Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. január havában

Asztrológia


M it is akarok még az élettől? – gondoltam, pezsgőspohárral a kezemben” – írja Márai, fogadva az újesztendőt. Mire az beköszönt, és ki-ki a maga módján köszönti, addigra a Budapestre készített képlet szerint a Naprendszer minden bolygója „nyugovóra tért”, egy sincs a horizont felett (első ábra). Egy sem hátrál, mind előretart, tanít, ösztönöz, értékel. 

 

A Vénusz, a Mars és a Szaturnusz hármas uralmi viszonya, recepciója a megfontoltan konstruktív magatartásnak kedvez. A horizont, valamint az égbolt legmagasabb és legmélyebb pontját összekötő tengelyek kardinális jegyeket kapcsolnak össze. E jegyek azonban az alaphelyzethez képest fordított sorrendben mutatkoznak. A felkelő jegy nem a Kos, hanem a kapcsolatok jegye, a Mérleg. Az égbolt csúcsára mutató tengely nem az életcél, a Bak jegyén áll, hanem az otthonén, a Rákon. A bolygók az alsó, az északi térfél két negyedében láthatók. Ez az évindító pillanatkép jelzi az ország helyzetét, lehetőségeit és feladatait, hiszen belső dolgaink mellett az Európai Unió elnökségi teendői, nemzetközi kapcsolatok terén is, színesítik a kormány dolgát.

 

A Mérleggel kezdődő első negyedben a Szaturnusz, a Vénusz, a Hold, a Merkúr és a Plútó utalnak arra, hogy bár elsősorban magunkra számíthatunk, sok múlik a másokkal való szükségszerű együttműködéstől. Igyekezettel, erőfeszítéssel lehet és kell megtervezni és követni járható utunkat. Erre utal az is, hogy a Mérleg Szaturnusz, az éjszaka napja s a bölcsesség jele az első égitest, amely éjjel fél egykor a horizont fölé emelkedik. A Szaturnusz erős, kiegyensúlyozott karaktert, józanságot, óvatosságot, céltudatos elszántságot jelöl. Mindez itt, a Mérlegben részrehajlástól mentes igazságérzettel párosul. Cselekvő remény tölthet el bennünket, hogy ilyen szimbolikus rásegítéssel az ország az év során képes lesz méltósággal megállni helyét, és nem vállal fel sem olyasmit, ami erejét meghaladja, sem ami méltatlanul kevés.

 

A teremtő Nap, a serkentő Mars és az egyetemes akarat jele, a Plútó a Bak jegyében van. A Bak a hegymászó képzete is, aki körültekintően, kitartóan tör magasztos célja felé. A második kvadráns a Mars, a Neptunusz, a Jupiter és az Uránusz jelenlétével kifejezi, hogy alapvetően a magunkkal hozott fizikai, lelki, szellemi értékekre építhetünk, kell építenünk, és hogy fel is vállaljuk a körülményeket. Ezt erősíti a Nap közelsége a második negyedhez. Az év kezdetén a Jupiter egyedül van uralmi pozícióban a Halakban, pontos együttállásban az Uránusszal. Változatos hatásokkal számolhatunk, az egyének, szervezetek karaktere, események jellege szerint. Dominál a segítőkészség, az áldozatvállalás, az egyetemességérzet, miközben itt-ott felbukkan a zavarkeltés, az ügyeskedés, a zavarosban halászás, a hirtelenkedés, helyenként a léhaság. Jók a feltételek arra, hogy a lehetőségeket észrevegyük, hasznosítsuk. Ez az állás összességében inkább derűlátásra, pozitív gondolkodásra hangol.

 

4-én, derült égbolt esetén részleges, közel 78 százalékos napfogyatkozás látható Magyarországról, újholdkor, azaz amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. A folyamat reggel, pár perccel nyolc óra után kezdődik, fél tízre eléri maximumát. Egyes ezoterikus asztrológusok szerint a napfogyatkozások biztonsági szelepként működnek a Föld számára, lehetővé teszik, hogy ilyenkor gonosz erők távozzanak innen. Az ekkor ívmásodpercre együtt álló Jupiter és Uránusz különleges, hetvenkét fokos, ún. kvintil fényszögkapcsolatban van a napfogyatkozással, és 4–5-én pontosan százhúsz fokra a Skorpió Vénusztól. A Bakban ekkor négy égitest, a Plútó, a Hold, a Nap és a Mars tartózkodik, és itt van a jupiteri minőségű felszálló holdcsomópont is. A mostani események, átfogó döntések szokatlanul mély, erőteljes, látványos hatást gyakorolnak ránk. A felismerések, újszerű elméletek hamarosan a világ tudomására jutnak. Kedvező lehetőségek csillannak meg vállalkozások megfontolt indítására, befektetésekre. Ez a pár nap rendhagyó, pozitív és akár sorsfordító felismerés, elhatározás kezdetét hozhatja, elsősorban azok számára, akiknek születésnapja, aszcendense vagy radixának más személyi jelölő bolygója pontos sugárzást kap ezektől az égitestektől, és akik közülük eljutottak önismeretük magasabb fokára. A most kibontakozó kapcsolatok intenzívnek, színesnek, lelkiekben gazdagnak ígérkeznek.

