Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2012. november havában


Őszutón mind sietősebben érkezik az alkony. Szellemünk nem annyira a tarka külvilágban keresgél, egyre többet foglalkozik önmagunkkal, érzéseinkkel, belső értékeinkkel. Vezércsillagunk, a Nap, útján az ekliptikán sorra „érinti” a csillagászati és asztrozófiai Szűz csillagkép utolsó csillagait, elhalad az égi törvénykezés jelképe, a Mérleg, az ellentétes erők egységét jelző Kígyótartó és az átlényegülés jele, a Skorpió csillagképe előtt, valamint érinti a szeretetbölcsesség szimbólumát, a Tejutat. Ezek – a többi csillagképpel és az őket alkotó „állócsillagokkal” együtt – mint biztos útjelzők szolgálták őselődeink mindennapi fizikai, lelki, szellemi tájékozódását. Hagyományaink, viselkedésünk gyökerei ma is táplálkoznak ebből a sok ezer éves rendből, mely átitatja az újkori asztrológia rendszerét.

 

November 22. napjáig még a hideg, vizes Skorpió állatövi jegyében vagyunk. Ebben a befelé fordulásra hajlamosító időben felerősödnek a megújulásra ösztökélő feszültségek. Majd az utolsó nyolc napon, amikor a Nap a tüzes Nyilas jegyének lelkületét közvetíti, a felhalmozott energia kitörni készül, meg akar nyilvánulni. Mégis az „enyészet” havának is hívják ezt az időszakot, talán a pesszimisták, talán azok kedvéért, akik csak a külsőségekből ítélnek. Az első három héten virradatkor továbbra is – mint októberben volt – a Vénusz jelenik meg elsőnek a keleti horizonton, eleinte csak kettő, a hónap vége felé már három órával napfelkelte előtt. Akinek sikerül korán ágyba bújnia, annak megéri jóval virradat előtt kelni, és a Mérlegben uralkodó, harmonizáló „hajnalcsillagunk” ragyogása mellett higgadtan, minden lényeges körülményre tekintettel felkészülni a kötelező és a várható napi teendőkre.

 

 

A novemberben végig megmaradó Skorpió Szaturnusz és Kos Uránusz százötven fokos kapcsolat olyan általános feszültséget jelez, amely az egyes ember, az ország, a világgazdaság megújuláskényszerét jelzi. Óriási anyagi, fizikai, lelki, szellemi húzóerő ez a feszültség, amelyet a megoldási tervek mel - lett is kísér a bizonytalanság érzése. A Mérlegben uralkodó Vénusz az első három hét folyamán még enyhíteni látszik a feszültséget, viszont a Nyilas Mars ugyanekkor a hirtelen, a vakmerő ötletek érvényesítését lendíti előre. A józan ésszel szemben fellépő türelmetlenség, felületesség és mulasztás növeli a veszteségeket. Most különösen fontos, hogy ne a kispadról nézzük az életet, hanem szereplőként vegyünk részt ebben a komoly színjátékban.

 

Az első hét alaphangulatát az ősi halotttisztelet adja, melynek lelki, szellemi háttere – évről évre – híven tükröződik a kozmosz jelképrendszerben. 1–2-án a Nap még a Szűz csillagkép utolsó fokain, a Skorpió jegy 9–11. fokán halad. A Szűz csillagkép útelágazáson, válaszúton áll. A földi lét, azaz a Nap út és a kozmikus egyensúly, vagyis a Föld égre vetített Egyenlítője keresztezi itt egymást. A Nap szeptember 22. óta már a déli égbolton, az Egyenlítő alatt halad, és november első hetének végén elhagyja a kötelező földi cselekedeteinket szimbolikusan összegző Szűz csillagképét.

 

A Nap a Skorpió átlényegülést hozó állatövi jegyében, a Szűz csillagkép utolsó fokain folytatja útját a Mérleg, a kozmikus megmérettetés, az „igazságszolgáltatás” csillagképe felé, amelyet 5-én ér el, a Skorpió 13. fokán. Halottaink emlékét felelevenítve átérezhetjük földi létünk súlyát, önnön végelszámolásunkat, élők és holtak egymásra épülő világát. Az (újjá)születések ilyenkor sem szünetelnek.

 

Száztíz évvel ezelőtt, 1902. november 2-án is elindult egy varázslatos, nevezetes életút, Illyés Gyuláé. Születési képlete szinte hemzseg az önképzésre, fejlődésre, alkotásra késztető feszítő fényszögektől. A Bak Szaturnusz és a Mérleg Merkúr, az aszcendens és a Merkúr, a Nap és a Jupiter, a Hold és a Mars mind kvadrátos kapcsolat. A Vénusz és a Neptunusz trigonja jelzi, hogy Illyés érti és mélységesen átérzi, szinte sajátjaként éli meg az emberek gondjait, érzelmeit. Ezért képes egyszerűen, közérthető nyelven kifejezni a legbonyolultabb összefüggéseket, emberi viszonyokat. Háromszor tüntették ki Kossuth-díjjal irodalmi munkásságáért. Radixában a Plútóval farkasszemet néző Uránusz mutatja nemzedéke súlyos történelmi viharait, amelyeket hol megható, hol megrázó műveiben megörökített.

 

6-án a Nyilas Merkúr megáll az égen, majd 7-én hátrálni kezd, még mielőtt elérné pontos trigon kapcsolatát a július közepe óta ugyancsak hátráló Kos Uránusszal, mígnem majd 14-én pontos kvadrátot alkot a Neptunusszal. Az újítási, változtatási törekvések megrekednek, a kivitelezésekben némi zavar támad. A korábbi indokok, elképzelések már nem olyan meggyőzőek. Közben a Szaturnusz és az Uránusz százötven fokos, kvinkunx, csalóka fényszöge olyan magatartásra késztet, mintha minden rendben lenne. Új, őszinte, defenzív helyzetfeltárásra van szükség, bármely korábban elhatározott terv sikere érdekében.

