Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2011. szeptember havában


Földanya havában szorgos, nyüzsgős ritmusra vált az élet.Az első három nap derült hajnali égboltján még látható, amint ránk köszönt a Szűz korán kelő ura, a gyakorlatias szellemi útra vezető Merkúr. A következő héten egyre közelebb kerül a Naphoz, annak káprázatában lassan már nyoma vész.

 

Napunk még az Oroszlán csillagképe előtt haladva a szeretetszellem sugaraival segít keltegetni és feltöltődni az ébredőket. Kilencedikéig, amíg a Merkúr a Szűzbe nem érkezik, nincs bolygó, amely zodiákusi méltósága teljében, saját uralmi erejével könnyíthetné utunkat. Talán nincs is erre szükség, hiszen a szeptemberi életmódváltás a gyermekkorban megszokott becsengetésekkel szinte örökletesen belénk ivódott. A rend, az óva, gyarapodva és gyarapítva teremtés, a tanulás menetrendszerűen kötik le időnket, felhalmozott nyári energiánkat. Az új életritmusra hangoltan és a Nap még oroszlános sugarainak fényében azt is világosabban láthatja, aki látni akarja, hogy miért azt kell tennie, amit a főnök, a főnök főnöke és a mindenek ura elvár.

 

A Vénusz, a jósághoz, harmóniához vezető szépség és praktikum jelölője itt a föld elemű Szűzben, a Nappal együtt (1. ábra) míves, minőségi munkálkodásra késztet. A hónap első felében még érvényesül két hátráló felsőbbrendű bolygó, az Uránusz, a kozmikus értelem, és a Plútó, a kozmikus akarat, az ösztönvilág és az öntörvényű természet képviselőinek feszült, kvadrát viszonya. Figyelmeztető előjele ez annak, hogy e bolygók nemsokára bekövetkező irányváltásakor a természetben, a gazdaságban – és a nemzetek között is – lappangó feszültségek a legérzékenyebb pontokon a felszínre törnek.

Aki az első hétvégén a természetet, a csendesebb társaságot, a közös vagy a magányos alkotást választja, kellemes élményekkel lesz gazdagabb. Erre utal az ilyen programokat támogató Bika Jupiter és a Szűz Nap–Vénusz egymással alkotott jótékony fényszöge. A Hold a Skorpióból a Nyilasba térésekor az időjárást is kedvezően befolyásolja. Van persze, aki ilyen bolygóállásnál jobban elengedi magát, kívánósabb, ínyencebb, a szokásosnál is felelőtlenebb. A passzív pihenés és a kulináris élvezetek hátrányos következményei nem sokáig váratnak magukra. Aki fellazult állapotában – és általában is – megfeledkezik a környezet tiszteletéről és a szent természetben hagyja hulladékait, az eldobott szemét terhénél nagyobb, lélekrágó, jellemcsúfító teherrel araszol tovább az életben.

 

A bolygók által kedvezően felélénkített Bika- és a Szűz-tulajdonságok kiváló alkalmat teremtenek a kert, a lakás, a lakókörzet csinosítására, komfortosabbá tételére is. Azonban e pozitív sugallatok bátoríthatják az óvatlanokat, hogy képességeiket meghaladó, sérüléssel, balesettel járó erőfeszítésekre vállalkozzanak. Az 5–9-i történések számos disszonáns égi jel alatt zajlanak. E jelek közül kiemelkedik az Oroszlán Merkúr és a Vízöntő Neptunusz szembenállása. Zavar támadhat azok gondolkodásában, helyzetértékeléseiben, akik nincsenek összhangban magukkal. Pezsdül a tudatalatti érzelmek és az álmok világa. Elmés meglátások, ihletett költői képek, szárnyaló beszélgetések, de aggodalmaskodás, tévedések, elakadó szavak, félreértések, fondorlatok, hibás reagálások, pontatlan híradások mind velejárói lehetnek ennek az időminőségnek az egyéntől, a személyes kapcsolatok színvonalától, a pillanatnyi élethelyzetektől függően. A melléfogások elkerülése érdekében célszerű az esedékes tárgyalásokat és a halasztható vizsgálatokat későbbre időzíteni. Ezeken a kissé zavaros napokon rövid böjt segítheti a tisztánlátást és egyben a szervezet átállítását a közelgő új évszakra.

 

9-én reggel a Merkúr jegyet vált, a tüzes Oroszlánból átlép egyik otthonába, uralmi jegyébe, a föld elemű Szűzbe. A két jegy határán még érezteti pozitív értelemben is nyugtalanító hatását, az oroszlános túlfűtöttséget és a Szűz kritikusságát, aprólékosan racionalizáló elvárását.

 

10–14-én, amíg a Nap, a Vénusz és a Merkúr egyaránt a Szűz jegyében van, testi-lelki-szellemi forrásainkból érkező fontos információkhoz juthatunk szervezetünk, elsősorban beleink, gyomrunk tűrőképességéről, feltéve, ha együttműködünk magunkkal, ha kíváncsiak vagyunk lényünk működésére. Bőséges a piaci kínálat mindenféle konyhai alapanyagból. Emésztőrendszerünk kedvező helyzetben van a Nap és a Merkúr szellemi támogatása, a Vénusz harmonizáló hatása folytán. Beleink tűrőképessége jobb, mint sok más napon. A bevitt táplálékokból hasznosságuk szerint hatékonyabban szétválasztja szervezetünk a számára megfelelőt a haszontalantól. Bár ugyanaz az étel minden emberre és minden helyzetben másként hat, mégis a hatás finom szellemi, lelki hangolással általánosan és alkalomszerűen is kedvezően befolyásolható. A Szűz jegy az egészség és a mindennapos tevékenységek közötti viszony, kölcsönhatás hangsúlyos jelzője az egyéni horoszkópokban. Ezért is kerülhet közelebb önmagához, aki szeptemberben figyeli a belül lejátszódó ok-okozati rezdüléseket.

