Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. február havában


Böjtelő, télutó, jégbontó, farsang, Halak hava, február. Hajdan az év utolsó hónapja volt; így lett hol rövidebb, hol hosszabb, lett szökőév, az év kiegyenlítő pontosítása végett. Az ember utolsó lehetősége volt ez, hogy "megtisztulva" köszöntse a tavaszt. A szív és az örök szellem jelképe, a Nap február hónapban a Vízöntőben és a Halakban jár, "példát mutat" a tisztálkodásra; nemcsak fizikai szinten.

 

A hónap elején a Bak, a Vízöntő és a Halak jegyében hét bolygó tartózkodik (első ábra): kötelességeink alapos átgondolására, magas színvonalú teljesítésére figyelmeztetnek. A hét bolygó között van az univerzum szellemi rendjét közvetítő három felsőbbrendű bolygó, az Uránusz, az egyetemes értelem, a Neptunusz, az egyetemes érzelem és a Plútó, az egyetemes akarat jelölője. A fényszögkapcsolatok szövevénye folytán valahogy minden bolygó, a személyes, a közösségi és az egyetemes jelölők hatása egyaránt érvényesül. A markáns Szaturnusz-Plútó kvadrát mellett több, úgynevezett másodlagos, százharmincöt és százötven fokos fényszög válik egyre pontosabbá. Ezek összhatása folytán többekben felerősödhet a bűntudat, hogy vállalásaikat valamiért nem tudják teljesíteni úgy, ahogy szeretnék, a földi és a magasztosabb elveknek is megfelelő minőségben. Az ilyen feszültségek azonban - a személyes horoszkóp és a tapasztalatok, szabad akarat késztetése szerint - ösztönző erővé is alakíthatók új, a hiányolt ismeretek mielőbbi megszerzése érdekében.

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária a negyvennapos Jézust a gyertya fényében bemutatja a jeruzsálemi templomban. Azóta a szentelt gyertya a keresztény világban Jézus Krisztus egyik jelképe. Az égő gyertya üzenetének átérzése, átszellemesítése elsősorban saját dolgunk, a körötte lévőké. Kora reggel, amikor a Szűzben járó Hold pontosan szembekerül a Halak Uránusszal és százötven fokra van a Vízöntő Neptunusztól, a szeretet-szellem szinte villámfényszerűen világíthat meg mindent, ahová figyelmünket fordítjuk. Ez a reggeli üzenet alkalmas arra, hogy aki akarja, átérezze, hatni engedje a tiszta, univerzális értelem erejét, majd később, amikor szükségét látja, felidézze ezt az élményét mindennapjaiban. Este tízkor a Hold a Mérlegben eléri a Szaturnuszt, amelyet a Plútó és valamelyest a Jupiter is támadnak. Magunkba zártan őrlődik lelkünk, mélytudatunk és tudatosságunk elvárásai között. A másodikáról harmadikára virradóan jövő álmok olyan érzelmi megpróbáltatásokat hozhatnak, "próféciákat" sugallhatnak, amelyekkel nehezünkre esik azonosulni.

 

Február 4-8. között a pozitív, alkotó és a negatív, visszahúzó energiák küzdelmét érezhetjük magunkban. Az uralmi pozícióban lévő Halak Jupiter szextil kapcsolata a Bak Plútóval, valamint a Szaturnusz és a Plútó kvadrát fényszöge jelzi, hogy tettvágyunkat mások számára is számottevő formában akarjuk kifejezésre juttatni. Akkor is átélünk jelentősebb változásokat, ha azért semmit sem teszünk, de abban nem lesz köszönet. A közösségi törekvések, amelyek megfelelnek a természeti törvényeknek, most sikerrel hajthatók végre, az egyénieskedő, önző igyekezetek viszont kudarcra vannak ítélve. E néhány napot a Vénusz és a Neptunusz együttállása tetőzi be a Vízöntőben, 8-án, amikor a hétfői munkanap dacára az önzetlen szellemiség és szeretet napját élhetjük át. Az alkotóművészek könnyűszerrel fejezik ki látomásaikat, a konstruktőrök szinte élvezettel jutnak el a remélt technikai megoldáshoz. A párkapcsolatok vitás kérdései enyhíthetők.

 

10-én, szerdán, a hét merkúri napján, a Naphoz, a Vénuszhoz és a Neptunuszhoz társulva a Merkúr is belép a Vízöntőbe. A Merkúr az érdeklődés, az értelem, a megismerés és az ebből fakadó tudatos változások szimbóluma. Itt a Vízöntőben, ahol a szellem a szabadelvűség, az uránuszi fény felé emelkedhet, a Merkúr nem annyira az átérző, a szívvel átgondolt cselekvést, mint inkább a rációt, a találékonyságot, az ismeretek gyarapítását jelenti. A következő húsz napban, amíg a Merkúr e jegyben halad, az egyébként visszahúzódó emberek nyíltabbá válnak. Akik kíváncsiak rá, most megismerhetik az ő véleményüket is. Érdemes meghallgatni őket. A gátlástalanabbak viszont jobb, ha visszafogják magukat, megpróbálnak tapintatosabbak lenni, különben magukra haragíthatnak másokat. A Föld és a Merkúr között keringő Vénusz 11-én elhagyja a Vízöntőt, és március 6-ig a Halak színpadán szerepel. Ez az általában kitűnő kapcsolatszervező szerepet játszó színész, aki a világosság merkúri tudásával is operál, itt a Halakban kiszámíthatatlan vonzalmakat és az alkotóművészek számára ihletett napokat képes előidézni. Hálásak lehetnek neki a farsangi mulatságok szervezői, például a 11-16. között pörgő busójárás, a rangos télűző, téltemető farsangi eseménysor rendezői, résztvevői. A vénuszi sugallatok felerősödnek azáltal, hogy a Jupiter a Halakban mint uralkodó látja vendégül a Vénuszt és az Uránuszt. 14-e, vasárnap Szent Bálint napja (Valentin-nap), a szerelmesek és az epilepsziások védőszentjének ünnepe. A Nap és a Neptunusz közeledő együttállása a Vízöntőben, valamint a Vénusz-Jupiteré a Halakban és a köztük haladó, őket egymáshoz kötő újhold, majd növő hold olyan időminőség, amely kapcsolataink mély, elrévedező átérzését, érzéseink őszinte és nem felszínes kifejezését segíti. Sajnos a Merkúrral szemben lévő Mars okozhat egy kis galibát, ha a mély érzések helyett inkább vehemens érvek kerülnek előtérbe.