 

Közben 11-én, Márton vasárnapján, amikor a Hold a Mérlegben eléri a Vénuszt, és ők ketten trigont alkotnak az Ikrek Jupiterrel, az évszakhoz, az előző és a következő napokhoz képest enyhe időre, kevés csapadékra számíthatunk. A hagyomány szerint ez a nap egyidejűleg sok lúd számára a végítélet és az újborok első minősítésének napja. Aki e helyett vagy emellett a természetjárást, a gyógynövény- és gombagyűjtést választja, annak kedvében jár az erősen fogyó Hold és a szabadba hívogató szép idő.

 

12-től alábbhagy a jókedv, mert a Nap és a Szaturnusz, sőt eleinte a Hold, majd a Merkúr is a befelé fordulásra hangoló Skorpióban halad. Óriási lelki erőgyűjtés zajlik ilyenkor, amelyet majd hamarosan mozgósítani lehet a dédelgetett nagy célok megvalósítására, a véget nem érő önfejlesztésre. Bénító feszültség, sérelem, tehetetlen düh is előfordulhat, ha az ember olyan valósággal találkozik, amivel szembe kellene néznie, amit el kellene fogadnia, de úgy érzi, hogy ehhez nincsenek eszközei.

 

17-én a Mars a tüzes, vehemens Nyilasból átlép a felelősségteljes Bakba, ahol a Plútóhoz közelít. A Skorpió Bakban tartózkodó két ura, a Mars és a Plútó így uralmi csere helyzetbe kerül a Bak Skorpióban lévő urával, a Szaturnusszal. Kitűnő ez az időminőség a felhalmozott belső energiák megfontolt, hatékony kamatoztatására, a képességekhez illő célok, feladatok teljesítésére.

 

A Nap a szökőév miatt már 21-én késő este belép a Nyilasba, a „legérettebb” szellemi tűz, a nagy kalandok, a világlátás jegyébe. Útra kel fantáziánk, különösen az első Nyilas-napokon, amikor a Nap még pontos kvadrátot alkot a Halak Neptunuszával. Tartalmas, élvezetes beszélgetésekben lehet részünk, vehemens szónoklatokat, nyilatkozatokat hallgathatunk egészen a hónap végéig, hiszen a Nyilas ura, a Jupiter az Ikrek, a határok átjárását segítő levegős jegyben van. Mintha tavaszi szellő élénkítené agyunkat. Majd 22-én, az eddig uralkodó Vénusz a Skorpió állatövében kezdi meg útját, még mielőtt feltűnne a keleti látóhatáron, és rögvest trigonba kerül felsőbb oktávjával, a Neptunusszal. Reggel nehezebben kecmergünk ki az ágyból, de utána a nap fesztelennek ígérkezik. Könnyebb elsimítani a nézeteltéréseket.

 

 

 

A következő napokban a Vénusz gyorsan közelít a Szaturnusz felé. Hidegre, zivatarokra számíthatunk. A városiak sokat tehetnek egészségükért, ha még 26-a előtt tiszta levegővel töltődnek fel a természetben. Fokozott óvatosságra, rugalmas alkalmazkodásra int a Mars–Plútó együttállása és a Mars–Uránusz kvadrátja. Ilyen hevesen energizáló hatások alatt fizikai állapotunkról megfeledkezve bajba sodorhatjuk magunkat és másokat.

 

27-én, reggel fél ötkor, a még sötét égen, a Vénusz és a Szaturnusz együtt jelennek meg a keleti horizonton, a Szűz csillagképében, a Skorpió jegy 6. fokán. Hideg, zivatar és az arra hajlamosaknál ízületi, reumatikus fájdalmak kellemetlenkednek. Sok nyavalyát elkerülhetünk, ha melegen tartjuk lábunkat, talpunkat.

 

A 28-án délután négy óra előtt kelő Ikrek telihold még majdnem teljes épségében tűnik fel a keleti horizonton, amikor a vörösen izzó Nap alábukik a nyugati látóhatáron. Kevéssel ezelőtt még félárnyékos holdfogyatkozás volt, amelyről sajnos égövi helyzetünk miatt ezúttal lemaradtunk. A hagyomány szerint holdfogyatkozásos napon nem ajánlatos túlragozni a nézeteltéréseket, vitákba bonyolódni, különösen olyanokba, amelyek hátterét nem ismerjük pontosan, vagy amelyek nem ránk tartoznak, mert ezekből konfliktusok kerekednek. Mai gondolataink, cselekedeteink következménye is sokszorosa az általánosnak. A hó végi Mars–Plútó együttállás a Bak jegy 8–10. fokán segít, hogy felkészüljünk a közelítő tél fogadására, az új életvitelre, „téliesítsük” gazdálkodásunkat, közvetlen környezetünket. Felfázások, ízületi, altesti bántalmak, pénzhiány jelzik, hogy még tökéletesíthetjük alkalmazkodásunkat.

 

A ritkán előbukkanó Nap sugarában néhány aranyló falevél libeg alá, hogy őszutó fuvallataiban eljárja búcsútáncát lenti társaival; majd elenyésszen. A látszólagos elmúlás, az új életre erőgyűjtés, a mélységek és új remények előterében járunk. Az utolsó héten kimerülten, de biztos menedékre lelve, a győzelem „V” jelét formálva, példamutatón érkeznek tavainkra, pusztáinkra a nálunk telelő vadludak.

Gázmár László
XVIII. évfolyam 11. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.