Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. július havában


Bár 23-áig a Rák jegyében élvezhetjük a Napot, de már az „Oroszlán havában” vagyunk. A július nevet Julius Cézár ragasztotta erre a hónapra i. e. 44-ben, kegyesen engedve hízelgőjének, Marcus Antoniusnak.

 

Néphagyományunk az aratás idejére és egykori módjára utalva Sarlós Boldogasszony havának is hívja, míg Bárczfalvi Szabó Dávid, 18.századi nyelvújítónk, aki a halban gazdag Tisza és Bodrog találkozásánál született, a „halászonos” névvel illette.

 

Kezdetben a Hold fogytában, még Föld körüli ellipszispályájának távolabbi ívén, átlagos sebességénél lassabban halad, alig 12 fokot tesz csak meg naponta. Fogyó hold idején könnyebb lélekkel fogadjuk az eseményeket, intézkedéseket. Aki fogyókúrázik, annak érdemes folytatnia programját egészen a 11-i újholdig. Az első tíz napon a bolygók nagyobb hányada van a befogadást, elfogadást segítő föld és víz jellegű állatövi jegyekben. Mégis az a feszítő, aktivitásra késztető fényszög, amely a kardinális, tüzes Kosban még együtt állónak tekinthető Jupiter–Uránusz és az ugyancsak kardinális, föld elemű Bakban lévő Plútó között fennáll (első ábra), okozhat hirtelen időjárás-változásokat, villámlással, mennydörgéssel kísért viharokat, sőt ennél komolyabb természeti jelenségeket és ezeket kísérő testi tüneteket, mint fejfájásokat, keringési zavarokat.

A Kos nulla fokán 8-áig előre, majd attól kezdve visszafelé mozgó Uránusz számos olyan jónak és rossznak mutatkozó radikális eseményt generálhat, amelyben az egyes ember közvetlenül nem játszik szerepet, de következményeihez alkalmazkodnia kell. A váratlan fejlemények  függetlenül attól, hogyan értékeljük azokat – elősegítik, hogy a megszokott helyett találjunk új megoldásokat életvitelünknek, fejlődésünknek a kozmosz rendjéhez igazodása érdekében. Azoknak, akik bármelyik kardinális jegy (Kos, Rák, Mérleg, Bak) 0–1 foka közelében születtek, vagy születésük horizontja van ezeken a pontokon, érdemes elgondolkodniuk, mihez kezdenek mostanság az egyszerre rájuk törő, az egyetemes értelmet felvillantó uránuszi szabadsággal és a külvilág korlátaival, mindazzal, amit bevonzanak. A Szaturnusz és az Uránusz szembenállásának idejéhez köthető – az elmúlt hónapokban már megtapasztalt – gazdasági válságok, légtérzárlatok, zavargások segítenek abban, hogy az ember pontosabban megfogalmazza egyediségét, és megvalósítható célokat tűzzön maga elé.

 

Július második hétvégéje, 10–11-e roppant élménydúsnak ígérkezik. 11-én, vasárnap van a labdarúgó-vb döntője, a forma–1 brit nagydíj futama. Vonzza az embert a vízmellék, a horgászat varázsa. Ekkor van a vasutasok napja. Tömérdek a teendő a mezőgazdaságban, a kertekben. Célkirándulás közben gyűjthetjük az ehető gombákat, mint az arany tinórút, az akácpereszkét, az óriás és a szürke pöfeteget, az ízletes csiperkét és rizikét, a sárga gerebengombát. A programzápor közben a Nap hevére ráerősít a tüzes Mars. A fővilágosítók, a Nap és a Hold találkoznak a Rák jegyében (Francia Polinéziáról és a Húsvét-szigetekről 4 perces teljes napfogyatkozás lesz látható), a Vénusz a Szűzbe lép, van három 150 fokos fényszög a Merkúr és a Plútó, a Vénusz és az Uránusz, a Szaturnusz és a Neptunusz között. Mindez egyszerre biztat, tétováztat, elbizonytalanít, amikor meg kellene egyezni a napi időtöltésről, másrészt az egyes programok főszereplői vetemedhetnek hajmeresztő, képességeiket meghaladó mutatványokra. Szükség lesz a józan észre minden területen, a balesetek, nézeteltérések, meggondolatlan zsigeri reakciók elkerülése végett. Aki fogyókúrázik, az 11-től két hétig tarthat egy kis szünetet. Az újhold napján, vasárnap este  amikor a Hold pontosan a Nap és a Föld között helyezkedik el, így nem látjuk megvilágított oldalát, valamint az előtte és utána lévő napokon jó néven veszi szervezetünk, ha salaktalanítjuk, méregtelenítjük. Élvezzük a nyár ajándékait, a bőséges zöldség- és gyümölcskínálatot. A következő hétvégére, 16–18-ára a Kos Jupiter és a Bak Plútó között létrejön a pontos 90 fokos kapcsolat, amely igen tartósan, közel nyolc hónapon át – előre-, hátra-, majd ismét előremozgás közben, különböző feszültségi szinteket keltve – meg is marad.

 

E három napon belül 16-a, a nyüzsgő péntek este hozhatja a legszélsőségesebb eseményeket. Néhány órára a Szűz és a Mérleg határán találkozik a növő Hold a Szaturnusszal, és ők ketten szembekerülnek az Uránusz–Jupiter párossal. Valami hirtelen időjárás-változás következhet be, forró szélvihar, helyenként égzengés kíséretében. A szélvihar múltával tartósan itt marad az igazi nyár; a hónap neve nyárhó is. Ismét fokozott figyelmet követel a hétvégi közlekedés; csökken a tűrőképesség, feszülnek az idegek, felszökik a vérnyomás, megfájdulnak az érzékeny fejek.