 

15-én a Nap pontos együttállásba kerül a Neptunusszal a Vízöntőben és egyúttal a Vízöntő csillagképben is, majd 16-án a Vénusz-Jupiter állnak együtt a Halakban. Az egyéni horoszkóp jelzéseitől függően többféle befolyást gyakorolhatnak ránk ezek a konjunkciók. Általában érzékenyebbé válunk mások iránt, felnagyítjuk az ő helyzetüket, miközben megfeledkezünk saját igényeinkről. Az évnek ebben az időszakában gyakrabban jutnak eszünkbe korábbi cselekedeteink következményei, újraértékeljük azokat. Több gondot, problémát veszünk észre a világban, amin szeretnénk enyhíteni, azonban kevésnek érezzük ehhez magunkat. Tartózkodunk az összetűzésektől, vitáktól. Akinek módjában áll, most szívesen adakozik, sőt költekezik, és hajlamosabb számára előnytelen kompromisszumokra. Lesznek viszont, akik nyitottabbá válnak a dolgok spirituális, szellemtudományi megközelítésére. A lelki és szellemi tisztulás szükségességét hangsúlyozzák ezek az együttállások. Az érzékenyebbek átérzik az ehhez érkező égi segítséget. Sajnos olyanok is lesznek, akik a közeli napokban könnyebben nyúlnak a pohárhoz, drogokhoz, hogy oldják bizonytalanságukat, szeretetéhségüket.

 

18-án este a Nap a Halakba ér, a Vénusz, a Jupiter és az Uránusz társaságába (második ábra). A hónap hátralévő napjaiban, a születési horoszkópok minőségétől is függően, empatikusabban viseltetünk egymás iránt, ugyanakkor könnyebben befolyásolhatóak vagyunk. Olyannyira "ellazulhatunk", hogy könnyen átengedjük magunkat ösztönvilágunknak. A kötelezettségek késedelmet szenvedhetnek. Kedélyállapotunk a megszokottnál hullámzóbb. Van, aki a társasági együttlétet részesíti előnyben, és olyan is, aki komor, lehangolt lesz, bezárkózik. Legyen figyelmeztető jel, hogy a Halakban lévő bolygók sorát az Uránusz zárja, amelynek megvan az a "képessége", hogy kijózanító pontot tegyen a tudatosság, a józan ész híján való cselekvési folyamat végére.

20-22. között a Nap és a hátráló Szaturnusz, valamint a Nap és az ugyancsak hátráló Mars egyaránt százötven fokos fényszöget alkotnak. Energiáink alacsony szintre süllyednek. Ez a három nap a körültekintő, energiatakarékos megoldásoknak kedvez. Hajlamosabbak leszünk a pesszimizmusra, a fertőződésekre, a balesetet okozó mozdulatokra. 23-24-én a Jupiterhez közeledő Nap és a Plútó harmonikus kapcsolata már alkalmasabb feltételeket teremt ahhoz, hogy végrehajtsuk a szükségesnek ítélt és rajtunk múló változásokat; például eddig halogatott kisebb tatarozásokat, takarításokat, és 24-én a Rák-Hold, Halak-Nap üzenetét hasznosítva a nagymosást, érzelmi szinten is. 24-én, jégtörő Mátyás napján már rohanva keres utat magának a mindenhonnan jövő olvadék és csapadék. Amikor még nem jelentkezett a globális klímaváltozás hatása, az ilyenkor csapadékos időből arra következtettek, hogy a jég majd elveri a termést, a szőlő savanyú lesz.

 

Február utolsó napjait a Nap és a Jupiter együttállása aranyozhatja be, feltéve, hogy ellen tudunk állni a bizonytalanba vezető felügyeletlen vágyaknak. Valóságos vagy csalfa optimizmus uralkodhat el rajtunk. Szellemi befogadókészségünk mintha nem ismerne határokat. Kutatunk, keresünk, érdeklődünk, új élményekre vágyunk. Szélsőségeket tapasztalhatunk környezetünkben, túlzottan nagylelkű és arrogáns emberekkel egyaránt találkozhatunk. Ebben a sokféle túláradásban a magunkhoz méltó korlátok megtalálása és betartása a legnehezebb. Különösen így van ez 28-án, amikor a túláradás eshetőségét a kora esti égbolton - talán - megjelenő telihold tovább fokozza.

 

Híven a Nap és Merkúr jelzéséhez, februárius utolsó napjaiban szárnyra kelnek a vándormadarak. Érkezik hozzánk a mezei pacsirta, a seregély, a libuc. A téli költöző madarak egy része hazaindul, és a havasiak is távoznak a völgyekből. 

Gázmár László
XVI. évfolyam 2. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.