 

A népi kalendárium szerint a szüret havában vagyunk. A gyümölcskavalkád kiemelkedő szereplője immár a szőlő. Akár minden napot vele lehetne kezdeni, és naponta kilószámra fogyasztani. Ez idő tájt érik az élettanilag rendkívül értékes magvaváló, a Szűzhöz társított besztercei szilva. A szilvaszüretet érdemes telihold közeli napokra időzíteni, majd annyit aszalni e pompás termésből, amennyi egész tavaszig elegendő.

 

15-én a Vénusz átlép második uralmi helyére, az érett szellem, a harmónia, a levegős Mérleg jegyébe. Így a Szűz Merkúr és a Mérleg Vénusz egyaránt uralmi pozícióban vannak. A hónap további napjain kedvezőbbek a feltételek a nézeteltérések, a családi, a közösségi feszültségek enyhítésére. Ugyanekkor a Földről nézve a Bakban eddig hátráló Plútó megáll az égen. Az egyetemes akarat, a visszafordíthatatlan változások jelzője ezzel arra utal, hogy a gyógyítással, a pénzzel, a bányászattal, a geológia szakterületéhez tartozó természeti történésekkel, az állami intézkedésekkel összefüggő események világszerte felgyorsulnak. Az átalakulás előjelei a Mérleg Vénusz, majd a Mérleg Nap idején még csak a megoldásokat kereső heves viták keretében mutatkoznak, de már számos kardinális intézkedést, változást vetítenek előre.

 

19-én hajnalban a Mars a Rák jegyéből az Oroszlánba tér, ahol energiáit jobban érvényesítheti. A vörös bolygó közel két hónapon át elsőként köszön ránk a hajnali égboltról, sürgeti az ébredést, az önérvényesítést, az elszántságot.

 

23-án, 11 óra 5 perckor a Nap az őszponton keresztezi az égi egyenlítőt, és a Mérlegbe lép. Elérkezett az őszi napéjegyenlőség (2. ábra), az ősz, az év naplementéjének, „sötét” felének nyitánya. A teremtő Nap nem otthonos a Mérlegben, a lenyugvás, a látszatra sokat adó díszletek színpadán. A harciasabb szándékok a látszatbéke kedvéért itt színes mázak, gyönyörködtető mezek mögé rejtőzve érvényesülnek.

 

25-én a Merkúr is elhagyja Szűz-béli otthonát, hogy a Nap, a Vénusz és a Szaturnusz társaságában ő is a Mérlegben folytassa útját. Feszültség lehet úrrá rajtunk, aminek a személyes adottságoktól függően pozitív és negatív következményei egyaránt lehetnek. A Nap és a Merkúr szembekerül az Uránusszal, és emellett több, az idegek és a szív érzékenységét fokozó bolygóhatások (például a Mars és a Plútó, a Merkúr és a Neptunusz, a Nap és a Plútó közötti disszonáns fényszögek) érik szervezetünket. Pár napig ragyogó meglátásaink, ötleteink támadhatnak, száguldani volna kedvünk, nehezebb elaludni, a szívbetegek panaszai kiújulhatnak. Az ajzószerek, a koffeines, az alkoholos italok hatása erősebb.

 

27-én délben, a Nap, Hold, Merkúr együttállásakor az újhold már tompítja ezt az érzékenységet. A fogyni kívánóknak érdemes kezdeniük új kúranapjaikat.

 

28-a annak a X. században élt Szent Vencelnek a napja, aki cseh uralkodóként a misebort is maga szüretelte és préselte, és akit hazánkban több helyen a szőlőhegyek, a bor, a vincellérek védőszentjeként tisztelnek. Az újhold közelsége miatt azonban idén e napokon – 29-ét, Szent Mihály napját is beleértve – nem tanácsos szüretelni. A Hold az energiát ilyenkor a gyökerek felé húzza. Ha az időjárás másként nem rendelkezik, jobb várni legalább október elsejéig, mire a növő Hold már a tüzes Nyilasba ér.

 

30-a a népmese napja. Stílusos bolygóhalmozódás alakul ki a Mérleg jegyében, mintha csak egy boldog véget érő mese sodrásában lennénk. A teremtő Nap, a fizikai, lelki, szellemi igényekkel egyaránt számoló Merkúr, a megfelelőségen őrködő Szaturnusz és a szerencsés végkifejletet előrevetítő Vénusz alkotják asort. Az égitestek ilyen sorozatai a cselekvési folyamatok állomásaira utalnak. A Mérleg jegyét átfogja a Szűz csillagkép a maga teremtés, gondozás, betakarítás, a nyugalomra térés szimbolikájával. A folyamat bölcs mérlegelés keretei között zajlik. Szeptemberben megjelenik tudatunkban a szomorkás mulandóság, de a télhez és a tavaszi újjászületéshez kellő feladatok halmaza nem hagy időt a sopánkodásra. Elárasztja érzékeinket a lassan eluralkodó ősz magát szépítő díszeinek, illatainak, madárvonulásainak mesés parádéja. 

Gázmár László
XVII. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.