Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. szeptember havában


Kivételesen mozgalmas hónaphoz érkeztünk. A népi kalendárium szerint Földanya, Szent Mihály, őszelő, szüret havában vagyunk, de nevezhetjük a szeptembert az iskolakezdet, a tudattágítás havának is.

 

23-áig a Nap a föld elemű Szűz jegyéből hinti érlelő, kedvderítő sugarait. A természet hamarosan kezdődő elpihenése előtt csúcsélménye közelében jár. A Szűz szimbolikája a földi élet alapvető jelenségeit, feltételeit fejezi ki. Ezek közé tartozik szervezetünk, egészségünk is, amely mindig őszinte hozzánk. Bármit teszünk, eszünk, gondolunk, az kivált belőlünk valamilyen testi érzést, reakciót. Szervezetünk igényli, hogy most, ebben a bőséges és munkás hónapban különösen éberen figyeljünk szükségleteire, válaszaira, vegyük tudomásul jelzéseit, jó közérzetünk, elvárható teljesítőképességünk fenntartása érdekében. A testtudatosság fontos jellemzőnk kell, hogy legyen. Nem mindegy, hogyan bánunk szellemünk, lelkünk e templomával, hogyan táplálkozunk, mozgunk, lélegzünk, tisztálkodunk stb. Ha az ember szükségletei, fizikai lehetőségei fölé helyezi vágyait, bajba sodorhatja magát. Ez a hónap különösen alkalmas az önismeret fejlesztésére. A Szűz a leggyakorlatiasabb jegy. Időminősége segíti alkalmazkodásunkat, azt, hogy összehangoljuk szellemi, fizikai, lelki aktivitásunkat, átlépjünk tűrő- és teljesítőképességünk eddigi határain. A Szűz a vele szemben lévő víz elemű, ugyancsak labilis, változó Halakkal, az univerzális lélek jegyével éber állapotban tartja „lelki ismeretünket”, öntudatosít, mozgósít.

 

 

Idén szeptemberben a semleges Merkúr mindvégig a Szűz jegyében van, ahol uralmi pozíciót tölt be (első ábra). Ez a Naphoz legközelebb keringő és ezért alig megfigyelhető, asztrológiai szempontból is rejtelmes, sokszínű, gyors mozgású bolygó: a kutató szellem, az ismeretek, a tudás, a mozgékonyság, a közvetítés, a szorgalom, a kritikus elvárások, a szolgálatkészség jelképe. A Merkúr asztrológiai szimbóluma az egyetlen, amely az emberi lét mindhárom szintjére utal: felül a félkör az égiek felé nyitottságot, az univerzumhoz kötődést, a lelkületet, középen a kör a bennünk lévő örök, alkotó szellemiséget, alul a kereszt földi gyökereinket, az anyagi, a teremtett világot, benne az emberi testet jelzi.

 

A gyermek szimbóluma is a Merkúr. A gyermek tudatába, érzelemvilágába – kiszolgáltatottsága miatt – már korán beépülnek környezete erkölcsi, viselkedési és hitmintái, amelyek gyakorta élete végéig önmagába zárva tartják, megfosztják annak a képességnek a kialakulásától, hogy önállóvá válása idejére felkészült legyen az alkalmazkodásra. A változni, változtatni tudás az élet, az életképesség alapja. A ma divatos depresszió fő oka – több pszichiáter szerint – az, hogy az illetőben nem fejlődtek ki a képességek a számára szokatlan helyzetekhez alkalmazkodásra.

 

Jelen szeptemberben, amikor a kritikus, a tökéletességre törekvő Szűz Merkúr mindvégig szemben áll a határokat, korlátokat feloldó, elfogadó Halakkal, nagyobb esélyünk van arra, hogy lazítsunk kérges alapállásunkon, tágítsuk világlátásunkat, érdeklődjünk az iránt is, amitől eddig oktalanul vagy kényelemszeretetből elfordultunk. Amíg a Nap is a föld elemű Szűzben tartózkodik – 23-áig –, kivételesen jók a körülmények meglévő ismereteink felülvizsgálatára, arra, hogy összevessük más nézőpontokkal, teljesedjünk, hogy ne fogadjunk el semmit, amíg annak tartalmát, szerepét, üzenetét meg nem értettük. Ha „emésztetlenül”, fenntartások nélkül faljuk az igaznak hangoztatott, úgynevezett „tudást”, értesüléseket stb., abból semmi jó nem származik.

 

1–12-e között a Merkúr még hátrál. E hátrálás idején hatásosan felidézhetjük, átértékelhetjük azokat a tapasztalatainkat, amelyek a következő hónapok teendőinek ellátásához, így az új tanévhez, az éves gazdálkodás eredményességéhez, új irányzatok megértéséhez, munkatervünk teljesítéséhez stb. szükségesek. Megfigyelhetjük, hogyan is viszonyulunk a ránk váró feladatokhoz; kellemes borzongást vagy kellemetlen feszültséget, netán testi fájdalmakat érzünk? El tudjuk-e fogadtatni magunkkal, hogy szükségünk van arra, ami ránk vár, amit bevállaltunk? Hogyan mozgósítsuk magunkat? Ha nem végezzük el a belső vizsgálódást, a teendőkre hangolódást, hanem csak sodródunk, az egy helyben toporgást, méltatlankodást, kötekedést eredményez, nem jutunk előbbre, és végül feladjuk a célt, hamarosan kimaradunk a megkezdett tanfolyamból, feladjuk az új munkahelyet.

 

8-án, Kisasszony, más néven Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepnapján éppen újhold van a Szűz jegyében. Ez idő tájt kezdődik az őszi vetés, a fűszerpaprika szedése, a dióverés. Ilyenkor – egészen a két hét múlva bekövetkező teliholdig – a föld és az ember is jó hatásfokkal fogad be mindent, amihez hozzájut.

