Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. december havában


Karácsony havának adventi hetei bőséges lehetőséget kínálnak arra, hogy az ember erősítse jó közérzete pilléreit. A jó kapcsolat önmagunkkal, másokkal, a természettel és a természetfelettivel egyaránt fontos.

 

Ez a kapcsolatrendszer az egészhez való viszonyunk, „egész-ségünk” mutatója. Ez belső harmóniánk négy pillére, melyeket az eljövetel havának ünnepi készülődései, ünnepei során erősíthetünk. Az idei december csillag- és bolygóállásainak figyelemre méltó jelzései arra utalnak, hogy a hétköznapok sodrásában kihasználatlanul maradó adottságainkat érdemes most határozottan hasznosítanunk. A gyors járású Merkúr – mely az öt szabad szemmel látható bolygó közül legközelebb kering a Naphoz – a beavatás jelképe, a test, a lélek és a szellem egyetemes képviselője, mindvégig a legérettebb tűz, a szellemi Nyilas jegyében marad. A Merkúr pozíciója szerint serkenti bennünk a tanulás, a megértés, a közlés, a tudatos cselekvés erőit. Itt a Nyilasban azonban hitelesebb az önfejlesztés, a tanulás és a cselekvés, mint a szárnyaló, tovatűnő beszéd. A Merkúr és az egyre lassuló mozgással előrehaladó Mars folyvást hol feszültebb, hol kevésbé feszült kvadrát kapcsolatban marad egymással. A Mars a Szűz jegyében, az Oroszlán csillagképben szintén konkrét eredmények iránti igényünket fokozza. A tett meggyőzőbb, mint a kritika, ami szintén bőven terem a Nyilas Merkúr, Szűz Mars kvadrátja idején, jelezve és erősítve az erre való hajlamunkat. A Jupiter, a Bika jegyében „száműzötten”, rendkívül erősen mozgósít az anyagi biztonság őrzésére, az anyagiak gyarapítására, ésszerű felhasználására, és arra, hogy legyünk segítségére azoknak, akik elemi hiányoktól szenvednek.

 

A Jupiter szinte egy helyben marad az egész hónap folyamán a Bika első-második foka között; 26-áig hátrál, majd megindul előre. Lassú irányváltása közben együttállásban van a vénuszi természetű Androméda csillagkép csábos Mirach csillagával. Ellent tudunk-e állni a kísértésnek, és a rendelkezésünkre álló javakat magasztosabb megfontolások alapján használjuk-e fel? A töprengésre ösztönöz a Halak jegy első-második fokán tartózkodó Chiron kisbolygó, amellyel hatvanfokos, szextil fényszögkapcsolatba kerül a Jupiter. A Chiron az uránuszi, a kozmikus világlátás és kreativitás, valamint a múlt szaturnuszi tiszteletének, az anyagi világ törvényeinek különleges kombinációját képviseli. Élénkíti azokat az adottságainkat, amelyekkel megváltoztathatjuk, magasabb szintre emelhetjük vagy akár csorbíthatjuk is életünket. A Halak elején erősen aktivizálódik a szeretetelv, hacsak azt alsóbb szintű lelki, indulati ösztön, rosszul értelmezett jótékonyság, csábítás stb. felül nem írja.

 

A hónap időjárása az ilyenkor szokottnál melegebbnek, csapadékosabbnak, szelesebbnek, változékonyabbnak ígérkezik, amint az a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz helyzetéből következtethető. Ebben a villany- és gázszámlák szempontjából kedvező légkörben gyorsabban terjednek a fertőzések. A Mars, immunrendszerünk fő védnöke, egyre lassul a Szűz, az egészség jegyében; majd egy hónap múlva már hátrálni kezd. Célszerű minél kevesebb savasító, denaturált és minél több lúgosító táplálékot, télálló gyümölcsöt, nyers zöldséget fogyasztani, sokat mozogni szabad, tiszta levegőn, hogy szervezetünk ellenálljon a kórokozóknak.

 

Az első hét napon az együtt álló Nap-Merkúrnak a Marsra vetülő kvadrátja mutatja tettrekészségünket. A Merkúr a Nyilasban hátrálva közelít a Naphoz, majd túl is halad rajta, miközben a Mars a Szűzből cselekvésre serkent. Viták, piszkálódások, támadva védekezés, győzködések színesítik a találkozásokat.

 

10-ét egy teljes holdfogyatkozás teheti emlékezetessé. Szombaton, a szaturnikus napon, röviddel három óra után, telihold idején, a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül. A fogyatkozás a Hold leszálló csomójának közelében, négy nappal a Hold földtávoli (apogeum) pontja után következik be az Ikrek jegyében. A Hold a Föld árnyékkúpjának déli részén halad át. Az 51 perces jelenség helyét a Bika, az Orion, az Ikrek csillagképek fényes csillagai övezik. A tünemény Magyarországról csaknem teljes egészében nyomon követhető. A Nap a Nyilas, a magyarság jegyében van, a holdfogyatkozás meg az Orion, a magyar mitológia kiemelkedő csillagképe fölött látható. Ez az időpont a Föld szellemi fejlődésének olyan állomása, amely a magyarság számára is kiemelkedő, bár következményei nem azonnal nyilvánulnak meg. Ilyenkor „gyorsforgalmi csatorna” nyílik a Föld és a Hold között, a földfejlődés negatív szellemi erői számára ideiglenesen. Közben a telihold szokásos vérnyomás- és ingerfokozó hatása most is érvényesül. A délutáni, kora esti szabadidős és bevásárló csúcsforgalom közben az átlagosnál több baleset fordulhat elő.