 

A 20-i Illés-napon – évszázados megfigyelések szerint – amúgy is gyakoriak a villámlással, jégveréssel járó viharok. Valószínűsíthető, hogy valahol távolban ismét morajlik, reng majd a föld, amint az gyakran megtörténik a növő hold kvadrátjához közeli időben. Továbbá az említett Jupiter–Plútó kapcsolat szükségessé teszi, hogy az országok kormányai nagy horderejű világ- és országalakító intézkedéseket kezdeményezzenek. Egyéni, családi méretekben halaszthatatlanná válnak kisebb-nagyobb javítások, renoválások a ház körül, amelyekhez célszerű lesz elnyerni a szomszédok, az érintettek támogatását, együttműködését. A most beindított programok hosszabb távú következményei, e két bolygó mozgásából ítélve, jövő tavasszal, 2011-ben már kezdenek értékelhetővé, látványossá válni. Közben türelmetlenség, akadékoskodás, fajsúlyos jogi procedúrák tarkítják a folyamatokat, itthon, otthon és világszerte.

 

23-án, hajnalok hajnalán a szív szimbóluma, a Nap belép saját jegyébe, a teremtő, szerelemfakasztó, gyermeki, életigenlő, tántoríthatatlan, idealista és optimista Oroszlánba (2. ábra). Most az érdekorientált racionális tudat jelképe, a Merkúr még a Nap, a szív fennhatósága alatt áll. A Nap befolyását fokozza, hogy a Nap évében vagyunk. A Nap a szokottnál hatékonyabban támogatja az életképes törekvéseket, és felszámolja az életképteleneket. Késztetést kapunk arra, hogy szívünkkel gondolkodjunk, lássuk a világot, ahogy valaha gyermekként tettük. Jól tesszük, ha szívünk állapotát „szívügyünknek” tekintjük, hogy megőrizzük életerőnket. Szívünk szerint élünk-e? Ki, mi irányít bennünket? A pillanat azért is nagy jelentőségű, mert ezekben a napokban a Mérlegbe érkező Szaturnusz és a Kosban lassan hátráló Uránusz egyre pontosabban szembekerülnek egymással. Rendkívüli, a világgazdaságot, a helyi békék stabilitását veszélyeztető szembenállásukat talán csak a Nap–Uránusz 120 fokos és a Nap–Szaturnusz 60 fokos kedvező, önzésmérséklő sugárzása foghatja vissza, tarthatja féken legalább a következő harminc napban, sőt nemes főnöki hatalmával hosszabb időre konstruktív irányba is terelheti.

 

A 23–25-i telihold közeli hétvége ragyogó időpont levélgyógynövények gyűjtésére. Még mindig értékes készletre tehetünk szert például apróbojtorjánból, benedekfűből, borsmentalevélből, ezerjófűből, diófalevélből, lándzsás útifűből, lestyánfűből. A telihold 26-án, hétfőn, hajnali fél négykor még látható lesz lemenőben a nyugati látóhatáron. Eljött az ideje a – két héttel ezelőtt megszakított – fogyókúra folytatásának. Nagy lelkierő kell ehhez, hiszen a Jupiter–Nap és a Jupiter–Plútó étvágygerjesztő kölcsönhatása, az édes gyümölcsök éppen ellenkező vágyakat keltenek. De bárcsak ez lenne a nap legfontosabb üzenete, ugyanis nyugtalanságra okot adó bolygóhatások érik a Földet. Túl sok bolygóérdekeltség van tűz, levegő és föld elemű jegyben, és ezek egymást feszítő és segítő fényszögkapcsolatban állnak egymással. Nem lenne meglepő, ha a szárazság, a hőség és a Föld mélyének mozgásai, a földrengések, a vulkánkitörések, a víztükröket érő forró levegő, illetve az emberi elővigyázatlanságok miatt megsokasodnának a szélviharok, a tűzesetek az északi féltekén. Ugyanekkor a Merkúr és a Neptunusz, valamint a Mars és a Jupiter szembenállásai, a Mars és a Neptunusz 150 fokos fényszöge folytán kezdetben irracionális, kockázatos cselekedetek, intézkedések, magánéleti félreértések, félremagyarázások tehetik próbára idegeinket. A közeli húzós napokon indokolt csak a feltétlenül elvégzendőkre összpontosítani a figyelmet, az energiákat, hogy legalább azok jól legyenek teljesítve.

 

Az sem oldja a belső nyugtalanság és szétszórtság érzését, hogy 28-án, éjfél előtt a Merkúr átlép saját jegyébe, a Szűzbe, ahol szorgalomra, alaposságra sarkall, viszont azonnal disszonáns viszonyt létesít a Szaturnusszal, az Uránusszal, és jó kapcsolatba kerül a Plútóval. Többen a merjem, ne merjem hozzáállás, az ésszerűtlen félelmek, a tömeghangulatok hatása alá kerülhetünk, szokatlanul kritikussá válunk a környezettel, a történésekkel szemben. A bizonytalankodás fokozódik, amikor a Mars 30-án hajnalban elhagyja a Szüzet a Mérleg kedvéért, de ekkor éppen nekimegy a Szaturnusznak. A közlekedésben és a személyes viszonyokban mutatkozik majd meg leginkább, hogyan tudjuk tolerálni egymást, a kikerülhetetlen akadályokat, esetleg a széllökések, mennydörgés kíséretében hirtelen érkező zivatart vagy jégesőt.

Gázmár László
XVI. évfolyam 7. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.