Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2009. szeptember havában

Asztrológia


Szeptemberben, ahogy a Nap útján az égi egyenlítőhöz, az őszi napéjegyenlőség pontjához közelít, egyre később pirkad, és mind korábban jön az alkony. Őszelő, földanya, Szent Mihály, a szüret, a gyümölcsök, a gondviselés havában vagyunk. A növényvilág féltekénken nyugovóra készül, de előtte még odaadja, amit adhat. A természet igyekszik megfelelni embernek, állatnak, de már fáradni látszik. Az évszakokhoz alkalmazkodni képtelen költöző madaraink ismét nagy próbatételre készülnek. Közülük a korai útra kelők, a fülemüle, a szalakóta, a légykapó, a fecske, a zöldike és többen a nádi énekesek közül is már szeptember elejétől csapatokba gyűlve szállnak délre, oda, ahol megszokott étrendjük biztosított. A vidéket járva megfigyelhetjük készülődésüket, és közben gyűjtögethetjük a hónap gyógynövényeit, a csipkebogyót, a feketebodza-bogyót, a lándzsás útifűlevelet, az ökörfarkkóró virágát. Az érlelő Nap, a tevékeny Merkúr és a széptevő Vénusz mindig egymás közelében haladnak, összekapcsolva e hónapban az életöröm jegyét, az Oroszlánt, a szorgalomét, a Szüzet, és a harmóniáét, a Mérleget.

 

A hónap nagy részében elemükben, a föld elemben vannak a Szűz jegy szülöttei, akik gyakorlatias, tevékeny, munkájuk minden részletére figyelő, kritikus emberek. Azonban a Szűz ura, a Merkúr a hónap feléig még az Oroszlánban lévő Vénusz uralma alatt marad, így továbbra is inkább a kellemes, nyárias időtöltés lenne kedvünkre való, semmint a bezártság, a kötelező feladatok végzése. Nem akarunk lemondani a nyárról.

 

1-je az általános és középiskolák évnyitója, az első tanítási nap. A Szűz Nap, a Mérleg Merkúr és az Oroszlán Vénusz hármas uralmi cseréje (1. ábra) ugyan biztosítaná, hogy a tanárok, az új és a régi diákok egyaránt új reményekkel, várakozással, tettre készen kezdjék az évet, ám a Szűz Szaturnusz és a Halak Uránusz erősödő szembenállása zavarja az iskolák életét is. A Rák Mars és a Mérleg Merkúr egész héten megmaradó kemény, kvadrát kapcsolata további, rövid távú feszültségeket generál. Egyrészt azt, hogy sok család számára anyagi nehézséget, fejtörést okoz az iskolakezdés, másrészt - az ambíciók (Mars) és az idegi tűrőképességek (Merkúr) ütközése miatt - zaklatottabbá, zsúfoltabbá válik a közlekedés, könnyen felizgathatóak vagyunk, hiszen a Mars a Hold, a hangulatváltozások jelzőjének uralma alatt áll. Különösen 4-én, péntek délután, telihold idején alakulhatnak ki idegtépő torlódások az utakon, és történhetnek balesetek. Az önuralomnak, a tapintatos, elfogadó magatartásnak van itt az ideje.

 

 

A 6-án, vasárnap kezdődő két héten át, egészen 20-áig, a Szaturnusz és a hátráló Uránusz ismét egymással pontosan szembekerülve teszik próbára tűrőképességünket (emlékezzünk: 2008 októberében szintén e két bolygó nézett egymással farkasszemet, amikor elkezdődött a pénzügyi válság, ami gazdasági válsággá nőtt). Az Uránusz mellett egész hónapban hátrál a Jupiter, a Neptunusz és a Plútó is. Időt adnak, hogy rendezzük gondolatainkat, fontoljuk meg vágyainkat, nem olyasmit akarunk-e elérni, amivel inkább ártunk, tudunk-e alkalmazkodni a Föld természetes rendjéhez. Amikor majd ismét előreindulnak ezek a bolygók, kiderül, mire jutottunk. A hónap második hetében több százötven fokos, ún. nevelő, kvinkunx fényszög jelzi, hogy most igen fontos elővenni a józan eszünket. Az oktalan lelkesedés, önámítás, vágykergetés hordozzák a csalódás, a végzetesen rossz sorsfordulók lehetőségét, amit egyesekben a Nap-Jupiter, a Vénusz-Neptunusz és a Szaturnusz-Neptunusz kvinkunx kapcsolatok generálhatnak.

 

11-én, pénteken, a vénuszi napon, amikor az Oroszlán Vénusz és a Vízöntő Jupiter kerülnek szembe egymással, megeshet, hogy valami bőséges, társasági lakomába keveredve oldjuk az elmúlt napok feszültségeit, vagy más kellemességgel jutalmazzuk magunkat. Hallgassunk a népdal intelmére: "Eszem-iszom, dínomdánom, nembánomból van a bánom."

 

15-én a Vénusz a Neptunusszal, az együtt álló Nap-Szaturnusz pedig az Uránusszal kerül szembe. Bizonytalan helyzetek, nem várt nehézségek bukkannak elő, amelyek mindenkire másként hatnak. Van, aki ezektől elbátortalanodik, más felbátorodik, és lesz, aki kétségbeesik. Az ilyen feszült idők, amikor vágyaink, józanságunk, a morál, a felelősségérzet küzdenek egymással, szolgálják leginkább tudatosodásunkat, érésünket.