 

9-én, amikor a Jupiter hátrálva visszatér uralmi helyére, a Halakba, halk és mégis átható, belső hangra figyelhetünk fel. Ez az egységtudat, a „minden egy”, a szeretet hangja, amely nyugalmas, elengedett perceinkben, ellazult tudatállapotban szólal meg és aktív állapotunkban tudatosulhat. Ez a hang megbillenti önös törekvéseinket. Ugyanezen a napon, 9-én a Mérleg Mars és a Vízöntő Neptunusz kitűnő, trigonális fényszöggel kapcsolódnak egymáshoz, tőlük is erősítést kapunk ahhoz, hogy bemutassuk alkalmazkodási, együttműködési készségünket, empátiánkat, sőt közelebb kerüljünk spirituális töltésű irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokhoz. Ez az időszak nem alkalmas fizikai erőfeszítésre.

 

 

15-étől, amikor a Skorpió Mars és Vénusz együtt jó fényszöget zárnak be az immár ismét előretartó Bak Plútóval, majdnem ideális égi energiákat kap az egyes ember és a hatalom is ahhoz, hogy elszántabban és konstruktívan dolgozzon céljai elérésén. Sajnos ugyanekkor a Mars és a Jupiter százötven fokos fényszöget alkotnak, ami magában hordozza a túlenergizáltságból, felajzottságból adódó esetleges túligyekezetek lehetőségét.

 

19-én, vasárnap, hazai időszámítás szerint a kora reggeli órákban, a Halakban hátráló Jupiter utoléri az ugyancsak hátráló Uránuszt, ahol együttállásba kerülnek a Pegazus csillagkép Scheat állócsillagával. (Idén a május végi, június eleji árvíz idején álltak együtt legutóbb a Jupiter, az Uránusz, akkor előremenetben, a Scheat állócsillaggal.) Természeti csapás, hirtelenidőjárás-változás, tengeri, légi, bányakatasztrófa, elektronikus rendszerhiba, hatalmi viszály miatti pánik, bizonytalanság veheti kezdetét. Olyan váratlan akadályok merülhetnek fel, amelyek miatt halasztódhat a nagy jelentőségű, sürgős teendők végrehajtása.

 

21-én a Szűz Nap kerül szembe a Jupiter– Uránusz duóval, megnehezíthetve elsősorban a szív- és májpanaszokkal, emésztési gondokkal küzdők napjait.

 

A Nap 23-án, kora reggel eléri az égi egyenlítőt, átlép a Mérleg jegyébe, kezdődik a csillagászati ősz (második ábra). Emlékezetes lesz ez a napunk. A délelőtt folyamán a Hold a Kos nulla fokán szembekerül a Nappal. Az ösztönerők a Nap és a Hold–Jupiter–Uránusz szembenállásától kapnak kiszámíthatatlan bátorítást. Lesz, aki maga is megrökönyödik a reakciók láttán, amelyek előtörnek belőle és másokból. Mindenki nehezebben kontrollálja ösztönerőit. Ne értékeljük túl a pillanatnyi, nem szándékos túlkapásokat. Gyakoribbak ilyenkor a sürgősségi ellátást igénylő balesetek, a bokaficamok, a tolvajlások, betörések, a védtelenek elleni támadások.

 

Szerencsére e rövid távú borzadályt gyorsan felülírja a Mérlegben tartózkodó Nap és Szaturnusz megfontoltságot, mindenféle kapcsolatra kiterjedő szépséget és igazságosságot segítő hatása. A kellem és a békés együttélés igénye kerül előtérbe minden szinten, az emberi kapcsolatokon túl az elvontabb szellemi, esztétikai élmények, a természethez fűződő viszonyunk tekintetében is.

 

Azonban 26-án, amikor a Mérleg Nap 90 fokos fényszöget alkot a Bak Plútóval, nehézségeink támadnak akár önmagunkkal, akár valamely külső körülménnyel, hatósággal, főnökkel szemben. Intést kapunk, hogy időnként alkalmazkodnunk kell a felsőbb erők akaratához. Rájöhetünk például, hogy amit célul magunk elé tűztünk, ahhoz adottságunk, képességünk, felkészültségünk kevés. Másrészről az ezen a napon sikerrel, jólesően végzett feladatok azok, amelyek biztosan megfelelnek adottságainknak. Érdemes ilyen típusú dolgokba több energiát fektetni, hosszabb távon is.

 

Ugyancsak 26-a körül a használatban lévő elhanyagolt vagy kiöregedett gépek, járművek könnyen felmondhatják a szolgálatot.

 

A következő napokban a Nap közeledő együttállásba kerül a Szaturnusszal. Egyre reálisabban gondolkodunk önmagunkról, környezetünkről. Égi segítség ez az őszi feladatok megszervezéséhez. Hogy mi a dolga, azt jó, ha mindenki maga dönti el. Ha ezt más teszi meg helyette, ha csak utasításokat hajt végre, akkor az ember kellemetlenül érzi magát, rossz közérzete mellett testi tünetei is támadnak.

 

30-a a népmese napja. A szimbólumok, a legendák, a lelki mélységek és magasságok napján a Nap (a világosság) és a Szaturnusz (az éjszaka Napja) együttállása pontossá válik a kiegyensúlyozó Mérlegben. A lélek ilyenkor átérezheti teljességét, amellyel ideiglenes földi és az örökös, messze (mese) égi országához kötődik, amelyek között a hírvivő, a messenger (mese), a Merkúr hozza-viszi a híreket.

Gázmár László
X. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.