Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. december havában


Ez a hónap maga az Ünnep. Idén meg kiváltképpen az. Egyetlen bolygó van uralomban, a Nap után a legnagyobb, a Jupiter, a szeretetbölcsesség képviselője, a lelki együttérzés jegyében, a Halakban. Áthatja az egész mindenséget. Mutatja a figyelmesnek az egyén, a közösség és a kozmosz egységét. Ha csak az ő parancsát követnénk, dolgunk csak egymás és a természet szeretete lenne. Amost már nem hátráló Jupiter a jövő felé irányítja tekintetünket. A legmélyebb titkok, az igazság és valóság feltárására, segítőkészségre ösztönöz. Vele együtt naprendszerünk tíz bolygója közül még öt, a Vénusz, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó – október óta – decemberben sem vált jegyet. Mély, elhúzódó és eredményes önvizsgálatra van lehetőségünk és szükségünk. Jobb, ha élünk az alakalommal, és nem később, kényszerűen kell majd bűnbánó önrevíziót tartanunk.

A Bika és a Mérleg ura, a Vénusz, a termékenység, a beszerzés, a szépség, a csábítás bolygója száműzötten feszeng a Skorpióban, az átváltozások, az elmúlás és újjászületés jegyében. Furcsa megvilágításba kerülnek a haszontalan vagy akár ártalmas vágyak, a hiú szerzés, gyarapodás igények. Áttetszik mögöttük a félelem, a céltalanság. Az emberek közt, a természetben megláthatjuk magunk mélységeit, ha akarjuk. E bolygóállásoknak is köszönhetően rádöbbenhetünk, hiába vágyunk jobb és szebb világra, ha magunk nem vagyunk olyan jók, amit másoktól elvárunk. Weöres Sándor írja Útravaló című versében: „Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. Ha imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden zegét-zugát, mert az ember, imájában, őszintére vetkőzik Isten előtt; önmagának folyton hazudik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe hozod.”

 

A nehézség általában az, hogy az embernek ösztönvilágán kéne uralkodni tudni, az meg nem hagyja magát. Most azonban a Vénusz és a Jupiter mellett a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó is – kényszerítő erővel – támogatja ezt a folyamatot. A Mérleg Szaturnusz a kötelességet, a Bak Plútó a szükséget, a Vízöntő Neptunusz és a Halak Uránusz egymást erősítve a kozmikus érzelem és értelem befogadását képviseli. Adott az időminőség, hogy helyzetünket intenzíven, mély átéléssel, illúziómentesen értékeljük, felismerjük, helyesbítsük. Az elkerülhetetlen plutonikus átalakulással, gyökeres változásokkal szembeszegülés vagy a passzivitás lelki és testi betegségeket okozhat, megnehezítve ezt az időszakot. A Plútó mindig eléri célját; még másfél évtizeden át szigorú szabályok betartására kötelezi az emberiséget.

 

Minél inkább megpróbálunk ellenállni a kötelező változásoknak, elfordulni kötelességeinktől, annál gyötrelmesebbek a következmények. 1-jén és 2-án a Skorpióban száműzött Vénusz és a Nyilasból a Bakba lépő, ugyancsak feszélyezett helyzetű Merkúr egymással alkotott szextilkapcsolata folytán a felcsigázott érzékek hol nyílt és heves őszinteségben, hol köntörfalazó magatartásban nyilvánulnak meg, személyenként, találkozásonként eltérően. A beszédben, a médiában gyakoribbak ilyenkor az erotikus programok, kiszólások, hasonlatok, az érzékiségre apelláló hirdetések, manipulációk. Az évnek ebben a szakában már egyre ritkábbak és a közelgő síszezonhoz viszonyítva még alig vannak szabadtéri programok. Szívesebben vagyunk otthon vagy más falak között. A hazai rádiós műsorsugárzás 1925. december elsejére időzítését is részben indokolhatták ezek a bezárkózásra késztető körülmények. A Merkúr, a kommunikáció jele akkor éppen megállt az égen a Nyilasban, és a látókörünket, tudatunkat tágítani hivatott Uránusz ugyancsak álló, stacioner helyzetben volt a Halakban.

 

4-én, szombaton, bányásznapon, Szent Borbála napján, majd 5-én vasárnap egy első látásra ártatlan, eseménytelen hétvége vár ránk. Azonban ekkor kezdődik valami, hosszabb távon rendkívül összetett, hatásaiban szinte kiszámíthatatlan, veszélyes eseménysor, amely nagyjából tíz nap múlva nyilvánul meg világosan. A beavató Merkúr a szigor jegyében, a Bakban együttállásba kerül a mélységek urával, a Plútóval. Ehhez hozzáadódik a Nyilasból a Bak felé közelgő Mars hevülete, továbbá déltájt a Skorpió Hold, a Neptunusz és a Jupiter−Uránusz energiája, éppen amikor az ember nyugalomra rendezkedik be. Egyéni szinteken e nyugalmi, elcsendesült órákban nehezen kezelhető üzenetek és gondolatok kezdenek mozgolódni az emberekben, és hoznak sokakat felhevült állapotba.

