Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2012. december havában


Eljövetel havában mindennap, kora délutántól hajnalig a Jupiter a legfényesebb planéta, amely felettünk ragyog. Ő a szakrális vezető, az igazság szimbóluma, az égi rend, a szeretetelv képviselője, a megváltás útmutatója.

 

Hátráló mozgást végez. Talán arra utal, hogy hiányosságaink vannak e nemes értékek terén. A Szaturnusz, a földi kötelességek, a felelősség, a sorsfeladat jele az egész hónap folyamán napról napra elsőként és egyre korábban tűnik fel a keleti horizonton, a Szűz csillagképében, jóval kakasszó előtt. E két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz segít, hogy megteremtsük magunkban advent négy héten átívelő méltóságát, teljesítsük az időszerű égi és a földi „elvárásokat”. Számíthatunk segítségükre, amíg szabad akaratunk megegyezik velük. Jelentőségük összecseng a négy adventi gyertya lángjának szimbolikájával, melyek a hagyomány, az értelmezések szerint a négy égtájat, a négy ősi erény (igazságosság, méltányosság, bátorság, bölcsesség) erősítését, a négy földi testet (fizikai, éter, asztrál, örök „én”) idézik, a Megváltó érkezéséig.

A sejtelmes Neptunusz az idei télelő havában már mindvégig előretart a természetével rokon, víz elemű Halak jegyében. A víz a legbefogadóbb, legérzékenyebb a négy elem közül. Minden gondolat, érzelem befolyásolja szerkezetét (lásd: M. Emoto: A víz üzenetei c. művét). Figyelmünk gyakran bukkan korábban elsikkadt vagy vadonatúj érvekre, lehetőségekre, képzetekre. Az egyszerűnek tűnő állítás vagy anyag, tárgy is gondolkodóba ejt, a mindent befogadó tátongó kozmosz és saját szellemünk a lehetőségek végtelensége felé csalogat, és befolyásolja magatartásunkat, lelki egyensúlyunkat. Az új felismerések jól jöhetnek, de félre is vezethetnek, amikor beleütközünk valami megoldandóba, amikor valamit meg akarunk érteni. Zavarba is jövünk, talán el is bátortalanodunk, ha az új értesülés, felismerés súlya alatt kétségessé válnak eddigi ismereteink.

 


A Plútó, a kötelező átalakulások, a sorsfordítás ereje már négy éve a Bakban, a szigorú rend, a korlátozások, a bölcsesség jegyében tartózkodik. Követeli, hogy ne vágyainkhoz, hanem a realitásokhoz igazodjunk, azokat hasznosítsuk. Az alkalmazkodásképtelenség, a vonakodás további elégedetlenkedéshez vezet, lelki betegségeket okoz, súlyosbítja az amúgy is nehéz időszakot. A Plútó most, eljövetel havában pontos szextil uralmi csere kapcsolatba kerül a Skorpió Szaturnusszal. Mintha mindketten otthon lennének. Együtt ösztökélnek, hogy csak a kötelező feladatainkra összpontosítsunk, sikerrel oldjuk meg azokat.

 

A fent említett Neptunusz meg a szeretetelvű lehetőségek palettáját bővíti és színesíti. A lehetőségek végtelen terében, a feszült időszakban is ráérezhetünk a magasztosabb siker mibenlétére, esélyére, ami további elmélkedésre, energiamozgósításra ösztönöz az egész hónap folyamán.

 

Az első hétvége, advent első vasárnapja mély, kellemesen ingerlő érzelmek, érzések, gondolatok légkörében telik. A Rák jegyében uralkodó fogyó Hold trigont alkot a Skorpió Vénuszával és Merkúrjával. A Nyilasban járó Nap a Skorpió csillagkép szívének csillagával, az Antaresszel áll együtt. Vele szemben hátrál az Ikrek Jupiter. Az égiek megújulásra biztatnak.

 

6-án, Szent Miklós napján, a Szűz Hold és a Nyilas Nap kvadrátja, valamint a Bak Mars keménysége jelzi, hogy itt-ott virgács is kerül az ajándékváró cipőkbe. Néhol ajándék lesz az is, ha elmarad a büntetés, ami esedékes volna.

 

9-én, pirkadatkor, alig egy órával napkelte előtt szinte egy vonalban egymást követve emelkednek a horizont fölé a Szaturnusz, a Hold, a Vénusz és a Merkúr. Szellemünk emészt. Gondolatainkba merülve kezdjük a hetet. Jobb lenne önálló munkát végezni, békén hagyni egymást. Éjfélkor a semleges Merkúr a tűz elemű, cselekvésre ingerlő Nyilasba lép, és azonnal kvadrátot alkot a bonyodalmak, az egyetemes érzelmek bolygójával, a Neptunusszal. Kicsit szétszórtak vagyunk, félreérthetjük egymást. Zavaros hírek, pletykák, manipulációk kapnak szárnyra. Sokan fel is ülnek ezeknek.

 

12-én éjfélkor a Hold eléri a Merkúrt, fokozza a hírbizonytalanságot, borzolja az érzelmeket. 13-án a szellem és a lélek együttlétét jelképező újhold a gondos, alapos munkához teremt jó körülményt, a sietséggel szemben, ahogy azt a „Luca-szék” karácsonyig tartó készítése meg is kívánja. (A Julianus-naptár idején, az északi féltekén december 13., Luca napja – Szent Lucia a fény, a gonoszűző, a gonosz jóvá tevője – volt az év legrövidebb napja. A Magyarországon csak 1587-ben – a pápai határozatot követő ötödik évben – bevezetett Gergely-naptárban december 25. a legrövidebb, 8 óra 15 perc világossággal.)

