Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. augusztus havában


Augusztus naptári helye és neve szerint a derű, az életörömök, a fenség hónapja. Idén e hónap elejétől fogva – továbbra is – egymást követik a feszültségkeltő bolygókapcsolatok. Ízelítőt kaptunk már abból, mit hozhatnak a hasonló jelzések. Az első napokban nehezen hangolódunk egymásra. A Kos elején még együtt álló Jupiter–Uránusz farkasszemet néz az átellenben, a Mérleg első fokain ugyancsak együtt álló Mars–Szaturnusszal, miközben mindkét párosra a Bak Plútó kvadrátja vetül. Ebben a szűk mozgástérben, amely önfegyelmet, megfontolt egyéni, családi és országos gazdasági, pénzügyi lépéseket követel, minden tévedés, hibás megoldás, sértés, kritika harcos reakciót vált ki, amelynek kimenetele az érintettek helyzetétől, erőviszonyától, a közösségi és egyéni vérmérséklettől függ. Félelmek és indulatok, önvédelmi célú támadókészség, a szorult helyzetek gyors megoldására törekvés mozgolódnak az emberekben és az állatokban. Bár a hó eleji fényszögek lazulnak a hónap folyamán, a fenti öt bolygó mindegyike megmarad ezekben a jegyekben, és küldi időszerű jeleit, tudatszintjeinken át befolyásolva a gazdaságot, a természetet, magatartásunkat, egészségünket. Egészségünk védelme most fokozott figyelmet igényel. A sokfelől támadott Jupiter szorongatott helyzetben van, ami kedvezőtlenül hat az emésztőrendszer, a máj és az epe működésére, az érrendszerre, a vérnyomásra. A kifejezetten fogyókúrázók mellett másoknak is csak előnye származhat abból, ha legalább tizedikéig, újhold napjáig megkímélik magukat a nehezebb, a savasító, az erjedést okozó ételektől, italoktól. A cselekvésre, a hirtelen megoldásra mozgósító Kos Jupiter–Uránusz, egyes fejeket megzavarva, a korlátok figyelmen kívül hagyására, szélsőséges, kártékony, érzéketlen, önző kalandokra ragadtathat. A Mérleg Mars és Szaturnusz a vélt igazságokért és érdekvédelemért való kitartó „békeharcra” késztet, amiből a józan ész színvonalától függően értelmes viták vagy torzsalkodások kerekedhetnek. Július óta tart a Bak Plútó és a Kos Jupiter ún. kardinális, radikális kvadrátja. (E két bolygó legutóbb az 1998-as választási kampány idején volt ilyen kilencvenfokos fényszögkapcsolatban. Akkor az ország könnyebb helyzetében és jóval engedékenyebb jegyekben, a Nyilasban és a Halakban fejtették ki hatásukat.) Radikális, kényszerű változások, változtatások idejét éljük. A pénzszűke, a tömegeket érintő életmódváltozások, amit a Bak Plútó képvisel, huzamos, diszszonáns viszonyban van az öntörvényűséget, a hazardírozást, a „hajrá megoldásokat” igénylő, a jogi, természeti, emberi erőforráseszközök sokféleségét alkalmazó Kos Jupiterrel. Folytatódnak a megrázó természeti jelenségek, a szükségszerű, radikális intézkedések, a kényszermegoldások. Ezek konkrét, pozitív hatását várhatóan 2012 márciusától tapasztalhatjuk majd, amikor e két bolygó, a Jupiter és a Plútó energiái két földies jegyben, a Bakban és a Bikában egymást segítő kapcsolatba kerülnek.

 

 

Az első vasárnap és az első hétköznapok az emberi kapcsolatok próbatételei. Bírálgatunk, hibáztatjuk egymást, mielőtt megtudnánk, hogy képes-e, módjában áll-e a másiknak másként tennie. Élénkebbé válik a forgalom tudatunk magasabb és alacsonyabb szintjei között. A kardinális keresztet alkotó Kos Jupiter, Mérleg Mars–Szaturnusz és Bak Plútó jóvoltából sokan a kolerikusok és szangvinikusok közül, alapvérmérsékletükkel ellentétesen, indulataikat magukba fojtva, inkább békülékenyek, kompromisszumkészek: előre lejátsszák magukban azt a csatát, amelyet a nyilvánosság előtt már szégyellnének.

 

