Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. március havában


Böjtmás, kikelet hava, tavaszelő, március. A Gergely-naptár 1582-ben történt bevezetéséig ez volt az év első hónapja. Addig az év naptárszerűen is az új élettel, a tavasszal indult, hiszen benépesültek a kertek, a gyümölcsösök, a legelők, a levegő. Nem volt még olyan állandósult zaj, mint a gépek, a hangszórók térnyerése óta.

 

Elsején, a meteorológiai tavasz kezdetén, hétfőn hajnali kettőkor, az égbolt keleti horizontja, az aszcendens a tüzes Nyilas jegyre mutat, és csupán a fogyó Hold, a Mars és a Szaturnusz van felettünk. Majd reggel nyolc órára, mire teljesen kivilágosodik, megtörténik a helycsere; a Hold, a Mars és a Szaturnusz nyugovóra térnek, a Nap és a többi hat bolygó a horizont fölé kerül. Ez utóbbiak még huzamosan a szellemi Bak, Vízöntő, Halak jegyekben tartózkodnak, segítik átgondolni, hogyan is kezdjük a valódi új évet. Nem a hirtelen, vehemens cselekedeteknek, döntéseknek, hanem az átgondoltaknak, a távolba is tekintőknek van itt az idejük. Az erőteljes, változatos, sok szempontú szellemi hatások bizony megzavarhatják észjárásunkat. Különösen a Halakban látható bolygóhalmozódás oszthatja meg figyelmünket. A Halakban tartózkodik a Jupiter – egyedül uralomban lévőként –, valamint a Nap, a Vénusz és az Uránusz. Ők együtt a megfontoltabb, flegmatikus vérmérsékletet támogatják. Talán megérezzük, hogy ez idő tájt egy kicsit befolyásolhatóbbak vagyunk, talán nincs minden rendben úgy, ahogy gondoljuk, és jobb, ha dolgainkat nem akarjuk gyorsan elintézni.

 

Mindenkit a képletében jelzett hajlama szerint érintenek ezek a „nevelő” bizonytalanságok. Azért is jobb most visszafogottabban reagálni a külvilág történéseire, a szócsövek szövegeire, és felidézni korábbi cselekedeteiket, mert ők sem mentesek a szétszórtság, a túlbonyolítás lehetőségétől, a zavaros körülményektől. Egyes tudományágak, mint például a vegyészet, a pszichológia, a filozófia számára ihletett napok ezek.

 

A halakbéli bolygóhalmozódás legszebb üzenete – amennyiben tényleg időt adunk magunknak a dolgok átgondolására – a szeretettel áthatott áldozatvállalás, az együttérzés, az empátia szükségének megérzése, szemben a bezárkózó, szemellenzős egoizmussal. Ebben a sokféle túláradásban a magunkhoz méltó korlátok megtalálása és betartása a legnehezebb.

 

Március 1-jén, délután a Merkúr is átlép a Vízöntőből a Halak jegyébe, és 3-áig érvényes 150-150 fokos, úgynevezett „ördög ujja” fényszöget alkot az egyaránt hátráló Marssal és Szaturnusszal. Ha most nem megy valami úgy, ahogy elterveztük, azt jobb nem az előre elhatározott módon tovább erőltetni. Helyette újszerű, a pillanatnyi helyzethez illő megoldást célszerű találni, hogy elkerüljük a sokféleképpen jelentkező kellemetlen következményeket. A Merkúr egészen 17-éig a Halakban vendégeskedik, a Jupiter fennhatósága alatt. Több szempontból is kényelmetlen hely ez az újkori Merkúr számára. A Merkúr, a tudatosság jele az újabb időkben már egyre inkább az értelem olyan eszközeként szolgál, amely nehezen kapcsolódik a szív bölcsességéhez, inkább a technokrata gondolkodást, a ravaszságot, az „okosságot” jelképezi. Itt, a Halakban, a Jupiter uralma alatt – legalább e 17 nap során – átitatódik a hajdani mitológiai Hermész gondolati, cselekedeti mélységével, és talán segít megsejteni azt a magasztos, beavató univerzális bölcsességet, amit a materiális környezet eltakar.

 

E hatások miatt is tapasztalhatunk ezekben a napokban a már megszokottnál nagyobb zavart a külvilágban, hiszen rosszul érzi magát, aki képtelen ráhangolódni erre a kiterjedtebb, a távlatokkal is számoló, közhasznú, az anyagiak fölé emelő, derűsebb világképre. 

 8-a, hétfő a nemzetközi nőnap. A Kos Vénusz és az Oroszlán Mars trigonja erősíti, a Vénusz és a Szaturnusz szembenállása valamelyest visszafogottá teszi ezt a szép ünnepet. A férfiaknak nehezebb ilyen bolygóállások mellett az ünnephez méltó gyengédséggel, ahogy egyébként szeretnék, kifejezni a másik nem iránti odaadásukat, tiszteletüket; de talán számíthatnak a nők elnéző megértésére.

 

10-én, délben az eddig hátráló Mars megáll az Oroszlán 0 fokán, és a maga gyorsuló ütemében előreindul: növeli önbizalmunkat, büszkeségünket, alkotó- és tettrekészségünket, sőt vendéglátója, az Oroszlán jóvoltából játékos kedvünket is. Eljött az ideje annak, hogy befejezzük a korábban elkezdett, de halasztásra ítélt dolgainkat. Jó ösztönzést kapunk minden új, hasznos, életrevaló kezdeményezéshez. Közben egyre pontosabbá válik a Mars és a Szaturnusz jó, szextil kapcsolata, ami önmagában nem jelent ugyan erőtöbbletet, de segít abban, hogy energiánkat és adottságainkat megfontoltabban, fegyelmezettebben, bátrabban használjuk. Kellő figyelemmel megérezhetjük, mi az, aminek eljött az ideje, mi az, amit most akadály nélkül elvégezhetünk.

