Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2012. szeptember havában


Elérkezett földanya, Szent Mihály, ősz elő, szüret és a várva várt iskolakezdet hava. Esthajnal „csillagunk”, a Vénusz az Oroszlán jegyéből egész hónap folyamán, hajnaltól napfelkeltéig, közel négy órán át csillog a keleti horizont felett. Az élet élvezetére buzdít. A Merkúr, a mozgás, a tapasztalás, az alkalmazás és a tudás beavató bolygója 1-jén, szombaton, a tanévkezdés napján reggel ötkor megérkezik uralmi helyére, a Szűz jegyébe. 17 napig itt halad, majd 18-án átlép a Mérlegbe.

 

Ezzel az égi segítséggel könnyebb, eredményesebb lehet az iskolai munka indítása és minden szolgálat teljesítése. Szombaton és vasárnap, 1–2-án az összegző Szűz és Halak jegyében két uralmi pozícióban lévő bolygó, a Merkúr, a tudat és a Neptunusz, az érzelmek legmagasabb rangú képviselője szembekerülnek egymással. Egymást élénkítik. Lényeges gondolatok, hírek, érzelmi motivációk kerülnek elő a legkülönfélébb emlékezeti forrásokból, és ezek az Ikrek-béli Jupiternek is köszönhetően olyan intenzitással áradhatnak, hogy egymást kioltva feledésbe is merülhetnek. Pedig ebben az áradatban nagyon fontos dolgok hangzanak el, történnek köröttünk, velünk.

A Szűz és a Halak összegző természetének mintájára megéri a fáradságot, hogy összegyűjtsük e két nap értesüléseit, gondolatait, ezek forrásait a mielőbbi feldolgozás és hasznosítás céljára. Ideális ez a két nap az önálló gondolatok, a saját fantáziaszülemények rögzítésére is, tekintettel arra, hogy a jobb és a bal agyféltekék egymást fokozottan serkentő mennybéli támogatást kapnak.

 

Őszelő első hete nagyszerű személyes elhatározásokat és megfeszített szorgos munkát hoz az Ikrek Jupiter és a Szűz Merkúr–Nap idealizáló, öntevékenységre sarkalló kapcsolata révén. A bolygók közül a Merkúr kering legközelebb a Naphoz, és ezért alig megfigyelhető. Asztrológiai szempontból is rejtelmes, gyors mozgású bolygó, a beavatás szimbóluma. A Merkúr és a Nap együtt mindig élénkítenek. A szívgondolkodással átitatott alkotás és a beavató földi tudás megszerezésének lehetőségét közvetítik azok számára, akik sejtik vagy meg is látják a kozmikus szellem fennhatóságát az anyagban, a természetben, az emberben. A föld elemű Szűz időszakában általában is, de most még inkább felerősödik vonzalmunk az anyagi világ, a realitások, a praktikum iránt.

 

Ennek az is kiváltója, hogy 16-ig, a napkelte perceiben az égbolt zenitjén a teremtésorientált Jupiter áll. A reggeli készülődés közben fantáziánk szárnyakat kap. Olyan lehetőségek, elképzelések válnak hirtelen izgalmassá, amelyek máskor érdektelennek mutatkoztak. Kérdés, hogyan tudjuk mindezt az anyagi világban megvalósítani, és viszont, az anyagi világ hogyan termékenyíti meg fantáziánkat. Az Ikrek Jupiter hajlamosít arra is, hogy délibábos jövőképeket fessünk, és arra, hogy az ember túlértékelje képességeit, kihagyja számításából esendőségét, gyengeségeit. Ha lehet, célszerű egy kicsit késleltetni a döntéseket. A nap végére az ideák szembesülnek az anyagiakkal, a feltételekkel, a gondolatok letisztulnak, realizálódnak.

 

A Szűz Merkúr idején sokasodnak a kritikák. Magunkhoz mérjük a történéseket, mások véleményét, a híreket. Megbírálunk mindent, ami nem felel meg ízlésünknek. Ahhoz hasonló folyamat zajlik ilyenkor tudatunkban, mint amelyet a Szűz jegyéhez társított beleink, emésztőrendszerünk folytat nap mint nap, anyagi szinten az elfogyasztott étel, ital életerővé, fizikai egészséggé alakítása, a számunkra értékes anyagok hasznosítása, a feleslegesek eltávolítása érdekében. Tudati és testi szinten nem annyira a világ kritizálása üdvözít ilyenkor, mint inkább önmagunk tesztelése és közösségorientált fejlesztése. Minden bizonnyal az év legnagyobb figyelmet, gyakorlatiasságot, alázatos munkát követelő időszaka, amíg a Merkúr a Szűz jegyében tartózkodik. Pozitív életszemlélettel intenzívebbé válik ilyenkor a kutatás, a törekvés a megszerzett ismertek rendszerbe foglalására, nő a teljesítmény, a hatékonyság. Amíg a Nap is a föld elemű Szűzben tartózkodik – 22-ig –, kivételesen jók a körülmények meglévő ismereteink felülvizsgálatára, arra, hogy összevessük azokat más nézőpontokkal, teljesedjünk, hogy ne fogadjunk és ne vessünk el semmit, amíg annak tartalmát, szerepét, üzenetét meg nem értettük, hitelesnek el nem ismertük. Ha „emésztetlenül”, fenntartások nélkül faljuk az igaznak hangoztatott vagy divatos úgynevezett „tudást”, értesüléseket stb., abból nem sok jó származik.

