Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2009. július havában


Július az egyik névhalmozó hónapunk. Illetik Szent Jakab, áldás, Oroszlán hava és nyárhó névvel is. Az északi féltekén minden élőlény éves ereje teljében van. E víz és hő elemű időszakban a folyók, tavak, tározók vizének hőmérséklete eléri a legmagasabb értéket, a sűrű zivatarok oxigénnel dúsítják a vizeket, a táplálék bőségében tobzódnak a vízi élethez kötődő lények.

 

Július 1-3-án nagy valószínűséggel viharos időjárás keseríti több település életét. A Nap még húsz napig a Rák zodiákusban halad, a növő Hold elsején jegyet vált, a Mérlegből a nedves hideg Skorpióba lép, miközben erős támogatást kap a jegy urától, a Plútótól. Egyebek mellett ez az oka annak, hogy viharos szelek, zivatarok, helyenként jégesők alakulhatnak ki. Az égi, szárazföldi és vízi viszonyokat rendkívül kiélezi a Bika Vénusz, az Ikrek Merkúr, a Vízöntő Jupiter és Neptunusz, valamint a Halak Uránusz, illetve e jegyek huszonhatodik fokait összekapcsoló, változatos fényszög-sorozat. A kozmikus erőket felnagyítja a Bika 26. fokán lévő, a Skorpió 26. fokára is ható kettős állócsillag, az Algol, amely szintén részt vesz ebben a konstellációban. Olyan erőhatások ezek, amelyekkel az ember korlátozott adottságai, figyelme és illetékessége miatt nehezen vagy egyáltalán nem tud megbirkózni, és amelyek veszélyes túlkapásokra ragadtathatják. A természetben, a közlekedésben, a termésben, az épületekben, egyes emberek és csoportok életében egyaránt veszélyes pillanatok adódnak, különösen a hajnali, reggeli, délutáni és késő esti napszakokban. A még álló helyzetű Uránusz is arra szólít, hogy gondoljuk újra e napok programjait, ne makacskodjunk, legyünk nyitottak a változtatásokra.

 

6-án és 7-én a Bika Mars borzolja idegeinket azzal, hogy miután kapcsolatba kerül a Jupiterrel, az Uránusszal és a Neptunusszal, egyszerre cselekvésre késztet és kétségeket ébreszt: "Valóban meg kell ezt tennem?" Közben 7-én déltájt a Nap és a Hold szembenállásával létrejön a telihold, tovább fokozva a feszültségeket. Mivel mindannyiunkban nagy erők munkálnak most, jobb elkerülni az összeütközéseket, és önálló munkával kamatoztatni az égi energiákat.

 

 

Ha már 7-énél tartunk, érdemes felidézni az 1965-ben ezen a napon történt egyik jelentős eseményt. A Jupiter, a nagy szerencse bolygója ekkor éppen - mitológiánk szerint - a magyarság ősapja, Nimród király csillagképében, az Orionban haladt. Az Ikrek Jupiter, a Skorpió Neptunusz és a Halak Szaturnusz e jegyek 17. fokait, valamint a Rák Nap és a Szűz Plútó e két jegy 14. fokait kapcsolták össze. Feszítő, megfontolt, szakavatott cselekvésre kötelező és sikereket ígérő jelek voltak ezek. Ezen a napon olaj tört fel a Szegedhez tartozó Tápén. A szeizmikus mérések már kimutatták a föld alatti kincs létezését, zajlottak is az olajkutató fúrások, de az olajkitörés egy vízkereső fúrás közben történt. Nyomban megkezdődtek a munkálatok a kőolaj- és földgázkincs hasznosításáért. Ez lett az algyői mező, amelynek termelésbe állítása fordulópontot jelentett a hazai szénhidrogénipar és energiagazdálkodás történetében.

 

8-9-én a Nap és a Szaturnusz szextil kapcsolata végre olyan jó, alkotást segítő időminőség, amit érdemes kamatoztatni. Mintha minden a kezünk alá dolgozna. Ez nem a pihenés, lazítás ideje. Komolyan, figyelemmel és kitartóan tudunk most dolgozni. Fogékonyabbak vagyunk tapasztaltabb ismerőseink, kollégáink tanácsaira. Az egész hétre várható esős, viharos időjárás is munkára késztet. Előbb érkezhetnek meg az egyébként csak július közepétől esedékes zivatarok. 12-én, vasárnap a vasutasokat ünnepeljük, helyzetértékelésre késztető bolygóhatások mellett. Százötven fokos, "tanító" ívtávolságra van az éppen az Ikrekbe, az utazások jegyébe lépő Mars a pénzügyek tekintetében bölcsességet, takarékosságot elváró Bak jegyű Plútótól. És hátrál a technikai fejlődés szimbóluma, az Uránusz. A vezetői elképzelések megvalósítását nehezíti az együtt álló Nap és Fekete Hold. Kritikus, felelősségteljes helyzetértékelésre késztet a vasutat is jelképező Merkúr és Szaturnusz szextilje. Mind e hatások egyik kényszerű következménye lehet az egy ideje már fontolgatott, tömegeket érintő utazási kedvezmények szűkítése.

