Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2012. augusztus havában


yárutó havának elejétől végéig másfél órával rövidülnek, felértékelődnek a nappalok. A Nap uralmi pozíciója révén a fix, pozitív, tüzes Oroszlán jegyében biztosítja, hogy ne sietős kapkodás jellemezze cselekedeteinket. A Merkúr, a kíváncsiság, a tanulás, a mozgás, a kereskedelem segítője is mindvégig az Oroszlán jegyében a Nap uralma alatt marad.

 

A semleges, de korántsem közömbös Merkúr jó feltételeket teremt arra, hogy e sikerorientált jegy idején megtaláljuk és átéljük a hozzánk illő életörömöket. A teremtőkészség, amibe az ember önszántából teljes szívét, figyelmét kész beleadni, a Nap uralma alatt mutatkozhat meg leginkább. Az ember ilyenkor kiváltképp örömét leli, ha azzal foglalkozhat, ami kedvére való, amiért mások is elismerik. Ám ebben az egoizmust is felelevenítő időszakban könnyű tévútra vetődni. A hiúság vezérelte tetszésvágy, a tartósan másoknak játszás meghasonláshoz vezethet, az önazonosság elvesztésébe torkollhat. A lustálkodás, az elkényelmesedés, az öncélúság, az élvhajhászás sem ritka az Oroszlánok között.

 

Az érdemleges önmagunkra találást, a heuréka pillanat átélését sürgeti a Mérlegben, majd a Skorpióban vándorló Mars. Ő, az egyéni ambíció képviselője, augusztusban mindvégig támogató, hatvanfokos, szextil kapcsolatban marad a Nappal. Segítségével könnyebb megtalálni és megvalósítani, ami számunkra testhezálló és a közösség számára is hasznos. A Mérleg Mars az a bennünk munkáló harcos, aki erőinket képes a külvilággal fenntartható harmónia szolgálatába állítani. Micsoda derű szállna a világra, ha mindenki ott érvényesítené erőit, ahol a legtöbbet tehetné önmaga és mások örömére, hasznára. Széchenyi István imájában olvashatjuk: (Uram …) „Add tudtomra, mit tegyek, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, elszámolhassak.” Tudjuk, senki sem önmagáért jön a földi létbe, küldetése, vállalása van, másokhoz viszonyítva az, aki.

 

2-án, amikor a Nap felkel, nyugodni tér a telihold. Kettejük élénkítő hatását jelzik a szenvedélyesebb szóváltások, viták. Akik szívrendellenességgel, magas vérnyomással élnek, jól teszik, ha tartózkodnak bármilyen vitától, serkentő italoktól, az erejüket meghaladó terhelésektől, napozástól, fürdőzéstől.

 

Kitűnő vérnyomáscsökkentő, teakészítésre alkalmas gyógynövényeink – pl. csalánlevél, levendulavirág, orbáncfű – jó beltartalommal gyűjthetők az első hétvége holdállása mellett. És ne feledkezzünk meg a konyhák mindennapos vérnyomáscsökkentőiről, a petrezselyemről, a fokhagymáról, a sáfrányról sem. Akik az ezt a dátumot megelőző két héten fogyókúráztak, most egy kicsit lazíthatnak anélkül, hogy az elért eredményt veszélyeztetnék.

 

6–7-e, sőt még 8-a reggel is felettébb feszült órákat tartogat a Kos jegyén végigvonuló Hold disszonáns fényszögei miatt, amelyeket a Mars, a Szaturnusz, majd a Merkúr felé sugároz. Önkontroll híján felerősödik a kötekedés, a veszekedés, a bűnözés, a rombolási hajlam, mindenki feszültebb, nyugtalanabb, sérülékenyebb a szokottnál.

 

Szerdán, 8-án, a merkúri napon az eddigi hátráló Merkúr előre indul. Ugyanekkor a Vénusz a Rák jegyébe lép, és eléri az Ikrek, a kettősség, az ellentétek egységének csillagképét. Az önfelfedezés rejtelmes ösvénye – amelyen útmutatónk, beavatónk a Merkúr – ilyenkor hatékonyabban járható egy útitárssal, akivel kölcsönös az egymás iránti tisztelet. A dolgok, a gondolatok közös értékelése, a gyakorlatias rákérdezések segítenek elejét venni annak, nehogy egyedül valamilyen délibábos remény bűvöletébe kerüljünk, időt és pénzt vesztegessünk.

 

Ugyancsak 8-án az Oroszlán jegyében járó Nap eléri az Oroszlán csillagképét, amely előtt egészen szeptember 13-ig visz majd az útja. Itt, az Oroszlán jegyének és csillagképének közös ívén egybeolvad „érzelem és értelem”, ahogy mindkettő a közös „ér” szógyökből fakad, amint a lélek és a szellem, a szív és az ész is létünk közös ősi gyökeréből érlelődött.

 

9–11-én, amikor a Rák Vénusz és a Halak Neptunusz trigonja a vágyakat követő érzelmi ábrándozások felé csalogat, nagyon fontos, hogy minden gyakorlatias lépésünket alapos mérlegelés után tegyük meg. Ilyen fontolgatásra alkalmas a 12–18-a közötti hét, amikor végképp nem lehet sietni. A biztató Mérleg Mars együtt áll a korlátozó Szaturnusszal, a Hold egyre fogy, egészen a 17-i újhold állapotáig. Mintha zsákban futva kellene célt érni. Sok a tennivaló, az akadály, akarunk is, de fogytán az energia.