 

6-án, Vízkereszt napján a növő Hold a Vízöntő jegyében halad. Ekkor zárul a karácsonyi ünnepkör. A Vízöntő szabadságvágyával kísért optimizmus munkál bennünk. Fogékonyak vagyunk, érdeklődünk az oldottabb, a rendhagyó események iránt. Mögé látunk annak, ami szemünk előtt van. Többen felismerik, mi az, ami a dolgokat a háttérből mozgatja. Az ilyen felismeréseket segíti a határok lebontásában jeleskedő Neptunusz is, amely már 13 éve e jegyben tartózkodik. Sokat ki tudunk hozni magunkból mostantól annak érdekében, amit megvalósíthatónak látunk.

 

7-én, péntekeken, vénuszi napon a Vénusz a Nyilasba lép, ahol még öt napon át a Merkúr is jelen van. Felhevült egymásra találások napjai ezek. Alapjuk az azonos értékrendekből táplálkozó kölcsönös vonzódás. A most születő vagy megerősödő szövetségek nagy közös, mozgalmas célokat tűznek maguk elé, amelyekért együtt akarnak küzdeni. Mindezt persze csak akkor vihetik sikerre, ha nem feledkeznek meg a hétköznapok rögös útjairól, amelyekről ők sem térhetnek le.

 

13-án a Merkúr a Nyilast hátrahagyva lép a Bakba, ahonnan januárban már nem is távozik. Így még tudatosabbá válik az a küzdelem, mely mögött a Mars, a Nap, a Plútó, a hatalom erői rendezkednek. A küzdelmek a Merkúr jóvoltából az egyéni életekben a munka, a vállalkozások, a tanulás, a gazdálkodás stb. terén új, gyakorlatias töltést kapnak. A bolygók jegyváltásakor mindig jelentős változások történnek, hol az időjárás alakulásában, hol az érzelmek intenzitásában, hol a körülmények megítélésében. A következő néhány napon, 15-étől 22-ig három markáns bolygó, előbb a Mars, majd a Nap, végül a Jupiter elhagyják addigi jegyüket, miközben a Hold az Ikrektől a Szűzig négy zodiákusban is tiszteletét teszi. Különleges, változatos, felrázó élményeket ígér ez a hét.

 

15-én a Mars, az egyéni ambíciók serkentője a szabadság, a függetlenség, a csoportosulások, a barátságok jegyébe, a Vízöntőbe lépve felpezsdíti a baráti körök, pártok, egyházak, vállalkozó közösségek életét. Az eddig bágyadtan vagy rutinszerűen működő közösségek belül és kívül felélénkülnek. A találkozások során ilyenkor hatékony izgatószernek számít még az élénk színű, a mintás ruházat, az extravagáns frizura is.

 

19-ére, telihold napjára várható a nyugtalanságok csúcspontja, nem csak a közösségekben, de a közlekedésben, a társas kapcsolatok terén is. A rendőrségen, a mentőknél, a kórházakban is megnő a forgalom. Az izgágaság tovább folytatódik 20-án, amikor a Hold a Marssal szembekerülve tovább fűti az indulatokat. Döntéseink nagy hányada a Hold állása szerint születik, lelki indíttatású, és ezért elég elhamarkodott. A nagy horderejű ügyekben kockázatos lenne most dönteni, megéri várni ezzel pár napot.

 

20-án, Vízöntő havának beköszöntével a Nap, a főnök, az életerő képviselője jegytársa lesz a Marsnak és a Neptunusznak (második ábra). Az addig laza vagy az egyénieskedések miatt megrendült, de egyébként életképes együttesek valahogy megállapodnak a hogyan továbbról, fejet hajtva közös érdekük előtt, és nem riadnak vissza a tőlük szokatlan fordulatoktól sem. A Vízöntő a legérettebb levegőjegy. A vérbeli Vízöntőnek megvan az a képessége, hogy felülemelkedjen a konfliktusokon, az akadályokat találékonyan kikerülje. A konfliktust elegánsan elintézi akkor is, ha utána majd neheztelni fog azokra, akik a problémákat előidézték. Aki szeretne közelebb kerülni a Vízöntő lelkületéhez, megtapasztalni energiáit, vérmérsékletét, annak célszerű bővíteni, nyitottabbá tenni szellemi kapcsolatait, csatlakozni olyan közösségekhez, ahol igényt tartanak véleményére, ahol tájékozódhat, ahol talál olyan hobbit, amely az intellektuális szabadság mellett próbára teszi kreativitását. A levegőjegy természetes energiája a tiszta, vibráló, magaslati levegő. Töltődjön fel vele, regenerálódjon általa, aki csak teheti.

 

22-én – a magyar kultúra napján – a Jupiter, az égi rend, a földi igazságszolgáltatás, gyarapodás jele megkezdi egy évig tartó vándorútját a Kos színterén. Felgyorsul a törvényalkotás, a döntéshozatal, a munkatempó. Megteremtődnek a tevékenyebb optimizmus, a felfokozott tettrekészség feltételei. Egyre többen érzik úgy, hogy náluk van az igazság, ők tudják az egyedül üdvözítő utat. Vannak, akik éppen ezért elvesztik hitelüket. Veszélyben vannak és veszélyeztetnek azok, akik illő felkészülés nélkül vagy tájékozottság híján akarják megmutatni rátermettségüket. Óvatosság kívánatos január további napjain a közlekedésben, a szerződések, a döntések előkészítésében és az egészség, mindenekelőtt a máj kíméletében. Indokolt az óvatosság. A Nyilas Nap és Mars közelítő együttállása maga a feltartóztathatatlan sikervágy. A sikertelenség viszont haragba, erőszakba csaphat át. Kitűnő energiák ezek, ha körültekintően bánunk velük úgy, hogy egészségünk se lássa kárát, és megszülessen a megalapozott, megérdemelt siker.

Gázmár László
XVII. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.