 

A 13-ával kezdődő héten folytatódik az évszakhoz képest kevésbé meleg, ismétlődő esőkkel, felhőszakadásokkal tűzdelt idő. 14-én, a vizes Rákban együtt álló Nap-Merkúr és a Kosban haladó Hold heves érzelmi töltést visz gondolatainkba, kifejezéseinkbe. Felszínre kerülnek a visszatartott érzelmek. Az egymással pontos százötven fokos kapcsolatban lévő Mars és Plútó viszont arra figyelmeztet, hogy bánjunk óvatosan ezekkel a kitörésekkel, mert rossz bizonyítványt állíthatunk ki magunkról. 16-án, hajnalban a Hold és a Plútó szabad energiaáramlása folytán olyan álomból ébredünk, amely a múltban átélt, de a mára is vonatkozó veszteségre utal. Az álomban átélt jelenetet, eseménysort érdemes feljegyezni, és kielemezni annak szimbolikus üzenetét. A 17-19-i hétvégén a Nap és az Uránusz trigonja kínál jó alkalmat a megújulásra, a megrögzült szokások feladására, új tevékenység kezdésére, új felismerésekre. Könnyebben megszabadulhatunk a számunkra idegen magatartásformáktól, reakcióktól, amelyek nem sajátjaink, amelyeket csak azért tartunk be, mert hozzászoktattak bennünket, vagy csak utánozni akartunk, hogy külsőségekben olyanok legyünk, mint mások. Új megvilágításban láthatjuk magunkat, környezetünket, a világot. Ahhoz, hogy ez így legyen, el kell hagyni a megszokott körzetet, és igyekezni kell új élményeket begyűjteni - önmagunkról is.

 

20-án, hétfő reggel - esőt és villámlást hozó Illés napján - a Hold a vizes Rákba, uralmi helyére lép, ahol szembekerül a Plútóval. Ennek hatására mélyről feltörő érzelmekre, indulatokra számíthatunk, és éppen a reggeli csúcsforgalom idején. A heveskedőknek hasonló ellentámadásokban lesz részük. A nap későbbi szakaszában, majd egészen 22-én reggelig valamit enyhül a belső feszültség, de ekkor sem lesz sokkal könnyebb a találkozások hangulata. Ekkor ugyanis a Vénusz és a Szaturnusz feszítő, kvadrát fényszöge zavarja az egymásra hangolódást. Egy kicsit vonalasabbak, "kioktatóbbak", rátartibbak vagyunk. Mégis, mintha nem akarnának megérteni bennünket. 22-én, újhold idején, bolygónk "túloldalán" századunk leghosszabb teljes napfogyatkozásában lesz részük az ott élőknek, oda látogatóknak. Onnan nézve a Hold eltakarja a Napot, a Hold árnyéka közel hat és fél percen keresztül a Föld adott nézőpontjára vetül. A teljesség sávja Indiánál indul, átszeli Nepál egy részét és Kínát, elhalad Japán déli partjai mellett, végül kisebb szigeteket érintve végigfut a Csendes-óceán jelentős részén. 22-én kora este a Nap belép saját otthonába, az Oroszlán jegyébe. Ilyenkor általában megnő vállalkozó kedvünk, optimistábbak, magabiztosabbak vagyunk, élvezni akarjuk az életet. Idén azonban az első pár napon jobb, ha körültekintőbben, kevésbé hevesen fejezzük ki oroszlános életörömünket, különösen amikor valamely hatósággal, rendszabállyal kerülünk szembe, tekintettel ismét a Nap és a Plútó százötven fokos, józanságra intő fényszögére.

 

 

A 25-26-i hétvégén, így Szent Jakab apostol és Szent Kristóf ünnepén, a Vénusz és az együtt álló Jupiter-Neptunusz jó, trigonális kapcsolata már kedvez minden baráti, közösségi összejövetelnek, kölcsönös megértésnek, romantikus élménynek. Az együttlévők emelik egymás hangulatát, ha el tudnak szakadni kötelező feladataiktól. E konstelláció hátulütője, hogy derűjével elfedi az élet apró buktatóit, figyelmetlenné tesz, könnyen megvalósíthatónak láttatja az elképzeléseket, mintha nyílegyenes lenne az út a vágyak teljesülése előtt. A hagyomány szerint Szent Kristóf ugyan segíti az úton lévőket, a vízen átkelőket, de csak akkor, ha együttműködnek vele.

 

27-28-án továbbra is érezteti hatását a világot rózsaszínben láttató Vénusz és Jupiter-Neptunusz trigonális kapcsolata. A jól előkészítettnek tűnő üzleti tárgyalások hangulatába és a megállapodásokba belekeveredhet valami félreértés, tisztázatlan körülmény, ami majd később mutatja meg valóját. 29-én viszont a Vénusz és az Uránusz pontos, egy-két napig ható kvadrátja szabadít ránk olyan váratlan eseményeket, amelyeknek magunk lehetünk az előidézői. Ez a bolygóállás serkenti a különleges élmények iránti igényeket, de ezek csak igen szerencsés esetben esnek egybe a másik fél ugyancsak különleges elvárásával. A hónap utolsó két napján az Oroszlán Merkúr szembekerül a Vízöntő Jupiter-Neptunusszal. Optimizmusunk megnehezíti tisztánlátásunkat. Jól tesszük, ha néhány napig nem hozunk döntéseket komoly ügyekben. Sőt, ha nagy figyelmet igénylő, de halasztható feladatunk, teendőnk van, azt is érdemes pár nappal későbbre tenni. Félreérthetjük egymást, apró hibákat véthetünk.

 

Az egész hónapot végigkísérő legmarkánsabb hatást a Vízöntőben hátrálva együtt haladó Jupiter és Neptunusz, a Halakban hátráló Uránusz és a Bakban ugyancsak visszafelé tartó Plútó fejti ki. Ez egyrészt megkérdőjelezi a jövőről alkotott ideálok, a szükségletek rangjára emelt kívánságok, vágyak létjogosultságát, kivitelezhetőségét, másrészt e bolygók haladási irányváltása után sorra nyilvánosságra kerülnek a mulasztások, a magasabb érdekek elleni vétkek, kezdődik ezek elszámoltatása, utólagos rendezése. A jelen időszak a létrehozott állapotok szükségszerű újragondolását teszi szükségessé.

Gázmár László
XV. évfolyam 7. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2021. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.