Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. május havában


Pünkösd, ígéret, tavaszutó, Ikrek hava, május. Az első húsz napon a Nap a Bika vénuszi, földies, szilárd jegyében halad. Az anyatermészet gyökereket növel, sarjaszt, virágoztat, segít mindent, ami az élet kedvelését, tovább adását szolgálja. A Bika Merkúr, a változatosság állandósága, és az Ikrek Vénusz, a változatosság szépsége (első ábra) egymást erősítve érvényesül. Az élővilág kötelességrendje, életöröme, tettrekészsége a lényegi biztonság, az új életek ébresztésére irányul. A hónap utolsó tíz napján, amikor a Nap már a Merkúr uralta Ikrek jegyében folytatja útját, arra csábít, hogy „zárkánkból” kiszabadítva csodáljuk tágabb környezetünk százszorszépségét, vidítsuk lelkünket, szellemünket. A természet örömünnepét éli. A Jupiter, a bőség jele májusban még a vízjelű Halakban marad, mind jobban közelíti az Uránuszt, kedvező feltételeket teremtve zivatarokhoz, földmozgásokhoz, csuszamlásokhoz.

 

Hétvégi ünnepekkel kezdődik a hónap. 1-je a munka ünnepe, 2-a az anyák, a nevetés, a magyar sport napja. Azonban a Szaturnusz és a Jupiter–Uránusz tartós szembenállása a tavaszi programok közben is a gazdaság, saját lehetőségeink és az ország-világ lehetőségei, történései felé irányítja figyelmünket. A kozmikus fegyelem, a kötelességek betartására figyelmeztető jelzések követéséről van most és lesz még hónapokig szó. Helyzetünk, elvárásaink, együttműködési készségünk újraértékelése ismét és egyre sürgetőbben időszerű. A társasági együttlétek alkalmasak az ilyen belső szemlékre, még ha egyébként valami kellemesebb időtöltés reményében jöttünk is össze. 2-án délben, amikor a Hold eléri a Plútót, ráérezhetünk, melyek életvitelünk leginkább változtatásra érett területei. De a ráérzés nem elég. A rá- és megérzés, mint gondolkodva megélt történés, úgy finomodhat életképessé, ha sikerül azt jól megfogalmazni mások számára, és mások véleményével gazdagítva értékelhetővé és így működőképessé tenni (Bika Merkúr). A földjegyekben lévő Merkúr és Plútó kitűnő kapcsolata nagyon ígéretes jelzés az alkotó vitákra, nézetegyeztetésekre, a gondolatok életképessé formálására. Sötétben tapogatózik, aki csak saját ötletére hagyatkozik. Akkorák vagyunk, mint próbára tett „igazságunk”. 

 

A 7–9-i hétvégén, amikor a Hold a Neptunusszal, majd a Jupiterrel és az Uránusszal találkozik, égzengéssel járó hirtelen szivárványképző zivatarokban lehet részünk. Az égi játék csúcspontja 9-ére, vasárnapra ígérkezik, amikor a Hold, a Jupiter és az Uránusz a Halak utolsó fokain összekapcsolódnak. E bolygókapcsolatok fejfájást, vérnyomás-ingadozást, szédülést, elbizonytalanodást és ezekből származó közlekedési és kerti munkabaleseteket válthatnak ki. 

 

12-én, Pongrác napján az eddig hátráló Merkúr előreindul. Azok a döntések, amelyek nyomán a hónap elején valamilyen változtatásokat vezettünk be – különösen a gazdálkodás, a vállalkozások, a személyes kapcsolatok területén – kezdik éreztetni hatásukat. 

 

16-án, vasárnap este rendhagyóan sok hívás érkezhet a lelki elsősegély-szolgálatot teljesítő szervezetekhez. A Rák Hold a Bak Plútóval néz farkasszemet, miközben a Nap a Neptunusszal, a Vénusz a Jupiterrel, az Uránusszal és a Szaturnusszal alkot feszítő, kvadrát fényszöget. Egyesek úgy érzik, kapcsolataik hálójában vergődnek, nem látják tisztán szerepüket partnerükhöz vagy csoportjukhoz fűződő viszonyukban. A beszéltető Merkúr és a sorsfordító Plútó kitűnő kapcsolata segíthet, hogy a gyötrődő elviselje, jóra fordítsa, pozitív energiává alakítsa felgyülemlett érzelmi terheit, ha sikerül mással megosztania lelki gondját. 

 

17–19-én – de leginkább 18-án – délibábos remények bátoríthatnak fel és tehetnek próbára bennünket. Sokan rózsaszínben látják a világot, mintha semmitől sem kéne tartaniuk. A Nap kitűnő kapcsolatban van a Jupiterrel, a Szaturnusszal és az Uránusszal, a Merkúr meg a Vénusszal, a Plútóval, továbbá a Vénusz a Neptunusszal. Ugyanekkor a korlátok áthágására ösztönző Neptunusznak a Nappal, a Holddal, a Jupiterrel, a Szaturnusszal és az Uránusszal alkotott fényszögei azt jelzik, hogy könnyen lehet most kétes helyzetekbe sodródni, próbálkozni megalapozatlan elképzeléseik kierőszakolásával. Sokasodnak a veszélyes közlekedési helyzetek, a félreértések, a zavaros hírek a tömegtájékoztatásban. 

