Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. július havában


Mielőtt áttekintenénk áldás havának egyes rövidebb időszakait, érdemes röviden kitérni a Mérlegben haladó és a jövő év október elejéig ott tartózkodó Szaturnusz tartós, általános hatására. A korlátok, a kötelesség- és felelősségtudat bolygója itt, a harmónia, a kapcsolatok kardinális jegyében az egyesülés és közösségi élet feltételeit, szükségszerűségét emeli ki; meghagyva természetesen a választás lehetőségét. Tudjuk-e mérlegelni mások szempontjait is, azonosulni ezzel a bennünk munkáló egyetemes törvénnyel? Saját hozzájárulásunkat beszámítjuk-e, amikor környezetünk állapotát és abból fakadó helyzetünket értékeljük?

 

A Mérleg Szaturnusz, a harmonikus földi élet feltételeinek biztosítása érdekében, a közösségi lét elsőbbségét hangsúlyozza, az egyes ember el- és bezárkózásával szemben. Az együttműködés lehetőségeit keresve önmagunkhoz is egyre közelebb jutunk.

 

Július első hétvégéjén három személyi jelölő égitest – a Nap, a Hold és a Merkúr – a víz elemű Rák jegyében halad. A teremtő szellemiséget, az életerőt képviselő Nap, a lelkületet, az érzelemvilágot jelölő Hold, a földi tudatot jelképező, a szellem- és érzelemvilágot összetartó, az idegi érzékelést jelölő Merkúr egyaránt a családra, az otthonra, a szülőföldhöz kötő érzelmekre, a közösséget összetartó kötelességtudatra irányítja érzékeinket. Közelebb kerülhetünk identitásunkhoz. Hova is tartozunk? Kikért, miért tennénk a legtöbbet, ha a szükség úgy hozná, vagy most úgy hozza? Akinek sikerül megéreznie, tudatosítania magában mélyebb, halkabb érzéseit, az egészségét is könnyebben őrzi meg.

 

1-jén, pénteken délelőtt, újhold idején (Holdnaptár, 92. oldal), amikor a Rákban, az őrző-védő érzelmek jegyében együtt van a szellem, a Nap, a lélek, a Hold, valamint a tudat, a Merkúr, az maga az önérzékelés időminősége. Ilyenkor könnyebben teremtünk kapcsolatot belső világunkkal, annak jelzéseivel. Felfedezett belső világunk visszafogottságra is késztethet. Ám ha valaki nem akarja érezni és tudomásul venni, hogy éppen szomorú vagy mérges, vagy lelkiismerete szerint tehetne, de nem tesz másokért, és ha így van, nem kutatja, miért, annak szervezete hamarosan kellemetlen testi tüneteket produkálhat.

 

Elseje a magyar egészségügy napja. Vajon ki tudhat többet rólunk, mint mi magunk, ha figyelünk érzéseinkre? Őszinte igyekezettel beazonosíthatjuk minden örömünk, bajunk, fájdalmunk okát. Rengeteg testi fájdalmunk azért keletkezik, mert elnyomjuk érzéseinket vagy nem törődünk velük. Jó érzés lehet reménykedni vagy bízni abban, hogy bajainkért átruházhatjuk másra a felelősséget; mondjuk az orvosra. Abból a gyerekkori emlékből is táplálkozhat ez a remény, hogy akkor még „kéznél volt anyánk”’, aki valahogy mindig megszabadított fájdalmainktól, elintézte annak megszüntetését. A pénteki nyüzsgős órák persze kevésbé alkalmasak a bennünk zajló folyamatok, apró jelzések beazonosítására, de a nap végén, az elcsendesülés még éber perceiben vissza lehet pergetni a történéseket, és összevetni azokat az általuk keltett érzésekkel.

 

2–3-án a Nap és a Szaturnusz kvadrát fényszögének, valamint az Oroszlán Merkúr és a Halak Neptunusz százötven fokos kapcsolatának hatása többeket elbátortalanít, önvádakat ébreszt, tehetetlenségérzést kelt. Az ösztönvilág, a mélytudat és az éber nappali tudat küzd egymással. Vannak, akik ilyenkor nehezen bontakoznak ki kétségeikből és alkalmatlanságuk érzéséből, esetleg megpróbálják felelősségüket, kötelességüket másokra bízni, jóllehet maguk is meg tudnának birkózni azzal. A Nap és a Szaturnusz (az éjszaka, a mélytudat Napja) kvadrátja például visszafoghatja kreativitásunkat, elbátortalanít, átmenetileg modorossá tehet. Akiben ilyen érzések ébrednek, az még nem úgy tekint a világra, mint rendezett, korlátozott lehetőségek színterére. Ugyanekkor az Ikrek csillagképe előtt haladó Nap önmagában is arra hívja fel figyelmünket, hogy belső erőink és a külső erők egyesítésével juthatunk csak előre. Az aktív elbizonytalanító tényezők miatt célszerű lazább programokat betervezni a hétvégére, és erőt gyűjteni a következő hét lehetséges sikereihez.

