Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2005. június havában


 

 

A mellékelt ábra a bolygók helyzetét ábrázolja 2005. június 1-jén. Az egyes égitestek egy hónapi haladását az ábra szélére rajzolt vonalakkal jelöltük.

 

Június 1-jén a Nap, a Merkúr és a Vénusz a levegős és változó Ikrek jegyében található. Változó, mert az Ikrek havában változik az évszak is, átlépünk a tavaszból a nyárba. A levegő a mozgás, a közlés, a kommunikáció eleme. Az örökmozgó Merkúr van itt otthon. Nyugtalan, információk tömegét áramoltató időszak ez. Kedvező mindazoknak, akik szívesen töltik idejüket érdekes beszélgetésekkel, eszmecserékkel. Különösen kedvező idő a Mérleg és a Vízöntő szülötteknek.

 

A hónap elején az Uránusz derékszögben áll a Nappal a Halak jegyében, miközben a Mars szintén a Halakban tartózkodik. A Nap másik kapcsolata a Jupiter harmonikus fényszöge a Mérlegből. Majdnem biztos, hogy kilendülünk a megszokott kerékvágásból és rutinból. Ha megpróbáljuk nem észrevenni vagy elfojtani ezt a változást hozó erőt, akkor valószínűleg valamilyen váratlan eseményt fogunk tapasztalni, ami magával ragadhat bennünket.

 

A Rák jegyén átvonuló Szaturnusz azt jelzi, hogy még mindig előtérbe kerülhetnek a családi problémák. Az Uránusz továbbra is a Halakban, a Neptunusz a Vízöntőben és a Plútó a Nyilasban tartózkodik, mint ahogy ezt már egy ideje megszoktuk.

 

Június 2-án, nyári idő szerint 11 óra után egy másik bolygóállás alakul ki, ezúttal a Merkúr kerül derékszögbe az Uránusszal. Ugyanezen a napon este háromnegyed tízkor a Mars is derékszöget alkot a Plútóval. Olyan ez, mintha a lobbanékony Uránusz és a higanymozgású Merkúr, valamint a Mars és a Plútó kereszteznék útjukat, és le akarnák seperni egymást az útból. Ezért ajánlatos nagyon óvatosan vezetni, hiszen minden hirtelenkedés, rossz helyzetfelismerés igen veszélyes lehet egy járműben. Minden egyéb élethelyzetben ajánlatos lazítani és kivárni, amíg a „viharok” elcsitulnak. Rengeteg ötlettel és energiával bírunk néhány napig, és tömérdek munkát végezhetünk el, ha energiánkat konstruktívan használjuk fel.

 

Június 4-én, nyári idő szerint 17 óra 5 perckor lép be a Vénusz a Rák jegyébe. Kedves, szentimentális hangulatba kerülhetünk. Közeli hozzátartozók körében, meghitt környezetben kívánjuk tölteni az időnket, hogy közös emlékeinket felidézzük.

 


 

 

A következő napok eseményeit a Merkúr mozgása határozza meg. Előbb június 8-án, reggel 6 órakor szembenállásba kerül a Plútóval. Kellő nyomatékkal és hatékonysággal vihetjük keresztül elképzeléseinket, nézeteinket. A többséget magunk mellé tudjuk állítani, de egyesek heves ellenállást tanúsíthatnak, főleg ha nem vesszük tekintetbe mások érzéseit. Gondolkodásunk mélyenszántóvá és metszően élessé válik. Június 10-én, éjjel háromnegyed tizenkettőkor derékszögbe kerül a Marssal. Óvatosnak kell lennünk, mert könnyen ingerlékennyé válhatunk. A legapróbb dolgok is kihozhatnak a sodrunkból. Alig kilenc órával később, június 11-én, reggel 9 óra 7 perckor a Merkúr belép a Rák jegyébe. Kedvünk támadhat szűkebb környezetünk átszervezésére. Jól ki tudjuk fejezni belső érzelmi világunkat otthonunk külalakjában. A most kezdődő időszakot hasznosan tölthetjük családtagjainkkal, barátainkkal.

 

Június 12-én, nyári idő szerint 3 óra 49 perckor lép be a Mars saját jegyébe, a Kosba. Energiaszintünk annyira magas lehet, hogy ha nem találunk megfelelő levezetést, nyughatatlanokká és ingerlékenyekké válhatunk embertársainkkal szemben. Kedvező az idő arra, hogy belevágjunk újabb feladatokba, amiért elismerést kaphatunk.

 

Június 21-én, nyári idő szerint 8 óra 46 perckor lép be a Nap a Rák jegyébe, és elkezdődik a csillagászati nyár. Ekkor a leghosszabbak a nappalok és a legrövidebbek az éjszakák, ez a fény maximumnak ideje. De ezután már naponta 4 perccel rövidebbek a nappalok. Mintha a Nap alászállna, hogy a „másik oldal”, a „sötét” növekedhessen. A Rák vizes jegy. Túláradnak az érzelmek, az együttérzés, a romantika, de az érzékenység, a lelki sebezhetőség, a sértődékenység is. Alkalmas idő vízparti üdülésre, nyaralásra, közeli hozzátartozóink vagy barátaink társaságában.

 

Június 28-án a Merkúr és a Vénusz szinte egyszerre lépnek be az Oroszlán jegyébe. Az előbbi nyári idő szerint 5 óra 47 perckor, az utóbbi 6 óra 42 perckor. Kedvünk támadhat szellemi mulatságokra és játékosságra. Szívesen számolunk be másoknak érzelmeinkről és elképzeléseinkről. Kiváló időszak ez kreatív tevékenységekre, akár mint alkotó, akár mint múzeumlátogató. Remek időszak nyaralásra, barátok társaságában.

 

Az Ikrek havának jóga testhelyzete legyen az ábrán látható oldalrahajlásos testhelyzet felemelt karokkal mindkét oldalra, amit ajánlatos baráti társaságban végezni.

Szendrey Jutka
XI. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.