Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. április havában


Szelek és Sárkányölő Szent György hava, tavaszhó. Érkeznek költőhelyeikre a falusi és városi fecskék, a harkályfélék, az énekes madarak. Minket is elodázhatatlan, teljes odaadást, tetteket követelő feladatok és felajzó égi hatások hevítenek a hónap folyamán.

 

A terhek érzetét enyhítheti a Jupiter és a Vénusz, a szeretet, illetve a nagy és a kis szerencse bolygóinak uralmi pozíciója a Halakban, valamint a Bikában. Szükségünk van a jótékony energiákra, hiszen bolygópárok sora áll egymással szemben, vagy mértéktartásra, visszafogottságra késztető 30 és 150 fokos kapcsolatban. Április 11-ig érvényesül az Oroszlán Marsnak a Bak Plútóval alkotott 150 fokos közelítő fényszöge. A küzdelem, az egyéni akarat ütközik a lehetőségek határait jelző egyetemes akarattal, a visszafordíthatatlan a rombolva megújító hatalommal. A mértéktartás, a kreatív alkalmazkodóképesség, a feltartóztathatatlan változások elfogadása hozhat lelki békét. Legyünk azon, hogy figyelmünket, időnket, energiánkat a helyzet alapos értékelésére, a ránk háruló kötelezettségek mások igyekezetével is számoló teljesítésére fordítsuk. 

 

Az idei április 1-jén nincs kedvünk bolondozni. A Hold és a Nap, az együtt álló Vénusz–Merkúr és a Szaturnusz, a Mars és a Plútó 150-150 fokos fényszögei, a Merkúr és a Mars kvadrátja megterheli ezt a napot, a bolygóállás inkább fejvakarásra, mint tréfálkozásra késztet. Aki mégis mások kontójára próbál jópofáskodni, félreértés áldozatává válhat. Jobb megoldásnak ígérkezik a tréfa élvezetére, a tüdőtisztító nevetésre egy fergeteges viccgyűjtemény olvasgatása, kabaré élvezete. 

 

2-án, pénteken, a gyermekkönyvek nemzetközi napján a Merkúr a Kosból átlép a Bikába, és a Vénusz uralma alá kerül. A Merkúrnak ez a lépése a hét végén is könnyíti a gyermekekre hangolódást, serkenti az ő szépérzéküket, a színvonalas mesekönyvek iránti vágyukat. 

 

5-én, húsvéthétfőn Krisztus, a kozmikus szeretetlény feltámadásának, a halál legyőzésének ünnepén, déltájt a Bika Vénusz a Bakban együtt álló Hold–Plútóval alkot pontos 120 fokos fényszöget, trigont. Ha ünnepélyes nyugalommal ajándékozzuk meg magunkat, ezekben a magasztos órákban lelkünk legmélyebben őrzött, örökké élő szeretetelvével kerülhetünk közvetlen kapcsolatba. 

 

7-én, szerda este a hátráló Szaturnusz a Mérlegből visszatér a Szűzbe, a szolgálat, az egészség jegyébe. A Szűz, a Bika és a Bak, azaz a föld, a termékenység alapminőségű jegyekben lévő bolygóérdekeltségek túlsúlyba kerülnek úgy, hogy közülük éppen a Bika Vénusz, a stabilitás, a teremtő erő és szépség jele van uralmi helyzetben. A Szűzbe ért, hátráló Szaturnusz – valamint a Bika Vénusz és Merkúr és a Bak Plútó – elsősorban az önmagunk egészségének megőrzésére és mások egészsége iránti felelősségünkre, kötelességünkre figyelmeztet. E napon van az egészségügy, a biztonságos anyaság és a füstmentesség, míg 8-án – jelentéktelen bolygóelmozdulás mellett – az emberszeretet világnapja. Saját egészségünk megőrzésének alapfeltétele egymás egészségének óvása. A következő egy-két nap az úgynevezett „hideg” bolygók pozíciói és kapcsolatai miatt az évszakhoz képest szokatlanul hidegnek ígérkezik; károk keletkezhetnek a korán virágzó gyümölcsfákban. 