 

A 4–10-ei hét alkotói sikereket hozhat, új romantikus kapcsolatok érlelődését indíthatja el, az életutat befolyásoló jelentős változások kezdődhetnek. Ezen a héten a kezdeti Rák Vénusz–Halak Neptunusz, majd az Ikrek Mars–Mérleg Szaturnusz és a Bika Jupiter–Bak Plútó trigonja, valamint néhány rövid idejű feszítő fényszög olyan harmonizáló energiákat mozgósít bennünk, amelyek messze meghaladják az önös törekvéseket, jóllehet az önérdek is komoly szerepet játszik bennük. A kölcsönös elfogadás és kozmikus szeretet energiáival töltekező erőfeszítések ideje ez. A Rák Vénusz–Halak Neptunusz egymást erősítő fényszöge a romantikus álmodozások mellett az adott, konkrét közösségi célú feladat minél kreatívabb és látványosan szép elvégzéséhez, az érdekek összehangolásához nyújt segítséget. Az Ikrek Mars–Mérleg Szaturnusz trigonja alapos, megfontolt, átszellemült munkára ösztönöz. Segít jobban megismerni adottságainkat, és azokét, akikkel dolgozunk. Ez a trigon támogatja, hogy megtaláljuk a módját akaratunk építő kifejezésének, értsük meg mások elképzelését, hogy a marsikus energiát feladataink sikeres megoldására fordítsuk. A Bika Jupiter– Bak Plútó trigonja a hosszú távú érvényesülési és anyagi vágyakat serkenti. A Vénusz és az Uránusz kvadrátja hirtelen fellángoló, reményteljes kapcsolatok kezdetét is jelezheti ezen a héten. Ezek időállóságát a nehezebb idők mutatják meg.

 

15-én, péntek délelőtt kerül szembe egymással a Nap és a Hold (lásd 92. oldal). E nélkül is elég mozgalmas lenne a hétvége. Az univerzum kozmikus rendjének ereje ilyenkor árad leghatékonyabban a Földre, és teszi a természetet, az embert egyaránt túlfűtötté. Ne feledjük, a gyógynövényszezon kellős közepén járunk. A hétvégén begyűjthetjük gyógyteáink alapanyagait az egész télre.

 

23-án, szombaton, pirkadat után tér haza a Nap otthonába, a szilárd, tüzes Oroszlán jegyébe (második ábra), és rögtön disszonáns kapcsolatba kerül a Bika Holddal és a Halak Neptunusszal. Zavar keletkezhet a hétvégi programok szervezésében. Egyfelől jelentősebb időjárás-változásra számíthatunk, másfelől nehezen fogadjuk el mások javaslatát, saját – kissé álmodozó – elképzelésünkkel szemben. Azonban ha a Napra mint életadóra, mint környezetünk, énünk, mások énjének forrására és bolygóira gondolunk, könnyebb alkalmazkodni a felsőbb akarathoz és megegyezni a teendőkben. Így a hétvégét tanulságos és kellemes élményként lehet majd nyugtázni.

 

26-a, Anna-nap régebben dologtiltó nap volt az asszonyok számára, jóllehet az Oroszlán jegy nagyon is támogatja a pompát, a bőséges lakomákat. Ma már kedvelt események az Anna-bálok és a betakarítás végét jelző más aratási ünnepségek. Ezek jobban meg is felelnek az idő minőségének.

 

Július utolsó négy napja csodás ajándékokat tartogat azok számára, akiket nem részegít el a köröttük zajló látható, hallható, tapintható világ.

 

 

28–31-én a Szűz és a Halak első fokán pontos szembenállásban és uralmi pozícióban van a Merkúr és a Neptunusz. Aki nem terhelte túl szervezetét nehéz, erjedő, savasító, denaturált étkekkel, aki nem károsítja magát életmódjával, az érzékenyebb, kíváncsibb, egyrészt a dolgokat a háttérből befolyásoló hatások, másrészt szervezete és tudatalatti reakciói iránt. Aki viszont inkább önromboló élvezeteknek, vágyaknak engedve él, annak zavaros képzetei támadnak. Az ember sok esetben ilyenkor nem tudja hova tenni, megfelelően értékelni saját gondolatait. Ezért ha most konkrét döntéseket kellene hozni, azt jobb pár nappal elodázni.

 

28–29-én és részben 30-án is három személyi jelölő jótékony, uralmi sugárzását élvezhetjük. A Nap az Oroszlánban, a Hold a Rákban, a Merkúr a Szűzben tartózkodik. A formákat, a testeket, a bennük zajló áramlatokat és az élet ritmusát közvetítő erők egyaránt nagyon hatékonyan áramlanak a földi létre. Optimisták, energikusak, sikerorientáltak vagyunk, a fizikai és a szellemi aktivitás most nem esik nehezünkre. A tűz-, a víz- és a földenergiák harmonikus áramlásának jóvoltából a mezőgazdaság és az anyagi termeléssel kapcsolatos vállalkozások komoly lendületet vehetnek. Ehhez további támogatást nyújt a Jupiter, a bőség jele egész évben a földies Bikában, a mezőgazdaság, a vállalkozások, az anyagiak, a talentumok jegyében tartózkodik.

 

30-án este a Hold együttállásba kerül a Nappal. Ismét újhold van, és kezdődik a növő hold kéthetes periódusa. A következő két hétben minden táplálék hatékonyabban épül be a szervezetbe. A súlygyarapodás elkerülése vagy éppen a fogyás érdekében célszerűbb ellenállni a csábításoknak, különbséget tenni étvágy, kívánósság és valódi éhség között.

 

Ezen a féltekén a Rákban és az Oroszlánban járó Nap idején a nyers táplálékok előnyben részesítése az egészség megőrzését szolgálja. Nem a gabonafélék, a sütemények, az olajos, a szénhidrátban gazdag étkek szezonja ez, hanem a gumós zöldségeké, az uborkaféléké, a dinnyéé, a kajszibaracké, a ringlóé stb. Dinnyenapokat is tarthatunk. A dinnye desztillált vize, cukor- és szervessó-tartalma segít az erek, a vesék, a máj tisztításában. A nagy melegben felesleges a szervezetet terhelő sok kalória bevitele.

Gázmár László
XVII. évfolyam 7. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2019. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.