 

21-én reggel a Nap az Ikrek, a kíváncsiság, a viszonylagos igazságok, a könnyed ötletelés, optimista világlátás, az örök gyermekség jegyébe lép (második ábra). A vidéket már élőlények tarka sokfélesége népesíti be. Az ember alig fér a bőrébe. Május következő napjaiban magunkon is felfedezhetjük az ikrekség karakterjegyeit. A Vénusz a Rákban halad, de még érvényesül kitűnő, trigonális kapcsolata a Vízöntő Neptunusszal és kvadrátja a Halak Jupiter−Uránusszal. Álmodozások, érzések játszadoznak velünk. Újszerű művészeti és technikai meglátások pattanhatnak ki a frissült elmékből, konstruktív beszélgetésekre, vitákra kerülhet sor. Mindenkit fűt a kellemesen izgató élmények iránti vágy. Ezzel szemben a határidős, monoton, rutinszerű feladatok nyomasztóakká válnak. A most kezdődő ismeretségek mély spirituális, szellemi fejlődési lehetőségeket, illuzórikus reményeket, kiábrándító tapasztalásokat egyaránt tartogatnak. 

 

23–24-én pünkösd szellemiségét, alaphangulatát a Halak jegyének és csillagképének üzenete, a feltétel nélküli szeretet, az egyénekből közösség-egységet alkotás lehetősége és vágya határozza meg. Ezen túlmenően az univerzum aktuális jelzései egyénenként eltérő reakciókat váltanak ki a személyes horoszkópok hajlamosító jelzései szerint. A Halak urai, a Jupiter és a Neptunusz közül a Jupiter uralomban van, míg a Neptunusz kölcsönösen erősítik egymást az Uránusszal. 23-án, amikor a Rák Vénusz szembekerül a Bak Plútóval, minden közösségi program, minden találkozás a szokványosnál mélyebb, fajsúlyosabb érzéseket, a sorsközösség érzését váltja ki. Az egoizmusok oldódnak az együttlétekben. Az Ikrek Nap segít felidézni a gyermekkort, amikor még mindannyian ösztönös bizalommal voltunk mindenki iránt. Az Uránusszal együtt álló és rajta „uralkodó” Jupiter pedig arra ösztökél, hogy felülemelkedjünk a technika vívmányai hatására természetellenessé vált hétköznapjainkon. Persze akik már szinte összenőttek a fülhallgatóval, a hangszórókkal, akiket zavar belső világuk csendje, úgy érzik, a műzaj nélküli nincs mibe kapaszkodniuk a természetben. A Jupiter uralmi pozíciója mellett több olyan égi jel is hat ránk, amelyek inkább az elzárkózást, az elbizonytalanodást (például a Nap–Plútó százötven fokos kapcsolata), a kételkedést és bizalmatlanságot (például a Szaturnusz–Neptunusz százötven fokos fényszöge) ösztönzi. 

 

Továbbra is – mint ahogy az egész hónapban – él a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz közötti disszonáns viszony. A tanácstalan nyugtalanságok, az ösztönválaszok veszélyes helyzeteket teremtenek, baleseteket okoznak. Az érettebbek – akiknek életkörülményei rendezettek – kapcsolatai biztos érzelmi alapokon nyugszanak, illőbben tudják kezelni a váratlan szituációkat. Felértékelődik most a józan ész szerepe, amelyet a határozott Bika Merkúr képvisel. A családos, csoportos természetjárásnak most is harmonizáló hatása van, kellemes élményekkel gazdagít. 

 

Ezekben a napokban, 23-tól 29-ig, növő hold idején időszerű a friss, zsenge gyógynövények: az apróbojtorjánfű, a cickafarkkóró-, a feketenadálytő-, a csalánlevél, a gólyaorrfű, a kakukkfű, a martilapu, a nyírfalevél stb. gyűjtése. Az új munkahét kezdetén, 25–27-én a Skorpió Hold kissé felborzolja hangulatunkat, bosszanthatjuk egymást. Azután 28-án hajnalban mintha kicserélődtünk volna.

 

A Nyilas telihold, majd a Kosba lépő Uránusz hatására lelkünk egy csapásra felderül, sőt egyesek fékevesztetté válhatnak. Jobb, ha most nem próbáljuk egymást igazunkról meggyőzni, ha nem akarunk veszekedéssé fajuló vitába keveredni. Az ember maga sem tudja ilyenkor, mire is van igazán szüksége, de érvényesülni akar.

 

A következő napokban az elbizonytalanodást erősíti a Mars és a Neptunusz egyre pontosabb szembenállása. Többen, rövid időre, önmaguk számára is érthetetlenül, elbátortalanodnak, enerváltak lesznek. Elképzeléseik inkább csak délibábok, légvárak. Természetesen az ilyen tünetek is többféle eredménnyel járhatnak. Arra figyelmeztethetnek, hogy az embernek felül kellene vizsgálnia egóját, törekvései jogosultságát, hogy önmaga túlértékelésével ne maradjon magára. Másfelől – amint arra több másodlagos fényszög utal – ellazultan észrevehetünk olyan pillanatnyi, kivételes lehetőségeket, szimbolikus jeleket, amelyek aktivizálják gondolkodásunkat, rejtőzködő képességeinket, új irányt jelölhetnek ki számunkra.

 

Májusban minden hazai költöző madár itthon van már. A legutóbb érkezettek is fészkeléssel vannak elfoglalva. Sokak az utódok nevelésnél tartanak, és az Ikrek-időben – amikor a Vénusz már a Rákban jár – féltőn, fiaikat ki is repítik. Életre szóló élményben lesz része annak, aki kora reggel pár órát tölt a vadonban, a napüdvözlő éneküket zengő madarak közelében, miközben az emelkedő Nap fénye átjárja az ünneplőbe öltözött növényvilágot. Ilyen örömműsort az évnek és napnak más szakában, ilyen nagyszerűségben átélni nem lehet.

Gázmár László
XVI. évfolyam 5. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.