Asztrológia

A bolygók égi helyzete az égen 2008. október havában


Az idei mindszent hava, őszhó vagy magvető hava néhány, az egész hónapban érvényes asztrológiai hatást mutat. Október elsejétől a Nap - az alkotóerő, egyéniségünk szimbóluma - még 22 napig a Mérleg, a békülékenység, az előzékenység, a kedvezni akarás kellemes kellékeivel berendezett színpadán szerepel. Ez a környezet bűbájával próbára teszi igazságérzetünket. A hónap folyamán eleinte csak érdekes, majd egyre izgalmasabb színjátékoknak lehetünk nézői vagy akár szereplői. A Nap még a Mérlegben halad, mikor tudatunk mélyéről már kapjuk a jelzéseket, hogy készülődnünk kell az év vége és a zordabb idők próbatételeire. A vezetők most még barátságosabb eszközökkel igyekeznek alátámasztani érveiket, maguk köré rendezni és ösztönözni azokat, akik sikeressé tehetik őket, akikkel elérhetik akár önös, akár közösségi céljaikat. Felélénkülnek a jogorvoslati, gazdasági, kereskedelmi tárgyalások, a szervezetek, pártok és vallási közösségek mozgásai. Azonban a Merkúrnak, az utazások, a tárgyalások bolygójának és Neptunusznak a hónap elején és végén kialakuló jó kapcsolata miatt (1. ábra) többnyire bravúros ködösítési kísérleteknek, magyarázkodásoknak, fals érveléseknek lehetünk tanúi. A köntörfalazások rendhagyó reakciókat váltanak ki, ugyanis a Szűz- Szaturnusz és Bak-Jupiter jó kölcsönhatása elősegíti a színfalak mögötti valós helyzetek, igazságok megismerését. A képzőművészek, újságírók, költők termékeny időszaka lesz az egész október, miután a művészetek bolygója, a Neptunusz a Csikó csillagkép inspiratív hatását is közvetíti feléjük.

 

 

A gazdasági élet változásait leginkább befolyásoló három bolygó, a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz erős fényszögkapcsolatban maradnak a hónap folyamán. A Szaturnusz és az Uránusz szembenállásai már jelentős gazdasági válságok előidézői voltak. Ez a veszély most, a Jupiter évében nem fenyeget, tekintettel arra, hogy a Jupiter, a teremtés, a bőség, a szerencse bolygója jó fényszögeket vet mindkettejükre a bölcsesség és megfontoltság színpadáról, a Bakból. Segítségével a recessziót, depresszív hangulatot keltő Szaturnusz–Uránusz szembenállás kellemetlen hatásai mérséklődnek.

 

Negyedikén, az állatok világnapján – ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentje halálának napja – a Mars a Skorpióba lép, uralmi pozícióba kerül, és a hónap végig ott marad. Ne ingereljük se egymást, se az állatokat.

 

Nemzeti gyásznapunkon, hatodikán reggel a Hold és a Plútó együttállása, valamint Nap/Merkúr és a Jupiter kemény fényszöge "felszólít" arra, hogy saját aktuális, hétköznapi érzéseink fölé emelkedve kíséreljük meg átérezni elődeink lelki küzdelmeit népünk önállóságáért. Az égitestek összhatása ma nagyon érzékennyé tesz bennünket minden kritikával, piszkálódással szemben.

 

1992 óta, a Lelki Egészség Világszövetségének kezdeményezése alapján, október 10-e a lelki egészség világnapja, célja a lelki egészség, az egymás iránti figyelem és felelősség középpontba állítása. Ami az égitesteket illeti, rajtuk igazán nem múlik, hogy ráérezzünk erre a felelősségünkre, hiszen a Nap és a Hold, a Nap és a Neptunusz, a Vénusz és a Merkúr, valamint a Jupiter és a Szaturnusz kitűnő kapcsolataikkal egyöntetűen élesztik empátiánkat. 12-én viszont, az elmúlt napokhoz képest, szeszélyesebben, türelmetlenebbül, szétszórtabban viselkedünk, ha csupán ösztöneinkre hagyatkozunk; a Hold és az Uránusz együttállásának hatására. Olyanokat sérthetünk meg, akik éppen közelünkben vannak, de nem okai feszültségünknek. Ez a hektikus időszak délelőttől estig, fél nap alatt lezajlik. Legjobb, ha most elnézzük mások kitörő indulatait, de a sajátunk valós indítékait megkeressük, és ami valóban okozza, azt igyekszünk feloldani. Ez nem alkalmas időpont komoly döntések hozatalára.

 

Az október 14-ei szabványosítási világnap ürügyén (1946-ban ezen a napon alakult meg az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) érdemes kitérni a mostantól huzamosan egymással szemben álló Szaturnusz és Uránusz analógiáira. A szabványok szaturnuszi analógiája a globális rend, az elvárásoknak megfelelés, az egymás iránti alázat igénye, míg az uránuszi analógia a rögzített kereteket folytonosan meghaladni akaró újdonságok befogadására késztetés, a műszaki haladás, az egyre változó, valós igények serkentője. Ez a két bolygó az egész hónap folyamán egymással szemben állva "küzd". Küzdelmük tükrözi azt a már szinte követhetetlen technikai haladást, amelyet a természetfeletti sikervágy, a piac kicsikar a kutatókból, mérnökökből, feltalálókból, és amely azzal fenyeget, hogy a változásokat lassan már nem tudjuk kézben tartani. Ennek a tartós bolygó- szembenállásnak okozatai lehetnek légi, vízi, szárazföldi balesetek, közlekedési káoszok, háztartási elektromos balesetek ott, ahol a műszaki eszközök karbantartása, használata nem megfelelő. Különösen 14-én késő este, még az indulatokat is felkorbácsoló Kos-telihold idején indokolt a megszokottnál nagyobb éberséget, figyelmet tanúsítani, nem csupán a technikai eszközök használatára, de védelmére is, mert a Nap és a Hold Neptunusszal alkotott jó (trigon és szextil) kapcsolata miatti rózsaszín világlátásunk eltakarja a leselkedő veszélyeket.