 

20-án, Szent István, a Szent Korona ünnepén, valamint a sokgyermekes anyák napján naprendszerünk égitestei az érzelmeket fokozó fényszöghálót alkotnak. A Nap magasan jár, mire a Hold reggel kilenc órakor eléri a keleti, a felkelő látóhatárt; kevéssel azután, hogy a Szűz jegyéből a Mérlegbe lépett. Bizakodhatunk, hogy délelőtt kellemes lesz az idő. A növő Hold és a Vénusz kölcsönösen erősítik egymást, uralmi cseréjük révén. Mérleg Hold idején mások szokatlan viselkedését is inkább érdekesnek, és nem otrombának vagy ellenszenvesnek látjuk. Szívesen bekapcsolódunk az ünnepi játékokba, nemcsak nézni akarjuk azokat.

 

 

Vigyázat! A Hold–Uránusz–Plútó ún. T-kvadrátja arra figyelmeztet, hogy bármely pillanatban történhet valami váratlan, kellemetlen. A tárgyi értékek, az időjárás, a közlekedési helyzetek, az étkezések mind éberséget, figyelmet, elővigyázatosságot érdemelnek. Mire az est leszáll, és Budapesten kezdődhet a tűzijáték, a látványra gyűlt sokaságot jelképező növő Hold éppen alászáll a nyugvó horizonton, és vele pontosan szemben, a felkelőn – szabad szemmel nem láthatóan – megjelenik az Uránusz. Az Uránusz egyaránt lehet a villámokkal tűzdelt vihar és a fényparádé jele. Az égbolt legmagasabb pontja, zenitje – a jövő iránya – felé a magyarság, a Nyilas csillagképe látható, és alatta a Szent Korona (Déli Korona / Corona Australis) csillagképe. Itt a zenit vonalán és a Tejút előtt jár legtávolabbi bolygótársunk, a feltartóztathatatlan átalakulás, a megújulás jele, a most hátráló (!) Plútó; amely még tíz évig a Nyilas csillagkép előtt folytatja útját.

 

21-én, az esti szürkületben a nyugati horizont felett csodálhatnánk a növő Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Spica, a Szűz legfényesebb csillagának látványos együttállását a Szűz csillagképében, ha felhők nem takarnák az eget. Azonban az ő együttállásuk nyáron gyakran hoz vastag felhőzetet, zivatart, vihart, sőt olykor jégesőt is. Így a látvány valószínűleg elmarad.

 

Aranyasszony havának 22. napján, szerda este, a Nap, feladva az Oroszlán-béli uralmi pozícióját, kevéssel hét óra után a föld elemű, gyakorlatias Szűz jegyébe lép. Az üdülési szezon és a vakáció vége felé komolyabbra vált a világ. A tarka öltözeteket szolidabb viseletek váltják. A Szűz minden viszszatérésekor feleleveníti az elköteleződést valamely gyakorlati tevékenység mellett, az anyagi gyökerek, a létbiztonság erősítését követeli meg. Ez a Földön való lét követelménye. Karmikus leszületésünkkel erre vállalkoztunk. Ennek eredményéből azután – kedvező esetben – megvalósíthatjuk szabadon választott céljainkat.

 

Miközben a Nap már a Szűzben folytatja útját, a Szűz ura, a Merkúr a hónap végéig még az Oroszlán hivalkodó színpadán marad, a nyár végi vigalmak felé csalogat. Talán lehetne még halogatni a teendőket, de azzal nem jutnánk előbbre. A Nap, mihelyt a Szűz jegyébe lép, azonnal szembekerül a Halak Neptunusszal. Olyan érzés ez, mint amit egy óceánjáró fedélzetén a hajósok egymásért és a rájuk bízott vagyonért való szolgálatuk közben átélnek.

 

A Halak Neptunusz bölcsessége nehezen érthető, próbára teszi gondolkodásunkat, képzeletünket, mert ő már a kozmikus rendet, az aggodalommal szemben az önzetlen bizalom erejét és az ebből fakadó felszabadultság és szeretet érzését hivatott közvetíteni. Ebben a rendben barátságosabbak vagyunk önmagunkhoz, együttérzőbbek és önfeláldozóbbak másokért. Nagyon fontos azonban, hogy figyelmünkkel folyamatosan fenntartsuk tudatunkban a világosságot.

 

23-án, a Mérlegben eddig békülékeny arcát mutató Mars hazatér a Skorpióba, ott magára talál. A hónap végéig ő és a Halak Neptunusz „viselkednek” a legotthonosabban a bolygók közül, úgy, hogy közben egymással is kitűnő kapcsolatban maradnak. Mintha egy szilaj zenész akarná pengetni érzelmeink húrjait. Ismét olyan véleményekkel, szándékokkal találkozunk, amelyeket rég okafogyottnak hittünk, amelyekkel visszamenőleg már nincs mit kezdeni. Lehet, hogy ezek a jelenségek belőlünk, tudatunk mélyéről dobódnak ismét a felszínre. Jobb lenne pár napig önállóan vagy valamilyen jótékony közösséghez csatlakozva dolgozni.

 

Az utolsó hétvége, 24–26-a a természet, a mozgás, a szabad levegő élvezetére és a szeptemberi újrakezdések átgondolására, családi együttlétekre egyaránt ideális napokat ígér. A ligeteket járva búcsút inthetünk a kosárfészekszövő mesternek, a „huncut a bíró” énekű sárgarigónak. A nedves réteken, tarlókon láthatjuk a hosszú útra csoportokba gyülekező gólyákat.

 

A 27–31-i munkanapok változékony, csapadékos időjárása kedvez a Szűz, a Mars és Nap uralmához társított gyógynövények gyűjtésének. Ilyenek például a csalán, a fekete és a vízitorma, a homoktövis, a körömvirág, a kamilla, a galagonyatermés, de kár lenne bármit hazavinni a természetből, ha annak utókezelése, hasznosítása elmarad.

Gázmár László
XVIII. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.