Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2012. január havában


Fergeteg havában, ahol a Szaturnusz az úr, az élet színpadát javarészt a szükség puritán  kellékei díszítik. Majd a hónap utolsó harmadában, amikor már a Vízöntőben járunk, a  szabadulás, a függetlenedés eszközeivel is találkozunk. Hallgat, pihen, érinthetetlen a természet, szigorodik az időjárás. A pénzszűkét jelző Bak Plútó miatt és az ünnepi kiköltekezések után hiába kelleti magát az árubőség.

 

Ez még javunkra is válhat. Az egészség védelmét szolgálják az egyszerű, melegítő táplálékok: a köles, a zabkása, a fokhagymás pirítós, a teljesbúza-kenyér, az alma, a körte, a mazsola, a füge. A jó kenyér önmagában is teljes értékű. Szervessó-háztartásunkat egyensúlyban tarthatjuk fekete retek, karalábé, nyers káposzta és karfiol, gyökeres zöldségek bőséges fogyasztásával. A gyömbértea hőfokán túl is melegít. A méz az igazi édesség.

 

A Bak és a Vízöntő jegyei az alaphoroszkóp tizedik és tizenegyedik házának felelnek meg, a földi élet szellemi célját, a kötelességtudatot jelképezik. Széchenyi István 1826 telén írt feljegyzéseiből idézi Makk István: „Uram, add tudtomra, mit tegyek, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, elszámolhassak.” A szaturnikus, a figyelem összpontosítását szolgáló környezetben mindenki közelebb kerülhet e kérdés megválaszolásához. Tenni azt érdemes, amit szükséges, ami föltétlenül, elkerülhetetlenül, az előzményekből következik, és nem azt, ami esetleges, ami vaktában cselekvés. A Szaturnusz, a szükség, a „kell”, az elszánt alázat professzora, a Bak és a Vízöntő ura ebben a hónapban és az év nagy részében is a levegő elemű, szellemi, kardinális Mérleg, a mindennemű kapcsolatok jegyében tartózkodik; ahol igen jól érzi magát, emelkedett állapotban van. Kapcsolatainkat veszi górcső alá. Milyen viszonyban vagyunk önmagunkkal, másokkal, a természettel, a természetfelettivel? Ebből vizsgáztat a Szaturnusz. Bármely irányban legyenek is hiányosságaink, az rontja közérzetünket, nehezíti a hétköznapokat. A kapcsolatok az igények, az érdeklődések, a kötelességek, a kölcsönösségek bonyolult szövevényének kifejeződései; de amint arra a szó töve, a „kap” utal, minden kapcsolat gazdagít valamilyen tekintetben.

 

A Mérleg Szaturnusz és a Vízöntő Neptunusz az egész hónap folyamán tökéletes trigon fényszöget alkotnak egymással (első ábra). A Neptunusz éppen elhagyni készül a legérettebb levegős, szellemi jegyet, a Vízöntőt, otthona, a Halak kedvéért. (E lassú mozgású bolygó legutóbb 1848 elején lépett át a Vízöntőből a Halakba, amikor hazánk egyik legdicsőbb pillanatát élte. Akkor persze a többi égitest más-más pozícióból tekintett le ránk.) A Neptunusz, az egyetemes érzelem képviselője finom rezgésével már több mint egy évtizede erőteljesen befolyásolja világlátásunkat, gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Érezzük, hogy muszáj éberebbnek lenni, körültekintően, átgondoltan dönteni, sokkal inkább, mint egyszerűbb, könnyedebb, átláthatóbb időkben. Általában is, de napjainkban különösen kockázatos elfogadni bármit, amit nem értünk meg, és elvetni valamit, amíg azt meg nem értjük. Az egyszerű elégedetlenség, a kocsmapolitika sehova se vezet. A latolgatások közben új tulajdonságokat, képességeket fedezünk fel magunkban, egyre mélyebb önismeretre teszünk szert. Szükségünk van az eddig szerzett tapasztalatokra, de az újszerű, érzésekkel, lélekkel, empátiával átitatott „szívgondolkodásra” is. A Neptunusz a tér és idő határainak oldásával járul hozzá ahhoz, hogy az eseményeket, a helyzeteket alaposabban értékelhessük. Ez a sokoldalúan hasznosítható, kitűnő időminőség kedvez az elmélyülten, gondolkodva tanulásnak, okulásnak.

 

A Jupiter tavaly év végén előreindult, és így lassan oldódik szembenállása a Szaturnusszal. Az ő – időnként visszatérő – szembenállásuk az általános recesszió egyik jele. A Szaturnusz elhúzódó hatása és a Plútó pénzszűkítést, a pénzügyi rendszereknek a kötelességjog szerinti átalakítását kikényszerítő hatása miatt számos gazdaság még nem talált magára.