 

 

15-e, Teréz napja, a hagyomány szerint a Dunántúl nagy részén és Erdélyben ilyenkor kezdődik a szüret. A Hold jegyet és csillagképet vált, a Kos jegyéből a Kos csillagképbe lép, és este szembe kerül a Skorpió-Marssal. A Hold- Mars néhány órás szembenállása felkavarja érzelmeinket, csökkenti türelmünket, éppen szerdán, egy merkúri napon, amikor a közlekedés, a szóváltások általában intenzívebbek, mint a hét más napjain. Tudatos viselkedéssel sok kellemetlenségnek elejét vehetjük.

 

17-e, a füstmentesség világnapja azért érdemel említést, mert éppen ekkor lép át a Hold a tüdőanalógiás Ikrek jegyébe. Kívánatos lenne, hogy ezt a hétvégét szabadban, tiszta levegőn töltse, aki csak teheti. A Hold a testfolyadékok áramlását képviseli szervezetünkben. Ha oxigéndús, tiszta levegőn jól megdolgoztatjuk tüdőnket, az testünk egész folyadékháztartását felüdíti. Egy ilyen apró gesztus szervezetünk javára elindítója lehet egy nagyobb horderejű felfrissülési folyamatnak, amelyet az egyre kedvezőbb Nap–Plútó kapcsolat ösztönöz, és tehet tartósan eredményessé, egyének és közösségek számára. Lehet, hogy most közösségünk sikere érdekében felülvizsgáljuk saját céljainkat, és a közösségéhez igazítjuk. A 42., 43. héten elsőbbséget élvező közös célok elérésének feltétele tagjainak fizikai, lelki, szellemi egészsége.

 

Október 23-án, hajnalban a Nap belép a Skorpió jegyébe (2. ábra). Az északi féltekén lezárul a Föld termékeny periódusa, egyre ritkábban látjuk az ég kékjét, a természet visszahúzódik a tetszhalál állapotába, de tudjuk, hogy a földbe temetett magokból új terméshez jutunk. A Skorpió szimbólumvilága a mélységekkel való, nem mindig szívderítő, de elkerülhetetlen foglalkozás, a visszafordíthatatlan átalakulások, átváltozások megélése, az odaadásból születő megújulás reménye. A Nap Skorpióba lépésekor a Bak jegyében méltóságteljesen haladó Jupiter a Nyilas csillagkép állócsillagaival és a Tejúttal van kapcsolatban, és 23-án eléri annak harmadik oszlopát, a Lant csillagkép kék csillagát, a Vegát. A Tejútról, a lelkek országútjáról érkező magas tudás személyes küldetésünk emelkedett érzésével és szellemiségével tölthet fel. A Vega a világszellem nemes élményét közvetíti felénk.

 

Október 26., vasárnap hajnali 3 óra a nyári időszámítás vége. Mától egy órával tovább alhatunk annak árán, hogy ezután igen gyorsan fogynak majd a természetes világosság órái, és egyre többet fizethetünk az Uránusz által jelzett otthoni világításért és más energiák igénybevételéért. Az egymással szemben álló Szaturnusz, a takarékosság, és Uránusz, az elektromosság, a hónap hátralévő részében jó sugárzásokat kapnak az akarat bolygójától, a Marstól és a túlfogyasztásra késztető Jupitertől. Az Uránusz a Halakban arra is utal, hogy oda kell figyelnünk fogyasztásainkra, mert azok könnyen kicsúszhatnak felügyeletünk alól. Érdemes már most megkezdeni lemondani a felesleges világításokról, vízmelegítésekről stb. Október 26-a egyébként a takarékosság világnapja. Most a Skorpió Mars van egyedül uralmi pozícióban naprendszerünk bolygói közül. Általa felértékelődik a tudatos akarat szerepe, minden tevékenységünk tudatos kontrollja. Az általánosnál sikeresebben valósíthatjuk meg elhatározásainkat.

 

A hónap utolsó napja, 31-e az előző napokhoz képest, aktuálasztrológiai szempontból csak a Nyilas jegyébe lépő Hold miatt érdemel említést. A Holdnak ez a jegyváltása várhatóan időjárás-változást hoz, és felderíti hangulatunkat. A mai nap történelmi vonatkozásai közül kiemelkedik az, hogy Luther Márton 491 évvel ezelőtt tűzte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek folyományaként ma van a reformáció napja. Luther e vállalkozásának idején a Nap és a Jupiter együtt álltak a Skorpióban, átmenő trigonális helyzetben a Holddal és az Uránusszal, továbbá a Vénusz, a Mars és a Neptunusz saját jegyeikben uralmi pozícióban voltak. Nincs róla tudomásunk, hogy ezt az időpontot megtervezetten választotta volna ki Luther, talán fentről kapta hozzá a sugallatot.

Gázmár László
XIV. évfolyam 10. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.