 

13–16-án jelentkezik az a kezdetben ártatlannak mutatkozott, immár kiteljesedett nagy erejű természeti esemény, amely bajt zúdít a közelében lakókra. Időjárásváltozás kezdetét ígéri 19-e, amikor a növő hold este az Ikrek jegyébe lép. Kevésbé forgalmas kirándulóterepeken gyűjthetjük még a fanyar kökénybogyót, amelynek a népi gyógyászatban közismert a melegítő, élénkítő, vese- és vértisztító, enyhe hashajtó, vérnyomást csökkentő, valamint fogyasztó hatása. Alkalmazzák súlyosabb betegség és szülés utáni erősítőnek is. Készül belőle tea, gyümölcslé, lekvár. A Hold  energiagyűjtő, és így a földi eseményeket erősen befolyásoló szerepe telihold idején, 21-én a legintenzívebb. Ekkor a Halak Jupiter–Uránusz kettősével is disszonáns kapcsolatba lép. Párnapos bőséges havazás, viharos szelek törhetnek ránk.

 

A verébalakú fehér-tarka hósármány csapatokban érkezik a Kárpát-medence havas pusztáira a még hidegebb, északabbi vidékekről.

 

22-én, szerdán kora hajnalban, amikor legtöbben még az igazak álmát alusszák, a Nap belép a föld elemű Bak jegyébe. Ez a téli napforduló ideje. A Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Mire felkelünk, túl vagyunk az év leghosszabb éjszakáján. A pillanat tengelykeresztje éppen a négy kardinális jegyet kapcsolja össze (második ábra), és legalább negyedéven át tartósítja bennünk az elszánt céltudatot. Mérleg a felkelő horizont, Kos a lenyugvó, az égbolt legmagasabb pontja a Rák, a legmélyebb a Bak jegyét célozza. A felkelő jegy, a Mérleg ura, a Vénusz a Skorpióban van, a Ráké viszont otthon, a Rákban tartózkodik. A Kos ura, a Mars erős pozíciót tölt be a Bakban. A Rák Hold, a nép és a Bak–Nap–Plútó−Mars, az állam „szembenállása” ebben az időszakban a hatalom, a gazdaság, a pénzügyek és a lakosság, külön-külön és kölcsönösen, egymással szembeni nehéz helyzetére utal. Ez a szembenállás az érintettekben zajló gigászi lelki, szellemi belső küzdelemről, a lehetőségek mérlegeléséről szól. A küzdelmek végül, nagy erőfeszítések árán ugyan, de kijegecesednek az elviselhető megoldás formájában, még ha azok következményeit előre nem is lehet megjósolni. Az elsődleges cél továbbra is, amint azt a csúcson álló, az ország lakosságát, ezen belül elsősorban a családokat jelképező Rák Hold mutatja, a nép minél kedvezőbb helyzetbe hozása. Továbbá a jelen időminőség azért is figyelemre méltó, mert az egymással uralmi cserében lévő és ezért igen hatásos Vízöntő Neptunusz, az érzelem és a Halak Uránusz, az értelem jelei serkentő kapcsolatban állnak a hétköznapi tudat jelével, a Merkúrral.

 

A Bak időszak leginkább a földies, melankolikus típusnak kedvez. A többi jegyek szülöttei megérezhetik e vérmérséklet habitusát. A fejlett Bakok folyvást gondolkodó, a földi lét lényegét fürkésző szellemiségek. A Bak időszak arra késztet, hogy gyarapítsuk tudásunkat. Ez áll Széchenyi István 1826. decemberi naplójában: (Uram) „Add tudtomra, mit tegyek, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, elszámolhassak.” A képességeink szerint elérhető tudás megszerzésére vagyunk késztetve. Kockázatos vállalkozásokba is sodorhatjuk magunkat, hogy megtudjuk, hol vannak határaink és hiányosságaink. Rá akarunk látni világunkra, ismerni,  befolyásolni működését. Ráérzünk, hogy a szellemi munka a fizikai biztonság megteremtésének alapja. Mély lelki és szellemi átéléssel dolgozhatunk magasabb fokú érettségünk eléréséért, miközben humorérzékünk se vész el. Most érdemes, mert hatásos nagy elánnal tanulni. (Dr. Lomb Kató, aki tolmácsként 16 nyelven kereste kenyerét, mondta magáról, hogy hosszú életét – 96 évet élt – nem a tudás, hanem a tanulás világította be.) Összességében embernemesítő negyedév következik.

 

23–27-én a Bakban a Plútóhoz közelítő Nap, továbbá a Bak Mars az újjászületés érdekében elengedhetetlen változtatásokra, az egyének és az ország vezetésének szűkre szabott lehetőségeire, szívós elszántságára utal, előre vetítve azt a küzdelmet, amit a még járható rögös út megtalálásáért kell folytatni. Számíthatunk új, a jövő érdekében elkerülhetetlen intézkedésekre. Ami az időjárást illeti, márciusig az ilyenkor szokásosnál hidegebb, csapadékosabb és szélviharokkal, hófúvással tarkítottabb életviteli helyzetekre kell felkészülnünk. Ennek egyetlen kedvező vonása az, hogy a ködök hamarabb feloszlanak.

 

Az egész hónap folyamán – és nagyrészt még januárban is – egyedül a Halak Jupiter van uralmi helyzetben. A Jupiter a kozmikus kötelességtörvények, az egyetemesség, a legfőbb törvény, a szeretetbölcsesség képviselője. Az eljövetel, karácsony hava a nemes igyekezetek, az egymásrautaltság felismerésének, az egymás iránti bizalom és szeretet megerősítésének, kiteljesítésének ünnepi ideje.

Gázmár László
XVI. évfolyam 12. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.