Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. április havában


Ahogy illik, a hónap elején a változó víz elemű Halakban és a tüzes, célratörő Kosban halmozódó bolygók (első ábra) keverik-kavarják a szelek havának időjárását.

 

Elsején, nulla órakor a felkelő horizont a Nyilas–Ikrek, míg az égbolt középtengelye a szintén labilis Szűz– Halak jegyek felé mutat. E változó jegyek előreláthatólag a lehetőségek zavarba ejtő bőségét kínálják az egész hónapra, de az embernek nincs ideje tépelődni, hogy megragadja a kedvező alkalmat. Az öntudatlan természet nem hezitál, teszi a dolgát, befogadja, hasznosítja a sarjadáshoz, a nemek kapcsolódásához kellő kozmikus energiát.

 

2-án, kora reggel a harcos Mars, a hozzá annyira nem illő Halak terepét hátrahagyva, átlép birodalmába, a Kosba. Azonnal mozgósít. Amikor déltájt a Hold is a Kosba ér, rögvest a Mars uralma alatt találja magát, öt bolygótársával együtt. Ettől még tavaszabb a tavasz, még önérvényesítőbb az ember. A Kos szimbóluma egyszerre jelképe az állatnak, a tavasznak és „V alakjával” az ember győzni akarásának. A Kos Mars növeli életenergiánkat, az érvényesülési és tettvágyakat, az indulatokat, a döntésképességet. A férfiúi feszültségek oldásában komoly szerep hárul a nőkre e túlenergizált időszakban, amiben a Halak vizében lubickoló Vénusz is támogatja őket.

 

2–4. között a Kosban tömörülő bolygók, de a többi princípium is kizárólag a Mars fennhatósága alatt fejti ki hatását. Közben maga a Mars eléri az Uránuszt, aki nem híve a hagyományoknak, a konzervatív gondolkodásnak, annál inkább a meghökkentésnek, a tekintélyre fittyet hányó szabadelvűségnek. Váratlan, átgondolatlan, a józan ésszel akár fel sem fogható események részesei vagy csak tanúi leszünk. A Kos Mars ereje gyorsaságában, megalkuvást nem tűrő határozottságában, egyértelműségében rejlik. Ő fütyül a diplomáciára.

 

Ugyanekkor a Szaturnusz, szemben a Kos Nap–Jupiterrel, józanságra int. A gazdaság még világszerte gyengélkedik. A jupiteri bőség és a szaturnuszi szűkség egymással folytatott küzdelme földi szinten továbbra is tetten érhető a folytatódó villongásokban.

 

4-én Naprendszerünk égitestei a Mars mellé egy másik uralkodót is kapnak, az irracionalitást, a határtalanságot képviselő Neptunuszt, amikor az a Vízöntőből saját birodalmába, a Halak jegyébe lép. Hatása ezen a kezdeti ponton a legintenzívebb. A Neptunusz általánosságban fokozza empátiánkat egymás búja-baja iránt, mivel inkább a negatív gondolatokat, élményeket véteti észre, szemben a Kos Nap és Jupiter optimizmusával. Másfelől ez a hatását lassan, tartósan kifejtő bolygó apránként gyengíti az ember tartását, befolyásolhatóbbá hiszékenyebbé, a rémhírek iránt fogékonyabbá teszi. Akik ilyesmire egyébként is hajlamosak, és azok, akik önös érdekeik érvényesítéséhez megfelelő alkalmat fedeznek fel ebben a bizonytalan időminőségben, „egymásra találva” további bajokat okozhatnak az amúgy is küszködő egyes nemzetgazdaságokban és globálisan.

 

Komoly „támadás” a Halak Neptunusz megjelenése az anyagiasság, a pénz uralmi szerepe ellen, de a pénz ezt ellentámadás nélkül tűri. Közös érdekünk, hogy a Neptunusz uralma idején az eddigieknél is éberebben tartsunk rendet gondolatainkban, érzelmeinkben. Felértékelődnek a miértek, a kérdezések, a józan ész, a bizonyosságkutatás a kártevők „híreivel”, a rókabőrbe bújt farkasok praktikáival szemben. Idén még csak egy rövid távú, a nyár elejéig tartó ízelítőt kapunk a Halak Neptunusz hajlamosító hatásaiból, mert nyáron egy kis időre ismét visszatér a Vízöntőbe. Ennyi idő talán nem is elég arra, hogy kifejtse képességeit, hogy teljes valóságában kiismerjük, de arra igen, hogy észrevegyük az éberség szükségét, és ne hagyatkozzunk mások kritikátlanul átvett magyarázataira, nézeteire. (A Neptunusznak az emberiségre és a természetre gyakorolt hatásait teljes mélységében majd 2012 telétől kezdjük megtapasztalni, amikor megkezdi tizenhárom évig tartó uralmi vándorútját a Halakban.)