 

Március 15-én, hétfőn, nemzeti ünnepünkön egy ritka – a Nap, a Merkúr, az Uránusz és a Hold (újhold) által alkotott – együttállás alakul ki a Halak 24-26. fokán. A légkört első ránézésre ettől még nyugodtnak is minősíthetnénk. Mégis óriási feszültséget rejt ez a zsúfolt együttállás, amely a nap vége felé, késő este mutatja meg igazi, sokféle elégedetlenséggel terhelt voltát. Az újhold közeli napok a legalkalmasabbak az évszak gyökérgyógynövényeinek, mint például az árnikagyökér, a bojtorjángyökér, a feketenadálytő-gyökér, a kálmosgyökértörzs, a katángkórógyökér, a macskagyökér gyűjtésére.

 

19-e a cigányság világnapja. Boldogabb, szabadabb mozgásuk idején ezen a napon indultak tovább a romák téli szálláshelyükről vándorolni. Ma nemcsak ők, de mások is jobban megérzik, hogy mozgásukban korlátozva vannak, hiszen a Merkúr, az utazás, a mozgás jele, valamint a Nap és az Uránusz is – akárcsak tavaly – szemben állnak a korlátok, az önuralom bolygójával, a Szaturnusszal. Az egyéni és a közösségek közötti sokrétű viszony átgondolásának szükségességét fejezi ki ez a halmozott együtt- és szembenállás.

 

20-án, szombat este fél hétkor a Nap eléri az égi egyenlítő és a nappálya metszéspontját, a Kos jegyébe lép (2. ábra). Ezzel kezdetét veszi a csillagászati tavasz. Ez a valódi új év kezdete. A kaldeus hagyomány szerint a Mars éve után most a Nap évébe érkezünk, de továbbra is a Mars évszázadában maradunk. Az idei tavasz felkelő jegye, aszcendense a Mérleg jegyében van, miközben a jegy ura, a Vénusz vele szemben a Kosban tartózkodik, a Nap és a Merkúr társaságában. A Mérleg szelíd harmóniára törekvése – az egész előttünk álló negyedévben – ilyen körülmények között mérsékelten érvényesülhet. Különös módon most éppen az egymással szembekerülő Nap és Szaturnusz dolgozhat a Mérleg kezére azzal, hogy bizonyos óvatos megfontoltságot és önvédelemre való hajlamot alakít ki bennünk. Fokozódik felelősségérzetünk. A Nap ebben a bonyolult helyzetben is segít életre kelteni, kiteljesedni mindent, ami életképes, ugyanakkor kiéget mindent, amiben nincs elegendő belső hajtóerő és vágy a kibontakozáshoz. Résen kell tehát lenni, a kibontakozás, a kiteljesítés nem pusztán a Nap dolga, a magnak, az emberi elszántságnak kell életképesnek lennie. A tavaszkezdet és a közeli napok ígéretességét az erősíti, hogy a Kos Nap és az Oroszlán Mars pontos, trigonális, erőfokozó kapcsolatba kerülnek egymással. Szervezetünk ellenálló képessége felerősödik. A gyengélkedők égi támogatást kapnak felgyógyulásukhoz. Az átütő élni akarás megmutatkozik a vállalkozásokban, az élet minden területén. Minden mozgásba lendül, miközben a tanuló ifjúság egyre kényelmetlenebbül feszeng az iskolák padjaiban. Az ő életüket is elviselhetőbbé teszi a Mars és a Szaturnusz jó fényszögkapcsolata azzal, hogy megkönnyíti energiáik fegyelmezett mederben tartását.

 

Több jel mutat arra, hogy a 25-i Gyümölcsoltó Boldogasszony napját megelőzően, a közeli néhány napban bő csapadék érkezik. Az eltervezett mezőgazdasági munkák helyett valószínűleg mások végzésére van lehetőség. A Nap és a Plútó pontos kvadrátja belső és külső feszültségeket egyaránt jelez.

 

28-án, vasárnap hajnali kettőkor kezdődik a nyári időszámítás; azaz egy órával korábban kellene kelni, ha nem lenne éppen vasárnap. A Merkúr, a Vénusz és a Nap helye a Kosban segítenek, hogy az egyébként feszítő bolygókapcsolatok dacára jókedvűen fogadjuk a reggelt. Annak, aki teheti, talán érdemes ezt a plusz egy órát rögtön a természetben átélni, hiszen ott most csodák burjánzanak. A vonuló madárrajok szinte összeütköznek a levegőben. Érkezik például az egerészkánya, a héja, a vércse, az énekes rigó, a vizenyős rétekre a pipiske, a gólya, a nádas tavakra a vízityúk. Meghálálja az egész természet, ha ahol csak tehetjük, fészkelési lehetőségről gondoskodunk a madarak számára. A földeken, a fákon mindenütt új hajtások sarjadnak, dicsérik az örök életet.

 

30-án, hajnalban a Kos Nap és a Mérleg Hold szembenállása, a kardinális telihold pezsdíti energiánkat, zsigereinket, új erőt visz az élővilágba. Telihold idején érdemes gyűjtenünk a levélgyógynövényeket, mint például a gyermekláncfűlevelét. A hónap végén az erős Hold hatására derűlátón közeledünk szinte mindenkihez, akivel dolgunk van, azután a folytatás már a kölcsönösség minőségétől, a pillanatnyi egyéni céloktól függ. 

Gázmár László
XVI. évfolyam 3. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.