 

13-án, Luca nevezetes napján az eddig hátráló Merkúr megáll az égen, és előrefelé veszi útját. (Amikor még a Julianus-naptár volt érvényben, 1582-ig, az északi féltekén december 13-a, Szent Lúcia – kinek neve a lux, azaz fény szóból ered –, a fény, a gonoszűző, a gonosz jóvátevőjének ünnepe az év legrövidebb napja volt. Gergely pápa december 25-re tette a fényhozó napot. A fényhozó nap ünnep volt őseink természetvallásában is.) Pár napig még hosszabbodnak az éjszakák, de a Merkúrnak már segíthetnékje támad, előreindul, lendületet ad az új élet, a jövő év előkészületeihez, fizikai, lelki, szellemi szinten egyaránt. Hajdan egyenként értékelték a tizenkét napot mely 13-ától karácsonyig tart, és abból következtettek a jövő év hónapjainak ígéreteire.

 

A karácsony előtti napokon az egymáshoz sokoldalúan kapcsolódó bolygók közül már egyik sem hátrál, és túlsúlyban vannak a föld és a tűz elemű érdekeltségek. Igen mozgalmas, hittel, elszántsággal teli, a cselekvésnek, a tetteknek kedvező évre van tehát kilátásunk.

 

14-étől az év végéig egyre pontosabb százhúsz fokos, trigon kapcsolat alakul ki – és marad meg a tavasz beköszöntéig – a levegős, szellemi jegyekben lévő Mérleg Szaturnusz és Vízöntő Neptunusz között. Kölcsönhatásuk elősegíti, hogy új módon lássuk, újraértelmezzük saját helyzetünket, lehetőségeinket a köröttünk mozgolódó, folytonosan megújuló világban. A Neptunusz a tér és idő oldásával járul hozzá a vizsgálódáshoz innen, a Vízöntőből, a szabadság jegyéből és csillagképéből. Ez a sokoldalúan hasznosítható, kitűnő időminőség kedvez az elmélyült tanulásnak, a kapcsolatok ápolása révén az önismeret elmélyítésének, a cselekvőképesség bemutatásának. Belső Szaturnuszunk segítségével feltárhatjuk lehetőségeinket, megszabhatjuk korlátainkat, hogy ne másnak kelljen azokra figyelmeztetnie.

 

 

18–22. között, amíg az alkotást ösztönző Nap sugarai még a heves Nyilas utolsó fokairól szextil fényszöggel kapcsolódnak a Szaturnuszhoz és a Neptunuszhoz, kifejezetten jók a körülmények a körültekintő és alapos szellemi munkához. Úgy érezhetünk rá a felénk és köröttünk áramló gondolatok és érzelmi energiák minőségére, hogy közben figyelmünk nem terelődik el.

 

(A földies, a tanítva engedélyező Szaturnusz előre-hátra-előre mozogva egészen 2012. október elejéig marad itt a latolgató, a kapcsolatokat méltányló Mérleg jegyében, a gyakorlatias Szűz csillagképben. Mindenesetre, ez mindvégig a tettek, és nem a lazítás, nem az álmodozás ideje marad.)

 

December 22-én, csütörtök reggel a Nap átlép a Bak jegyébe (második ábra), és délben eléri a Nyilas csillagképet. Egyértelmű, kissé zord, mégis lelkesítő terepre érkeztünk. A Bak útján minden lépés biztonságos, de megtételéhez elszántság, kitartás kell. Az ünnepekhez közeledve Rudolf Steiner arra int, „legyünk alázatosak, hogy felemelkedhessünk Krisztus születésének megértéséhez”.

 

A Nap és a Bika Jupiter már az első Bak napon egymást segítő trigonális kapcsolatba kerülnek. Biztos a siker, ha komolyan teszünk azért, amit el aka-runk érni. Közben új lehetőségek is feltárulnak előttünk. Ugyanekkor a Nap és az egyetemes értelem közvetítője, az Uránusz feszültségkeltő kvadrát fényszöget alkotnak. Jelzés ez arra, hogy az egyéni siker a közösségi érdekek létjogosultságának, a magasztosabb szellem akaratának elfogadásától is függ. Jól van ez így, hiszen önmagunkban úgy sem létezhetnénk. 24-én este, Ádám és Éva ünnepén újhold van, a Hold találkozik a Nappal, a lélek a szellemmel, az ösztönös a tudatossal. Az elcsendesülés
óráiban megérezzük, hogy bennünk minden békésen megfér egymással, egységet alkot.

 

27–31-e között a Nap a Plútóval, a visszafordíthatatlan változások, a megújulás, az egyetemes akarat bolygójával áll együtt. Érezzük az új év kérdőjeleit. A Plútó a Bakban, a fegyelem, a korlátok jegyében az ember igényes szerénységét mozgósítja. A Jupiter és a Szaturnusz szembenállása egy ideig még tartósítja a világgazdaság pangását, a Mérleg Szaturnusz és a Kos Uránusz közeledő százötven fokos fényszöge váratlan bonyodalmakat visz a hétköznapokba. Megnő a szellemiek, az éberség, a naprakész helyzetértékelések, a küzdelmek, az egyéni felelősség, a harmóniateremtő szeretet szerepe. Személyes asztrológiai képletünk is segít abban, hogy képességeink szerint gazdálkodjunk a kozmikus időminőségekkel, de ne feledjük: „a másik is én vagyok”.

Gázmár László
XVII. évfolyam 12. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.