 

 

Április 11-én figyelmünket többnyire leköti az országgyűlési választás kimenetele. A várakozás izgalma közben a költészet napján érdemes eltöltenünk néhány kellemes órát a versek világában. József Attila írja e naphoz illő, Fordulat c. versében: „Változások nehéz szagát görgeti a szél, …gőgök álla szemlesütve mellükhöz tapad. … frissült kedvünk habzó mezőt göndörít alánk …”. A szavazóhelyiségek zárása, mint egy új periódus kezdete, utal az ország közeljövőjére. E pillanat horoszkópjának bővebb kifejtésére kevés itt a hely. Az azonban látható, hogy a Halakban pontosan együtt álló Hold (lakosság) és a Jupiter (bőség, szerencse, megelégedettség) a többség számára elsőként jóérzést, bizakodást sugall. Ugyanez az együttállás, valamint a Mars–Plútó (150 fok) és a Szaturnusz–Uránusz (szembenállás) felkavaró, sorsalakító fényszögjelzései a bizakodással egy időben tudatunk mélyebb bugyrai, a megoldandó gondok felé fordítják figyelmünket. A bonyodalmak önmérsékletre intenek. A feszítő, tettre késztető bolygókapcsolatok feletti uralmat azonban a Jupiter, a nagy jótevő és a Vénusz, a szerencse párosa gyakorolja, továbbá a Bikában együtt álló Merkúr és Vénusz a pozitív gondolkodást és egészségi állapotunkat erősíti. Segítséget is kapunk felülről és belülről ahhoz, ami a dolgunk. Rajtunk áll, hogyan élünk lehetőségeinkkel. 

 

20-án, kedd reggel a Nap a Vénusz uralta Bika jegyébe lép (második ábra). A következő napokban bizakodó erő, növekvő elszántság vezérli gondolatainkat, lépteinket, a bonyolult összefüggéseket rejtő sok fényszögkapcsolat mellett is. Ilyen égi segítséggel bátrabban vehetjük szemügyre, kutathatjuk az előttünk, köröttünk látott vagy csak sejtett, utunkba került nehézségeket, átgondolhatjuk megoldásuk stratégiáit. Könnyebb szívvel foghatunk hozzá bármilyen szerteágazó teendőnk végzéséhez. Nem érdemes halogatni, súlyosbodni hagyni dolgainkat. Illúzió arra számítani, hogy azok kedvünk szerint majd maguktól rendeződnek. Jó erőben érezzük magunkat, de az erőket uralni kell. A kapkodás, hirtelenkedés összekuszálja a körülményeket. Most figyelhetjük meg a nemesebb Bika karakterek erényeit, életfilozófiáját, következetes alaposságát. Sokat tanulhatunk tőlük. 

 

23–24-én elsősorban a Bika Vénusz és a hátráló Szűz Szaturnusz közeledő trigonja segíti az emberi kapcsolatok elmélyítését. Realitásérzékünk jobb, mint általában, elvárásaink, pénzügyeink, üzleti elképzeléseink tekintetében egyaránt. A most kiépülő kapcsolatok tartósnak, stabilnak ígérkeznek. 25-én, vasárnap, a választások második fordulójának reggelén a Vénusz a Bikából az Ikrek jegyébe érkezik. Jótékony, „gondolkodásszervező” hatása ezáltal még kiterjedtebben és erőteljesebben érvényesül, hiszen így uralmi cserébe kerül a Bikában lévő Merkúrral. Továbbá a Nap és a Plútó közötti trigonális kapcsolat segítségünkre van abban, hogy ráhangolódjunk a magunk és a nagyobb közösség fejlődéséhez szükséges, megoldandó feladatokra. A fontossági sorrendek meghatározása azonban eszmecserék, kölcsönös helyzetfeltárás és értelmezés útján történhet. Itt az ideje a mértéktartó egoizmusnak és az empatikus beszélgetéseknek, a tisztánlátás, az energiák értelmes hasznosítása érdekében. 

