglaltsággal egyensúlyban tartani magunkat.

 

Október 29-től - november végéig - huzamos próbatétel elé kerülünk. A Szaturnusz és a Plútó kvadrátjával lesz lehetőségünk megküzdeni. Olyan akadályok előtt találjuk magunkat, amelyeket nem lehet kikerülni. Ahhoz, hogy hiábavaló próbálkozások nélkül átjussunk ezeken az akadályokon, célszerű megválni minden olyan gondolati tehertől, szükségtelen presztízsigénytől, ami elvonja figyelmünket az érdemi teendőktől, és lemondani a haszontalan vásárlásokról. A hónap utolsó munkanapja takarékossági világnap. Ennek betartása általában nem szokott gondot okozni.

Gázmár László
XV. évfolyam 10. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.