Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. június havában


Június az antik római Junóról, a gyermekáldás és házasélet istennőjéről, vagy a görög Ino, dajkaistennőről kaphatta nevét. A hónap végén érik az élet – ahogy régen a búzát nevezték –, kezdődik az aratás, telnek a magtárak. Van minden, ami kell az élet továbbviteléhez. A hónap egyik régi magyar neve: Rák hava. 21-én éri el a Nap, a család, az anyaság, a gyermekáldás, a féltő, gondoskodó szeretet kardinális, sarkalatos Rák zodiákusát.

 

A Nap, a Földről nézve, az Ikrek, majd a Rák jegyívén, a Tejút, az ősi tudás útja előtt halad. Naprendszerünk része a Tejútnak, ennek a küllős spirálgalaxisnak, és abban is a Nyilas csillagképnek. Földön járóként nehéz ezt felfogni az irdatlan csillagászati távolságok miatt. Képzeletünk szárnyán mégis feljuthatunk a csillagképek, a bolygók szellemvilágába, ahogy azt a népmesék is sejtetik. Mindenki a maga módján érezheti, értékelheti az égiek üzenetét, alkalmazkodhat ahhoz vagy legyinthet rá, miközben együtt él vele.

 

A magyar mondavilágban fontos helyet foglal el az égboltnak az a szegmense, ahol most a Nap halad. A Földről nézve a Nap eléri az Ikrek feletti Orion, azaz Nimród csillagképet, és ezzel a Tejút – más nevein: az Ősi tudás, a Harcos, az Angyalok, Szent Péter – peremét. Mitológiánkban Nimród, a magyarok ősapja mutatott példát Hunornak és Magyarnak a kozmikus egyensúly földi lehetőségének megteremtésére.

 

A mélytudatban tárolt ősi tapasztalatok felhozatalára, tudatosítására jó esélyünk van ebben a hónapban, ha kellő lelki, szellemi éberséggel figyelünk magunkra, környezetünkre, ha átérezzük élményeinket. Ritkán esik meg, hogy egyidejűleg három-négy bolygó – ezúttal elsejétől tizedikéig a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Neptunusz – legyen uralmi pozícióban. Az e napokon végzett fizikai, szellemi munkának, létrehozott alkotásoknak, szerzett ismereteknek, induló vállalkozásoknak, felismeréseknek különösen jelentős szerepe lesz életünkben.

 

A számos bolygóhatás közül kiemelésre kívánkozik az, amely a Neptunusz és a Jupiter szextiljéből ered. A Neptunusz a hónap folyamán uralomban van, sőt az első dekádban egy helyben állva, rendkívül intenzíven hat a Halak első fokán. Közben kitűnően együttműködik a bőség, a termékenység, a szeretet bolygójával, a Jupiterrel. Az élet a lehetőségek tömkelegét kínálja. Teremtő ötletek, képzetek jönnek elő tudatunk rétegeiből. Hogy ez valóban így legyen, ahhoz nyitottság, kíváncsiság, időnként magányos elmélyülés szükségeltetik. Aki megmarad szokásai rabságában, vagy mások utasításainak követésére rendezkedett be, vagy képtelen kellő alázattal tekinteni mindenre a világon, az keveset profitál e fenséges napok üzeneteiből. De vigyázat, az egymást erősítő Neptunusz és Jupiter el is kápráztathat. Olyan érzésünk is támadhat, mintha egy idillikus kertben kábultan révedeznénk a pompás színek, illatok, formák, madárdalok védőburkában. Elcsábulhat, aki óvatlan.

 

A Halak Neptunusz az odaadáshoz, a szeretetteljes elfogadáshoz és a kétes helyzetértékeléshez egyaránt kötődik. A Kosból a Bikába lépő Jupiter, a Neptunuszra vetett szextil fényszögével, felborzolja vágyainkat. Késztethet alkotásra, de hazardírozásra is, kinek-kinek a maga horoszkópja, kedve, gondja, csalfa reményei szerint. Ezek nem a hirtelen döntéseknek kedvező napok. Minden döntés előtt célszerű megvizsgálni, mi is társul az adott lehetőséghez, gondolathoz, elhatározáshoz, mik annak fő- és mellékhatásai, közeli, távolabbi következményei? Ebben az újszerűségekkel, szokatlan lehetőségekkel, körülményekkel tarkított időszakban szitkozódik, zsörtölődik, aki a megszokottat, az állandóságot hiányolja, miközben ragyog felette a Nap, tündököl körötte a természet. Az üdítő és a lépre csaló lehetőségek izgalmas, varázslatos zsongásának ihlető és tanító napjai ezek.

 

1–2-án, amikor az Ikrek Nap és a Mérleg Szaturnusz kitűnő trigon kapcsolata kedvez a fegyelmezett, indulatmentes szellemi munkának, alaposan átgondolhatjuk kínálkozó és felfedezett lehetőségeinket, segíthetünk is ebben egymásnak. A vállalkozások, a kapcsolatok kis szerencsebolygója, a Vénusz egyik uralmi helyéről, a Bika jegyéből néz le ránk, és keresi, kit támogathat igyekezetében. Még azt is ingerli, aki csak a sült galambot várja: „Jók az esélyeid! Fogj hozzá!”