 

14–21. között a Plútó, az elkerülhetetlen átalakulások jele a Földről nézve megáll az égen, közel a Bak hetedik fokához, ahonnan pontos, kilencvenfokos fényszöget vet a Kos Uránuszra. A még hátráló Uránusz és a már előretartó Plútó kvadrátja megmarad a hónap végéig. A két égitest „energiái egymásnak feszülnek”, megmutatják, mire képesek. Az emberek tömegeit és azon belül az egyéneket érintő feszültségekre és ezek halaszthatatlan átalakítására nemcsak felhívják a figyelmet, de ki is kényszerítik a megoldásokat. Olyan, a földi életet érintő, morális dilemmák ezek, amelyekre a nemzeteknek, az érdekközösségeknek egyelőre nincs a globális – őshagyományi: arany, arány, erény – elvárásokat kielégítő egységes válasza. Ez a kardinális kapcsolat a Kos és a Bak között az első, „akarok”, és a tizedik, „felelősséget vállalok” területeket fejezi ki. Találkoztunk már ezzel az új világ érdekében tetteket, áldozatokat követelő felsőbbrendű bolygókapcsolattal június közepén, és jövőre is kerül még e két bolygó ilyen viszonyba egymással. Amíg az ő feszült viszonyuk fennáll, olyan rendkívüli események, helyzetek, változások részesei vagyunk az élet szinte minden területén, amelyek kézben tartása egyre nagyobb fejtörést okoz a döntési helyzetben lévőknek, lehetőségeket kínál a zavarosban halászóknak. E feszült útkeresés közben mindenkit érhetnek hirtelen és kellemetlen változások. A megoldási kísérletek egyre újabb problémákat szülnek, míg kényszerpályára nem kerülünk.

 

22-én, szombat délután a Nap a gyakorlatias Szűz cikkelyéből átlép a kellemvágyó, diplomatikusan céltudatos Mérleg jegyébe. A Nap azon a ponton van, ahol saját útja az égi egyenlítőt keresztezi. Az őszi napéjegyenlőség ideje, a csillagászati ősz kezdete ez a nap (második ábra). Ebben a pillanatban a felkelő horizont, az aszcendens a Vízöntőben van, az égbolt közepe a Nyilas jegye felé mutat. A levegős és tüzes jegyeket összekötő tengelyek hónapokig tartó lelki, szellemi hevületre, mozgékonyságra utalnak. Emellett kvadrát fényszöget alkot a Nap a Holddal, a Vénusz a Marssal, az Uránusz a Plútóval. Élénkség, szereplés- és sikervágy feszíti a kebleket. Hónapokig tartó heves, makacs, sértegetésektől, támadásoktól, túlkapásoktól, önmarcangolástól sem mentes vitákra, szellemi aktivitásra, ötletparádékra számíthatunk minden területen. A természet is nyugtalan. Kezdené felölteni beteljesülését kifejező színpompás ruháit, és kínálja idei kései gyümölcskavalkádját; miközben viharok háborgatják. A forró nyár után korábban hull a fák levele Helyenként a költöző madarak menetrendje is megváltozik, útjukon az időjárás fenyegeti, kínozza őket.

 

Szüret havának utolsó hete az élet minden szintjén fajsúlyos, olykor szívszorongató élményeket hoz. 23–30. között növő hold, majd a vasárnapi Kos telihold közben érvényesül a Nap–Uránusz–Plútó átmenő T-kvadrátja. A Mérleg urát, a Vénuszt támadja a Skorpió Mars. Nyugtalanság, akaratosság, tettrekészség. Mintha mindent azonnal el kellene intézni, mert holnap már késő. Teremtés-elmúlás, egy-egy pillanatba sűrítve, égen, földön, föld alatt. Az emberi szívek (Nap) és agyi erek (Kos Hold, Uránusz) most a legérzékenyebbek. A Mars, az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó mind támadják a Napot. Egészségünk védelmében ösztöneinket, indulatainkat legyőzve, szabad akaratunkat mozgósítva, a rögtönzések, a kapkodás helyett tudatos, józan, testre szabott megoldást kell találni a napi problémákra, ideértve a fizikai, lelki, szellemi foglalatosságokat és a táplálkozást is.

29-e Szent Mihály ünnepe, az igazi ősz kezdete. A Nap még a Szűz csillagkép előtt van. Ilyenkor élhetjük át, fogadhatjuk be és valósíthatjuk meg leginkább a tudatos, szeretetteljes tettek, a segítőkész szolgálat, a megbocsátás szellemi üzenetét.

 

30-án, vasárnap, kora reggel, amikor a Nap felkel, a Kos telihold az Uránusszal együtt alámerül a nyugati horizonton. A Plútó, az alvilág ura ekkor az égbolt legmélyebb pontján van. Az egész hétvége nagyszerű alkalom a levél és termés gyógynövények gyűjtésére. Kitűnő készletre lehet szert tenni: a köhögéscsillapító, emésztésjavító ánizstermésből, a veséket serkentő, erősítő hatású csipkebogyóból, a veseműködést szabályozó, izzasztó feketebodza-bogyóból, a nyugtató hatású komlótermésből, a gyulladáscsökkentő lándzsás útifűből. Gyűjtögetés közben oldódnak az esetleges idegi túlterhelés okozta feszültségek, nyugodtabb az esti alvás.

 

30-a a népmese, a legendák, a lelki mélységek és magasságok, a szimbólumok napja; Benedek Elek születésnapja. Az égbolt asztrológiai palettája szinte kínálja az ötleteket, hogy a bolygókat mint szereplőket, a jegyeket mint helyszíneket ki-ki megkísérelje egy új mesében megörökíteni.

Gázmár László
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.