 

A hónap második felében ismét érvényesül a Szűz Szaturnusz és a Halak Uránusz szembenállása, amely 27-én válik pontossá. (2008 októberében e két égitest ezelőtti szembekerülésekor bontakozott ki a majd minden országot sújtó gazdasági válság. Akkor a hátráló Uránusz még nem fejthette ki teljes nyomatékkal földi hatását, nem sugallhatta elég hatékonyan a kozmosz egyetemes értelmét.) A jelenlegi szembenállás a Halak jegy végén, a Halak csillagképben előrehaladó Uránusz és a Szűzben hátráló Szaturnusz mozgásából adódik. E jelzés szerint a súlyosbodó problémákra, a sértett Föld, a gazdaság gondjaira már nem nyújtanak megoldást azok a módszerek, az a gondolkodásmód, amelyeket eddig alkalmazott a világ. Bár az emberi tudat mibenlétével egyre intenzívebben foglalkozó tudományok figyelemre méltó eredményeket értek el, nem keltettek még olyan figyelmet, hogy behatolhattak volna az államok intézményesített kelléktárába. A tudat tényleges „felszabadulásához” ad majd jókora lökést az Uránusznak a földi korlátoltságra kifejtett hatása. Az ismét felerősödő gazdasági válság növeli az egyes emberekben, közösségekben és államokban a kollektív tudatosságot, az egymásrautaltság érzését, amely nélkül Földünkön az uránuszi energiákat nem lehet békésen kezelni. Az uránuszi, az egyetemes értelemre apelláló hatás ismét sok személyes egót és hagyományos gondolkodásmódot ingat meg, rombol le. És miután a Szaturnusz, a földi építmények és a hagyományos rend jelképe most éppen hátrál, ezért még kevésbé lesznek védhetőek a már megszerzett javak, a bejáratott, eddig látszólag jól működő megoldások. Az Uránusz és a Szaturnusz szembenállása arra utal, hogy itt az ideje a lelki, a szellemi felnőtté válásnak. (Idén júliusban még egy újabb Szaturnusz–Uránusz szembenállásra kerül majd sor, ráerősítve arra a „sejtésre”, hogy a helyi igyekezeteken túl alaposabb figyelmet érdemel a spiritualitást is befogadó teljes valóság, ami több, mint ami az anyag és idő keretei belül kitapintható.) 

 

Tavaszhó utolsó napjai az idegek, az önuralom, a méltóság próbái. 28-án az Uránusz–Szaturnusz szembenállását tetézve, kora délután a Bikában együtt álló Nap–Merkúrral kerül szembe a Hold. Ugyanekkor, egészen a hónap végéig, 150 fokos, kvinkunx kapcsolatban marad a Vénusz a Plútóval és a Szaturnusz a Neptunusszal. Az érzékenyebb idegzetűeken riadt nyugtalanság lehet úrrá, akinek a szíve gyengébb, óvakodjon minden lelki konfliktustól, fizikai túlterheléstől; az Oroszlánban haladó Mars diszharmonikus viszonyban van a Nappal, a Holddal, a Merkúrral, a Jupiterrel. Aki teheti, a maga kedve szerint a természetet járva, a kertben munkálkodva hasznosítsa felborzolt energiáit. Telihold idején érdemes gyűjtögetni az időszerű gyógynövények leveleit, virágait, például az árnika és a gyermekláncfű levelét, az ibolya- és kankalinvirágot, az erdei friss fenyőhajtást. Közben a szerencsések felett dalra fakad a mostanában érkező, szép énekű sárgarigó.

Gázmár László
XVI. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.