 

3-án, pénteken a tudás, a mozgás, a közvetítés bolygója, a Merkúr hazatér saját jegyébe, az Ikrekbe, és azonnal disszonáns kapcsolatba kerül az ugyancsak uralkodó Neptunusszal, a határtalanság, a határozatlanság képviselőjével. Késő délelőtt meg a Hold lép be otthonába, a Rák jegyébe, felerősítve a Neptunusz határtalanságát. Óvatlan manőverek a közlekedésben, veszélyeket hordozó szerződések aláírása, félreértések miatt elmérgesedő viták és hasonló zavart helyzetek, valamint hirtelen, bőséges esőzések tehetik emlékezetessé ezt a napot. Ilyenkor, ha nem vigyáz, hajlamos az ember idealizálni elképzeléseit, kikapcsolni éberségét, elferdíteni a valóságot, hazardírozva bízni a szerencsében. Kedvezőbb helyzetben vannak, akik elengedetten, szabadidősen élhetik át a 3–5-i napokat, élvezhetik a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Neptunusz egyidejű uralmát. Az égiek mesés meglátásokhoz, meditatív élményekhez segítik azokat, akik például hűs lombok alatt beszélgetnek, olvasnak, műteremben vagy a természetben alkotnak, vagy egymásra figyelmes társaságban tölthetik idejüket. Szellemünk – ha mesterségesen nem kábítjuk el, nem blokkoljuk túlevéssel – óriási pozitív töltést kaphat e napokon. A tudatalattiból, archaikus mélytudatunkból mindennapjaink tudáskészletét gazdagíthatjuk.

 

4-én a Jupiter a Kosból átlép a föld elemű Bika jegyébe. Itt idegenként viselkedik, nem ismeri a házirendet, keresi a helyét, ezért nemcsak szerencsét, de zavart is okozhat, amíg itt tartózkodik. A létbiztonságot javítani akarva mindenből többet akar, legyen az pénz, termés, víz, étvágy. Felnagyít mindent. Összességében jó hír ez a gazdagító termésben bízó mezőgazdaságnak, az életrevaló vállalkozásoknak.

 

10-éig, Margit napjáig a Bika háziura, a Vénusz még otthon tartózkodik. Ez idő tájt jelenik meg az első igazi életpezsdítő, tisztító, vénuszi gyümölcs, a cseresznye. Érdemes néhány napig csak cseresznyét fogyasztani. Ezzel egész évi egészségünket megalapozhatjuk. A Vénusz a maga módján harmóniát visz a természetbe, a szépségre apellálva segít fenntartani a rendet. Tizedikétől kezdve viszont számíthatunk gyors lefutású, igen szélsőséges időjárási, természeti jelenségekre.

 

 

12–13-án, pünkösdkor, a Nappal együttállásban van a Merkúr, a beavatás bolygója, a test, lélek, szellem egységének képviselője, az Ikrek jegyében, Nimród, az Orion csillagkép Mintaka övcsillagán. Orion öve az égi egyenlítőn, a felső és az alsó világok határán helyezkedik el. Kivételes alkalom, hogy a közösség ünnepét a bolygó, zodiákus, csillag és csillagkép együttállása segíti. A nagy nyári munkák előtt meg kell állni egy pillanatra, köszönteni az új életet, a bő termést, és egyes emberként megerősödni a közösségekben, az őket összetartó és a természethez, a kozmoszhoz kötő szeretet szelleme által.

 

E két napon, amikor a növő Hold a Skorpióban járja útját, az ünneplés mellett jó alkalom kínálkozik a gombászásra. Június az év egyik gombagyűjtő csúcsideje. A gombagyűjtés kifinomult magatartást, komoly előképzettséget igényel, és a gyűjteményt ajánlatos szakértővel átnézetni.

 

Június 16-án este a Merkúr továbblép otthonából a Rák jegyébe. Egyedül a Neptunusz marad uralmi pozícióban. 17-én a Merkúr és a Neptunusz rendkívül erős trigonja a víz elemű Rák és Halak jegyekben az érzelmek árjába sodorva ragadja el képzeletünket. Az álmok, az ideák lepik el gondolatainkat, érzéseinket. A klasszikus élő zene, a festők, a költők remekművei most mindenki számára az átélés, a belehelyezkedés lehetőségét kínálják.

 

21-én, kedden, az év leghosszabb napján, napkelte és napnyugta között 15 óra 32 perc telik el. A Nap este belép a Rák jegyébe (második ábra). Kezdődik a csillagászati nyár. A lelkiség, a víz
elemű jegyekben kialakult Nap és Neptunusz, valamint Hold és Merkúr trigonok az érzelemgazdag esti programokat tehetik leginkább emlékezetessé.

 

Ez a nap a zene ünnepe. Amint az ábra mutatja, szokatlanul sok a bolygók egymás közti feszítő, teremtésre késztető fényszöge. A magasra hágó érzelmi telítettség, mint motiváló erő, eredményesen alakítható teremtő folyamattá. Ez a nap mindenkit életkorának megfelelő vagy azt meg is haladó aktivitásra késztet. A szabadtéri programokat néhol zápor, élénk szél, szélvihar szakíthatja meg. A következő pár nap az idő enyhülésével járó szélsőséges, helyenként az élővilágot és az épületeket háborgató, villámlással kísért, akár jégesőt is hozó időjárást ígér, amit majd csak 26-án, Szt. Jánosnak és Szt. Pálnak sikerül megfékeznie.

 

Ez a hétvége és a rá következő hét eleje a Nap és a Plútó szembenállása, a Holdnak a Bikából az Ikrekbe lépése folytán a közlekedésben okoz látványos, az erőszakos igyekezetek miatt kialakuló konfliktusokat, baleseteket. Emellett a Mars és a Plútó százötven fokos, „nevelő” fényszöge a meggondolatlanságból fakadó önveszélyeztető helyzeteket teremthet. Júniusban csúcsra jár a természet. Buzdít, hogy gyűjtsük, hasznosítsuk terméseit, élvezzük tündöklését, kövessük példáját.

Gázmár László
XVII. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.