 

A hét többi napján a Jupiter–Szaturnusz és a Jupiter–Plútó közötti két százötven fokos kapcsolat inspirációját jó lenne úgy hasznosítani, hogy ne lépjük túl saját korlátainkat, tartsuk fenn a rendet a plutónikus megújulás közben. Különösen élénknek és feszültnek ígérkezik 16-a, vasárnap, mikor a Vénusz is a Nyilasba lép, társulva a Naphoz és a Merkúrhoz. Az Ikrek Jupiter és a Nyilas Merkúr uralmi cseréje megmutatkozik az üzletek, az ünnep előtti piacok, az utak zsúfoltságában. A Vízöntő Hold és a Skorpió Szaturnusz, valamint a Nyilas Vénusz és a Halak Neptunusz kvadrátja együtt a tanácstalan kapkodást, a nézeteltéréseket, az irreális elképzeléseket, a feszültséget fokozza. Ilyen sok bolygó változó jegyekben az egyébként napos időjárást és alvó természetet is varázslatosan rapszodikussá teszi. Nem lehet kérdés, hogy milyen terepet válasszon, aki felfrissülni, energiával töltődni és zordságában is elbűvölőt látni akar.

 

130 évvel ezelőtt, 1882. december 16-án született Kodály Zoltán. Az Ikrek Jupiter és a Nyilas Merkúr akkor is ilyen uralmi cserében voltak. Képletében a szorosan együtt álló Merkúr, Nap, Mars hármasát pontos kvadráttal éri a Szűz Uránusz, és nyolc bolygó tartózkodik az Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak összegző jegyekben.

 

18–19-én, miközben továbbra is hasznosíthatjuk a Plútó és a Szaturnusz uralmi csere kapcsolatát feladataink hatékony teljesítéséhez, a Nyilas Vénusz és a Kos Uránusz trigonja révén kreatív ötletekkel, izgalmas megoldásokkal érdekesebbé is tehetjük munkánkat. Ilyenkor senki sem unatkozik.

 

Idén december 21., péntek a téli napforduló ideje, a csillagászati tél kezdete. A Nap pár perccel dél után vált jegyet, a Nyilasból a Bakba lépve eléri a Nyilas csillagkép nyilának hegyét, éppen amikor a még láthatatlan Hold a Kos jegy felénél a keleti látóhatár fölé emelkedve feszültségkeltő napokat jelez.

 

Az év végéig túlsúlyban maradnak a nyugtalanító bolygókapcsolatok. Zaklató álmok, morcos ébredések sorjáznak. Az év legsötétebb napjai jönnek, egészen 24-e estjéig. 25-e karácsony, Jézus Krisztus születésének – I. Gyula pápa által 350-ben elfogadott – napjától, a szeretet, az alázat ünnepétől kezdve rövidülnek az éjszakák. A sok feszítő fényszög előhozza lelkünk rejtett, mélytudati, ösztönoldalait.

26-án kora hajnalban a Mars, az egyéni akarat jele elhagyja eddigi kötött pályás terepét, a Bak jegyét, szárnyalni kezd a levegős, szabadelvű Vízöntőben, a „leghumánusabb” jegyben. Ettől kezdve a Mars és a Kos Uránusz – 2013. február elejéig fennmaradó – egymást erősítő uralmi cseréje a közgondolkodásban és talán a magatartásban is megfigyelhető változásokat indít el. A közel két hónap folyamán a két bolygó legjobb tulajdonságait érezteti uralmi csere pozíciójában. Az áldozatos, pozitív cselekedeteket segítik. Az egyéni (Kos) és a baráti, közösségi (Vízöntő) lét egymásrautaltsága napról napra egyre erőteljesebben nyilvánul meg. Egymást ihleti a sok jó elképzelés, példa. Az embereket vonzza a közhasznúság. Ami hazánkat illeti, a kialakult, korábban megkérdőjelezhetetlen szokások, ideák átalakulásának korát éljük, amint azt a köztársaság képletének aszcendensén, Szaturnuszán és Neptunuszán immár hosszasan – 2011-óta – tartózkodó Plútó ellentmondást nem tűrően mutatja, érezteti. Így zárul az év, és így folytatódnak jövőre is a dolgok, fájdalmak, örömök, sikerek, kudarcok, az egyéni életutak, személyes képletek, szabad akaratok következményeként.

 

Két felsőbbrendű bolygó, a Uránusz és a Plútó egyaránt rendkívül erős, uralmi csere pozícióból hat földi létünkre. Az egyetemes értelem képviselője, a Kos Uránusz a Marssal, az egyetemes akarat szimbóluma, a Bak Plútó a Szaturnusszal van recepcióban, míg az egyetemes érzelem jele, a Neptunusz a Halakból legtisztább erőit sugározza ránk. Megnő a szellemi energiák, a kölcsönös igazságosság, méltányosság, küzdeni tudás, bölcsesség, a szeretet, az egyéni – függetlenséggel járó – felelősség szerepe. Az égiek csak a reálisan megújító egyéni és közösségi céljaink eléréséhez adnak támogatást.

 

Szilveszter éjszakáján az Oroszlán Hold és a Nyilas Vénusz trigonja a kellemesen élénk családi, baráti együttlétek, vidámság óráinak légkörét hozza el.

Gázmár László
XVIII. évfolyam 12. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.