 

Vasárnappal kezdődik ez az előrejelzések szerint rejtelmes, eseménydús szökőév. Sokan fejfájással, gyomorbántalmakkal ébrednek, az újévköszöntő vigalmak, evészet, ivászat, az éjszakán átnyúló eszmefuttatások és az időjárás-változás folyományaként; amint azt a Bak Nap–Kos Hold és Nyilas Merkúr–Szűz Mars reggeli kvadrátos órái mutatják. A Vízöntő Vénusz jelzi, hogy odakint üdítően tiszta a levegő, csalogat, hogy harapjunk belőle, szellőződjünk át egy kiadós séta közben. A karácsonyi ünnepkört elhagyva, már az első hétvége, 7–8-a sejteti, hogy mozgalmas, szokatlanul heves eseményekkel tarkított, dolgos év elé nézünk. Öt bolygó, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, sőt még a Chiron is jegyhatárokhoz közeli, igen erőteljes pozícióban van. Felerősödik e bolygók szerepe csakúgy, mint az általuk hangsúlyossá tett jegyek jellemzői. A Bika, a Kos, a Halak, a Vízöntő, a Skorpió és a Mérleg által képviselt mind a négy elem és mind a négy karaktertípus, a kolerikus, a melankolikus, a szangvinikus és a flegmatikus egymással versengve akar érvényesülni.

 

8-án a legerőteljesebb energiahalmozódás a gyakorlatias Bak jegyében jön létre, a Merkúr, a Nap és a Plútó ottlétének köszönhetően. A Bak Merkúr trigonja a Bika Jupiterrel,
kvadrátja a Kos Uránusszal, szextilje a Mérleg Szaturnusszal és a Vízöntő Neptunusszal emlékezetessé teheti ezt a hétvégét. Vasárnap lévén lehetőségünk van lazítani, sőt szükséges is. Ilyen intenzív égi hatás közben váratlanul, mélyről, az élet legkülönbözőbb szféráiból villannak be feljegyzésre, továbbfűzésre érdemes gondolatok, amelyek úgyis kizökkentenék az embert eltervezett, nagy figyelmet követelő munkájából.

 

Ennek a felkavaró vasárnapnak a következményei visszatükröződnek, látványosan megjelennek 9-i, hétfői türelmetlenségünkben, ha azokat nem sikerült megnyugtató módon feldolgozni. Miután egyesek a közlekedésben vezetik le feszültségeiket, ön- és közérdek a védekező, defenzív magatartás az utakon.

 

13–15-én a Mars és a Nap energizáló hatásának köszönhetően buzog bennünk a tettvágy. Az idealizáló Vénusz–Neptunusz együttállás viszont egyrészt olyan vállalásokra késztethet, amelyekhez nem értünk, másrészt ilyenkor könnyebben nyúl az ember a pohárhoz. A túlvállalás, a szervezet túlterhelése egyenes út a betegágy felé. Annál is inkább megvan ennek a veszélye, mert a Mars, az immunrendszer fővédnöke most már nagyon lelassult, 20-án megáll az égen, majd hátrálni kezd; egészen április közepéig tart retrográd mozgása. Ebben az időszakban a szokásosnál lassabban regenerálódunk, könynyebben fertőződünk. Figyeljük szervezetünk finom jelzéseit, segítsünk neki, ne szolgáltassuk ki mindenféle nyavalyának.

 

 

20-án, pénteken, kora este kezdődik a Vízöntő, a szabadság- és függetlenségvágy hava (második ábra). Felháborodunk, ha valaki bele akar szólni dolgainkba. A Nap azonnal kemény kvadrátokat kap az egymással szemben álló Jupitertől és Szaturnusztól. Teli vagyunk ötletekkel, de sok is a munka a Bika Jupiter kvadrát és a Kos Uránusz szextiljének is köszönhetően. A Mérleg Szaturnusz felügyelőként visszafog: mindent csak gondosan, szépen. A hétvégére már enyhül a szigorú követelményrendszer. Jó szusszanni egyet.

 

22-e, vasárnap a magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a napon fejezte be a Himnusz írását. Aki teheti, áldozza idejét nemzeti kultúránknak, a művészeteknek. A Vízöntő légköre különösen alkalmas arra, hogy lépést tartsunk azzal az állandó változásban lévő jelenséggel, amit kultúrának nevezünk. „A kultúra mindazon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége, melyeket az ember az őt felnevelő közegben, szocializációja során részint megfigyelhet, részint észrevétlenül magáévá tesz, elsajátít” – mondja egy tömör meghatározás. Nemzeti kultúránkat csak annyiban értelmezhetjük, amennyit abból elsajátítunk, személyiségünk részévé teszünk.

 

A 27-ével kezdődő hétvégétől – amikor is a Merkúr a Vízöntőbe érkezik – érzékenyebben, értőbben fogadjuk az ihletett művészeti és az egyéb újításokat. A Merkúr nemcsak a beszéd, a mozgás, a közvetítés, a kézügyesség, de a látás, összességében a tudatosítás szimbóluma is. A Merkúrnak ebben az időszakban a Jupiterrel és a Szaturnusszal alkotott, úgynevezett „T kvadrátja” felpaprikázza érzékeinket, egyszerre látjuk a dolgok pozitív és negatív oldalát. Észrevesszük a rosszban a jót és a jóban rosszat, és azt is, hogy egyik sincs meg a másik nélkül.

 

A Jupiter és a Szaturnusz szembenállása jelzi még a világgazdaság elhúzódó pangását. A Mérleg Szaturnusz és a Kos Uránusz közeledő százötven fokos fényszöge a hétköznapok olyan váratlan bonyodalmait vetíti előre, amelyekre hirtelen és jól, nem riadalommal kellene reagálnunk. Megnő a szellemiek, az éberség, az improvizálóképesség, a küzdelmek, az egyéni felelősség, a harmóniateremtés szerepe. Személyes asztrológiai képletünk segít abban, hogy képességeinket hasznosítva lehetőleg felkészülten fogadjuk a kozmikus időminőségeket.

Gázmár László
XVIII. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.