 

Az április 6–10. közötti időszak, a Kosban együtt álló Nap, Jupiter és Merkúr pozitív energiáinak köszönhetően, a napi teendők lendületes elvégzése mellett különösen alkalmas életvitelünk megújítására. Sokkal több fér ezekbe a napokba, mint normál időkben. Pozitív, nyugtalanító elégedetlenséget érzünk – elsősorban a szellemieket, nem az anyagiakat illetően. A Halak Neptunusz negyvenöt fokos fényszöge erre a Nap–Jupiter–Merkúr együttállásra, kifejezetten a tudat és a lelkiek fejlesztésére szólít fel. Olyan dolgokat, folyamatokat is meg akarunk érteni, amelyek fölött eddig közömbösen elsiklottunk. Ez a hiányérzet persze nem mindenkiben nyilvánul meg pozitív hajtóerőként. Vannak, akikben a hiányos tudás inkább indulatokat gerjeszt, és hátrányaikat környezetükre terhelik, elsőnek azokra, akiknek  harmonikus viselkedése, nyugalma „bosszantja” őket. Ettől függetlenül ezek a napok mindenki számára pozitív üzeneteket közvetítenek, még ha azok nem is épülnek be, nem is nyilvánulnak meg azonnal a személyiségben.

 

10–13. között a Mars és a Plútó agresszivitást előidéző kvadrátja éberségre, elővigyázatra kellene, hogy intsen mindenkit. Az önérvényesítő erők sajátos küzdelme, a rendezetlenségek veszélyes, igen költséges eseményeket, tüzeket, ütközéseket, lavinákat, hatalmi villongásokat idézhetnek elő. Szerencse, ha az élet e napokban csupán a megszokott helyett valami konstruktívabb magatartást kényszerít ki. A felszabaduló energiákat kitűnően hasznosíthatjuk már-már sürgető, kreativitást igénylő, egyéni vagy csoportos fizikai munkára, olyan feladat elvégzésére, amely elkerülhetetlen, például valamilyen nagyobb baj megelőzése érdekében. Ez idő tájt várjuk haza a fecskéket, a harkályféléket, a nyaktekercset, a gázlólábúakat és több más költöző társukat, remélve, hogy a szélsőséges idő nem tesz nagy kárt bennük.

 

 

17-én, vasárnap a Mérlegben együtt álló Hold–Szaturnusz (anya-apa) és vele szemben a Kos Mars–Merkúr (a gyerekek) sok olyan család belső nyugalmát bolygatja meg, ahol a rohanó hétköznapokban nem jutott idő vagy nem volt szándék az egymással foglalkozásra. Náluk, ambivalens módon, a család szinte minden tagja „kénytelen” előadni érzelmeit, kritikáit, miközben szeretne most is begubózni, elkülönülni, pihenni végre a várva várt szabadnapon. Jó lenne, ha a helyzetet és önmagát egy kicsit mindenki külső szemlélőként is nézné, és nem veszítené el humorérzékét, elősegítendő a valószínűleg megalapozott vélemények oldását, a béke helyreállítását. A most előkerült gondok ettől nem oldódnak meg, de megkönnyítik a rendezésükhöz vezető utat.

 

Aki városiként is szeret lépést tartani a természet ritmusával, az eleve a szabadban tölti szeretteivel ezt a hétvégét. E telihold közeli napok kedvezőek az első gyógynövénylevelek és virágok, valamint a tüdőserkentő, légzésjavító erdeifenyőhajtások gyűjtésére, fogyasztására. Közben átélhetjük azt a megkapó igyekezetet, ahogy a táj minden eleme igyekszik a maga javára hasznosítani az univerzum energiáit.

 

20-án, délidőben a Nap a Kosból átlép a Bika jegyébe (második ábra). Mintha a részvét, a jótékony adakozás angyala megérintené vállunkat. Figyelmünk az elesettek, a szűkölködők felé fordul. Mintha hirtelen többen is lennének ők, mint máskor. Az az oka ennek, hogy amint jegyet vált a Nap, azonnal szextilkapcsolatba kerül a Halak Neptunusszal. Egy napra még adakozóbbá, jótékonyabbá válunk. A rászorulók számára talán ez a nap igazolja idén, hogy aBika valóban a tehetősség jele.

 

21-én új vendég érkezik a Kos színpadára, a Vénusz, az érzések – nem az érzelmek – jeles szervezője. Az ő eszköztára a bőség, a kellemes élmények, a szerencse, a céltudatos diplomácia. Olyan ez, mint amikor az egymást győzködő bölcsek társaságába belép egy ifjú hölgy, és kész a bolondokháza. A Vénusz tudja, mit akar, és azt általában meg is szerzi.

 

A 22–25-i húsvéti hétvége így, a bonyolult égi hatások következtében, nagyon eltérő időminőségeket egyesít. Az uralkodó Halak Neptunusz, az egyetemes érzelem képviselője a krisztusi, szeretetteljes szellemi felemelkedés lehetősége felé irányítja figyelmünket. Alacsonyabb tudatszinteken azonban a Vénusz és az Uránusz találkozása a Kosban, továbbá a nemcsak a locsolkodásra, de italozásra is késztető Halak Neptunusz meglepő élményekben, csintalanságokban gazdag hétvégét ígér, aminek a felszabadult ösztönerők miatt tragikus következményei is lesznek. A komolyságra apelláló Kos Merkúr, szemben a Mérleg Szaturnusszal, megbotránkoztat az önmagukról megfeledkezők láttán. Előfordulhat, hogy ígéretesen indult kapcsolatok áldozatául esnek az ünnepi történéseknek. A Kos Mars–Jupiter derűlátón energizáló 29–30-i hétvégéje kitűnő alkalom mindenféle otthoni, kerti fizikai munka elvégzésére és természetjárásra. Vigyázat, a duzzadó önbizalom veszélyeket is rejt. Nyerészkedésre, költséges szerencsejátékra, kockázatos fizikai, szellemi vállalkozásra, hatósággal való összetűzésre is ragadtathatja az embert.

Gázmár László
XVII. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.