 

18-án, pénteken, kora reggel a Mérlegből kihátrálva uralmi helyére, a Szűzbe, a munka, az egészség jegyébe lép a Merkúr, az érdeklődés, a tudás és ügyeskedés bolygója, miközben megmarad változásra késztető kvadrát kapcsolata a Plútóval. Ismét szellemi erőpróba, kényszerű ön- és helyzetértékelés, a hogyan tovább döntése előtt állunk. Ennek az összetett feladatnak a megoldásához nyújt segítséget a Nap (a teremtés), a Hold (a lélek) és a Szaturnusz (a bölcsesség, az éjszaka Napja) együttállása a Szűz 25-26. fokán. Ekkor az esti újhold csendjében megszülethet helyzetünk reális értékelése. Új szemléletű korszak kezdődhet életünkben, amelyet nem irreális vágyak és remények, hanem az elért és reálisan elérhető eredmények határoznak meg.

 

20-a, vasárnap a gyermekek világnapja. Bolygóhalmozódás jön létre a Szűzben. Ide, a szorgalom, az alázat jegyébe a Nap, a Merkúr és a vizsgáztató Szaturnusz mögé besorol a Vénusz, a harmónia, a szeretet jele is, méghozzá úgy, hogy a bölcsesség, a karrier jegyében, a Bakban lévő Plútó trigonjával sokszorozza meg a vénuszi szeretet erejét. Ez az időminőség nem a kényeztető, babusgató, hanem a szív bölcsességével áthatott földies, gyakorlatias szereteté. Igaz, hogy a Szűz Vénuszban egy kicsit mindig benne van az önérdek is, amit az érintett felek a maguk módján érvényesítenek. A Plútó és a Vénusz trigonja tágabb közösségi körben, de a közvetlen kapcsolatokban is előhozza az egymás iránti érzések mélyebb tartalmait, de nem bántó, hanem inkább a kapcsolat értékét növelő módon. A most induló ismeretségek tartósnak, érdemlegesnek ígérkeznek. Az ezen a napon foganó művészi alkotásokra szép jövő vár.

 

21-én, a magyar dráma napján - 1883. szeptember 21-én volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának ősbemutatója - az előző naphoz képest lényegi változás csupán abban van, hogy a Hold a Skorpióba, a feszültségekkel teli, túlfűtött érzelmek, az eltökéltség, a jelentős fizikai erő, mondhatni a drámaiság jegyébe kerül. Valamilyen súlyos ügyben döntenünk kell, jóllehet ténylegesen érte tenni még nem tudunk, vagy ha teszünk, a helyzet még romolhat is. Érdemes halasztani a most esedékes döntést.

 

 

22-én, hétfőn, 23 óra 20 perckor a Nap eléri az égi egyenlítőt, és belép a kardinális Mérleg jegyébe. Égövünkön ez az őszi napéjegyenlőség időpontja (2. ábra), az év naplementéjének, "sötét" felének kezdete. A Mérleg Nap még őrizné a nyár szépségeit, ám a Bak Plútóval, az egyetemes akarat jelével létrejött feszült, kvadrát kapcsolata miatt idén erre még kevesebb esélye van, mint általában lenni szokott. A vidék szépségének, hangulatunknak a szárazság, az erős hőmérséklet-ingadozás árt legtöbbet. A Nap–Plútó kvadrát fokozza a feszültséget a legfelsőbb vezetői körökben is, ahol hirtelen változások következhetnek be, amint az a Nap urának, a Vénusznak változó jegyben, a Szűzben tartózkodása és más bolygójelzések alapján is gyanítható. A 21-24-i napokban összeadódik két kvinkunx hatása. A Szűz Merkúr és a Vízöntő Neptunusz, valamint a Rák Mars és a Vízöntő Jupiter százötven-százötven fokos kvinkunxai erősítik egymás hatását. Irreális célok követése, bajok elkerülése érdekében őrizzük meg tudatosságunkat, önuralmunkat. Ezek a bolygóállások bizonytalan, meggondolatlan egyéni akciókban, kapkodásban, rendezetlen, túlkomplikált gondolkodásban nyilvánulhatnak meg azoknál, akik szabadjára engedik ösztöneiket. A járművezetők éberségére, defenzív magatartására most fokozottan szükség van.

 

25-én, pénteken a hátráló Merkúr (közlekedés, kereskedelem, kommunikáció) együttállásba kerül az Oroszlán csillagkép kék Denebola állócsillagával. E csillag "közreműködését" már több veszteséges, káros eseménynél kimutatták, jóllehet tudatos, józan helyzetértékelésekkel azok mind elkerülhetők lettek volna. Kora délután, a csúcsforgalom kezdetén a Nyilas Hold, az érzelmek képviselője kettős kvadrátot vet az egymással szemben álló Szaturnusz-Uránuszra. Ma különösen, de a hónap hátralévő napjain sincs helye a kapkodásnak, a sürgetett, kényszeres döntéseknek. Aki ezeknek utat enged, felesleges kockázatnak, veszélynek teszi ki magát és azokat is, akikre kihat az ő meggondolatlansága. A Merkúr és a Denebola együttállása a hónap végig megmarad úgy, hogy a Merkúr éppen ezen a ponton, uralma teljében áll meg, és 28-án innen indul ismét előre.

 

Ne feledjük, hogy már 18-a óta a Merkúr, a tudatosság, a beavatás bolygója van egyedül uralomban, és vele van még a Szűzben két földies bolygótárs, a befogadó Vénusz és a teljesítményorientált Szaturnusz. Tudjuk, hogy minden történés előzmények következménye. Égi támogatást kapunk a tudatos magatartáshoz. Gondok abból lesznek, ha látjuk, érezzük ugyan a köröttünk és bennünk zajló jeleket, testünk üzeneteit, mégis figyelmen kívül hagyjuk ezeket, mert rátartiságból vagy kényszer hatására mindenképpen teljesíteni akarunk. El akarjuk végezni azt is, amihez nincs erőnk, aminek nincsenek meg a feltételei.

Gázmár László
XV. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.