A második hétvége, 7–8-a, szombat–vasárnap bolygóállásaival érdemes bővebben foglalkozni. Kivételes lehetőség ez a két nap arra, hogy – ha mód van rá – minél elmélyültebben átadjuk magunkat a bennünk munkáló és a rajtunk kívüli életek hódolatteljes tiszteletének. E két napon négy személyi jelölő égitest, a Nap, a Hold, a Merkúr és a Vénusz saját uralmi jegyében, az Oroszlánban, a Rákban, a Szűzben és a Mérlegben tartózkodik. Így az élet négy alapeleme, a tűz, a víz, a föld és a levegő egyaránt legjobb minőségében van képviselve a bolygók helyzete szerint. A teremtő Nap áll a hatalmi rangsor élén, három főhivatalnokával uralkodik a többi bolygó felett. Alkotó életenergiánk, érzékenységünk, szellemünk, lelkünk, a földi adottságokra, lehetőségekre és kötelességekre figyelmes tudatunk aktív, éber állapotban van. Könynyebben, mint általában, megérthetünk valamit mindabból az ősi tudásból, ami tudatunk mélyéről, az ösztönös természeti lények felől és a kozmoszból felénk árad. Ha nem vagyunk túl földhözragadtak, anyagiasak, önzők, és valamelyest el tudunk távolodni érzelmi szükségleteinktől, jók a lehetőségek arra, hogy a földi mikrokozmosz lényegét átérezve megérezzük és befogadjuk az univerzális egység, a minden egy misztériumát is. Ez a négy égitest fényszögkapcsolatai révén felerősítve közvetíti a többi bolygó rezgését, üzeneteit is. A Vénusz most lép a levegős, intellektuális Mérlegbe, és szembekerül a Kos Uránusszal, majd a Jupiterrel, és együttállásba a Szaturnusszal és a Marssal. A Mérleg szülöttek általában tisztában vannak azzal, hogy saját vágyaik, céljaik teljesülése érdekében sokszor a végsőkig meg kell kísérelniük együttműködni a megfelelő emberekkel. Ez a szövevényes alkalmazkodási törekvés kifoghat a legkifinomultabb Mérleg szülötteken is. A következő napokban az érintkezések elviselhetősége érdekében szükség lesz magasabb szintű spirituális intelligenciára. E tekintetben különösen kényes a 13–15-ei hétvége, a várható hőség, az utak zsúfoltsága, a türelmetlenség miatt. A hétvégét követően a Mérlegben járó Vénusz és Mars egyre távolodnak a feszítő fényszögektől, az Uránusz meg 13-án a Kos határán átkelve visszatér a Halakba, kellemesebbé, színesebbé válhatnak az együttlétek.

 

A 20-ával kezdődő hosszú hétvégére bonyolult képzeletbeli fényszögháló alakul ki Naprendszerünk égitestei között. A Nap szembekerül a Neptunusszal, ívpercre pontossá válik a Jupiter–Plútó–Szaturnusz átmenő T-kvadrát, valamint együtt állnak a Vénusz és a Mars. A Szűz Merkúr megáll, mielőtt hátrálni kezdene. Az időszerű intézkedések alapos átgondolását sürgetik ezek a jelek, a múltbeli tapasztalatok és a jövőre való hatásuk együttes mérlegelésével. Az ünnepre szánt kiadások jó része a kora nyári árvíz- és viharkárok költségeinek enyhítésére fordítódhat. Azért is várható ilyen lépés, mert este kilenc órakor, a budapesti tűzijáték kezdésének szokásos időpontjában az égbolt legmagasabb (cél-)pontja a Bak jegy, a takarékosság és felelősség, és a benne álló Plútó, a pénz és az egyetemes akarat jele irányába mutat. Ez és a következő néhány, erősen növő holdas nap kitűnő alkalom gyógynövények (pl. ezerjófű, galagonya- és komlótermés, körömvirág, kakukkfű, zsályalevél) és gombák gyűjtésére.

 

23-án a Nap, az Oroszlán határát átlépve, eléri a Szűz jegyét, és abban a pillanatban a felkelő horizont, az aszcendens is a földies Szűz jegyében van (2. ábra). Felhívás ez arra, hogy végezzük el halaszthatatlan, gyakorlati jelentőségű teendőinket. A ráérzők számára igen erőteljes szellemi üzeneteket közvetít a következő pár nap, a Nap és a Regulus állócsillag kapcsolata folytán. A Regulus, a „Kis király”, az Oroszlán csillagkép legfényesebb, csillaga, az „Oroszlán szíve”, amely mellett csupán fél fok távolságra halad útján, az ekliptikán a Nap, és most együttállásba kerül vele. Ehhez jön még – több más hatás mellett – a Jupiter és Plútó kardinális kvadrátja, amely a képzelt erőfölénnyel való visszaélésre is ösztönzően hat.

 

 

Vannak, akik ezt a rendkívüli energiát ösztönösen egoista törekvésük vagy hatalmi pozíciójuk felerősítésére, erőszakos cselekedetre használják, másokat az egyetemes, a minden élet iránti szeretet érzése és az óvó tevőlegesség kötelességérzete hat át.

 

24-én, Bertalan napján, este hétkor a Hold teljes felénk néző oldalát megvilágítja a Nap. Fél nyolc táján, amikor a Nap nyugovóra tér, vele szemben a látóhatáron megjelenik a Hold ezüstkorongja. Ezen a Halak-teliholdas éjszakán szokatlanul intenzív élményekben lehet részünk, ébrenlétben vagy álmok képében. Egyidejűleg két ún. tanító, százötven fokos fényszög, kvinkunx alakul ki a Nap és a Jupiter–Uránusz, továbbá a Szaturnusz és az együtt álló Hold–Feketehold között. A bolygók ilyenkor nagyon nehezen tudnak minőségük szerint egyértelműen megnyilvánulni. Önhittséget, zavart keltenek egyes fejekben. Indokolt alaposan átgondolni mindazt a jelenséget, érzést, amely ezen az éjszakán és a közeli napokban megragadja figyelmünket. Ezeknek olyan szimbolikus üzenete van, amelyek hátterében gyors és hatékony megoldást igénylő problémák húzódhatnak meg. Például olyan elérhetetlen célok, vágyak, rendezhetetlen múltbeli események, amelyek hajszolása, hordozása felemésztheti a legnemesebb energiákat, képességeket is, ha azokat nem vagyunk képesek feladni.

 

Augusztus újabb alkalmat nyújt arra, hogy lényeges értékeket és hiányosságokat fedezzünk fel magunkban, mélyebb ön- és világismerethez jussunk.

 

Augusztus utolsó hetében rendszerint már útra kelnek a gólyák, akik idén talán meghoszszabbítják ittlétüket, hiszen igazán jó soruk volt nálunk, kiterjedt életterük a temérdek víz és béka „jóvoltából”.

Gázmár László
XVI. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.